• 微博
  • 微信微信二维码

广东省人民政府首页  >  要闻动态  >  广东要闻

2019lol趣味竞猜jkazlz

来源: 南方日报网络版     时间:2020-01-26 12:53:18

2019lol趣味竞猜晋 纪 二 十, 易 之 者 鲜 不 致 乱 。 故 武 王 不 授 圣 弟 , 非 不 爱 也 。 今 琅 邪 践 阼 , 将 如 孺 子 何 ! ” 冰 不 听 。 下 诏 , 以 岳 为 嗣 , 并 以 弈 继 琅 邪 哀 王 。 壬 辰 , 冰 、 充 及 武 陵 王 晞 、 会 稽 王 昱 、 尚 书 令 诸 葛 恢 并 受 顾 命 。 癸 巳 , 帝 崩 。 帝 幼 冲 嗣 位 , 不 亲 庶 政 ; 及 长 , 颇 有 勤 俭 之 德 。甲 午 , 琅 邪 王 即 皇 帝 位 , 大 赦 。己 亥 , 封 成 帝 子 丕 为 琅 邪 王 , 弈 为 东 海 王 。康 帝 亮 阴 不 言 , 委 政 于 庾 冰 、 何 充 。 秋 , 七 月 , 丙 辰 , 葬 成 帝 于 兴 平 陵 。 帝 徒 行 送 丧 , 至 阊 阖 门 , 乃 升 素 舆 至 陵 所 。 既 葬 , 帝 临 轩 , 庾 冰 、 何 充 侍 坐 。 帝 曰 : “ 朕 嗣 鸿 业 , 二 君 之 力 也 。 ” 充 曰 : “ 陛 下 龙 飞 , 臣 冰 之 力 也 ; 若 如 臣 议 , 不 睹 升 平 之 世 。 ” 帝 有 惭 色 。 己 未 , 以 充 为 骠 骑 将 军 、 都 督 徐 州 、 扬 州 之 晋 陵 诸 军 事 、 领 徐 州 刺 史 , 镇 京 口 , 避 诸 庾 也 。冬 , 十 月 , 燕 王 皝 迁 都 龙 城 , 赦 其 境 内 。建 威 将 军 翰 言 于 皝 曰 : “ 宇 文 强 盛 日 久 , 屡 为 国 患 。 今 逸 豆 归 篡 窃 得 国 , 群 情 不 附 。 加 之 性 识 庸 暗 , 将 帅 非 才 , 国 无 防 卫 , 军 无 部 伍 。 臣 久 在 其 国 , 悉 其 地 形 ; 虽 远 附 强 羯 , 声 势 不 接 , 无 益 救 援 ; 今 若 击 之 , 百 举 百 克 。 然 高 句 丽 去 国 密 迩 , 常 有 闚  之 志 。 彼 知 宇 文 既 亡 , 祸 将 及 己 , 必 乘 虚 深 入 , 掩 吾 不 备 。 若 少 留 兵 则 不 足 以 守 , 多 留 兵 则 不 足 以 行 。 此 心 腹 之 患 也 , 宜 先 除 之 ; 观 其 势 力 , 一 举 可 克 。 宇 文 自 守 之 虏 , 必 不 能 远 来 争 利 。 既 取 高 句 丽 , 还 取 宇 文 , 如 返 手 耳 。 二 国 既 平 , 利 尽 东 海 , 国 富 兵 强 , 无 返 顾 之 忧 , 然 后 中 原 可 图 也 。 ” 皝 曰 : “ 善 ! ” 将 击 高 句 丽 。 高 句 丽 有 二 道 , 其 北 道 平 阔 , 南 道 险 狭 , 众 欲 从 北 道 。 翰 曰 : “ 虏 以 常 情 料 之 , 必 谓 大 军 从 北 道 , 当 重 北 而 轻 南 。 王 宜 帅 锐 兵 从 南 道 击 之 , 出 其 不 意 , 丸 都 不 足 取 也 。 别 遣 偏 师 出 北 道 , 纵 有 蹉 跌 , 其 腹 心 己 溃 , 四 支 无 能 为 也 。 ” 皝 从 之 。十 一 月 , 皝 自 将 劲 兵 四 万 出 南 道 , 以 慕 容 翰 、 慕 容 霸 为 前 锋 , 别 遣 长 史 王 寓 等 将 兵 万 五 千 出 北 道 , 以 伐 高 句 丽 。 高 句 丽 王 钊 果 遣 弟 武 帅 精 兵 五 万 拒 北 道 , 自 帅 羸 兵 以 备 南 道 。 慕 容 翰 等 先 至 , 与 钊 合 战 , 皝 以 大 众 继 之 。 左 常 侍 鲜 于 亮 曰 : “ 臣 以 俘 虏 蒙 王 国 士 之 恩 , 不 可 以 不 报 ; 今 日 , 臣 死 日 也 ! ” 独 与 数 骑 先 犯 高 句 丽 阵 , 所 向 摧 陷 。 高 句 丽 阵 动 , 大 众 因 而 乘 之 , 高 句 丽 兵 大 败 。 左 长 史 韩 寿 斩 高 句 丽 将 阿 佛 和 度 加 , 诸 军 乘 胜 追 之 , 遂 入 丸 都 。 钊 单 骑 走 , 轻 车 将 军 慕 舆 泥 追 获 其 母 周 氏 及 妻 而 还 。 会 王 寓 等 战 于 北 道 , 皆 败 没 , 由 是 皝 不 复 穷 追 。 遣 使 招 钊 , 钊 不 出 。皝 将 还 , 韩 寿 曰 : “ 高 句 丽 之 地 , 不 可 戍 守 。 今 其 主 亡 民 散 , 潜 伏 山 谷 ; 大 军 既 去 , 必 复 鸠 聚 , 收 其 馀 烬 , 犹 足 为 患 。 请 载 其 父 尸 、 囚 其 生 母 而 归 , 俟 其 束 身 自 归 , 然 后 返 之 , 抚 以 恩 信 , 策 之 上 也 。 ” 皝 从 之 。 发 钊 父 乙 弗 利 墓 。 载 其 尸 , 收 其 府 库 累 世 之 宝 , 虏 男 女 五 万 馀 口 , 烧 其 宫 室 , 毁 丸 都 城 而 还 。十 二 月 , 壬 子 , 立 妃 褚 氏 为 皇 后 。 征 豫 章 太 守 褚 裒 为 待 中 、 尚 书 。 裒 自 以 后 父 , 不 愿 居 中 任 事 , 苦 求 外 出 ; 乃 除 建 威 将 军 、 江 州 刺 史 , 镇 半 洲 。赵 王 虎 作 台 观 四 十 馀 所 于 鄴 , 又 营 洛 阳 、 长 安 二 宫 , 作 者 四 十 馀 万 人 ; 又 欲 自 鄴 起 阁 道 至 襄 国 , 敕 河 南 四 州 治 南 伐 之 备 , 并 、 朔 、 秦 、 雍 严 西 讨 之 资 , 青 、 冀 、 幽 州 为 东 征 之 计 , 皆 三 五 发 卒 。 诸 州 军 造 甲 者 五 十 馀 万 人 , 船 夫 十 七 万 人 , 为 水 所 没 , 虎 狼 所 食 者 三 分 居 一 。 加 之 公 侯 、 牧 宰 竞 营 私 利 , 百 姓 失 业 愁 困 。 贝 丘 人 李 弘 因 众 心 之 怨 , 自 言 姓 名 应 谶 , 连 结 党 与 , 署 置 百 寮 ; 事 发 , 诛 之 , 连 坐 者 数 千 家 。虎 畋 猎 无 度 , 晨 出 夜 归 , 又 多 微 行 , 躬 察 作 役 。 侍 中 京 兆 韦 謏 谏 曰 : “ 陛 下 忽 天 下 之 重 , 轻 行 斤 斧 之 间 , 猝 有 狂 夫 之 变 , 虽 有 智 勇 , 将 安 所 施 ! 又 兴 役 无 时 , 废 民 耘 获 , 吁 嗟 盈 路 , 殆 非 仁 圣 之 所 忍 为 也 。 ” 虎 赐 謏 谷 帛 , 而 兴 缮 滋 繁 , 游 察 自 若 。秦 公 韬 有 宠 于 虎 , 太 子 宣 恶 之 。 右 仆 射 张 离 领 五 兵 尚 书 , 欲 求 媚 于 宣 , 说 之 曰 : “ 今 诸 侯 吏 兵 过 限 , 宜 渐 裁 省 , 以 壮 本 根 。 ” 宣 使 离 为 奏 : “ 秦 、 燕 、 义 阳 、 乐 平 四 公 , 听 置 吏 一 百 九 十 七 人 , 帐 下 兵 二 百 人 ; 自 是 以 下 , 三 分 置 一 , 馀 兵 五 万 , 悉 配 东 宫 。 ” 于 是 诸 公 咸 怨 , 嫌 衅 益 深 矣 。青 州 上 言 : “ 济 南 平 陵 城 北 石 虎 , 一 夕 移 于 城 东 南 , 有 狼 狐 千 馀 迹 随 之 , 迹 皆 成 蹊 。 ” 虎 喜 曰 : “ 石 虎 者 , 朕 也 ; 自 西 北 徙 而 东 南 者 , 天 意 欲 使 朕 平 荡 江 南 也 。 其 敕 诸 州 兵 明 年 悉 集 , 朕 当 亲 董 六 师 , 以 奉 天 命 。 ” 群 臣 皆 贺 , 上 《 皇 德 颂 》 者 一 百 七 人 。 制 : “ 征 士 五 人 出 车 一 乘 , 牛 二 头 , 米 十 五 斛 , 绢 十 匹 , 调 不 办 者 斩 。 ” 民 至 鬻 子 以 供 军 须 , 犹 不 能 给 , 自 经 于 道 树 者 相 望 。康 皇 帝显 宗 成 皇 帝 下 建 元 元 年 ( 癸 卯 , 公 元 三 四 三 年 )春 , 二 月 , 高 句 丽 王 钊 遣 其 弟 称 臣 入 朝 于 燕 , 贡 珍 异 以 千 数 。 燕 王 皝 乃 还 其 父 尸 , 犹 留 其 母 为 质 。宇 文 逸 豆 归 遣 其 相 莫 浅 浑 将 兵 击 燕 ; 诸 将 争 欲 击 之 , 燕 王 皝 不 许 。 莫 浅 浑 以 为 皝 畏 之 , 酣 饮 纵 猎 , 不 复 设 备 。 皝 使 慕 容 输 出 击 之 , 莫 浅 浑 大 败 , 仅 以 身 免 , 尽 俘 其 众 。 庾 翼 为 人 慷 慨 , 喜 功 名 , 不 尚 浮 华 。 琅 邪 内 史 桓 温 , 彝 之 子 也 , 尚 南 康 公 主 , 豪 爽 有 风 概 。 翼 与 之 友 善 , 相 期 以 宁 济 海 内 。 翼 尝 荐 温 于 成 帝 曰 : “ 桓 温 有 英 雄 之 才 , 愿 陛 下 勿 以 常 人 遇 之 , 常 婿 畜 之 。 宜 委 以 方 、 邵 之 任 , 必 有 弘 济 艰 难 之 勋 ” 。 时 杜 乂 、 殷 浩 并 才 名 冠 世 , 冀 独 弗 之 重 也 , 曰 : “ 此 辈 宜 束 之 高 阁 , 俟 天 下 太 平 , 然 后 徐 议 其 任 耳 。 “ 浩 累 辞 征 辟 , 屏 居 墓 所 , 几 将 十 年 , 时 人 拟 之 管 、 葛 。 江 夏 相 谢 尚 、 长 山 令 王 濛 常 伺 其 出 处 , 以 卜 江 左 兴 亡 。 尝 相 与 省 之 , 知 浩 有 确 然 之 志 , 既 返 , 相 谓 曰 : “ 深 源 不 起 , 当 如 苍 生 何 ! ” 尚 , 鲲 之 子 也 。 翼 请 浩 为 司 马 ; 诏 除 侍 中 、 安 西 军 司 , 浩 不 应 。 翼 遗 浩 书 曰 : “ 王 夷 甫 立 名 非 真 , 虽 云 谈 道 , 实 长 华 竞 。 明 德 君 子 , 遇 会 处 际 , 宁 可 然 乎 ! ” 浩 犹 不 起 。殷 羡 为 长 沙 相 , 在 郡 贪 残 , 庾 冰 与 翼 书 属 之 。 翼 报 曰 : “ 殷 君 骄 豪 , 亦 似 由 有 佳 儿 , 弟 故 小 令 物 情 容 之 。 大 较 江 东 之 政 , 以 妪 煦 豪 强 , 常 为 民 蠹 ; 时 有 行 法 , 辄 施 之 寒 劣 。 如 往 年 偷 石 头 仓 米 一 百 万 斛 , 皆 是 豪 将 辈 , 而 直 杀 仓 督 监 以 塞 责 。 山 遐 为 馀 姚 长 , 为 官 出 豪 强 所 藏 二 千 户 , 而 众 共 驱 之 , 令 遐 不 得 安 席 。 虽 皆 前 宰 之 惛 谬 , 江 东 事 去 , 实 此 之 由 。 兄 弟 不 幸 , 横 陷 此 中 , 自 不 能 拔 足 于 风 尘 之 外 , 当 共 明 目 而 治 之 。 荆 州 所 统 二 十 馀 郡 , 唯 长 沙 最 恶 ; 恶 而 不 黜 , 与 杀 督 监 者 复 何 异 邪 ! ” 遐 , 简 之 子 也 。翼 以 灭 胡 取 蜀 为 己 任 , 遣 使 东 约 燕 王 皝 , 西 约 张 骏 , 刻 期 大 举 。 朝 议 多 以 为 难 , 唯 庾 冰 意 与 之 同 , 而 桓 温 、 谯 王 无 忌 皆 赞 成 之 。 无 忌 , 承 之 子 也 。秋 , 七 月 , 赵 汝 南 太 守 戴 开 帅 数 千 人 诣 翼 降 。 丁 巳 , 下 诏 议 经 略 中 原 。 翼 欲 悉 所 部 之 众 北 伐 , 表 桓 宣 为 都 督 司 、 雍 、 梁 三 州 、 荆 州 之 四 郡 诸 军 事 、 梁 州 刺 史 , 前 趣 丹 水 ; 桓 温 为 前 锋 小 督 、 假 节 , 帅 众 入 临 淮 ; 并 发 所 统 六 州 奴 及 车 牛 驴 马 , 百 姓 嗟 怒 。代 王 什 翼 犍 复 求 婚 于 燕 , 燕 王 皝 使 纳 马 千 匹 为 礼 ; 什 翼 犍 不 与 , 又 倨 慢 无 子 壻 礼 。 八 月 , 皝 遣 世 子 俊 帅 前 军 师 评 等 击 代 。 什 翼 犍 帅 众 避 去 , 燕 人 无 所 见 而 还 。汉 主 寿 卒 , 谥 曰 昭 文 , 庙 号 中 宗 ; 太 子 势 即 位 , 大 赦 。赵 太 子 宣 击 鲜 卑 斛 谷 提 , 大 破 之 , 斩 首 三 万 级 。宇 文 逸 豆 归 执 段 辽 弟 兰 , 送 于 赵 , 并 献 骏 马 万 匹 。 赵 王 虎 命 兰 帅 所 从 鲜 卑 五 千 人 屯 令 支 。庾 翼 欲 移 镇 襄 阳 , 恐 朝 廷 不 许 , 乃 奏 云 移 镇 安 陆 。 帝 及 朝 士 皆 遣 使 譬 止 翼 , 翼 遂 违 诏 北 行 ; 至 夏 口 , 复 上 表 请 镇 襄 阳 。 翼 时 有 众 四 万 , 诏 加 翼 都 督 征 讨 诸 军 事 。 先 是 车 骑 将 军 、 扬 州 刺 史 庾 冰 屡 求 出 外 , 辛 巳 , 以 冰 都 督 荆 、 江 、 宁 、 益 、 梁 、 交 、 广 七 州 、 豫 州 之 四 郡 诸 军 事 , 领 江 州 刺 史 , 假 节 , 镇 武 昌 , 以 为 翼 继 援 。 征 徐 州 刺 史 何 充 为 督 扬 、 豫 、 徐 州 之 琅 邪 诸 军 事 , 领 扬 州 刺 史 , 录 尚 书 事 , 辅 政 。 以 琅 邪 内 史 桓 温 为 都 督 青 、 徐 、 兗 三 州 诸 军 事 、 徐 州 刺 史 , 征 江 州 刺 史 褚 裒 为 卫 将 军 , 领 中 书 令 。冬 , 十 一 月 , 己 巳 , 大 赦 。显 宗 成 皇 帝 下 建 元 二 年 ( 甲 辰 , 公 元 三 四 四 年 )春 , 正 月 , 赵 王 虎 享 群 臣 于 太 武 殿 , 有 白 雁 百 馀 集 马 道 之 南 , 虎 命 射 之 , 皆 不 获 。 时 诸 州 兵 集 者 百 馀 万 , 太 史 令 赵 揽 密 言 于 虎 曰 : “ 白 雁 集 庭 , 宫 室 将 空 之 象 , 不 宜 南 行 。 ” 虎 信 之 , 乃 临 宣 武 观 , 大 阅 而 罢 。汉 主 势 改 元 太 和 , 尊 母 阎 氏 为 皇 太 后 , 立 妻 李 氏 为 皇 后 。燕 王 皝 与 左 司 马 高 诩 谋 伐 宇 文 逸 豆 归 。 诩 曰 : “ 宇 文 强 盛 , 今 不 取 , 必 为 国 患 , 伐 之 必 克 ; 然 不 利 于 将 。 ” 出 而 告 人 曰 : “ 吾 往 必 不 返 , 然 忠 臣 不 避 也 。 ” 于 是 皝 自 将 伐 逸 豆 归 。 以 慕 容 翰 为 前 锋 将 军 , 刘 佩 副 之 ; 分 命 慕 容 军 、 慕 容 恪 、 慕 容 霸 及 折 冲 将 军 慕 舆 根 将 兵 , 三 道 并 进 。 高 诩 将 发 , 不 见 其 妻 , 使 人 语 以 家 事 而 行 。逸 豆 归 遣 南 罗 大 涉 夜 干 将 精 兵 逆 战 , 皝 遣 人 驰 谓 慕 容 翰 曰 : “ 涉 夜 干 勇 冠 三 军 , 宜 小 避 之 。 ” 翰 曰 : “ 逸 豆 归 扫 其 国 内 精 兵 以 属 涉 夜 干 , 涉 夜 干 素 有 勇 名 , 一 国 所 赖 也 。 今 我 克 之 , 其 国 不 攻 自 溃 矣 。 且 吾 孰 知 涉 夜 干 之 为 人 , 虽 有 虚 名 , 实 易 与 耳 , 不 宜 避 之 , 以 挫 吾 兵 气 。 ” 遂 进 战 。 翰 自 出 冲 阵 , 涉 夜 干 出 应 之 ; 慕 容 容 霸 从 傍 邀 击 , 遂 斩 涉 夜 干 。 宇 文 士 卒 见 涉 夜 干 死 , 不 战 而 溃 ; 燕 兵 乘 胜 逐 之 , 遂 克 其 都 城 。 逸 豆 归 走 死 漠 北 , 宇 文 氏 由 是 散 亡 。 皝 悉 收 其 畜 产 、 资 货 , 徙 其 部 众 五 千 馀 落 于 昌 黎 , 辟 地 千 馀 里 。 更 命 涉 夜 干 所 居 城 曰 威 德 城 , 使 弟 彪 戍 之 而 还 。 高 诩 、 刘 佩 皆 中 流 矢 卒 。诩 善 天 文 , 皝 尝 谓 曰 : “ 卿 有 佳 书 而 不 见 与 , 何 以 为 忠 尽 ! ” 诩 曰 : “ 臣 闻 人 君 执 要 , 人 臣 执 职 。 执 要 者 逸 , 执 职 者 劳 。 是 以 后 稷 播 种 , 尧 不 预 焉 。 占 候 、 天 文 , 晨 夜 其 苦 , 非 至 尊 之 所 宜 亲 , 殿 下 将 焉 用 之 ! ” 皝 默 然 。初 , 逸 豆 归 事 赵 甚 谨 , 贡 献 属 路 。 及 燕 人 伐 逸 豆 归 , 赵 王 虎 使 右 将 军 白 胜 、 并 州 刺 史 王 霸 自 甘 松 出 救 之 。 比 至 , 宇 文 氏 已 亡 , 因 攻 威 德 城 , 不 克 而 还 ; 慕 容 彪 追 击 , 破 之 。慕 容 翰 之 与 宇 文 氏 战 也 , 为 流 矢 所 中 , 卧 病 积 时 不 出 。 后 渐 差 , 于 其 家 试 骋 马 。 或 告 翰 称 病 而 私 飞 骑 乘 , 疑 欲 为 变 。 燕 王 皝 虽 藉 翰 勇 略 , 然 中 心 终 忌 之 , 乃 赐 翰 死 。 翰 曰 : “ 吾 负 罪 出 奔 , 既 而 复 还 , 今 日 死 已 晚 矣 。 然 羯 贼 跨 据 中 原 , 吾 不 自 量 , 欲 为 国 家 荡 壹 区 夏 。 此 志 不 遂 , 没 有 遗 恨 , 命 矣 夫 ! ” 饮 药 而 卒 。代 王 什 翼 犍 遣 其 大 人 长 孙 秩 迎 妇 于 燕 。夏 , 四 月 , 凉 州 将 张 瓘 败 赵 将 王 擢 于 三 交 城 。初 , 赵 领 军 王 朗 言 于 赵 王 虎 曰 : “ 盛 冬 雪 寒 , 而 皇 太 子 使 人 伐 宫 材 , 引 于 漳 水 , 役 者 数 万 , 吁 嗟 满 道 , 陛 下 宜 因 出 游 罢 之 。 ” 虎 从 之 。 太 子 宣 怒 。 会 荧 惑 守 房 , 宣 使 太 史 令 赵 揽 言 于 虎 曰 : “ 房 为 天 王 , 今 荧 惑 守 之 , 其 殃 不 细 。 宜 以 贵 臣 王 姓 者 当 之 。 ” 虎 曰 : “ 谁 可 者 ? ” 揽 曰 : “ 无 贵 于 王 领 军 。 ” 虎 意 惜 朗 , 使 揽 更 言 其 次 。 揽 无 以 对 , 因 曰 : “ 其 次 唯 中 书 监 王 波 耳 。 ” 虎 乃 下 诏 , 追 罪 波 前 议 枯 矢 事 , 腰 斩 之 , 及 其 四 子 , 投 尸 漳 水 ; 既 而 愍 其 无 罪 , 追 赠 司 空 , 封 其 孙 为 侯 。赵 平 北 将 军 尹 农 攻 燕 凡 城 , 不 克 而 还 。汉 太 史 令 韩 皓 上 言 : “ 荧 惑 守 心 , 乃 宗 庙 不 修 之 谴 。 ” 汉 主 势 命 群 臣 议 之 。 相 国 董 皎 、 侍 中 王 嘏 以 为 : “ 景 、 武 创 业 , 献 、 文 承 基 , 至 亲 不 远 , 无 宜 疏 绝 。 ” 乃 更 命 祀 成 始 祖 、 太 宗 , 皆 谓 之 汉 。征 西 将 军 庾 翼 使 梁 州 刺 史 桓 宣 击 赵 将 李 罴 于 丹 水 , 为 罴 所 败 , 翼 贬 宣 为 建 威 将 军 。 宣 惭 愤 成 疾 , 秋 , 八 月 , 庚 辰 , 卒 。 翼 以 长 子 方 之 为 义 城 太 守 , 代 领 宣 众 ; 又 以 司 马 应 诞 为 襄 阳 太 守 , 参 军 司 马 勋 为 梁 州 刺 史 , 戍 西 城 。中 书 令 褚 裒 固 辞 枢 要 ; 闰 月 , 丁 巳 , 以 裒 为 左 将 军 、 都 督 兗 州 、 徐 州 之 琅 邪 诸 军 事 、 兗 州 刺 史 , 镇 金 城 。帝 疾 笃 , 庾 冰 、 庾 翼 欲 立 会 稽 王 昱 为 嗣 ; 中 书 监 何 充 建 议 立 皇 子 聃 , 帝 从 之 。 九 月 , 丙 申 , 立 聃 为 皇 太 子 。 戊 戌 , 帝 崩 于 式 乾 殿 。 己 亥 , 何 充 以 遗 旨 奉 太 子 即 位 , 大 赦 。 由 是 冰 、 翼 深 恨 充 。 尊 皇 后 褚 氏 为 皇 太 后 。 时 穆 帝 方 二 岁 , 太 后 临 朝 称 制 。 何 充 加 中 书 监 , 录 尚 书 事 。 充 自 陈 既 录 尚 书 , 不 宜 复 监 中 书 ; 许 之 , 复 加 侍 中 。充 以 左 将 军 褚 裒 , 太 后 之 父 , 宜 综 朝 政 , 上 疏 荐 裒 参 录 尚 书 ; 乃 以 裒 为 侍 中 、 卫 将 军 、 录 尚 书 事 , 持 节 、 督 、 刺 史 如 故 。 裒 以 近 戚 , 惧 获 讥 嫌 , 上 疏 固 请 居 籓 ; 改 授 都 督 徐 、 兗 、 青 三 州 、 扬 州 之 二 郡 诸 军 事 、 卫 将 军 、 徐 、 兗 二 州 刺 史 , 镇 京 口 。 尚 书 奏 : “ 裒 见 太 后 , 在 公 庭 则 如 臣 礼 , 私 觌 则 严 父 。 ” 从 之 。冬 , 十 月 , 乙 丑 , 葬 康 帝 于 崇 平 陵 。江 州 刺 史 庾 冰 有 疾 ; 太 后 征 冰 辅 政 , 冰 辞 , 十 一 月 , 庚 辰 , 卒 。 庾 翼 以 家 国 情 事 , 留 子 方 之 为 建 武 将 军 , 戍 襄 阳 。 方 之 年 少 , 以 参 军 毛 穆 之 为 建 武 司 马 以 辅 之 。 穆 之 , 宝 之 子 也 。 翼 还 镇 夏 口 , 诏 翼 复 督 江 州 , 又 领 豫 州 刺 史 。 翼 辞 豫 州 , 复 欲 移 镇 乐 乡 , 诏 不 许 。 翼 仍 缮 修 军 器 , 大 佃 积 谷 , 以 图 后 举 。赵 王 虎 作 河 桥 于 灵 昌 津 , 采 石 为 中 济 , 石 下 , 辄 随 流 , 用 功 五 百 馀 万 而 桥 不 成 , 虎 怒 , 斩 匠 而 罢 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 上显 宗 成 皇 帝 下 永 和 元 年 ( 乙 巳 , 公 元 三 四 五 年 )春 , 正 月 , 甲 戌 朔 , 皇 太 后 设 白 纱 帷 于 太 极 殿 , 抱 帝 临 轩 。赵 义 阳 公 鉴 镇 关 中 , 役 烦 赋 重 , 文 武 有 长 发 者 , 辄 拔 为 冠 缨 , 馀 以 给 宫 人 。 长 史 取 发 白 赵 王 虎 , 虎 征 鉴 还 鄴 。 以 乐 平 公 苞 代 镇 长 安 。 发 雍 、 洛 、 秦 、 并 州 十 六 万 人 治 长 安 未 央 宫 。虎 好 猎 , 晚 岁 , 体 重 不 能 跨 马 , 乃 造 猎 车 千 乘 , 刻 期 校 猎 。 自 灵 昌 津 南 至 荥 阳 东 极 阳 都 为 猎 场 , 使 御 史 监 察 其 中 禽 兽 , 有 犯 者 罪 至 大 辟 。 民 有 美 女 , 佳 牛 马 , 御 史 求 之 不 得 , 皆 诬 以 犯 兽 , 论 死 者 百 馀 人 。 发 诸 州 二 十 六 万 人 修 洛 阳 宫 。 发 百 姓 牛 二 万 头 , 配 朔 州 牧 官 。 增 置 女 官 二 十 四 等 , 东 宫 十 二 等 , 公 侯 七 十 馀 国 皆 九 等 , 大 发 民 女 三 万 馀 人 , 料 为 三 等 以 配 之 ; 太 子 、 诸 公 私 令 采 发 者 又 将 万 人 。 郡 县 务 求 美 色 , 多 强 夺 人 妻 , 杀 其 夫 及 夫 自 杀 者 三 千 馀 人 。 至 鄴 , 虎 临 轩 简 第 , 以 使 者 为 能 , 封 侯 者 十 二 人 。 荆 楚 、 扬 、 徐 之 民 流 叛 略 尽 ; 守 令 坐 不 能 绥 怀 , 下 狱 诛 者 五 十 馀 人 。 金 紫 光 禄 大 夫 逯 明 因 侍 切 谏 , 虎 大 怒 , 使 龙 腾 拉 杀 之 。燕 王 皝 以 牛 假 贫 民 , 使 佃 苑 中 , 税 其 什 之 八 , 自 有 牛 者 税 其 七 。 记 室 参 军 封 裕 上 书 谏 , 以 为 : “ 古 者 什 一 而 税 , 天 下 之 中 正 也 。 降 及 魏 、 晋 , 仁 政 衰 薄 , 假 官 田 官 牛 者 不 过 税 其 什 六 , 自 在 有 牛 者 中 分 之 , 犹 不 取 其 七 八 也 。 自 永 嘉 以 来 , 海 内 荡 析 , 武 宣 王 绥 之 以 德 , 华 夷 之 民 , 万 里 辐 凑 , 襁 负 而 归 之 者 , 若 赤 子 之 归 父 母 。 是 以 户 口 十 倍 于 旧 , 无 用 者 什 有 三 四 。 及 殿 下 继 统 , 南 摧 强 赵 , 东 兼 高 句 丽 , 北 取 宇 文 , 拓 地 三 千 里 , 增 民 十 万 户 , 是 宜 悉 罢 苑 囿 以 赋 新 民 , 无 牛 者 官 赐 之 牛 , 不 当 更 收 重 税 也 。 且 以 殿 下 之 民 用 殿 下 之 牛 , 牛 非 殿 下 之 有 , 将 何 在 哉 ! 如 此 , 则 戎 旗 南 指 之 日 , 民 谁 不 箪 食 壶 浆 以 迎 王 师 , 石 虎 谁 与 处 矣 ! 川 渎 沟 渠 有 废 塞 者 , 皆 应 通 利 , 旱 由 灌 溉 , 潦 则 疏 泄 。 一 夫 不 耕 , 或 受 之 饥 。 况 游 食 数 万 , 何 以 得 家 给 人 足 乎 ? 今 官 司 猥 多 , 虚 费 廪 禄 , 苟 才 不 周 用 , 皆 宜 澄 汰 。 工 商 末 利 , 宜 立 常 员 。 学 生 三 年 无 成 , 徒 塞 英 俊 之 路 , 皆 当 归 之 于 农 。 殿 下 圣 德 宽 明 , 博 采 刍 荛 。 参 军 王 宪 、 大 夫 刘 明 并 以 言 事 忤 旨 , 主 者 处 以 大 辟 , 殿 下 虽 恕 其 死 , 犹 免 官 禁 锢 。 夫 求 谏 诤 而 罪 直 言 , 是 犹 适 越 而 北 行 , 必 不 获 其 所 志 矣 ! 右 长 史 宋 该 等 阿 媚 苟 容 , 轻 劾 谏 士 , 己 无 骨 鲠 , 嫉 人 有 之 , 掩 蔽 耳 目 , 不 忠 之 甚 者 也 。 ” 皝 乃 下 令 , 称 : “ 览 封 记 室 之 谏 , 孤 实 惧 焉 。 国 以 民 为 本 , 民 以 谷 为 命 , 可 悉 罢 苑 囿 以 给 民 之 无 田 者 。 实 贫 者 , 官 与 之 牛 ; 力 有 馀 愿 得 官 牛 者 , 并 依 魏 、 晋 旧 法 , 沟 渎 果 有 益 者 , 令 以 时 修 治 。 今 戎 事 方 兴 , 勋 伐 既 多 , 岁 未 可 喊 , 俟 中 原 平 一 , 徐 更 议 之 。 工 商 、 学 生 皆 当 裁 择 。 夫 人 臣 关 言 于 人 主 , 至 难 也 , 虽 有 狂 妄 , 当 择 其 善 者 而 从 之 。 王 宪 、 刘 明 , 虽 罪 应 废 黜 , 亦 由 孤 之 无 大 量 也 , 可 悉 复 本 官 , 仍 居 谏 司 。 封 生 蹇 蹇 , 深 得 王 臣 之 体 , 其 赐 钱 五 万 。 宣 示 内 外 , 有 欲 陈 孤 过 者 , 不 拘 贵 贱 , 勿 有 所 讳 ! ” 皝 雅 好 文 学 , 常 亲 临 庠 序 讲 授 , 考 校 学 徒 至 千 馀 人 , 颇 有 妄 滥 者 , 故 封 裕 及 之 。诏 征 卫 将 军 褚 裒 , 欲 以 为 扬 州 刺 史 、 录 尚 书 事 。 吏 部 尚 书 刘 遐 、 长 史 王 胡 之 说 裒 曰 : “ 会 稽 王 令 德 雅 望 , 国 之 周 公 也 , 足 下 宜 以 大 政 授 之 。 ” 裒 乃 固 辞 , 归 籓 。 壬 戌 , 以 会 稽 王 昱 为 抚 军 大 将 军 , 录 尚 书 六 条 事 。 昱 清 虚 寡 欲 , 尤 善 玄 言 , 常 以 刘 惔 、 王 濛 及 颍 川 韩 伯 为 谈 客 , 又 辟 郗 超 为 抚 军 掾 , 谢 万 为 从 事 中 郎 。 超 , 鉴 之 孙 也 , 少 卓 荦 不 羁 。 父 愔 , 简 默 冲 退 而 啬 于 财 , 积 钱 至 数 千 万 , 尝 开 库 任 超 所 取 ; 超 散 施 亲 故 , 一 日 都 尽 。 万 , 安 之 弟 也 , 清 旷 秀 迈 , 亦 有 时 名 。燕 有 黑 龙 、 白 龙 见 于 龙 山 , 交 首 游 戏 , 解 角 而 去 。 燕 王 皝 亲 祀 以 太 牢 , 赦 其 境 内 , 命 所 居 新 宫 曰 和 龙 。都 亭 肃 侯 庾 翼 疽 发 于 背 。 表 子 爰 之 行 辅 国 将 军 、 荆 州 刺 史 , 委 以 后 任 ; 司 马 义 阳 硃 焘 为 南 蛮 校 尉 , 以 千 人 守 巴 陵 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 卒 。翼 部 将 干 瓚 等 作 乱 , 杀 冠 军 将 军 曹 据 。 硃 焘 与 安 西 长 史 江 A 1 7 0 , 建 武 司 马 毛 穆 之 、 将 军 袁 真 等 共 诛 之 。 A 1 7 0 , 统 之 子 也 。八 月 , 豫 州 刺 史 路 永 叛 奔 赵 , 赵 王 虎 使 永 屯 寿 春 。庾 翼 既 卒 , 朝 议 皆 以 诸 庾 世 在 西 籓 , 人 情 所 安 , 宜 依 翼 所 请 , 以 庾 爰 之 代 其 任 。 何 充 曰 : “ 荆 楚 , 国 之 西 门 , 户 口 百 万 。 北 带 强 胡 , 西 邻 劲 蜀 , 地 势 险 阻 , 周 旋 万 里 。 得 人 则 中 原 可 定 , 失 人 则 社 稷 可 忧 , 陆 抗 所 谓 ‘ 存 则 吴 存 , 亡 则 吴 亡 ’ 者 也 , 岂 可 以 白 面 少 年 当 之 哉 ! 桓 温 英 略 过 人 , 有 文 武 器 干 。 西 夏 之 任 , 无 出 温 者 。 ” 议 者 又 曰 : “ 庾 爰 之 肯 避 温 乎 ? 如 令 阻 兵 , 耻 惧 不 浅 。 ” 充 曰 : “ 温 足 以 制 之 , 诸 君 勿 忧 。 ”丹 杨 尹 刘 惔 每 奇 温 才 , 然 知 其 有 不 臣 之 志 , 谓 会 稽 王 昱 曰 : “ 温 不 可 使 居 形 胜 之 地 , 其 位 号 常 宜 抑 之 。 ” 劝 昱 自 镇 上 流 , 以 己 为 军 司 , 昱 不 听 ; 又 请 自 行 , 亦 不 听 。庚 辰 , 以 徐 州 刺 史 桓 温 为 安 西 将 军 、 持 节 、 都 督 荆 、 司 、 雍 、 益 、 梁 、 宁 六 州 诸 军 事 、 领 护 南 蛮 校 尉 、 荆 州 刺 史 , 爰 之 果 不 敢 争 , 又 以 刘 惔 监 沔 中 诸 军 事 , 领 义 成 太 守 , 代 庾 方 之 。 徙 方 之 、 爰 之 于 豫 章 。桓 温 尝 乘 雪 欲 猎 , 先 过 刘 惔 , 惔 见 其 装 束 甚 严 , 谓 之 曰 : “ 老 贼 欲 持 此 何 为 ? ” 温 笑 曰 : “ 我 不 为 此 , 卿 安 得 坐 谈 乎 ! ”汉 主 势 之 弟 大 将 军 广 , 以 势 无 子 , 求 为 太 弟 , 势 不 许 。 马 当 、 解 思 明 谏 曰 : “ 陛 下 兄 弟 不 多 , 若 复 有 所 废 , 将 益 孤 危 。 ” 固 请 许 之 。 势 疑 其 与 广 有 谋 , 收 当 、 思 明 斩 之 , 夷 其 三 族 。 遣 太 保 李 弈 袭 广 于 涪 城 , 贬 广 为 临 邛 侯 , 广 自 杀 。 思 明 被 收 , 叹 曰 : “ 国 之 不 亡 , 以 我 数 人 在 也 , 今 其 殆 矣 ! ” 言 笑 自 若 而 死 。 思 明 有 智 略 , 敢 谏 诤 ; 马 当 素 得 人 心 。 及 其 死 , 士 兵 无 不 哀 之 。冬 , 十 月 , 燕 王 皝 使 慕 容 恪 攻 高 句 丽 , 拔 南 苏 , 置 戍 而 还 。十 二 月 , 张 骏 伐 焉 耆 , 降 之 。 是 岁 , 骏 分 武 威 等 十 一 郡 为 凉 州 , 以 世 子 重 华 为 刺 史 ; 分 兴 晋 等 八 郡 为 河 州 , 以 宁 戎 校 尉 张 瓘 为 刺 史 ; 分 敦 煌 等 三 郡 及 西 域 都 护 等 三 营 为 沙 州 , 以 西 胡 校 尉 杨 宣 为 刺 史 。 骏 自 称 大 都 督 、 大 将 军 、 假 凉 王 , 督 摄 三 州 , 始 置 祭 酒 、 郎 中 、 大 夫 、 舍 人 、 谒 者 等 官 , 官 员 皆 仿 天 朝 而 微 变 其 名 , 车 服 旌 族 拟 于 王 者 。赵 王 虎 以 冠 军 将 军 姚 弋 仲 为 持 节 、 十 郡 六 夷 大 都 督 、 冠 军 大 将 军 。 弋 仲 清 俭 鲠 直 , 不 治 威 仪 , 言 无 畏 避 , 虎 甚 重 之 。 朝 之 大 议 , 每 与 参 决 , 公 卿 皆 惮 而 下 之 。 武 城 左 尉 , 虎 宠 姬 之 弟 也 , 尝 入 弋 仲 营 , 侵 扰 其 部 众 。 弋 仲 执 而 数 之 曰 : “ 尔 为 禁 尉 , 迫 胁 小 民 , 我 为 大 臣 , 目 所 亲 见 , 不 可 纵 也 。 ” 命 左 右 斩 之 。 尉 叩 头 流 血 , 左 右 固 谏 , 乃 止 。燕 王 皝 以 为 古 者 诸 侯 即 位 , 各 称 元 年 , 于 是 始 不 用 晋 年 号 , 自 称 十 二 年 。赵 王 虎 使 征 东 将 军 邓 恒 将 兵 数 万 屯 乐 安 , 治 攻 具 , 为 取 燕 之 计 。 燕 王 皝 以 慕 容 霸 为 平 狄 将 军 , 戍 徒 河 ; 恒 畏 之 , 不 敢 犯 。显 宗 成 皇 帝 下 永 和 二 年 ( 丙 午 , 公 元 三 四 六 年 )春 , 正 月 , 丙 寅 , 大 赦 。己 卯 , 都 乡 文 穆 侯 何 充 卒 。 充 有 器 局 , 临 朝 正 色 , 以 社 稷 为 己 任 , 所 选 用 皆 以 功 效 , 不 私 亲 旧 。初 , 夫 馀 居 于 鹿 山 , 为 百 济 所 侵 , 部 落 衰 散 , 西 徙 近 燕 , 而 不 设 备 。 燕 王 皝 遣 世 子 俊 帅 慕 容 军 、 慕 容 恪 、 慕 舆 根 三 将 军 、 万 七 千 骑 袭 夫 馀 。 俊 居 中 指 授 , 军 事 皆 以 任 恪 。 遂 拔 夫 馀 , 虏 其 王 玄 及 部 落 五 万 馀 口 而 还 。 皝 以 玄 为 镇 军 将 军 , 妻 以 女 。二 月 , 癸 丑 , 以 左 光 禄 大 夫 蔡 谟 领 司 徒 , 与 会 稽 王 昱 同 辅 政 。褚 裒 荐 前 光 禄 大 夫 顾 和 、 前 司 徒 左 长 史 殷 浩 ; 三 月 , 丙 子 , 以 和 为 尚 书 令 , 浩 为 建 武 将 军 、 扬 州 刺 史 。 和 有 母 丧 , 固 辞 不 起 , 谓 所 亲 曰 : “ 古 人 有 释 衰 绖 从 王 者 , 以 其 才 足 干 时 故 也 。 如 和 者 , 正 足 以 亏 孝 道 、 伤 风 俗 耳 。 ” 识 者 美 之 。 浩 亦 固 辞 。 会 稽 王 昱 与 浩 书 曰 : “ 属 当 厄 运 , 危 弊 理 极 , 足 下 沈 识 淹 长 , 足 以 经 济 。 若 复 深 存 挹 退 , 苟 遂 本 怀 , 吾 恐 天 下 之 事 于 此 去 矣 。 足 下 去 就 , 即 时 之 废 兴 , 则 家 国 不 异 , 足 下 宜 深 思 之 。 ” 浩 乃 就 职 。夏 , 四 月 , 己 酉 朔 , 日 有 食 之 。五 月 , 丙 戌 , 西 平 忠 成 公 张 骏 薨 。 官 属 上 世 子 重 华 为 使 持 节 、 大 都 督 、 太 尉 、 护 羌 校 尉 、 凉 州 牧 、 西 平 公 、 假 凉 王 ; 赦 其 境 内 ; 尊 嫡 母 严 氏 为 大 王 太 后 , 母 马 氏 为 王 太 后 。赵 中 黄 门 严 生 恶 尚 书 硃 轨 , 会 久 雨 , 生 谮 轨 不 修 道 路 , 又 谤 讪 朝 政 , 赵 王 虎 囚 之 。 蒲 洪 谏 曰 : “ 陛 下 既 有 襄 国 、 鄴 宫 , 又 修 长 安 、 洛 阳 宫 殿 , 将 以 何 用 ? 作 猎 车 千 乘 , 环 数 千 里 以 养 禽 兽 , 夺 人 妻 女 十 万 馀 口 以 实 后 宫 , 圣 帝 明 王 之 所 为 , 固 若 是 乎 ? 今 又 以 道 路 不 修 , 欲 杀 尚 书 。 陛 下 德 政 不 修 , 天 降 淫 雨 , 七 旬 乃 霁 。 霁 方 二 日 , 虽 有 鬼 兵 百 万 , 亦 未 能 去 道 路 之 涂 潦 , 而 况 人 乎 ! 政 刑 如 此 , 其 如 四 海 何 ! 其 如 后 代 何 ! 愿 止 作 役 , 罢 苑 囿 , 出 宫 女 , 赦 硃 轨 , 以 副 众 望 。 ” 虎 虽 不 悦 , 亦 不 之 罪 , 为 之 罢 长 安 、 洛 阳 作 役 , 而 竟 诛 硃 轨 。 又 立 私 论 朝 政 之 法 , 听 吏 告 其 君 , 奴 告 其 主 。 公 卿 以 下 , 朝 觐 以 目 相 顾 , 不 必 复 相 过 从 谈 语 。赵 将 军 王 擢 击 张 重 华 , 袭 武 街 , 执 护 军 曹 权 、 胡 宣 , 徙 七 千 馀 户 于 雍 州 。 凉 州 刺 史 麻 秋 、 将 军 孙 伏 都 攻 金 城 , 太 守 张 冲 请 降 , 凉 州 震 动 。 重 华 悉 发 境 内 兵 , 使 征 南 将 军 裴 恒 将 之 以 御 赵 。 恒 壁 于 广 武 , 久 而 不 战 。 凉 州 司 马 张 耽 言 于 重 华 曰 : “ 国 之 存 亡 在 兵 , 兵 之 胜 败 在 将 。 今 议 者 举 将 , 多 推 宿 旧 。 夫 韩 信 之 举 , 非 旧 德 也 。 盖 明 主 之 举 , 举 无 常 人 , 才 之 所 堪 , 则 授 以 大 事 。 今 强 寇 在 境 , 诸 将 不 进 , 人 情 危 惧 。 主 簿 谢 艾 , 兼 资 文 武 , 可 用 以 御 赵 。 ” 重 华 召 艾 , 问 以 方 略 ; 艾 愿 请 兵 七 千 人 , 必 破 赵 以 报 。 重 华 拜 艾 中 坚 将 军 , 给 步 骑 五 千 , 使 击 秋 。 艾 引 兵 出 振 武 , 夜 有 二 枭 鸣 于 牙 中 , 艾 曰 : “ 六 博 得 枭 者 胜 。 今 枭 鸣 牙 中 , 克 敌 之 兆 也 。 ” 进 与 赵 战 , 大 破 之 , 斩 首 五 千 级 。 重 华 封 艾 为 福 禄 伯 。麻 秋 之 克 金 城 也 , 县 令 敦 煌 车 济 不 降 , 伏 剑 而 死 。 秋 又 攻 大 夏 , 护 军 梁 式 执 太 守 宋 晏 , 以 城 应 秋 , 秋 遣 晏 以 书 诱 致 宛 戍 都 尉 敦 煌 宋 矩 。 矩 曰 : “ 为 人 臣 , 功 既 不 成 , 唯 有 死 节 耳 ! ” 先 杀 妻 子 而 后 自 刎 。 秋 曰 : “ 皆 义 士 也 。 ” 收 而 葬 之 。冬 , 汉 太 保 李 弈 自 晋 寿 举 兵 反 , 蜀 人 多 从 之 , 众 至 数 万 。 汉 主 势 登 城 拒 虞 , 弈 单 骑 突 门 , 门 者 射 而 杀 之 , 其 众 绵 溃 。 势 大 赦 境 内 , 改 年 嘉 宁 。 势 骄 淫 , 不 恤 国 事 , 多 居 禁 中 , 罕 接 公 卿 , 疏 忌 旧 臣 , 信 任 左 右 , 谗 诌 并 进 , 刑 罚 苛 滥 , 由 是 中 外 离 心 。 蜀 土 先 无 獠 , 至 是 始 从 山 出 , 自 巴 西 至 犍 为 、 梓 潼 , 布 满 山 谷 十 馀 万 落 , 不 可 禁 制 , 大 为 民 患 。 加 以 饥 馑 , 四 境 之 内 , 遂 至 萧 条 。安 西 将 军 桓 温 将 伐 汉 , 将 佐 皆 以 为 不 可 。 江 夏 相 袁 乔 劝 之 曰 : “ 夫 经 略 大 事 , 固 非 常 情 所 及 , 智 者 了 于 胸 中 , 不 必 待 众 言 皆 合 也 。 今 为 天 下 之 患 者 , 胡 、 蜀 二 寇 而 已 。 蜀 虽 险 固 , 比 胡 为 弱 , 将 欲 除 之 , 宜 先 其 易 者 。 李 势 无 道 , 臣 民 不 附 , 且 恃 其 险 远 , 不 修 战 备 。 宜 以 精 卒 万 人 轻 赍 疾 趋 , 比 其 觉 之 , 我 已 出 其 险 要 , 可 一 战 擒 也 。 蜀 地 富 饶 , 户 口 繁 庶 , 诸 葛 武 侯 用 之 抗 衡 中 夏 , 若 得 而 有 之 , 国 家 之 大 利 也 。 论 者 恐 大 军 既 西 , 胡 必 窥 觎 , 此 似 是 而 非 。 胡 闻 我 万 里 远 征 , 以 为 内 有 重 备 , 必 不 敢 动 ; 纵 有 侵 轶 , 缘 江 诸 军 足 以 拒 守 , 必 无 忧 也 。 ” 温 从 之 。 乔 , 瑰 之 子 也 。十 一 月 , 辛 未 , 温 帅 益 州 刺 史 周 抚 、 南 郡 太 守 谯 王 无 忌 伐 汉 , 拜 表 即 行 ; 委 安 西 长 史 范 汪 以 留 事 , 加 抚 督 梁 州 之 四 郡 诸 军 事 ; 使 袁 乔 帅 二 千 人 为 前 锋 。朝 廷 以 蜀 道 险 远 , 温 众 少 而 深 入 , 皆 以 为 忧 , 惟 刘 惔 以 为 必 克 。 或 问 其 故 , 惔 曰 : “ 以 博 知 之 。 温 , 善 博 者 也 , 不 必 得 则 不 为 。 但 恐 克 蜀 之 后 , 温 终 专 制 朝 廷 耳 。 ”显 宗 成 皇 帝 下 永 和 三 年 ( 丁 未 , 公 元 三 四 七 年 )春 , 二 月 , 桓 温 军 至 青 衣 。 汉 主 势 大 发 兵 , 遣 叔 父 右 卫 将 军 福 、 从 兄 镇 南 将 军 权 、 前 将 军 昝 坚 等 将 之 , 自 山 阳 趣 合 水 。 诸 将 欲 伏 于 江 南 以 待 晋 , 昝 坚 不 从 , 引 兵 自 江 北 鸳 鸯 碕 渡 向 犍 为 。三 月 , 温 至 彭 模 。 议 者 欲 分 为 两 军 , 异 道 俱 进 , 以 分 汉 兵 之 势 。 袁 乔 曰 : “ 今 悬 军 深 入 万 里 之 外 , 胜 则 大 功 可 立 , 不 胜 则 噍 类 无 遗 , 当 合 势 齐 力 , 以 取 一 战 之 捷 。 若 分 两 军 , 则 众 心 不 一 , 万 一 偏 败 , 大 事 去 矣 。 不 如 全 军 而 进 , 弃 去 釜 甑 , 赍 三 日 粮 , 以 示 无 还 心 , 胜 可 必 也 。 ” 温 从 之 , 留 参 军 孙 盛 、 周 楚 将 赢 兵 守 辎 重 , 温 自 将 步 卒 直 指 成 都 。 楚 , 抚 之 子 也 。李 福 进 攻 彭 模 , 孙 盛 等 奋 击 , 走 之 。 温 进 , 遇 李 权 , 三 战 三 捷 , 汉 兵 散 走 归 成 都 , 镇 东 将 军 李 位 都 迎 诣 温 降 。 昝 坚 至 犍 为 , 乃 知 与 温 异 道 , 还 , 自 沙 头 津 济 , 比 至 , 温 已 军 于 成 都 之 十 里 陌 , 坚 众 自 溃 。势 悉 众 出 战 于 成 都 之 笮 桥 , 温 前 锋 不 利 , 参 军 龚 护 战 死 , 矢 及 温 马 首 。 众 惧 , 欲 退 , 而 鼓 吏 误 鸣 进 鼓 ; 袁 乔 拔 剑 督 士 卒 力 战 , 遂 大 破 之 。 温 乘 胜 长 驱 至 成 都 , 纵 火 烧 其 城 门 。 汉 人 惶 惧 , 无 复 斗 志 。 势 夜 开 东 门 走 , 至 葭 萌 , 使 散 骑 常 侍 王 幼 送 降 文 于 温 , 自 称 “ 略 阳 李 势 叩 头 死 罪 ” , 寻 舆 榇 面 缚 诣 军 门 。 温 解 缚 焚 榇 , 送 势 及 宗 室 十 馀 人 于 建 康 ; 引 汉 司 空 谯 献 之 等 以 为 参 佐 , 举 贤 旌 善 , 蜀 人 悦 之 。日 南 太 守 夏 侯 览 贪 纵 , 侵 刻 胡 商 , 又 科 调 船 材 , 云 欲 有 所 讨 , 由 是 诸 国 恚 愤 。 林 邑 王 文 攻 陷 日 南 , 将 士 死 者 五 六 千 , 杀 览 , 以 尸 祭 天 。 檄 交 州 刺 史 硃 蕃 , 请 以 郡 北 横 山 为 界 。 文 既 去 , 蕃 使 督 护 刘 雄 戍 日 南 。汉 故 尚 书 仆 射 王 誓 、 镇 东 将 军 邓 定 、 平 南 将 军 王 润 、 将 军 隗 文 等 皆 举 兵 反 , 众 各 万 馀 。 桓 温 自 击 定 , 使 袁 乔 击 文 , 皆 破 之 。 温 命 益 州 刺 史 周 抚 镇 彭 模 , 斩 王 誓 、 王 润 。 温 留 成 都 三 十 日 , 振 旅 还 江 陵 。 李 势 至 建 康 , 封 归 义 侯 。 夏 , 四 月 , 丁 巳 , 邓 定 、 隗 文 等 入 据 成 都 , 征 虏 将 军 杨 谦 弃 涪 城 , 退 保 德 阳 。赵 凉 州 刺 史 麻 秋 攻 枹 罕 。 晋 昌 太 守 郎 坦 以 城 大 难 守 , 欲 弃 外 城 。 武 成 太 守 张 悛 曰 : “ 弃 外 城 则 动 众 心 , 大 事 去 矣 。 ” 宁 戎 校 尉 张 璩 从 悛 言 , 固 守 大 城 。 秋 帅 众 八 万 , 围 堑 数 重 , 云 梯 地 突 , 百 道 皆 进 。 城 中 御 之 , 秋 众 死 伤 数 万 。 赵 王 虎 复 遣 其 将 刘 浑 等 帅 步 骑 二 万 会 之 。 郎 坦 恨 言 不 用 , 教 军 士 李 嘉 潜 引 赵 兵 千 馀 人 登 城 ; 璩 督 诸 将 力 战 , 杀 二 百 馀 人 , 赵 兵 乃 退 。 璩 烧 其 攻 具 , 秋 退 保 大 夏 。虎 以 中 书 监 石 宁 为 征 西 将 军 , 帅 并 、 司 州 兵 二 万 馀 人 为 秋 等 后 继 。 张 重 华 将 宋 秦 等 帅 户 二 万 降 于 赵 。 重 华 以 谢 艾 为 使 持 节 、 军 师 将 军 , 帅 步 骑 三 万 进 军 临 河 。 艾 乘 轺 车 , 戴 白 窥 , 鸣 鼓 而 行 。 秋 望 见 , 怒 曰 : “ 艾 年 少 书 生 , 冠 服 如 此 , 轻 我 也 ” 。 命 黑 槊 龙 骧 三 千 人 驰 击 之 , 艾 左 右 大 扰 。 或 劝 艾 宜 乘 马 , 艾 不 从 , 下 车 , 踞 胡 床 , 指 麾 处 分 ; 赵 人 以 为 有 伏 兵 , 惧 不 敢 进 。 别 将 张 瑁 自 间 道 引 兵 截 赵 军 后 , 赵 军 退 , 艾 乘 势 进 击 , 大 破 之 , 斩 其 将 杜 勋 、 汲 鱼 , 获 首 虏 一 万 三 千 级 , 秋 单 马 奔 大 夏 。五 月 , 秋 与 石 宁 复 帅 众 十 二 万 进 屯 河 南 , 刘 宁 、 王 擢 略 地 晋 兴 、 广 武 、 武 街 , 至 于 曲 柳 。 张 重 华 使 将 军 牛 旋 御 之 , 退 守 枹 罕 , 姑 臧 大 震 。 重 华 欲 亲 出 拒 之 , 谢 艾 固 谏 。 别 驾 从 事 索 遐 曰 : “ 君 者 , 一 国 之 镇 , 不 可 轻 动 ” 。 乃 以 艾 为 使 持 节 、 都 督 征 讨 诸 军 事 、 行 卫 将 军 , 遐 为 军 正 将 军 , 帅 步 骑 二 万 拒 之 。 别 将 杨 康 败 刘 宁 于 沙 阜 , 宁 退 屯 金 城 。六 月 , 辛 酉 , 大 赦 。秋 , 七 月 , 林 邑 复 陷 日 南 , 杀 督 护 刘 雄 。隗 文 、 邓 定 等 立 故 国 师 范 长 生 之 子 贲 为 帝 而 奉 之 , 以 妖 异 惑 众 , 蜀 人 多 归 之 。赵 王 虎 复 遣 征 西 将 军 孙 伏 都 、 将 军 刘 浑 帅 步 骑 二 万 会 麻 秋 军 , 长 驱 济 河 , 击 张 重 华 , 遂 城 长 最 。 谢 艾 建 牙 誓 众 , 有 风 吹 旌 旗 东 南 指 , 索 遐 曰 : “ 风 为 号 令 , 今 旌 旗 指 敌 , 天 所 赞 也 。 ” 艾 军 于 神 鸟 , 王 擢 与 艾 前 锋 战 , 败 走 , 还 河 南 。 八 月 , 戊 午 , 艾 进 击 秋 , 大 破 之 , 秋 遁 归 金 城 。 虎 闻 之 , 叹 曰 : “ 吾 以 偏 师 定 九 州 , 今 以 九 州 之 力 困 于 枹 罕 。 彼 有 人 焉 , 未 可 图 也 ! ” 艾 还 , 讨 叛 虏 斯 骨 真 等 万 馀 落 , 皆 破 平 之 。赵 王 虎 据 十 州 之 地 , 聚 敛 金 帛 , 及 外 国 所 献 珍 异 , 府 库 财 物 , 不 可 胜 纪 ; 犹 自 以 为 不 足 , 悉 发 前 代 陵 墓 , 取 其 金 宝 。沙 门 吴 进 言 于 虎 曰 : “ 胡 运 将 衰 , 晋 当 复 兴 , 宜 苦 役 晋 人 以 厌 其 气 。 ” 虎 使 尚 书 张 群 发 近 郡 男 女 十 六 万 人 , 车 十 万 乘 , 运 士 筑 华 林 苑 及 长 墙 于 鄴 北 , 广 袤 数 十 里 。 申 钟 、 石 璞 、 赵 揽 等 上 疏 陈 天 文 错 乱 , 百 姓 凋 弊 。 虎 大 怒 曰 : “ 使 苑 墙 朝 成 , 吾 夕 没 无 恨 矣 。 ” 促 张 群 使 然 烛 夜 作 ; 暴 风 大 雨 , 死 者 数 万 人 。 郡 国 前 后 送 苍 麟 十 六 , 白 鹿 七 , 虎 命 司 虞 张 曷 柱 调 之 以 驾 芝 盖 , 大 朝 会 列 于 殿 庭 。九 月 , 命 太 子 宣 出 祈 福 于 山 川 , 因 行 游 猎 。 宣 乘 大 辂 , 羽 葆 华 盖 , 建 天 子 旌 旗 , 十 有 六 军 戎 卒 十 八 万 , 出 自 金 明 门 。 虎 从 其 后 宫 升 陵 霄 观 望 之 , 笑 曰 : “ 我 家 父 子 如 是 , 自 非 天 崩 地 陷 , 当 复 何 愁 ! 但 抱 子 弄 孙 , 日 为 乐 耳 。 ”宣 所 舍 , 辄 列 人 为 长 围 , 四 面 各 百 里 , 驱 禽 兽 , 至 暮 皆 集 其 所 , 使 文 武 跪 立 , 重 行 围 守 , 炬 火 如 昼 , 命 劲 骑 百 馀 驰 射 其 中 , 宣 与 姬 妾 乘 辇 临 观 , 兽 尽 而 止 。 或 兽 有 迸 逸 , 当 围 守 者 , 有 爵 则 夺 马 , 步 驱 一 日 , 无 爵 则 鞭 之 一 百 。 士 卒 饥 冻 死 者 万 有 馀 人 , 所 过 三 州 十 五 郡 , 资 储 皆 无 孑 遗 。虎 复 命 秦 公 韬 继 出 , 自 并 州 至 于 秦 、 雍 , 亦 如 之 。 宣 怒 其 与 己 钧 敌 , 愈 嫉 之 。 宦 者 赵 生 得 幸 于 宣 , 无 宠 于 韬 , 微 劝 宣 除 之 , 于 是 始 有 杀 韬 之 谋 矣 。赵 麻 秋 又 袭 张 重 华 将 张 瑁 , 败 之 , 斩 首 三 千 馀 级 。 枹 罕 护 军 李 逵 帅 众 七 千 降 于 赵 , 自 河 以 南 氐 、 羌 皆 附 于 赵 。冬 , 十 月 , 乙 丑 , 遣 侍 御 史 俞 归 至 凉 州 , 授 张 重 华 侍 中 、 大 都 督 、 督 陇 右 、 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 凉 州 刺 史 、 西 平 公 。 归 至 姑 臧 , 重 华 欲 称 凉 王 , 未 肯 受 诏 , 使 所 亲 沈 猛 私 谓 归 曰 : “ 主 公 弈 世 为 晋 忠 臣 , 今 曾 不 如 鲜 卑 , 何 也 ? 朝 廷 封 慕 容 皝 为 燕 王 , 而 主 公 才 为 大 将 军 , 何 以 褒 劝 忠 贤 乎 ! 明 台 宜 移 河 右 , 共 劝 州 主 为 凉 王 。 人 臣 出 使 , 苟 利 社 稷 , 专 之 可 也 。 ” 归 曰 : “ 吾 子 失 言 ! 昔 三 代 之 王 也 , 爵 之 贵 者 莫 若 上 公 ; 及 周 之 衰 , 吴 、 楚 始 僭 号 称 王 , 而 诸 侯 亦 不 之 非 , 盖 以 蛮 夷 畜 之 也 ; 借 使 齐 、 鲁 称 王 , 诸 侯 岂 不 四 面 攻 之 乎 ! 汉 高 祖 封 韩 、 彭 为 王 , 寻 皆 诛 灭 , 盖 权 时 之 宜 , 非 厚 之 也 。 圣 上 以 贵 公 忠 贤 , 故 爵 以 上 公 , 任 以 方 伯 , 宠 荣 极 矣 , 岂 鲜 卑 夷 狄 所 可 比 哉 ! 且 吾 闻 之 , 功 有 大 小 , 赏 有 重 轻 。 今 贵 公 始 继 世 而 为 王 , 若 帅 河 右 之 众 , 东 平 胡 、 羯 , 修 复 陵 庙 , 迎 天 子 返 洛 阳 , 将 何 以 加 之 乎 ? ” 重 华 乃 止 。 武 都 氐 王 杨 初 遣 使 来 称 籓 ; 诏 以 初 为 使 持 节 、 征 南 将 军 、 雍 州 刺 史 、 仇 池 公 。十 二 月 , 振 威 护 军 萧 敬 文 杀 征 虏 将 军 杨 谦 , 攻 涪 城 , 陷 之 , 自 称 益 州 牧 , 遂 取 巴 西 , 通 于 汉 中 。晋 纪 二 十

起 著 雍 涒 滩 , 尽 上 章 淹 茂 , 凡 三 年 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 四 年 ( 戊 申 , 公 元 三 四 八 年 )夏 , 四 月 , 林 邑 寇 九 真 , 杀 士 民 什 八 九 。赵 秦 公 韬 有 宠 于 赵 王 虎 , 欲 立 之 , 以 太 子 宣 长 , 犹 豫 未 决 。 宣 尝 忤 旨 , 虎 怒 曰 : “ 悔 不 立 韬 也 ! ” 韬 由 是 益 骄 , 造 堂 于 太 尉 府 , 号 曰 宣 光 殿 , 梁 长 九 丈 。 宣 见 而 大 怒 , 斩 匠 , 截 梁 而 去 ; 韬 怒 , 增 之 至 十 丈 。 宣 闻 之 , 谓 所 幸 杨 柸 、 牟 成 、 赵 生 曰 : “ 凶 竖 傲 愎 乃 敢 尔 ! 汝 能 杀 之 , 吾 入 西 宫 , 当 尽 以 韬 之 国 邑 分 封 汝 等 。 韬 死 , 主 上 必 临 丧 , 吾 因 行 大 事 , 蔑 不 济 矣 。 ” 柸 等 许 诺 。秋 , 八 月 , 韬 夜 与 僚 属 宴 于 东 明 观 , 因 宿 于 佛 精 舍 。 宣 使 杨 柸 等 缘 獼 猴 梯 而 入 , 杀 韬 , 置 其 刀 箭 而 去 。 旦 日 , 宣 奏 之 , 虎 哀 惊 气 绝 , 久 之 方 苏 。 将 出 临 其 丧 , 司 空 李 农 谏 曰 : “ 害 秦 公 者 未 知 何 人 , 贼 在 京 师 , 銮 舆 不 宜 轻 出 。 ” 虎 乃 止 , 严 兵 发 哀 于 太 武 殿 。 宣 往 临 韬 丧 , 不 哭 , 直 言 “ 呵 呵 ” , 使 举 衾 观 尸 , 大 笑 而 去 。 收 大 将 军 记 室 参 军 郑 靖 、 尹 武 等 , 将 委 之 以 罪 。 虎 疑 宣 杀 韬 , 欲 召 之 , 恐 其 不 入 , 乃 诈 言 其 母 杜 后 哀 过 危 惙 ; 宣 不 谓 见 疑 , 入 朝 中 宫 , 因 留 之 。 建 兴 人 史 科 知 其 谋 , 告 之 ; 虎 使 收 杨 柸 、 牟 成 , 皆 亡 去 ; 获 赵 生 , 诘 之 , 具 服 。 虎 悲 怒 弥 甚 , 囚 宣 于 席 库 , 以 铁 环 穿 其 颔 而 鏁 之 , 取 杀 韬 刀 箭 , 舐 其 血 , 哀 号 震 动 宫 殿 。 佛 图 澄 曰 : “ 宣 、 起 皆 陛 下 之 子 , 今 为 韬 杀 宣 , 是 重 祸 也 。 陛 下 若 加 慈 恕 , 福 祚 犹 长 。 若 必 诛 之 , 宣 当 为 彗 星 下 扫 鄴 宫 。 ” 虎 不 从 。 积 柴 于 鄴 北 , 树 标 其 上 , 标 末 置 鹿 卢 , 穿 之 以 绳 , 倚 梯 柴 积 。 送 宣 其 下 , 使 韬 所 幸 宦 者 郝 稚 、 刘 霸 拔 其 发 , 抽 其 舌 , 牵 之 登 梯 。 郝 稚 以 绳 贯 其 颔 , 鹿 卢 绞 上 。 刘 霸 断 其 手 足 , 斫 眼 溃 肠 , 如 韬 之 伤 。 四 面 纵 火 , 烟 炎 际 天 , 虎 从 昭 仪 已 下 数 千 人 登 中 台 以 观 之 。 火 灭 , 取 灰 分 置 诸 门 交 道 中 。 杀 其 妻 子 九 人 。 宣 小 子 才 数 岁 , 虎 素 爱 之 , 抱 之 而 泣 , 欲 赦 之 , 其 大 臣 不 听 , 就 抱 中 取 而 杀 之 。 儿 挽 虎 衣 大 叫 , 至 于 绝 带 , 虎 因 此 发 病 。 又 废 其 后 杜 氏 为 庶 人 , 诛 其 四 率 已 下 三 百 人 , 宦 者 五 十 人 , 皆 车 裂 节 解 , 弃 之 漳 水 。 洿 其 东 宫 以 养 猪 牛 。 东 官 卫 士 十 馀 万 人 皆 谪 戍 凉 州 。 先 是 , 散 骑 常 侍 赵 揽 言 于 虎 曰 : “ 宫 中 将 有 变 , 宜 备 之 。 ” 及 宣 杀 韬 , 虎 疑 其 知 而 不 告 , 亦 诛 之 。朝 廷 论 平 蜀 之 功 , 欲 以 豫 章 郡 封 桓 温 。 尚 书 左 丞 荀 蕤 曰 : “ 温 若 复 平 河 、 洛 , 将 何 以 赏 之 ? ” 乃 加 温 征 西 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 封 临 贺 郡 公 ; 加 谯 王 无 忌 前 将 军 ; 袁 乔 龙 骧 将 军 , 封 湘 西 伯 。 蕤 , 崧 之 子 也 。温 既 灭 蜀 , 威 名 大 振 , 朝 廷 惮 之 。 会 稽 王 昱 以 扬 州 刺 史 殷 浩 有 盛 名 , 朝 野 推 服 , 乃 引 为 心 膂 , 与 参 综 朝 权 , 欲 以 抗 温 , 由 是 与 温 寝 相 疑 贰 。浩 以 征 北 长 史 荀 羡 、 前 江 州 刺 史 王 羲 之 夙 有 令 名 , 擢 羡 为 吴 国 内 史 , 羲 之 为 护 军 将 军 , 以 为 羽 翼 。 羡 , 蕤 之 弟 ; 羲 之 , 导 之 从 子 也 。 羲 之 以 为 内 外 协 和 , 然 后 国 家 可 安 , 劝 浩 及 羡 不 宜 与 温 构 隙 , 浩 不 从 。燕 王 皝 有 疾 , 召 世 子 俊 属 之 曰 : “ 今 中 原 未 平 , 方 资 贤 杰 以 经 世 务 。 恪 智 勇 兼 济 , 才 堪 任 重 , 汝 其 委 之 , 以 成 吾 志 ! ” 又 曰 : “ 阳 士 秋 士 行 高 洁 , 忠 干 贞 固 , 可 托 大 事 , 汝 善 待 之 ! ” 九 月 , 丙 申 , 薨 。赵 王 虎 议 立 太 子 , 太 尉 张 举 曰 : “ 燕 公 斌 有 武 略 , 彭 城 公 遵 有 文 德 , 惟 陛 下 所 择 。 ” 虎 曰 : “ 卿 言 正 起 吾 意 。 ” 戎 昭 将 军 张 豺 曰 : “ 燕 公 母 贱 , 又 尝 有 过 ; 彭 城 公 母 前 以 太 子 事 废 , 今 立 之 , 臣 恐 不 能 无 微 恨 。 陛 下 宜 审 思 之 。 ” 初 , 虎 之 拔 上 邽 也 , 张 豺 获 前 赵 主 曜 幼 女 安 定 公 主 , 有 殊 色 , 纳 于 虎 , 虎 嬖 之 , 生 齐 公 世 。 豺 以 虎 老 病 , 欲 立 世 为 嗣 , 冀 刘 氏 为 太 后 , 己 得 辅 政 , 乃 说 虎 曰 : “ 陛 下 再 立 太 子 , 其 母 皆 出 于 倡 贱 , 故 祸 乱 相 寻 ; 今 宜 择 母 贵 子 孝 者 立 之 。 ” 虎 曰 : “ 卿 勿 言 , 吾 知 太 子 处 矣 。 ” 虎 再 与 群 臣 议 于 东 堂 。 虎 曰 : “ 吾 欲 以 纯 灰 三 斛 自 涤 其 肠 , 何 为 专 生 恶 子 , 年 逾 二 十 辄 欲 杀 父 ! 今 世 方 十 岁 , 比 其 二 十 , 吾 已 老 矣 。 ” 乃 与 张 举 、 李 农 定 议 , 令 公 卿 上 书 请 立 世 为 太 子 。 大 司 农 曹 莫 不 肯 署 名 , 虎 使 张 豺 问 其 故 , 莫 顿 首 曰 : “ 天 下 重 器 , 不 宜 立 少 , 故 不 敢 署 。 ” 虎 曰 : “ 莫 , 忠 臣 也 , 然 未 达 朕 意 ; 张 举 、 李 农 知 朕 意 矣 , 可 令 谕 之 。 ” 遂 立 世 为 太 子 , 以 刘 昭 仪 为 后 。冬 , 十 一 月 , 甲 辰 , 葬 燕 文 明 王 。 世 子 俊 即 位 , 赦 境 内 , 遣 使 诣 建 康 告 丧 。 以 弟 交 为 左 贤 王 , 左 长 史 阳 骛 郎 中 令 。十 二 月 , 以 左 光 禄 大 夫 、 领 司 徒 、 录 尚 书 事 蔡 谟 为 侍 中 、 司 徒 。 谟 上 疏 固 让 , 谓 所 亲 曰 : “ 我 若 为 司 徒 , 将 为 后 代 所 晒 , 义 不 敢 拜 也 。 ”孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 五 年 ( 己 酉 , 公 元 三 四 九 年 )春 , 正 月 , 辛 未 朔 , 大 赦 。赵 王 虎 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 太 宁 , 诸 子 皆 进 爵 为 王 。 故 东 宫 高 力 等 万 馀 人 谪 戍 凉 州 , 行 达 雍 城 , 既 不 在 赦 例 , 又 敕 雍 州 剌 史 张 茂 送 之 , 茂 皆 夺 其 马 , 使 之 步 推 鹿 车 , 致 粮 戍 所 。 高 力 督 定 阳 梁 犊 因 众 心 之 怨 , 谋 作 乱 东 归 , 众 闻 之 , 皆 踊 抃 大 呼 。 犊 乃 自 称 晋 征 东 大 将 军 , 帅 众 攻 拔 下 辨 ; 安 西 将 军 刘 宁 自 安 定 击 之 , 为 犊 所 败 。 高 力 皆 多 力 善 射 , 一 当 十 馀 人 , 虽 无 兵 甲 , 掠 民 斧 , 施 一 丈 柯 , 攻 战 若 神 , 所 向 崩 溃 ; 戍 卒 皆 随 之 , 攻 陷 郡 县 , 杀 长 吏 、 二 千 石 , 长 驱 而 东 , 比 至 长 安 , 众 已 十 万 。 乐 平 王 苞 尽 锐 拒 之 , 一 战 而 败 。 犊 遂 东 出 潼 关 , 进 趣 洛 阳 。 赵 主 虎 以 李 农 为 大 都 督 、 行 大 将 军 事 , 统 卫 军 将 军 张 贺 度 等 步 骑 十 万 讨 之 , 战 于 新 安 , 农 等 大 败 ; 战 于 洛 阳 , 又 败 , 退 壁 成 皋 。犊 遂 东 掠 荥 阳 、 陈 留 诸 郡 , 虎 大 惧 , 以 燕 王 斌 为 大 都 督 , 督 中 外 诸 军 事 , 统 冠 军 大 将 军 姚 弋 仲 、 车 骑 将 军 蒲 洪 等 讨 之 。 弋 仲 将 其 众 八 千 馀 人 至 鄴 , 求 见 虎 。 虎 病 , 未 之 见 , 引 入 领 军 省 , 赐 以 己 所 御 食 。 弋 仲 怒 , 不 食 , 曰 : “ 主 上 召 我 来 击 贼 , 当 面 见 授 方 略 , 我 岂 为 食 来 邪 ! 且 主 上 不 见 我 , 我 何 以 知 其 存 亡 邪 ? ” 虎 力 疾 见 之 , 弋 仲 让 虎 曰 : “ 儿 死 , 愁 邪 ? 何 为 而 病 ? 儿 幼 时 不 择 善 人 教 之 , 使 至 于 为 逆 ; 既 为 逆 而 诛 之 , 又 何 愁 焉 ! 且 汝 久 病 , 所 立 儿 幼 , 汝 若 不 愈 , 天 下 必 乱 。 当 先 忧 此 , 勿 忧 贼 也 ! 犊 等 穷 困 思 归 , 相 聚 为 盗 , 所 过 残 暴 , 何 所 能 至 ! 老 羌 为 汝 一 举 了 之 ! ” 弋 仲 情 狷 直 , 人 无 贵 贱 皆 “ 汝 ” 之 , 虎 亦 不 之 责 , 于 坐 授 使 持 节 、 侍 中 、 征 西 大 将 军 赐 以 铠 马 。 弋 仲 曰 : “ 汝 看 老 羌 堪 破 贼 否 ? ” 乃 被 铠 跨 马 于 庭 中 , 因 策 马 南 驰 , 不 辞 而 出 。 遂 与 斌 等 击 犊 于 荥 阳 , 大 破 之 , 斩 犊 首 而 还 , 讨 其 馀 党 , 尽 灭 之 。 虎 命 弋 仲 剑 履 上 殿 , 入 朝 不 趋 , 进 封 西 平 郡 公 ; 蒲 洪 为 侍 中 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 都 督 雍 、 秦 州 诸 军 事 、 雍 州 剌 史 , 进 封 略 阳 郡 公 。始 平 人 为 勖 聚 兵 自 称 将 军 , 赵 乐 平 王 苞 讨 灭 之 , 诛 三 千 馀 家 。夏 , 四 月 , 益 州 刺 史 周 抚 、 龙 骧 将 军 硃 焘 出 范 贲 , 斩 之 , 益 州 平 。诏 遣 谒 者 陈 沈 如 燕 , 拜 慕 容 俊 为 使 持 节 、 侍 中 、 大 都 督 、 督 河 北 诸 军 事 、 幽 、 平 二 州 牧 、 大 将 军 、 大 单 于 、 燕 王 。桓 温 遣 督 护 滕 畯 帅 交 、 广 之 兵 击 林 邑 王 文 于 卢 容 , 为 文 所 败 , 退 屯 九 真 。乙 卯 , 赵 王 虎 病 甚 , 以 彭 城 王 遵 为 大 将 军 , 镇 关 右 ; 燕 王 斌 为 丞 相 , 录 尚 书 事 ; 张 豺 为 镇 卫 大 将 军 、 领 军 将 军 、 吏 部 尚 书 ; 并 受 遗 诏 辅 政 。刘 后 恶 斌 辅 政 , 恐 不 利 于 太 子 , 与 张 豺 谋 去 之 。 斌 时 在 襄 国 , 遣 使 诈 谓 斌 曰 : “ 主 上 疾 已 渐 翕 , 王 须 猎 者 , 可 小 停 也 。 ” 斌 素 好 猎 , 嗜 酒 , 遂 留 猎 , 且 纵 酒 。 刘 氏 与 豺 因 矫 诏 称 斌 无 忠 教 之 心 , 免 官 归 第 , 使 豺 弟 雄 帅 龙 腾 五 百 人 守 之 。乙 丑 , 遵 自 幽 州 至 鄴 。 敕 朝 堂 受 拜 , 配 禁 兵 三 万 遣 之 , 遵 涕 泣 而 去 。 是 日 , 虎 疾 小 瘳 , 问 : “ 遵 至 末 ? ” 左 右 对 曰 : “ 去 已 久 矣 。 ” 虎 曰 : “ 恨 不 见 之 ! ”虎 临 西 閤 , 龙 腾 中 郎 二 百 馀 人 列 拜 于 前 。 虎 问 : “ 何 求 ? ” 皆 曰 : “ 圣 体 不 安 , 宜 令 燕 王 入 宿 卫 , 典 兵 马 。 ” 或 言 : “ 乞 为 皇 太 子 。 ” 虎 曰 : “ 燕 王 不 在 内 邪 ? 召 以 来 ! ” 左 右 言 : “ 王 酒 病 , 不 能 入 。 ” 虎 曰 : “ 促 持 辇 迎 之 , 当 付 玺 授 。 ” 亦 竟 无 行 者 。 寻 惛 眩 而 入 。 张 豺 使 张 雄 矫 诏 杀 斌 。戊 辰 , 刘 氏 复 矫 诏 以 豺 为 太 保 、 都 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 如 霍 光 故 事 。 侍 中 徐 统 叹 曰 : “ 乱 将 作 矣 , 吾 无 为 预 之 。 ” 仰 药 而 死 。己 巳 , 虎 卒 , 太 子 世 即 位 , 尊 刘 氏 为 皇 太 后 。 刘 氏 临 朝 称 制 , 以 张 豺 为 丞 相 ; 豺 辞 不 受 , 请 以 彭 城 王 遵 、 义 阳 王 鉴 为 左 右 丞 相 , 以 慰 其 心 , 刘 氏 从 之 。豺 与 太 尉 张 举 谋 诛 司 空 李 农 , 举 素 与 农 善 , 密 告 之 ; 农 奔 广 宗 , 帅 乞 活 数 万 家 保 上 白 刘 氏 使 张 举 统 宿 卫 诸 军 围 之 。 豺 以 张 离 为 镇 军 大 将 军 , 监 中 外 诸 军 事 , 以 为 己 副 。彭 城 王 遵 至 河 内 , 闻 丧 ; 姚 弋 仲 、 蒲 洪 、 刘 宁 及 征 虏 将 军 石 闵 、 武 卫 将 军 王 鸾 等 讨 梁 犊 还 , 遇 遵 于 李 城 , 共 说 遵 曰 : “ 殿 下 长 且 贤 , 先 帝 亦 有 意 以 殿 下 为 嗣 ; 正 以 末 年 惛 惑 , 为 张 豺 所 误 。 今 女 主 临 朝 , 奸 臣 用 事 , 上 白 相 持 未 下 , 京 师 宿 卫 空 虚 , 殿 下 若 声 张 豺 之 罪 , 鼓 行 而 讨 之 , 其 谁 不 开 门 倒 戈 而 迎 殿 下 者 ! ” 遵 从 之 。五 月 , 遵 自 李 城 举 兵 , 还 趣 鄴 , 洛 州 刺 史 刘 国 帅 洛 阳 之 众 往 会 之 。 檄 至 鄴 , 张 豺 大 惧 , 驰 召 上 白 之 军 。 丙 戌 , 遵 军 于 荡 阴 , 戎 卒 九 万 , 石 闵 为 前 锋 。 豺 将 出 拒 之 , 耆 旧 、 羯 士 皆 曰 : “ 彭 城 王 来 奔 丧 , 吾 当 出 迎 之 , 不 能 为 张 豺 守 城 也 ! ” 逾 城 而 出 ; 豺 斩 之 , 不 能 止 。 张 离 亦 帅 腾 二 千 , 斩 关 迎 遵 。 刘 氏 惧 , 召 张 豺 入 , 对 之 悲 哭 曰 : “ 先 帝 梓 宫 未 殡 , 而 祸 难 至 此 ! 今 嗣 子 冲 幼 , 托 之 将 军 , 将 军 将 若 之 何 ? 欲 加 遵 重 位 , 能 弭 之 乎 ? ” 豺 惶 怖 不 知 所 出 , 但 云 “ 唯 唯 ” 。 乃 下 诏 , 以 遵 为 丞 相 , 领 大 司 马 、 大 都 督 、 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 加 黄 钺 、 九 锡 。 己 丑 , 遵 至 安 阳 亭 , 张 豺 惧 而 出 迎 , 遵 命 执 之 。 庚 寅 , 遵 擐 甲 曜 兵 , 入 自 凤 阳 门 , 升 太 武 前 殿 , 擗 踊 尽 哀 , 退 如 东 閤 。 斩 张 豺 于 平 乐 市 , 夷 其 三 族 。 假 刘 氏 令 曰 : “ 嗣 子 幼 冲 , 先 帝 私 恩 所 授 , 皇 业 至 重 , 非 所 克 堪 , 其 以 遵 嗣 位 。 ” 于 是 遵 即 位 , 大 赦 , 罢 上 白 之 围 。 辛 卯 , 封 世 为 谯 王 , 废 刘 氏 为 太 妃 , 寻 皆 杀 之 。 李 农 来 归 罪 , 使 复 其 位 。 尊 母 郑 氏 为 皇 太 后 , 立 妃 张 氏 为 皇 后 , 故 燕 王 斌 子 衍 为 皇 太 子 。 以 义 阳 王 鉴 为 侍 中 、 太 傅 , 沛 王 冲 为 太 保 , 乐 平 王 苞 为 大 司 马 , 汝 阴 王 琨 为 大 将 军 , 武 兴 公 闵 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 辅 国 大 将 军 。甲 午 , 鄴 中 暴 风 拔 树 , 震 雷 , 雨 雹 大 如 盂 升 。 太 武 晖 华 殿 灾 , 及 诸 门 观 阁 荡 然 无 馀 , 乘 舆 服 御 , 烧 者 太 半 , 金 石 皆 尽 , 火 月 馀 乃 灭 。时 沛 王 冲 镇 蓟 , 闻 遵 杀 世 自 立 , 谓 其 僚 佐 曰 : “ 世 受 先 帝 之 命 , 遵 辄 废 而 杀 之 , 罪 莫 大 焉 ! 其 敕 内 外 戒 严 , 孤 将 亲 讨 之 。 ” 于 是 留 宁 北 将 军 沐 坚 戍 幽 州 , 帅 众 五 万 自 蓟 南 下 , 传 檄 燕 、 赵 , 所 在 云 集 ; 比 至 常 山 , 众 十 馀 万 , 军 于 苑 乡 ; 遇 遵 赦 书 , 冲 曰 : “ 皆 吾 弟 也 ; 死 者 不 可 复 追 , 何 为 复 相 残 乎 ! 吾 将 归 矣 ! ” 其 将 陈 暹 曰 : “ 彭 城 篡 弑 自 尊 , 为 罪 大 矣 ! 王 虽 北 旆 , 臣 将 南 辕 。 俟 平 京 师 , 擒 彭 城 , 然 后 奉 迎 大 驾 。 ” 冲 乃 复 进 。 遵 驰 遣 王 擢 以 书 喻 冲 , 冲 弗 听 。 遵 使 武 兴 公 闵 及 李 农 等 帅 精 卒 十 万 讨 之 , 战 于 平 棘 , 冲 兵 大 败 。 获 冲 于 元 氏 , 赐 死 , 坑 其 士 卒 三 万 馀 人 。武 兴 公 闵 言 于 遵 曰 : “ 蒲 洪 , 人 杰 也 ; 今 以 洪 镇 关 中 , 臣 恐 秦 、 雍 之 地 非 复 国 家 之 有 。 此 虽 先 帝 临 终 之 命 , 然 陛 下 践 祚 , 自 宜 改 图 。 ” 遵 从 之 , 罢 洪 都 督 , 馀 如 前 制 。 洪 怒 , 归 枋 头 , 遣 使 来 降 。燕 平 狄 将 军 慕 容 霸 上 书 于 燕 王 俊 曰 : “ 石 虎 穷 凶 极 暴 , 天 之 所 弃 , 馀 烬 仅 存 , 自 相 鱼 肉 。 今 中 国 倒 悬 , 企 望 仁 恤 , 若 大 军 一 振 , 势 必 投 戈 。 ” 北 平 太 守 孙 兴 亦 表 言 : “ 石 氏 大 乱 , 宜 以 时 进 取 中 原 。 ” 俊 以 新 遭 大 丧 , 弗 许 。 霸 驰 诣 龙 城 , 言 于 俊 曰 : “ 难 得 而 易 失 者 , 时 也 。 万 一 石 氏 衰 而 复 兴 , 或 有 英 雄 据 其 成 资 , 岂 惟 失 此 大 利 , 亦 恐 更 为 后 患 。 ” 俊 曰 : “ 鄴 中 虽 乱 , 邓 恒 据 安 乐 , 兵 强 粮 足 , 今 若 伐 赵 , 东 道 不 可 由 也 , 当 由 卢 龙 ; 卢 龙 山 径 险 狭 , 虏 乘 高 断 要 , 首 尾 为 患 , 将 若 之 何 ? ” 霸 曰 : “ 恒 虽 欲 为 石 氏 拒 守 , 其 将 士 顾 家 , 人 怀 归 志 , 若 大 军 临 之 , 自 然 瓦 解 。 臣 请 为 殿 下 前 驱 , 东 出 徒 河 , 潜 趣 令 支 , 出 其 不 意 , 彼 闻 之 , 势 必 震 骇 , 上 不 过 闭 门 自 守 , 下 不 免 弃 城 逃 溃 , 何 暇 御 我 哉 ! 然 则 殿 下 可 以 安 步 而 前 , 无 复 留 难 矣 。 ” 俊 犹 豫 未 决 , 以 问 五 材 将 军 封 弈 , 对 曰 : “ 用 兵 之 道 , 敌 强 则 用 智 , 敌 弱 则 用 势 。 是 故 以 大 吞 小 , 犹 狼 之 食 豚 也 ; 以 治 易 乱 , 犹 日 之 消 雪 也 。 大 王 自 上 世 以 来 , 积 德 累 仁 , 兵 强 士 练 。 石 虎 极 其 残 暴 , 死 未 瞑 目 , 子 孙 争 国 , 上 下 乖 乱 。 中 国 之 民 , 坠 于 涂 炭 , 廷 颈 企 踵 以 待 振 拔 , 大 王 若 扬 兵 南 迈 , 先 取 蓟 城 , 次 指 鄴 都 , 宣 耀 威 德 , 怀 抚 遗 民 , 彼 孰 不 扶 老 提 幼 以 迎 大 王 ? 凶 党 将 望 旗 冰 碎 , 安 能 为 害 乎 ! ” 从 事 中 郎 黄 泓 曰 : “ 今 太 白 经 天 , 岁 集 毕 北 , 天 下 易 主 , 阴 国 受 命 , 此 必 然 之 验 也 , 宜 速 出 师 , 以 承 天 意 。 ” 折 冲 将 军 慕 舆 根 曰 : “ 中 国 之 民 困 于 石 氏 之 乱 , 咸 思 易 主 以 救 汤 火 之 急 , 此 千 载 一 时 , 不 可 失 也 。 自 武 宣 王 以 来 , 招 贤 养 民 , 务 农 训 兵 , 正 俟 今 日 。 今 时 至 不 取 , 更 复 顾 虑 , 岂 天 意 未 欲 使 海 内 平 定 邪 , 将 大 王 不 欲 取 天 下 也 ? ” 俊 笑 而 从 之 。 以 慕 容 恪 为 辅 国 将 军 , 慕 容 评 为 辅 弼 将 军 , 左 长 史 阳 鹜 为 辅 义 将 军 , 谓 之 “ 三 辅 ” 。 慕 容 霸 为 前 锋 都 督 、 建 锋 将 军 。 选 精 兵 二 十 馀 万 , 讲 武 戒 严 , 为 进 取 之 计 。六 月 , 葬 赵 王 虎 于 显 原 陵 , 谥 曰 武 帝 , 庙 号 太 祖 。桓 温 闻 赵 乱 , 出 屯 安 陆 , 遣 诸 将 经 营 北 方 。 赵 扬 州 刺 史 王 浃 举 寿 春 降 , 西 中 郎 将 陈 逵 进 据 寿 春 。 征 北 大 将 军 褚 裒 上 表 请 伐 赵 , 即 日 戒 严 , 直 指 泗 口 , 朝 议 以 裒 事 任 贵 重 , 不 宜 深 入 , 宜 先 遣 偏 师 。 裒 奏 言 : “ 前 已 遣 前 锋 督 护 王 颐 之 等 径 造 彭 城 , 后 遣 督 护 麋 嶷 进 据 下 邳 。 今 宜 速 发 , 以 成 声 势 。 ” 秋 , 七 月 , 加 裒 征 讨 大 都 督 , 督 徐 、 兗 、 青 、 扬 、 豫 五 州 诸 军 事 , 裒 帅 众 三 万 , 径 赴 彭 城 , 北 方 士 民 降 附 者 日 以 千 计 。朝 野 皆 以 为 中 原 指 期 可 复 , 光 禄 大 夫 蔡 谟 独 谓 所 亲 曰 : “ 胡 灭 诚 为 大 庆 , 然 恐 更 贻 朝 廷 之 忧 。 ” 其 人 曰 : “ 何 谓 也 ? ” 谟 曰 : ’ 夫 能 顺 天 乘 时 , 济 群 生 于 艰 难 者 , 非 上 圣 与 英 雄 不 能 为 也 , 自 馀 则 莫 若 度 德 量 力 。 观 今 日 之 事 , 殆 非 时 贤 所 及 , 必 将 经 营 分 表 , 疲 民 以 逞 ; 既 而 材 略 疏 短 , 不 能 副 心 , 财 殚 力 竭 , 智 勇 俱 困 , 安 得 不 忧 及 朝 廷 乎 ! ”鲁 郡 民 五 百 馀 家 相 与 起 兵 附 晋 , 求 援 于 褚 裒 , 裒 遣 部 将 王 龛 、 李 迈 将 锐 卒 三 千 迎 之 。 赵 南 讨 大 都 督 李 农 帅 骑 二 万 与 龛 等 战 于 代 陂 , 龛 等 大 败 , 皆 没 于 赵 。 八 月 , 裒 退 屯 广 陵 。 陈 逵 闻 之 , 焚 寿 春 积 聚 , 毁 城 遁 还 。 裒 上 疏 乞 自 贬 , 诏 不 许 , 命 裒 还 镇 京 口 , 解 征 讨 都 督 。 时 河 北 大 乱 , 遗 民 二 十 馀 万 口 渡 河 欲 来 归 附 , 会 裒 已 还 , 威 势 不 接 , 皆 不 能 自 拔 , 死 亡 略 尽 。赵 乐 平 王 苞 谋 帅 关 右 之 众 攻 鄴 , 左 长 史 石 光 、 司 马 曹 曜 等 固 谏 , 苞 怒 , 杀 光 等 百 馀 人 。 苞 性 贪 而 无 谋 , 雍 州 豪 杰 知 其 无 成 , 并 遣 使 告 晋 , 梁 州 刺 史 司 马 勋 帅 众 赴 之 。杨 初 袭 赵 西 城 , 破 之 。 九 月 , 凉 州 官 属 共 上 张 重 华 为 丞 相 、 凉 王 、 雍 、 秦 、 凉 三 州 牧 。 重 华 屡 以 钱 帛 赐 左 右 宠 臣 ; 又 喜 博 弈 , 颇 废 政 事 。 从 事 索 振 谏 曰 : “ 先 王 夙 夜 勤 俭 以 实 府 库 , 正 以 仇 耻 未 雪 , 志 平 海 内 故 也 。 殿 下 嗣 位 之 初 , 强 寇 侵 逼 , 赖 重 饵 之 故 , 得 战 士 死 力 , 仅 保 社 稷 。 今 蓄 积 已 虚 而 寇 仇 尚 在 , 岂 可 轻 有 耗 散 , 以 与 无 功 之 人 乎 ! 昔 汉 光 、 武 躬 亲 万 机 , 章 奏 诣 阙 , 报 不 终 日 , 故 能 隆 中 兴 之 业 。 今 章 奏 停 滞 , 动 经 时 月 , 下 情 不 得 上 通 , 沉 冤 困 于 囹 圄 , 殆 非 明 主 之 事 也 。 ” 重 华 谢 之 。司 马 勋 出 骆 谷 , 破 赵 长 城 戍 , 壁 于 悬 钩 , 去 长 安 二 百 里 , 使 治 中 刘 焕 攻 长 安 , 斩 京 兆 太 守 刘 秀 离 , 又 拔 贺 城 ; 三 辅 豪 杰 多 杀 守 令 以 应 勋 , 凡 三 十 馀 壁 , 众 五 万 人 。 赵 乐 平 王 苞 乃 辍 攻 鄴 之 谋 , 使 其 将 麻 秋 、 姚 国 等 将 兵 拒 勋 。 赵 主 遵 遣 车 骑 将 军 王 朗 帅 精 骑 二 万 以 讨 勋 为 名 , 因 劫 苞 送 鄴 。 勋 兵 少 , 畏 朗 , 不 敢 进 。 冬 , 十 月 , 释 悬 钩 , 拔 宛 城 , 杀 赵 南 阳 太 守 袁 景 , 复 还 梁 州 。初 , 赵 主 遵 之 发 李 城 也 , 谓 武 兴 公 闵 曰 : “ 努 力 ! 事 成 , 以 尔 为 太 子 。 ” 既 而 立 太 子 衍 。 闵 恃 功 。 欲 专 朝 政 , 遵 不 听 。 闵 素 骁 勇 , 屡 立 战 功 , 夷 、 夏 宿 将 皆 惮 之 。 既 为 都 督 , 总 内 外 兵 权 , 乃 抚 循 殿 中 将 士 , 皆 奏 为 殿 中 员 外 将 军 , 爵 关 外 侯 。 遵 弗 之 疑 , 而 更 题 名 善 恶 以 挫 抑 之 , 众 咸 怨 怒 。 中 书 令 孟 准 、 左 卫 将 军 王 鸾 劝 遵 稍 夺 闵 兵 权 , 闵 益 恨 望 , 准 等 咸 劝 诛 之 。十 一 月 , 遵 召 义 阳 王 鉴 、 乐 平 王 苞 、 汝 阳 王 琨 、 淮 南 王 昭 等 入 议 于 郑 太 后 前 , 曰 : “ 闵 不 臣 之 迹 渐 著 , 今 欲 诛 之 , 如 何 ? ” 鉴 等 皆 曰 : “ 宜 然 ! ” 郑 氏 曰 : “ 李 城 还 兵 , 无 棘 奴 , 岂 有 今 日 ! 小 骄 纵 之 , 何 可 遽 杀 ! ” 鉴 出 , 遣 宦 者 杨 环 驰 以 告 闵 。 闵 遂 劫 李 农 及 右 卫 将 军 王 基 密 谋 废 遵 , 使 将 军 苏 彦 、 周 成 帅 甲 士 三 千 人 执 遵 于 南 台 。 遵 方 与 妇 人 弹 棋 , 问 成 曰 : “ 反 者 谁 也 ? ” 成 曰 : “ 义 阳 王 鉴 当 立 。 ” 遵 曰 : “ 我 尚 如 是 , 鉴 能 几 时 ! ” 遂 杀 之 于 琨 华 殿 , 并 杀 郑 太 后 、 张 后 、 太 子 衍 、 孟 准 、 王 鸾 及 上 光 禄 张 斐 。 鉴 即 位 , 大 赦 。 以 武 兴 公 闵 为 大 将 军 , 封 武 德 王 , 司 空 李 农 为 大 司 马 , 并 录 尚 书 事 。 郎 闿 为 司 空 , 秦 州 刺 史 刘 群 为 尚 书 左 仆 射 , 侍 中 卢 谌 为 中 书 监 。秦 、 雍 流 民 相 帅 西 归 , 路 由 枋 头 , 共 推 蒲 洪 为 主 , 众 至 十 馀 万 。 洪 子 健 在 鄴 , 斩 关 出 奔 枋 头 。 鉴 惧 洪 之 逼 , 欲 以 计 遣 之 , 乃 以 洪 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 征 西 大 将 军 、 雍 州 牧 、 领 秦 州 刺 史 。 洪 会 官 属 , 议 应 受 与 不 ; 主 簿 程 朴 请 且 与 赵 连 和 , 如 列 国 分 境 而 治 。 洪 怒 曰 : “ 吾 不 堪 为 天 子 邪 , 而 云 列 国 乎 ! ” 引 朴 斩 之 。都 乡 元 穆 侯 褚 裒 还 至 京 口 , 闻 哭 声 甚 多 , 以 问 左 右 , 对 曰 : “ 皆 代 陂 死 者 之 家 也 。 ” 裒 惭 愤 发 疾 ; 十 二 月 , 己 酉 , 卒 。 以 吴 国 内 史 荀 羡 为 使 持 节 、 监 徐 、 兗 二 州 、 扬 州 之 晋 陵 诸 军 事 、 徐 州 刺 史 , 时 年 二 十 八 , 中 兴 方 伯 未 有 如 羡 之 少 者 。赵 主 鉴 使 乐 平 王 苞 、 中 书 令 李 松 、 殿 中 将 军 张 才 夜 攻 石 闵 、 李 农 于 琨 华 殿 , 不 克 , 禁 中 扰 乱 。 鉴 惧 , 伪 若 不 知 者 , 夜 斩 松 、 才 于 西 中 华 门 , 并 杀 苞 。新 兴 王 祗 , 虎 之 子 也 , 时 镇 襄 国 , 与 姚 弋 仲 、 蒲 洪 等 连 兵 , 移 檄 中 外 , 欲 共 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 以 汝 阴 王 琨 为 大 都 督 , 与 张 举 及 侍 中 呼 延 盛 帅 步 骑 七 万 分 讨 祗 等 。中 领 军 石 成 、 侍 中 石 启 、 前 河 东 太 守 石 晖 谋 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 皆 杀 之 。 龙 骧 将 军 孙 伏 都 、 刘 铢 等 帅 羯 士 三 千 伏 于 胡 天 , 亦 欲 诛 闵 、 农 。 鉴 在 中 台 , 伏 都 帅 三 十 馀 人 将 升 台 挟 鉴 以 攻 之 。 鉴 见 伏 都 毁 阁 道 , 临 问 其 故 。 伏 都 曰 : “ 李 农 等 反 , 已 在 东 掖 门 。 臣 欲 帅 卫 士 以 讨 之 , 谨 先 启 知 。 ” 鉴 曰 : “ 卿 是 功 臣 , 好 为 官 陈 力 。 朕 从 台 上 观 , 卿 勿 虑 无 报 也 。 ” 于 是 伏 都 、 铢 帅 众 攻 闵 、 农 , 不 克 , 屯 于 凤 阳 门 。 闵 、 农 帅 众 数 千 毁 金 明 门 而 入 。 鉴 惧 闵 之 杀 己 , 驰 招 闵 、 农 , 开 门 内 之 , 谓 曰 : “ 孙 伏 都 反 , 卿 宜 速 讨 之 。 ” 闵 、 农 攻 斩 伏 都 等 , 自 凤 阳 至 琨 华 , 横 尸 相 枕 , 流 血 成 渠 。 宣 令 内 外 六 夷 , 敢 称 兵 仗 者 斩 。 胡 人 或 斩 关 、 或 逾 城 而 出 者 , 不 可 胜 数 。闵 使 尚 书 王 简 、 少 府 王 郁 帅 众 数 千 守 鉴 于 御 龙 观 , 悬 食 以 给 之 。 下 令 城 中 曰 : “ 近 日 孙 、 刘 构 逆 , 支 党 伏 诛 , 良 善 一 无 预 也 。 今 日 已 后 , 与 官 同 心 者 留 , 不 同 者 各 任 所 之 。 敕 城 门 不 复 相 禁 。 ” 于 是 赵 人 百 里 内 悉 入 城 , 胡 、 羯 去 者 填 门 。 闵 知 胡 之 不 为 己 用 , 班 令 内 外 : “ 赵 人 斩 一 胡 首 送 凤 阳 门 者 , 文 官 进 位 三 等 , 武 官 悉 拜 牙 门 。 ” 一 日 之 中 , 斩 首 数 万 。 闵 亲 帅 赵 人 以 诛 胡 、 羯 , 无 贵 贱 、 男 女 、 少 长 皆 斩 之 , 死 者 二 十 馀 万 , 尸 诸 城 外 , 悉 为 野 犬 豺 狼 所 食 。 其 屯 戍 四 方 者 , 闵 皆 以 书 命 赵 人 为 将 帅 者 诛 之 , 或 高 鼻 多 须 滥 死 者 半 。燕 王 俊 遣 使 至 凉 州 , 约 张 重 华 共 击 赵 。高 句 丽 王 钊 送 前 东 夷 护 军 宋 晃 于 燕 , 燕 王 俊 赦 之 , 更 名 曰 活 , 拜 为 中 尉 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 六 年 ( 庚 戌 , 公 元 三 五 零 年 )春 , 正 月 , 赵 大 将 军 闵 欲 灭 去 石 氏 之 迹 , 托 以 谶 文 有 “ 继 赵 李 ” , 更 国 号 曰 卫 , 易 姓 李 氏 , 大 赦 , 改 元 青 龙 。 太 宰 赵 庶 、 太 尉 张 举 、 中 军 将 军 张 春 、 光 禄 大 夫 石 岳 、 抚 军 石 宁 、 武 卫 将 军 张 季 及 公 侯 、 卿 、 校 、 龙 腾 等 万 馀 人 , 出 奔 襄 国 , 汝 阴 王 琨 奔 冀 州 。 抚 军 将 军 张 沈 据 滏 口 , 张 贺 度 据 石 渎 , 建 义 将 军 段 勤 据 黎 阳 , 宁 南 将 军 杨 群 据 桑 壁 , 刘 国 据 阳 城 , 段 龛 据 陈 留 , 姚 弋 仲 据 滠 头 , 蒲 洪 据 枋 头 , 众 各 数 万 , 皆 不 附 于 闵 。 勤 , 末 柸 之 子 ; 龛 , 兰 之 子 也 。王 朗 、 麻 秋 自 长 安 赴 洛 阳 。 秋 承 闵 书 , 诛 朗 部 胡 千 馀 人 。 朗 奔 襄 国 。 秋 帅 众 归 鄴 , 蒲 洪 使 其 子 龙 骧 将 军 雄 迎 击 , 获 之 , 以 为 军 师 将 军 。汝 阴 王 琨 及 张 举 、 王 朗 帅 众 七 万 伐 鄴 , 大 将 军 闵 帅 骑 千 馀 与 战 于 城 北 ; 闵 操 两 刃 矛 , 驰 骑 击 之 , 所 向 摧 陷 , 斩 首 三 千 级 , 琨 等 大 败 而 去 。 闵 与 李 农 帅 骑 三 万 讨 张 贺 度 于 石 渎 。闰 月 , 卫 主 鉴 密 遣 宦 者 赍 书 召 张 沈 等 , 使 乘 虚 袭 鄴 。 宦 者 以 告 闵 、 农 , 闵 、 农 驰 还 , 废 鉴 , 杀 之 , 并 杀 赵 主 虎 三 十 八 孙 , 尽 灭 石 氏 , 姚 弋 仲 子 曜 武 将 军 益 、 武 卫 将 军 若 帅 禁 兵 数 千 斩 关 奔 滠 头 。 弋 仲 帅 众 讨 闵 , 军 于 混 轿 。司 徒 申 钟 等 上 尊 号 于 闵 , 闵 以 让 李 农 , 农 固 辞 。 闵 曰 : “ 吾 属 故 晋 人 也 , 今 晋 室 犹 存 , 请 与 诸 君 分 割 州 郡 , 各 称 牧 、 守 、 公 、 侯 , 奉 表 迎 晋 天 子 还 都 洛 阳 , 何 如 ? ” 尚 书 胡 睦 进 曰 : “ 陛 下 圣 德 应 天 , 宜 登 在 位 , 晋 氏 衰 微 , 远 窜 江 表 , 岂 能 总 驭 英 雄 , 混 壹 四 海 乎 ! ” 闵 曰 : “ 胡 尚 书 之 言 , 可 谓 识 机 知 命 矣 。 ” 乃 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 永 兴 , 国 号 大 魏 。朝 廷 闻 中 原 大 乱 , 复 谋 进 取 。 己 丑 , 以 扬 州 刺 史 殷 浩 为 中 军 将 军 、 假 节 、 都 督 扬 、 豫 、 徐 、 兗 、 青 五 州 诸 军 事 , 以 蒲 洪 为 氐 王 、 使 持 节 、 征 北 大 将 军 、 都 督 河 北 诸 军 事 、 冀 州 剌 史 、 广 川 郡 公 ; 蒲 健 为 假 节 、 右 将 军 、 监 河 北 征 讨 前 锋 诸 军 事 、 襄 国 公 。姚 弋 仲 、 蒲 洪 各 有 据 关 右 之 志 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 众 五 万 击 洪 , 洪 迎 击 , 破 之 , 斩 获 三 万 馀 级 。 洪 自 称 大 都 督 、 大 将 军 、 大 单 于 、 三 秦 王 , 改 姓 苻 氏 。 以 南 安 雷 弱 儿 为 辅 国 将 军 ; 安 定 梁 椤 为 前 将 军 , 领 左 长 史 ; 冯 翊 鱼 遵 为 右 将 军 , 领 右 长 史 ; 京 兆 段 陵 为 左 将 军 , 领 左 司 马 ; 王 堕 为 右 将 军 , 领 右 司 马 ; 天 水 赵 俱 、 陇 西 牛 夷 、 北 地 辛 牢 皆 为 从 事 中 郎 ; 氐 酋 毛 贵 为 单 于 辅 相 。二 月 , 燕 王 俊 使 慕 容 霸 将 兵 二 万 自 东 道 出 徒 河 , 慕 舆 于 自 西 道 出 蠮 螉 塞 , 俊 自 中 道 出 卢 龙 塞 , 以 伐 赵 。 以 慕 容 恪 、 鲜 于 亮 为 前 驱 , 命 慕 舆 泥 槎 山 通 道 。 留 世 子 晔 守 龙 城 , 以 内 史 刘 斌 为 大 司 农 , 与 典 书 令 皇 甫 真 留 统 后 事 。霸 军 至 三 陉 , 赵 征 东 将 军 邓 恒 惶 怖 , 焚 仓 库 , 弃 安 乐 遁 去 , 与 幽 州 刺 史 王 午 共 保 蓟 。 徙 河 南 部 都 尉 孙 泳 急 入 安 乐 , 扑 灭 馀 火 , 籍 其 谷 帛 。 霸 收 安 乐 、 北 平 兵 粮 , 与 俊 会 临 渠 。三 月 , 燕 兵 至 无 终 。 王 午 留 其 将 王 佗 以 数 千 人 守 蓟 , 与 邓 恒 走 保 鲁 口 。 乙 巳 , 俊 拔 蓟 , 执 王 佗 , 斩 之 。 俊 欲 悉 坑 其 士 卒 千 馀 人 , 慕 容 霸 谏 曰 : “ 赵 为 暴 虐 , 王 兴 师 伐 之 , 将 以 拯 民 于 涂 炭 而 抚 有 中 州 也 ; 今 始 得 蓟 而 坑 其 士 卒 , 恐 不 可 以 为 王 师 之 先 声 也 。 ” 乃 释 之 。 俊 入 都 于 蓟 , 中 州 士 女 降 者 相 继 。 燕 兵 至 范 阳 , 范 阳 太 守 李 产 欲 为 石 氏 拒 燕 , 众 莫 为 用 , 乃 帅 八 城 令 长 出 降 ; 俊 复 以 产 为 太 守 。产 子 绩 为 幽 州 别 驾 , 弃 其 家 从 王 午 在 鲁 口 。 邓 恒 谓 午 曰 : “ 绩 乡 里 在 北 , 父 已 降 燕 , 今 虽 在 此 , 恐 终 难 相 保 , 徒 为 人 累 , 不 如 去 之 。 ” 午 曰 : “ 此 何 言 也 ! 夫 以 当 今 丧 乱 , 而 绩 乃 能 立 义 捐 家 , 情 节 之 重 , 虽 古 烈 士 无 以 过 , 乃 欲 以 猜 嫌 害 之 ? 燕 、 赵 之 士 闻 之 , 谓 我 直 相 聚 为 贼 , 了 无 意 识 。 众 情 一 散 , 不 可 复 集 , 此 为 坐 自 屠 溃 也 。 ” 恒 乃 止 。 午 犹 虑 诸 将 不 与 己 同 心 , 或 致 非 意 , 乃 遣 绩 归 。 绩 始 辞 午 往 见 燕 王 俊 , 俊 让 之 曰 : “ 卿 不 识 天 命 , 弃 父 邀 名 , 今 日 乃 始 来 邪 ! ” 对 曰 : “ 臣 眷 恋 旧 主 , 志 存 微 节 , 官 身 所 在 , 何 事 非 君 ! 殿 下 方 以 义 取 天 下 , 臣 未 谓 得 见 之 晚 也 。 ” 俊 悦 , 善 待 之 。俊 以 弟 宜 为 代 郡 城 郎 , 孙 泳 为 广 宁 太 守 , 悉 置 幽 州 郡 县 守 宰 。甲 子 , 俊 使 中 部 俟 釐 慕 舆 句 督 蓟 中 留 事 , 自 将 击 邓 恒 于 鲁 口 。 军 至 清 梁 , 恒 将 鹿 勃 早 将 数 千 人 夜 袭 燕 营 , 半 已 得 入 , 先 犯 前 锋 都 督 慕 容 霸 , 突 入 幕 下 , 霸 起 奋 击 , 手 杀 十 馀 人 , 早 不 能 进 。 由 是 燕 军 得 严 , 俊 谓 慕 舆 根 曰 : “ 贼 锋 甚 锐 , 宜 且 避 之 。 ” 根 正 色 曰 : “ 我 众 彼 寡 , 力 不 相 敌 , 故 乘 夜 来 战 , 冀 万 一 获 利 。 今 求 贼 得 贼 , 正 当 击 之 , 复 何 所 疑 ! 王 但 安 卧 , 臣 等 自 为 王 破 之 ! ” 俊 不 能 自 安 , 内 史 李 洪 从 俊 出 营 外 , 屯 高 冢 上 。 根 帅 左 右 精 勇 数 百 人 从 中 牙 直 前 击 早 , 李 洪 徐 整 骑 队 还 助 之 , 早 乃 退 走 。 众 军 追 击 四 十 馀 里 , 早 仅 以 身 免 , 所 从 士 卒 死 亡 略 尽 。 俊 引 兵 还 蓟 。魏 主 闵 复 姓 冉 氏 , 尊 母 王 氏 为 皇 太 后 , 立 妻 董 氏 为 皇 后 , 子 智 为 皇 太 子 , 胤 、 明 裕 皆 为 王 。 以 李 农 为 太 宰 、 领 太 尉 、 录 尚 书 事 , 封 齐 王 , 其 子 皆 封 县 公 。 遣 使 者 持 节 赦 诸 军 屯 , 皆 不 从 。麻 秋 说 苻 洪 曰 : “ 冉 闵 、 石 祗 方 相 持 , 中 原 之 乱 未 可 平 也 。 不 如 先 取 关 中 , 基 业 已 固 , 然 后 东 争 天 下 , 谁 能 敌 之 ! ” 洪 深 然 之 。 既 而 秋 因 宴 鸩 洪 , 欲 并 其 众 ; 世 子 健 收 秋 斩 之 。 洪 谓 健 曰 : “ 吾 所 以 未 入 关 者 , 以 为 中 州 可 定 ; 今 不 幸 为 竖 子 所 困 。 中 州 非 汝 兄 弟 所 能 办 , 我 死 , 汝 急 入 关 ! ” 言 终 而 卒 。 健 代 统 其 众 , 乃 去 大 都 督 、 大 将 军 、 三 秦 王 之 号 , 称 晋 官 爵 , 遣 其 叔 父 安 来 告 丧 , 且 请 朝 命 。赵 新 兴 王 祗 即 皇 帝 位 于 襄 国 , 改 元 永 守 。 以 汝 阴 王 琨 为 相 国 , 六 夷 据 州 郡 拥 兵 者 皆 应 之 。 祗 以 姚 弋 仲 为 右 丞 相 、 亲 赵 王 , 待 以 殊 礼 。 弋 仲 子 襄 , 雄 勇 多 才 略 , 士 民 爱 之 , 请 弋 仲 以 为 嗣 , 弋 仲 以 襄 非 长 子 , 不 许 ; 请 者 日 以 千 数 , 弋 仲 乃 使 之 将 兵 。 祗 以 襄 为 骠 骑 将 军 、 豫 州 刺 史 、 新 昌 公 。 又 以 苻 健 为 都 督 河 南 诸 军 事 、 镇 南 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 兗 州 牧 、 略 阳 郡 公 。 夏 , 四 月 , 赵 主 祗 遣 汝 阴 王 琨 将 兵 十 万 伐 魏 。魏 主 闵 杀 李 农 及 其 三 子 , 并 尚 书 令 王 谟 、 侍 中 王 衍 、 中 常 待 严 震 、 赵 升 。 闵 遣 使 临 江 告 晋 曰 : “ 逆 胡 乱 中 原 , 今 已 诛 之 ; 能 共 讨 者 , 可 遣 军 来 也 ” 。 朝 廷 不 应 。五 月 , 庐 江 太 守 袁 真 攻 魏 合 肥 , 克 之 , 虏 其 居 民 而 还 。六 月 , 赵 汝 阴 王 琨 进 据 邯 郸 , 镇 南 将 军 刘 国 自 繁 阳 会 之 。 魏 卫 将 军 王 泰 击 琨 , 大 破 之 , 死 者 万 馀 人 。 刘 国 还 繁 阳 。初 , 段 兰 卒 于 令 支 , 段 龛 代 领 其 众 , 因 石 氏 之 乱 , 拥 部 落 南 徙 。 秋 , 七 月 , 龛 引 兵 东 据 广 固 , 自 称 齐 王 。八 月 , 代 郡 人 赵 榼 帅 三 百 馀 家 叛 燕 , 归 赵 并 州 刺 史 张 平 。 燕 王 俊 徙 广 宁 、 上 谷 二 郡 民 于 徐 无 , 代 郡 民 于 凡 城 。王 朗 之 去 长 安 也 , 朗 司 马 京 兆 杜 洪 据 长 安 , 自 称 晋 征 北 将 军 、 雍 州 刺 史 , 以 冯 翊 张 琚 为 司 马 ; 关 西 夷 、 夏 皆 应 之 。 苻 健 欲 取 之 , 恐 洪 知 之 , 乃 受 赵 官 爵 。 以 赵 俱 为 河 内 太 守 , 戍 温 ; 牛 夷 为 安 集 将 军 , 戍 怀 ; 治 宫 室 于 枋 头 , 课 民 种 麦 , 示 无 西 意 , 有 知 而 不 种 者 , 健 杀 之 以 徇 。 既 而 自 称 晋 征 西 大 将 军 、 都 督 关 中 诸 军 事 、 雍 州 刺 史 ; 以 武 威 贾 玄 硕 为 左 长 史 , 洛 阳 梁 安 为 长 史 , 段 纯 为 左 司 马 , 辛 牢 为 右 司 马 , 京 兆 王 鱼 、 安 定 程 肱 、 胡 文 等 为 军 咨 祭 酒 , 悉 众 而 西 。 以 鱼 遵 为 前 锋 , 行 至 盟 津 , 为 浮 梁 以 济 。 遣 弟 辅 国 将 军 雄 帅 众 五 千 自 潼 关 入 , 兄 子 扬 武 将 军 菁 帅 众 七 千 自 轵 关 入 。 临 别 , 执 菁 手 曰 : “ 若 事 不 捷 , 汝 死 河 北 , 我 死 河 南 , 不 复 相 见 。 ” 既 济 , 焚 桥 , 自 帅 大 众 随 雄 而 进 。杜 洪 闻 之 , 与 健 书 , 侮 嫚 之 。 以 张 琚 弟 先 为 征 虏 将 军 , 帅 众 万 三 千 逆 战 于 潼 关 之 北 。 先 兵 大 败 , 走 还 长 安 。 洪 悉 召 关 中 之 众 以 拒 健 。 洪 弟 郁 劝 洪 迎 健 , 洪 不 从 ; 郁 帅 所 部 降 于 健 。健 遣 苻 雄 徇 渭 北 。 氐 酋 毛 受 屯 高 陵 , 徐 磋 屯 好 畤 , 羌 酋 白 犊 屯 黄 白 , 众 各 数 万 , 皆 斩 洪 使 , 遣 子 降 于 健 。 苻 菁 、 鱼 遵 所 过 城 邑 , 无 不 降 附 。 洪 惧 , 固 守 长 安 。张 贺 度 、 段 勤 、 刘 国 、 靳 豚 会 于 昌 城 , 将 攻 鄴 。 魏 主 闵 自 将 击 之 , 战 于 苍 亭 , 贺 度 等 大 败 , 死 者 二 万 八 千 人 , 追 斩 靳 豚 于 阴 安 , 尽 俘 其 众 而 归 。 闵 戎 卒 三 十 馀 万 , 旌 旗 、 钲 鼓 绵 亘 百 馀 里 , 虽 石 氏 之 盛 , 无 以 过 也 。故 晋 散 骑 常 侍 陇 西 辛 谧 , 有 高 名 , 历 刘 、 石 之 世 , 征 辟 皆 不 就 ; 闵 备 礼 征 为 太 常 。 谧 遗 闵 书 , 以 为 : “ 物 极 则 反 , 致 至 则 危 。 君 王 功 已 成 矣 , 宜 因 兹 大 捷 , 归 身 晋 朝 , 必 有 由 、 夷 之 廉 , 享 松 、 乔 之 寿 矣 。 ” 因 不 食 而 卒 。九 月 , 燕 王 俊 南 徇 冀 州 , 取 章 武 、 河 间 。 初 , 勃 海 贾 坚 , 少 尚 气 节 , 仕 赵 为 殿 中 督 。 赵 亡 , 坚 弃 魏 主 闵 还 乡 里 , 拥 部 曲 数 千 家 。 燕 慕 容 评 徇 勃 海 , 遣 使 招 之 , 坚 终 不 降 。 评 与 战 , 擒 之 。 俊 以 评 为 章 武 太 守 , 封 裕 为 河 间 太 守 。 俊 与 慕 容 恪 皆 爱 贾 坚 之 材 。 坚 时 年 六 十 馀 , 恪 闻 其 善 射 , 置 牛 百 步 上 以 试 之 。 坚 曰 : “ 少 之 时 能 令 不 中 , 今 老 矣 , 往 往 中 之 。 ” 乃 射 再 发 , 一 矢 拂 脊 , 一 矢 磨 腹 , 皆 附 肤 落 毛 , 上 下 如 一 , 观 者 咸 服 其 妙 。 俊 以 坚 为 乐 陵 太 守 , 治 高 城 。苻 菁 与 张 先 战 于 渭 北 , 擒 之 , 三 辅 郡 县 堡 壁 皆 降 。 冬 , 十 月 , 苻 健 长 驱 至 长 安 , 杜 洪 、 张 琚 奔 司 竹 。燕 王 俊 还 蓟 , 留 诸 将 守 之 ; 俊 还 龙 城 , 谒 陵 庙 。十 一 月 , 魏 主 闵 帅 骑 十 万 攻 襄 国 。 署 其 子 太 原 王 胤 为 大 单 于 、 骠 骑 大 将 军 , 以 降 胡 一 千 配 之 为 麾 下 。 光 禄 大 夫 韦 謏 谏 曰 : “ 胡 、 羯 皆 我 之 仇 敌 , 今 来 归 附 , 苟 存 性 命 耳 ; 万 一 为 变 , 悔 之 何 及 ! 请 诛 屏 降 胡 , 去 单 于 之 号 , 以 防 微 杜 渐 。 ” 闵 方 欲 抚 纳 群 胡 , 大 怒 , 诛 謏 及 其 子 伯 阳 。甲 午 , 苻 健 入 长 安 , 以 民 心 思 晋 , 乃 遣 参 军 杜 山 伯 诣 建 康 献 捷 , 并 修 好 于 桓 温 。 于 是 秦 、 雍 夷 夏 皆 附 之 。 赵 凉 州 刺 史 石 宁 独 据 上 邽 不 下 , 十 二 月 , 苻 雄 击 斩 之 。蔡 谟 除 司 徒 , 三 年 不 就 职 ; 诏 书 屡 下 , 太 后 遣 使 谕 意 , 谟 终 不 受 。 于 是 帝 临 轩 , 遣 侍 中 纪 据 、 黄 门 郎 丁 纂 征 谟 ; 谟 陈 疾 笃 , 使 主 簿 谢 攸 陈 让 。 自 旦 至 申 , 使 者 十 馀 返 , 而 谟 不 至 。 时 帝 方 八 岁 , 甚 倦 , 问 左 右 曰 : “ 所 召 人 何 以 至 今 不 来 ? 临 轩 何 时 当 竟 ? ” 太 后 以 君 臣 俱 疲 , 乃 诏 : “ 必 不 来 者 , 宜 罢 朝 。 ” 中 军 将 军 殷 浩 奏 免 吏 部 尚 书 江 A 1 7 0 官 。 会 稽 王 昱 令 曹 曰 : “ 蔡 公 傲 违 上 命 , 无 人 臣 之 礼 。 若 人 主 卑 屈 于 上 , 大 义 不 行 于 下 , 亦 不 知 所 以 为 政 矣 。 ” 公 卿 乃 奏 : “ 谟 悖 慢 傲 上 , 罪 同 不 臣 , 请 送 廷 尉 以 正 刑 书 。 ” 谟 惧 , 帅 子 弟 素 服 诣 阙 稽 颡 , 自 到 廷 尉 待 罪 。 殷 浩 欲 加 谟 大 辟 。 会 徐 州 刺 史 荀 羡 入 朝 , 浩 以 问 羡 , 羡 曰 : “ 蔡 公 今 日 事 危 , 明 日 必 有 桓 、 文 之 举 。 ” 浩 乃 止 。 下 诏 免 谟 为 庶 人 。。

“起 著 雍 涒 滩 , 尽 上 章 淹 茂 , 凡 三 年 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 四 年 ( 戊 申 , 公 元 三 四 八 年 )夏 , 四 月 , 林 邑 寇 九 真 , 杀 士 民 什 八 九 。赵 秦 公 韬 有 宠 于 赵 王 虎 , 欲 立 之 , 以 太 子 宣 长 , 犹 豫 未 决 。 宣 尝 忤 旨 , 虎 怒 曰 : “ 悔 不 立 韬 也 ! ” 韬 由 是 益 骄 , 造 堂 于 太 尉 府 , 号 曰 宣 光 殿 , 梁 长 九 丈 。 宣 见 而 大 怒 , 斩 匠 , 截 梁 而 去 ; 韬 怒 , 增 之 至 十 丈 。 宣 闻 之 , 谓 所 幸 杨 柸 、 牟 成 、 赵 生 曰 : “ 凶 竖 傲 愎 乃 敢 尔 ! 汝 能 杀 之 , 吾 入 西 宫 , 当 尽 以 韬 之 国 邑 分 封 汝 等 。 韬 死 , 主 上 必 临 丧 , 吾 因 行 大 事 , 蔑 不 济 矣 。 ” 柸 等 许 诺 。秋 , 八 月 , 韬 夜 与 僚 属 宴 于 东 明 观 , 因 宿 于 佛 精 舍 。 宣 使 杨 柸 等 缘 獼 猴 梯 而 入 , 杀 韬 , 置 其 刀 箭 而 去 。 旦 日 , 宣 奏 之 , 虎 哀 惊 气 绝 , 久 之 方 苏 。 将 出 临 其 丧 , 司 空 李 农 谏 曰 : “ 害 秦 公 者 未 知 何 人 , 贼 在 京 师 , 銮 舆 不 宜 轻 出 。 ” 虎 乃 止 , 严 兵 发 哀 于 太 武 殿 。 宣 往 临 韬 丧 , 不 哭 , 直 言 “ 呵 呵 ” , 使 举 衾 观 尸 , 大 笑 而 去 。 收 大 将 军 记 室 参 军 郑 靖 、 尹 武 等 , 将 委 之 以 罪 。 虎 疑 宣 杀 韬 , 欲 召 之 , 恐 其 不 入 , 乃 诈 言 其 母 杜 后 哀 过 危 惙 ; 宣 不 谓 见 疑 , 入 朝 中 宫 , 因 留 之 。 建 兴 人 史 科 知 其 谋 , 告 之 ; 虎 使 收 杨 柸 、 牟 成 , 皆 亡 去 ; 获 赵 生 , 诘 之 , 具 服 。 虎 悲 怒 弥 甚 , 囚 宣 于 席 库 , 以 铁 环 穿 其 颔 而 鏁 之 , 取 杀 韬 刀 箭 , 舐 其 血 , 哀 号 震 动 宫 殿 。 佛 图 澄 曰 : “ 宣 、 起 皆 陛 下 之 子 , 今 为 韬 杀 宣 , 是 重 祸 也 。 陛 下 若 加 慈 恕 , 福 祚 犹 长 。 若 必 诛 之 , 宣 当 为 彗 星 下 扫 鄴 宫 。 ” 虎 不 从 。 积 柴 于 鄴 北 , 树 标 其 上 , 标 末 置 鹿 卢 , 穿 之 以 绳 , 倚 梯 柴 积 。 送 宣 其 下 , 使 韬 所 幸 宦 者 郝 稚 、 刘 霸 拔 其 发 , 抽 其 舌 , 牵 之 登 梯 。 郝 稚 以 绳 贯 其 颔 , 鹿 卢 绞 上 。 刘 霸 断 其 手 足 , 斫 眼 溃 肠 , 如 韬 之 伤 。 四 面 纵 火 , 烟 炎 际 天 , 虎 从 昭 仪 已 下 数 千 人 登 中 台 以 观 之 。 火 灭 , 取 灰 分 置 诸 门 交 道 中 。 杀 其 妻 子 九 人 。 宣 小 子 才 数 岁 , 虎 素 爱 之 , 抱 之 而 泣 , 欲 赦 之 , 其 大 臣 不 听 , 就 抱 中 取 而 杀 之 。 儿 挽 虎 衣 大 叫 , 至 于 绝 带 , 虎 因 此 发 病 。 又 废 其 后 杜 氏 为 庶 人 , 诛 其 四 率 已 下 三 百 人 , 宦 者 五 十 人 , 皆 车 裂 节 解 , 弃 之 漳 水 。 洿 其 东 宫 以 养 猪 牛 。 东 官 卫 士 十 馀 万 人 皆 谪 戍 凉 州 。 先 是 , 散 骑 常 侍 赵 揽 言 于 虎 曰 : “ 宫 中 将 有 变 , 宜 备 之 。 ” 及 宣 杀 韬 , 虎 疑 其 知 而 不 告 , 亦 诛 之 。朝 廷 论 平 蜀 之 功 , 欲 以 豫 章 郡 封 桓 温 。 尚 书 左 丞 荀 蕤 曰 : “ 温 若 复 平 河 、 洛 , 将 何 以 赏 之 ? ” 乃 加 温 征 西 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 封 临 贺 郡 公 ; 加 谯 王 无 忌 前 将 军 ; 袁 乔 龙 骧 将 军 , 封 湘 西 伯 。 蕤 , 崧 之 子 也 。温 既 灭 蜀 , 威 名 大 振 , 朝 廷 惮 之 。 会 稽 王 昱 以 扬 州 刺 史 殷 浩 有 盛 名 , 朝 野 推 服 , 乃 引 为 心 膂 , 与 参 综 朝 权 , 欲 以 抗 温 , 由 是 与 温 寝 相 疑 贰 。浩 以 征 北 长 史 荀 羡 、 前 江 州 刺 史 王 羲 之 夙 有 令 名 , 擢 羡 为 吴 国 内 史 , 羲 之 为 护 军 将 军 , 以 为 羽 翼 。 羡 , 蕤 之 弟 ; 羲 之 , 导 之 从 子 也 。 羲 之 以 为 内 外 协 和 , 然 后 国 家 可 安 , 劝 浩 及 羡 不 宜 与 温 构 隙 , 浩 不 从 。燕 王 皝 有 疾 , 召 世 子 俊 属 之 曰 : “ 今 中 原 未 平 , 方 资 贤 杰 以 经 世 务 。 恪 智 勇 兼 济 , 才 堪 任 重 , 汝 其 委 之 , 以 成 吾 志 ! ” 又 曰 : “ 阳 士 秋 士 行 高 洁 , 忠 干 贞 固 , 可 托 大 事 , 汝 善 待 之 ! ” 九 月 , 丙 申 , 薨 。赵 王 虎 议 立 太 子 , 太 尉 张 举 曰 : “ 燕 公 斌 有 武 略 , 彭 城 公 遵 有 文 德 , 惟 陛 下 所 择 。 ” 虎 曰 : “ 卿 言 正 起 吾 意 。 ” 戎 昭 将 军 张 豺 曰 : “ 燕 公 母 贱 , 又 尝 有 过 ; 彭 城 公 母 前 以 太 子 事 废 , 今 立 之 , 臣 恐 不 能 无 微 恨 。 陛 下 宜 审 思 之 。 ” 初 , 虎 之 拔 上 邽 也 , 张 豺 获 前 赵 主 曜 幼 女 安 定 公 主 , 有 殊 色 , 纳 于 虎 , 虎 嬖 之 , 生 齐 公 世 。 豺 以 虎 老 病 , 欲 立 世 为 嗣 , 冀 刘 氏 为 太 后 , 己 得 辅 政 , 乃 说 虎 曰 : “ 陛 下 再 立 太 子 , 其 母 皆 出 于 倡 贱 , 故 祸 乱 相 寻 ; 今 宜 择 母 贵 子 孝 者 立 之 。 ” 虎 曰 : “ 卿 勿 言 , 吾 知 太 子 处 矣 。 ” 虎 再 与 群 臣 议 于 东 堂 。 虎 曰 : “ 吾 欲 以 纯 灰 三 斛 自 涤 其 肠 , 何 为 专 生 恶 子 , 年 逾 二 十 辄 欲 杀 父 ! 今 世 方 十 岁 , 比 其 二 十 , 吾 已 老 矣 。 ” 乃 与 张 举 、 李 农 定 议 , 令 公 卿 上 书 请 立 世 为 太 子 。 大 司 农 曹 莫 不 肯 署 名 , 虎 使 张 豺 问 其 故 , 莫 顿 首 曰 : “ 天 下 重 器 , 不 宜 立 少 , 故 不 敢 署 。 ” 虎 曰 : “ 莫 , 忠 臣 也 , 然 未 达 朕 意 ; 张 举 、 李 农 知 朕 意 矣 , 可 令 谕 之 。 ” 遂 立 世 为 太 子 , 以 刘 昭 仪 为 后 。冬 , 十 一 月 , 甲 辰 , 葬 燕 文 明 王 。 世 子 俊 即 位 , 赦 境 内 , 遣 使 诣 建 康 告 丧 。 以 弟 交 为 左 贤 王 , 左 长 史 阳 骛 郎 中 令 。十 二 月 , 以 左 光 禄 大 夫 、 领 司 徒 、 录 尚 书 事 蔡 谟 为 侍 中 、 司 徒 。 谟 上 疏 固 让 , 谓 所 亲 曰 : “ 我 若 为 司 徒 , 将 为 后 代 所 晒 , 义 不 敢 拜 也 。 ”孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 五 年 ( 己 酉 , 公 元 三 四 九 年 )春 , 正 月 , 辛 未 朔 , 大 赦 。赵 王 虎 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 太 宁 , 诸 子 皆 进 爵 为 王 。 故 东 宫 高 力 等 万 馀 人 谪 戍 凉 州 , 行 达 雍 城 , 既 不 在 赦 例 , 又 敕 雍 州 剌 史 张 茂 送 之 , 茂 皆 夺 其 马 , 使 之 步 推 鹿 车 , 致 粮 戍 所 。 高 力 督 定 阳 梁 犊 因 众 心 之 怨 , 谋 作 乱 东 归 , 众 闻 之 , 皆 踊 抃 大 呼 。 犊 乃 自 称 晋 征 东 大 将 军 , 帅 众 攻 拔 下 辨 ; 安 西 将 军 刘 宁 自 安 定 击 之 , 为 犊 所 败 。 高 力 皆 多 力 善 射 , 一 当 十 馀 人 , 虽 无 兵 甲 , 掠 民 斧 , 施 一 丈 柯 , 攻 战 若 神 , 所 向 崩 溃 ; 戍 卒 皆 随 之 , 攻 陷 郡 县 , 杀 长 吏 、 二 千 石 , 长 驱 而 东 , 比 至 长 安 , 众 已 十 万 。 乐 平 王 苞 尽 锐 拒 之 , 一 战 而 败 。 犊 遂 东 出 潼 关 , 进 趣 洛 阳 。 赵 主 虎 以 李 农 为 大 都 督 、 行 大 将 军 事 , 统 卫 军 将 军 张 贺 度 等 步 骑 十 万 讨 之 , 战 于 新 安 , 农 等 大 败 ; 战 于 洛 阳 , 又 败 , 退 壁 成 皋 。犊 遂 东 掠 荥 阳 、 陈 留 诸 郡 , 虎 大 惧 , 以 燕 王 斌 为 大 都 督 , 督 中 外 诸 军 事 , 统 冠 军 大 将 军 姚 弋 仲 、 车 骑 将 军 蒲 洪 等 讨 之 。 弋 仲 将 其 众 八 千 馀 人 至 鄴 , 求 见 虎 。 虎 病 , 未 之 见 , 引 入 领 军 省 , 赐 以 己 所 御 食 。 弋 仲 怒 , 不 食 , 曰 : “ 主 上 召 我 来 击 贼 , 当 面 见 授 方 略 , 我 岂 为 食 来 邪 ! 且 主 上 不 见 我 , 我 何 以 知 其 存 亡 邪 ? ” 虎 力 疾 见 之 , 弋 仲 让 虎 曰 : “ 儿 死 , 愁 邪 ? 何 为 而 病 ? 儿 幼 时 不 择 善 人 教 之 , 使 至 于 为 逆 ; 既 为 逆 而 诛 之 , 又 何 愁 焉 ! 且 汝 久 病 , 所 立 儿 幼 , 汝 若 不 愈 , 天 下 必 乱 。 当 先 忧 此 , 勿 忧 贼 也 ! 犊 等 穷 困 思 归 , 相 聚 为 盗 , 所 过 残 暴 , 何 所 能 至 ! 老 羌 为 汝 一 举 了 之 ! ” 弋 仲 情 狷 直 , 人 无 贵 贱 皆 “ 汝 ” 之 , 虎 亦 不 之 责 , 于 坐 授 使 持 节 、 侍 中 、 征 西 大 将 军 赐 以 铠 马 。 弋 仲 曰 : “ 汝 看 老 羌 堪 破 贼 否 ? ” 乃 被 铠 跨 马 于 庭 中 , 因 策 马 南 驰 , 不 辞 而 出 。 遂 与 斌 等 击 犊 于 荥 阳 , 大 破 之 , 斩 犊 首 而 还 , 讨 其 馀 党 , 尽 灭 之 。 虎 命 弋 仲 剑 履 上 殿 , 入 朝 不 趋 , 进 封 西 平 郡 公 ; 蒲 洪 为 侍 中 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 都 督 雍 、 秦 州 诸 军 事 、 雍 州 剌 史 , 进 封 略 阳 郡 公 。始 平 人 为 勖 聚 兵 自 称 将 军 , 赵 乐 平 王 苞 讨 灭 之 , 诛 三 千 馀 家 。夏 , 四 月 , 益 州 刺 史 周 抚 、 龙 骧 将 军 硃 焘 出 范 贲 , 斩 之 , 益 州 平 。诏 遣 谒 者 陈 沈 如 燕 , 拜 慕 容 俊 为 使 持 节 、 侍 中 、 大 都 督 、 督 河 北 诸 军 事 、 幽 、 平 二 州 牧 、 大 将 军 、 大 单 于 、 燕 王 。桓 温 遣 督 护 滕 畯 帅 交 、 广 之 兵 击 林 邑 王 文 于 卢 容 , 为 文 所 败 , 退 屯 九 真 。乙 卯 , 赵 王 虎 病 甚 , 以 彭 城 王 遵 为 大 将 军 , 镇 关 右 ; 燕 王 斌 为 丞 相 , 录 尚 书 事 ; 张 豺 为 镇 卫 大 将 军 、 领 军 将 军 、 吏 部 尚 书 ; 并 受 遗 诏 辅 政 。刘 后 恶 斌 辅 政 , 恐 不 利 于 太 子 , 与 张 豺 谋 去 之 。 斌 时 在 襄 国 , 遣 使 诈 谓 斌 曰 : “ 主 上 疾 已 渐 翕 , 王 须 猎 者 , 可 小 停 也 。 ” 斌 素 好 猎 , 嗜 酒 , 遂 留 猎 , 且 纵 酒 。 刘 氏 与 豺 因 矫 诏 称 斌 无 忠 教 之 心 , 免 官 归 第 , 使 豺 弟 雄 帅 龙 腾 五 百 人 守 之 。乙 丑 , 遵 自 幽 州 至 鄴 。 敕 朝 堂 受 拜 , 配 禁 兵 三 万 遣 之 , 遵 涕 泣 而 去 。 是 日 , 虎 疾 小 瘳 , 问 : “ 遵 至 末 ? ” 左 右 对 曰 : “ 去 已 久 矣 。 ” 虎 曰 : “ 恨 不 见 之 ! ”虎 临 西 閤 , 龙 腾 中 郎 二 百 馀 人 列 拜 于 前 。 虎 问 : “ 何 求 ? ” 皆 曰 : “ 圣 体 不 安 , 宜 令 燕 王 入 宿 卫 , 典 兵 马 。 ” 或 言 : “ 乞 为 皇 太 子 。 ” 虎 曰 : “ 燕 王 不 在 内 邪 ? 召 以 来 ! ” 左 右 言 : “ 王 酒 病 , 不 能 入 。 ” 虎 曰 : “ 促 持 辇 迎 之 , 当 付 玺 授 。 ” 亦 竟 无 行 者 。 寻 惛 眩 而 入 。 张 豺 使 张 雄 矫 诏 杀 斌 。戊 辰 , 刘 氏 复 矫 诏 以 豺 为 太 保 、 都 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 如 霍 光 故 事 。 侍 中 徐 统 叹 曰 : “ 乱 将 作 矣 , 吾 无 为 预 之 。 ” 仰 药 而 死 。己 巳 , 虎 卒 , 太 子 世 即 位 , 尊 刘 氏 为 皇 太 后 。 刘 氏 临 朝 称 制 , 以 张 豺 为 丞 相 ; 豺 辞 不 受 , 请 以 彭 城 王 遵 、 义 阳 王 鉴 为 左 右 丞 相 , 以 慰 其 心 , 刘 氏 从 之 。豺 与 太 尉 张 举 谋 诛 司 空 李 农 , 举 素 与 农 善 , 密 告 之 ; 农 奔 广 宗 , 帅 乞 活 数 万 家 保 上 白 刘 氏 使 张 举 统 宿 卫 诸 军 围 之 。 豺 以 张 离 为 镇 军 大 将 军 , 监 中 外 诸 军 事 , 以 为 己 副 。彭 城 王 遵 至 河 内 , 闻 丧 ; 姚 弋 仲 、 蒲 洪 、 刘 宁 及 征 虏 将 军 石 闵 、 武 卫 将 军 王 鸾 等 讨 梁 犊 还 , 遇 遵 于 李 城 , 共 说 遵 曰 : “ 殿 下 长 且 贤 , 先 帝 亦 有 意 以 殿 下 为 嗣 ; 正 以 末 年 惛 惑 , 为 张 豺 所 误 。 今 女 主 临 朝 , 奸 臣 用 事 , 上 白 相 持 未 下 , 京 师 宿 卫 空 虚 , 殿 下 若 声 张 豺 之 罪 , 鼓 行 而 讨 之 , 其 谁 不 开 门 倒 戈 而 迎 殿 下 者 ! ” 遵 从 之 。五 月 , 遵 自 李 城 举 兵 , 还 趣 鄴 , 洛 州 刺 史 刘 国 帅 洛 阳 之 众 往 会 之 。 檄 至 鄴 , 张 豺 大 惧 , 驰 召 上 白 之 军 。 丙 戌 , 遵 军 于 荡 阴 , 戎 卒 九 万 , 石 闵 为 前 锋 。 豺 将 出 拒 之 , 耆 旧 、 羯 士 皆 曰 : “ 彭 城 王 来 奔 丧 , 吾 当 出 迎 之 , 不 能 为 张 豺 守 城 也 ! ” 逾 城 而 出 ; 豺 斩 之 , 不 能 止 。 张 离 亦 帅 腾 二 千 , 斩 关 迎 遵 。 刘 氏 惧 , 召 张 豺 入 , 对 之 悲 哭 曰 : “ 先 帝 梓 宫 未 殡 , 而 祸 难 至 此 ! 今 嗣 子 冲 幼 , 托 之 将 军 , 将 军 将 若 之 何 ? 欲 加 遵 重 位 , 能 弭 之 乎 ? ” 豺 惶 怖 不 知 所 出 , 但 云 “ 唯 唯 ” 。 乃 下 诏 , 以 遵 为 丞 相 , 领 大 司 马 、 大 都 督 、 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 加 黄 钺 、 九 锡 。 己 丑 , 遵 至 安 阳 亭 , 张 豺 惧 而 出 迎 , 遵 命 执 之 。 庚 寅 , 遵 擐 甲 曜 兵 , 入 自 凤 阳 门 , 升 太 武 前 殿 , 擗 踊 尽 哀 , 退 如 东 閤 。 斩 张 豺 于 平 乐 市 , 夷 其 三 族 。 假 刘 氏 令 曰 : “ 嗣 子 幼 冲 , 先 帝 私 恩 所 授 , 皇 业 至 重 , 非 所 克 堪 , 其 以 遵 嗣 位 。 ” 于 是 遵 即 位 , 大 赦 , 罢 上 白 之 围 。 辛 卯 , 封 世 为 谯 王 , 废 刘 氏 为 太 妃 , 寻 皆 杀 之 。 李 农 来 归 罪 , 使 复 其 位 。 尊 母 郑 氏 为 皇 太 后 , 立 妃 张 氏 为 皇 后 , 故 燕 王 斌 子 衍 为 皇 太 子 。 以 义 阳 王 鉴 为 侍 中 、 太 傅 , 沛 王 冲 为 太 保 , 乐 平 王 苞 为 大 司 马 , 汝 阴 王 琨 为 大 将 军 , 武 兴 公 闵 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 辅 国 大 将 军 。甲 午 , 鄴 中 暴 风 拔 树 , 震 雷 , 雨 雹 大 如 盂 升 。 太 武 晖 华 殿 灾 , 及 诸 门 观 阁 荡 然 无 馀 , 乘 舆 服 御 , 烧 者 太 半 , 金 石 皆 尽 , 火 月 馀 乃 灭 。时 沛 王 冲 镇 蓟 , 闻 遵 杀 世 自 立 , 谓 其 僚 佐 曰 : “ 世 受 先 帝 之 命 , 遵 辄 废 而 杀 之 , 罪 莫 大 焉 ! 其 敕 内 外 戒 严 , 孤 将 亲 讨 之 。 ” 于 是 留 宁 北 将 军 沐 坚 戍 幽 州 , 帅 众 五 万 自 蓟 南 下 , 传 檄 燕 、 赵 , 所 在 云 集 ; 比 至 常 山 , 众 十 馀 万 , 军 于 苑 乡 ; 遇 遵 赦 书 , 冲 曰 : “ 皆 吾 弟 也 ; 死 者 不 可 复 追 , 何 为 复 相 残 乎 ! 吾 将 归 矣 ! ” 其 将 陈 暹 曰 : “ 彭 城 篡 弑 自 尊 , 为 罪 大 矣 ! 王 虽 北 旆 , 臣 将 南 辕 。 俟 平 京 师 , 擒 彭 城 , 然 后 奉 迎 大 驾 。 ” 冲 乃 复 进 。 遵 驰 遣 王 擢 以 书 喻 冲 , 冲 弗 听 。 遵 使 武 兴 公 闵 及 李 农 等 帅 精 卒 十 万 讨 之 , 战 于 平 棘 , 冲 兵 大 败 。 获 冲 于 元 氏 , 赐 死 , 坑 其 士 卒 三 万 馀 人 。武 兴 公 闵 言 于 遵 曰 : “ 蒲 洪 , 人 杰 也 ; 今 以 洪 镇 关 中 , 臣 恐 秦 、 雍 之 地 非 复 国 家 之 有 。 此 虽 先 帝 临 终 之 命 , 然 陛 下 践 祚 , 自 宜 改 图 。 ” 遵 从 之 , 罢 洪 都 督 , 馀 如 前 制 。 洪 怒 , 归 枋 头 , 遣 使 来 降 。燕 平 狄 将 军 慕 容 霸 上 书 于 燕 王 俊 曰 : “ 石 虎 穷 凶 极 暴 , 天 之 所 弃 , 馀 烬 仅 存 , 自 相 鱼 肉 。 今 中 国 倒 悬 , 企 望 仁 恤 , 若 大 军 一 振 , 势 必 投 戈 。 ” 北 平 太 守 孙 兴 亦 表 言 : “ 石 氏 大 乱 , 宜 以 时 进 取 中 原 。 ” 俊 以 新 遭 大 丧 , 弗 许 。 霸 驰 诣 龙 城 , 言 于 俊 曰 : “ 难 得 而 易 失 者 , 时 也 。 万 一 石 氏 衰 而 复 兴 , 或 有 英 雄 据 其 成 资 , 岂 惟 失 此 大 利 , 亦 恐 更 为 后 患 。 ” 俊 曰 : “ 鄴 中 虽 乱 , 邓 恒 据 安 乐 , 兵 强 粮 足 , 今 若 伐 赵 , 东 道 不 可 由 也 , 当 由 卢 龙 ; 卢 龙 山 径 险 狭 , 虏 乘 高 断 要 , 首 尾 为 患 , 将 若 之 何 ? ” 霸 曰 : “ 恒 虽 欲 为 石 氏 拒 守 , 其 将 士 顾 家 , 人 怀 归 志 , 若 大 军 临 之 , 自 然 瓦 解 。 臣 请 为 殿 下 前 驱 , 东 出 徒 河 , 潜 趣 令 支 , 出 其 不 意 , 彼 闻 之 , 势 必 震 骇 , 上 不 过 闭 门 自 守 , 下 不 免 弃 城 逃 溃 , 何 暇 御 我 哉 ! 然 则 殿 下 可 以 安 步 而 前 , 无 复 留 难 矣 。 ” 俊 犹 豫 未 决 , 以 问 五 材 将 军 封 弈 , 对 曰 : “ 用 兵 之 道 , 敌 强 则 用 智 , 敌 弱 则 用 势 。 是 故 以 大 吞 小 , 犹 狼 之 食 豚 也 ; 以 治 易 乱 , 犹 日 之 消 雪 也 。 大 王 自 上 世 以 来 , 积 德 累 仁 , 兵 强 士 练 。 石 虎 极 其 残 暴 , 死 未 瞑 目 , 子 孙 争 国 , 上 下 乖 乱 。 中 国 之 民 , 坠 于 涂 炭 , 廷 颈 企 踵 以 待 振 拔 , 大 王 若 扬 兵 南 迈 , 先 取 蓟 城 , 次 指 鄴 都 , 宣 耀 威 德 , 怀 抚 遗 民 , 彼 孰 不 扶 老 提 幼 以 迎 大 王 ? 凶 党 将 望 旗 冰 碎 , 安 能 为 害 乎 ! ” 从 事 中 郎 黄 泓 曰 : “ 今 太 白 经 天 , 岁 集 毕 北 , 天 下 易 主 , 阴 国 受 命 , 此 必 然 之 验 也 , 宜 速 出 师 , 以 承 天 意 。 ” 折 冲 将 军 慕 舆 根 曰 : “ 中 国 之 民 困 于 石 氏 之 乱 , 咸 思 易 主 以 救 汤 火 之 急 , 此 千 载 一 时 , 不 可 失 也 。 自 武 宣 王 以 来 , 招 贤 养 民 , 务 农 训 兵 , 正 俟 今 日 。 今 时 至 不 取 , 更 复 顾 虑 , 岂 天 意 未 欲 使 海 内 平 定 邪 , 将 大 王 不 欲 取 天 下 也 ? ” 俊 笑 而 从 之 。 以 慕 容 恪 为 辅 国 将 军 , 慕 容 评 为 辅 弼 将 军 , 左 长 史 阳 鹜 为 辅 义 将 军 , 谓 之 “ 三 辅 ” 。 慕 容 霸 为 前 锋 都 督 、 建 锋 将 军 。 选 精 兵 二 十 馀 万 , 讲 武 戒 严 , 为 进 取 之 计 。六 月 , 葬 赵 王 虎 于 显 原 陵 , 谥 曰 武 帝 , 庙 号 太 祖 。桓 温 闻 赵 乱 , 出 屯 安 陆 , 遣 诸 将 经 营 北 方 。 赵 扬 州 刺 史 王 浃 举 寿 春 降 , 西 中 郎 将 陈 逵 进 据 寿 春 。 征 北 大 将 军 褚 裒 上 表 请 伐 赵 , 即 日 戒 严 , 直 指 泗 口 , 朝 议 以 裒 事 任 贵 重 , 不 宜 深 入 , 宜 先 遣 偏 师 。 裒 奏 言 : “ 前 已 遣 前 锋 督 护 王 颐 之 等 径 造 彭 城 , 后 遣 督 护 麋 嶷 进 据 下 邳 。 今 宜 速 发 , 以 成 声 势 。 ” 秋 , 七 月 , 加 裒 征 讨 大 都 督 , 督 徐 、 兗 、 青 、 扬 、 豫 五 州 诸 军 事 , 裒 帅 众 三 万 , 径 赴 彭 城 , 北 方 士 民 降 附 者 日 以 千 计 。朝 野 皆 以 为 中 原 指 期 可 复 , 光 禄 大 夫 蔡 谟 独 谓 所 亲 曰 : “ 胡 灭 诚 为 大 庆 , 然 恐 更 贻 朝 廷 之 忧 。 ” 其 人 曰 : “ 何 谓 也 ? ” 谟 曰 : ’ 夫 能 顺 天 乘 时 , 济 群 生 于 艰 难 者 , 非 上 圣 与 英 雄 不 能 为 也 , 自 馀 则 莫 若 度 德 量 力 。 观 今 日 之 事 , 殆 非 时 贤 所 及 , 必 将 经 营 分 表 , 疲 民 以 逞 ; 既 而 材 略 疏 短 , 不 能 副 心 , 财 殚 力 竭 , 智 勇 俱 困 , 安 得 不 忧 及 朝 廷 乎 ! ”鲁 郡 民 五 百 馀 家 相 与 起 兵 附 晋 , 求 援 于 褚 裒 , 裒 遣 部 将 王 龛 、 李 迈 将 锐 卒 三 千 迎 之 。 赵 南 讨 大 都 督 李 农 帅 骑 二 万 与 龛 等 战 于 代 陂 , 龛 等 大 败 , 皆 没 于 赵 。 八 月 , 裒 退 屯 广 陵 。 陈 逵 闻 之 , 焚 寿 春 积 聚 , 毁 城 遁 还 。 裒 上 疏 乞 自 贬 , 诏 不 许 , 命 裒 还 镇 京 口 , 解 征 讨 都 督 。 时 河 北 大 乱 , 遗 民 二 十 馀 万 口 渡 河 欲 来 归 附 , 会 裒 已 还 , 威 势 不 接 , 皆 不 能 自 拔 , 死 亡 略 尽 。赵 乐 平 王 苞 谋 帅 关 右 之 众 攻 鄴 , 左 长 史 石 光 、 司 马 曹 曜 等 固 谏 , 苞 怒 , 杀 光 等 百 馀 人 。 苞 性 贪 而 无 谋 , 雍 州 豪 杰 知 其 无 成 , 并 遣 使 告 晋 , 梁 州 刺 史 司 马 勋 帅 众 赴 之 。杨 初 袭 赵 西 城 , 破 之 。 九 月 , 凉 州 官 属 共 上 张 重 华 为 丞 相 、 凉 王 、 雍 、 秦 、 凉 三 州 牧 。 重 华 屡 以 钱 帛 赐 左 右 宠 臣 ; 又 喜 博 弈 , 颇 废 政 事 。 从 事 索 振 谏 曰 : “ 先 王 夙 夜 勤 俭 以 实 府 库 , 正 以 仇 耻 未 雪 , 志 平 海 内 故 也 。 殿 下 嗣 位 之 初 , 强 寇 侵 逼 , 赖 重 饵 之 故 , 得 战 士 死 力 , 仅 保 社 稷 。 今 蓄 积 已 虚 而 寇 仇 尚 在 , 岂 可 轻 有 耗 散 , 以 与 无 功 之 人 乎 ! 昔 汉 光 、 武 躬 亲 万 机 , 章 奏 诣 阙 , 报 不 终 日 , 故 能 隆 中 兴 之 业 。 今 章 奏 停 滞 , 动 经 时 月 , 下 情 不 得 上 通 , 沉 冤 困 于 囹 圄 , 殆 非 明 主 之 事 也 。 ” 重 华 谢 之 。司 马 勋 出 骆 谷 , 破 赵 长 城 戍 , 壁 于 悬 钩 , 去 长 安 二 百 里 , 使 治 中 刘 焕 攻 长 安 , 斩 京 兆 太 守 刘 秀 离 , 又 拔 贺 城 ; 三 辅 豪 杰 多 杀 守 令 以 应 勋 , 凡 三 十 馀 壁 , 众 五 万 人 。 赵 乐 平 王 苞 乃 辍 攻 鄴 之 谋 , 使 其 将 麻 秋 、 姚 国 等 将 兵 拒 勋 。 赵 主 遵 遣 车 骑 将 军 王 朗 帅 精 骑 二 万 以 讨 勋 为 名 , 因 劫 苞 送 鄴 。 勋 兵 少 , 畏 朗 , 不 敢 进 。 冬 , 十 月 , 释 悬 钩 , 拔 宛 城 , 杀 赵 南 阳 太 守 袁 景 , 复 还 梁 州 。初 , 赵 主 遵 之 发 李 城 也 , 谓 武 兴 公 闵 曰 : “ 努 力 ! 事 成 , 以 尔 为 太 子 。 ” 既 而 立 太 子 衍 。 闵 恃 功 。 欲 专 朝 政 , 遵 不 听 。 闵 素 骁 勇 , 屡 立 战 功 , 夷 、 夏 宿 将 皆 惮 之 。 既 为 都 督 , 总 内 外 兵 权 , 乃 抚 循 殿 中 将 士 , 皆 奏 为 殿 中 员 外 将 军 , 爵 关 外 侯 。 遵 弗 之 疑 , 而 更 题 名 善 恶 以 挫 抑 之 , 众 咸 怨 怒 。 中 书 令 孟 准 、 左 卫 将 军 王 鸾 劝 遵 稍 夺 闵 兵 权 , 闵 益 恨 望 , 准 等 咸 劝 诛 之 。十 一 月 , 遵 召 义 阳 王 鉴 、 乐 平 王 苞 、 汝 阳 王 琨 、 淮 南 王 昭 等 入 议 于 郑 太 后 前 , 曰 : “ 闵 不 臣 之 迹 渐 著 , 今 欲 诛 之 , 如 何 ? ” 鉴 等 皆 曰 : “ 宜 然 ! ” 郑 氏 曰 : “ 李 城 还 兵 , 无 棘 奴 , 岂 有 今 日 ! 小 骄 纵 之 , 何 可 遽 杀 ! ” 鉴 出 , 遣 宦 者 杨 环 驰 以 告 闵 。 闵 遂 劫 李 农 及 右 卫 将 军 王 基 密 谋 废 遵 , 使 将 军 苏 彦 、 周 成 帅 甲 士 三 千 人 执 遵 于 南 台 。 遵 方 与 妇 人 弹 棋 , 问 成 曰 : “ 反 者 谁 也 ? ” 成 曰 : “ 义 阳 王 鉴 当 立 。 ” 遵 曰 : “ 我 尚 如 是 , 鉴 能 几 时 ! ” 遂 杀 之 于 琨 华 殿 , 并 杀 郑 太 后 、 张 后 、 太 子 衍 、 孟 准 、 王 鸾 及 上 光 禄 张 斐 。 鉴 即 位 , 大 赦 。 以 武 兴 公 闵 为 大 将 军 , 封 武 德 王 , 司 空 李 农 为 大 司 马 , 并 录 尚 书 事 。 郎 闿 为 司 空 , 秦 州 刺 史 刘 群 为 尚 书 左 仆 射 , 侍 中 卢 谌 为 中 书 监 。秦 、 雍 流 民 相 帅 西 归 , 路 由 枋 头 , 共 推 蒲 洪 为 主 , 众 至 十 馀 万 。 洪 子 健 在 鄴 , 斩 关 出 奔 枋 头 。 鉴 惧 洪 之 逼 , 欲 以 计 遣 之 , 乃 以 洪 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 征 西 大 将 军 、 雍 州 牧 、 领 秦 州 刺 史 。 洪 会 官 属 , 议 应 受 与 不 ; 主 簿 程 朴 请 且 与 赵 连 和 , 如 列 国 分 境 而 治 。 洪 怒 曰 : “ 吾 不 堪 为 天 子 邪 , 而 云 列 国 乎 ! ” 引 朴 斩 之 。都 乡 元 穆 侯 褚 裒 还 至 京 口 , 闻 哭 声 甚 多 , 以 问 左 右 , 对 曰 : “ 皆 代 陂 死 者 之 家 也 。 ” 裒 惭 愤 发 疾 ; 十 二 月 , 己 酉 , 卒 。 以 吴 国 内 史 荀 羡 为 使 持 节 、 监 徐 、 兗 二 州 、 扬 州 之 晋 陵 诸 军 事 、 徐 州 刺 史 , 时 年 二 十 八 , 中 兴 方 伯 未 有 如 羡 之 少 者 。赵 主 鉴 使 乐 平 王 苞 、 中 书 令 李 松 、 殿 中 将 军 张 才 夜 攻 石 闵 、 李 农 于 琨 华 殿 , 不 克 , 禁 中 扰 乱 。 鉴 惧 , 伪 若 不 知 者 , 夜 斩 松 、 才 于 西 中 华 门 , 并 杀 苞 。新 兴 王 祗 , 虎 之 子 也 , 时 镇 襄 国 , 与 姚 弋 仲 、 蒲 洪 等 连 兵 , 移 檄 中 外 , 欲 共 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 以 汝 阴 王 琨 为 大 都 督 , 与 张 举 及 侍 中 呼 延 盛 帅 步 骑 七 万 分 讨 祗 等 。中 领 军 石 成 、 侍 中 石 启 、 前 河 东 太 守 石 晖 谋 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 皆 杀 之 。 龙 骧 将 军 孙 伏 都 、 刘 铢 等 帅 羯 士 三 千 伏 于 胡 天 , 亦 欲 诛 闵 、 农 。 鉴 在 中 台 , 伏 都 帅 三 十 馀 人 将 升 台 挟 鉴 以 攻 之 。 鉴 见 伏 都 毁 阁 道 , 临 问 其 故 。 伏 都 曰 : “ 李 农 等 反 , 已 在 东 掖 门 。 臣 欲 帅 卫 士 以 讨 之 , 谨 先 启 知 。 ” 鉴 曰 : “ 卿 是 功 臣 , 好 为 官 陈 力 。 朕 从 台 上 观 , 卿 勿 虑 无 报 也 。 ” 于 是 伏 都 、 铢 帅 众 攻 闵 、 农 , 不 克 , 屯 于 凤 阳 门 。 闵 、 农 帅 众 数 千 毁 金 明 门 而 入 。 鉴 惧 闵 之 杀 己 , 驰 招 闵 、 农 , 开 门 内 之 , 谓 曰 : “ 孙 伏 都 反 , 卿 宜 速 讨 之 。 ” 闵 、 农 攻 斩 伏 都 等 , 自 凤 阳 至 琨 华 , 横 尸 相 枕 , 流 血 成 渠 。 宣 令 内 外 六 夷 , 敢 称 兵 仗 者 斩 。 胡 人 或 斩 关 、 或 逾 城 而 出 者 , 不 可 胜 数 。闵 使 尚 书 王 简 、 少 府 王 郁 帅 众 数 千 守 鉴 于 御 龙 观 , 悬 食 以 给 之 。 下 令 城 中 曰 : “ 近 日 孙 、 刘 构 逆 , 支 党 伏 诛 , 良 善 一 无 预 也 。 今 日 已 后 , 与 官 同 心 者 留 , 不 同 者 各 任 所 之 。 敕 城 门 不 复 相 禁 。 ” 于 是 赵 人 百 里 内 悉 入 城 , 胡 、 羯 去 者 填 门 。 闵 知 胡 之 不 为 己 用 , 班 令 内 外 : “ 赵 人 斩 一 胡 首 送 凤 阳 门 者 , 文 官 进 位 三 等 , 武 官 悉 拜 牙 门 。 ” 一 日 之 中 , 斩 首 数 万 。 闵 亲 帅 赵 人 以 诛 胡 、 羯 , 无 贵 贱 、 男 女 、 少 长 皆 斩 之 , 死 者 二 十 馀 万 , 尸 诸 城 外 , 悉 为 野 犬 豺 狼 所 食 。 其 屯 戍 四 方 者 , 闵 皆 以 书 命 赵 人 为 将 帅 者 诛 之 , 或 高 鼻 多 须 滥 死 者 半 。燕 王 俊 遣 使 至 凉 州 , 约 张 重 华 共 击 赵 。高 句 丽 王 钊 送 前 东 夷 护 军 宋 晃 于 燕 , 燕 王 俊 赦 之 , 更 名 曰 活 , 拜 为 中 尉 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 六 年 ( 庚 戌 , 公 元 三 五 零 年 )春 , 正 月 , 赵 大 将 军 闵 欲 灭 去 石 氏 之 迹 , 托 以 谶 文 有 “ 继 赵 李 ” , 更 国 号 曰 卫 , 易 姓 李 氏 , 大 赦 , 改 元 青 龙 。 太 宰 赵 庶 、 太 尉 张 举 、 中 军 将 军 张 春 、 光 禄 大 夫 石 岳 、 抚 军 石 宁 、 武 卫 将 军 张 季 及 公 侯 、 卿 、 校 、 龙 腾 等 万 馀 人 , 出 奔 襄 国 , 汝 阴 王 琨 奔 冀 州 。 抚 军 将 军 张 沈 据 滏 口 , 张 贺 度 据 石 渎 , 建 义 将 军 段 勤 据 黎 阳 , 宁 南 将 军 杨 群 据 桑 壁 , 刘 国 据 阳 城 , 段 龛 据 陈 留 , 姚 弋 仲 据 滠 头 , 蒲 洪 据 枋 头 , 众 各 数 万 , 皆 不 附 于 闵 。 勤 , 末 柸 之 子 ; 龛 , 兰 之 子 也 。王 朗 、 麻 秋 自 长 安 赴 洛 阳 。 秋 承 闵 书 , 诛 朗 部 胡 千 馀 人 。 朗 奔 襄 国 。 秋 帅 众 归 鄴 , 蒲 洪 使 其 子 龙 骧 将 军 雄 迎 击 , 获 之 , 以 为 军 师 将 军 。汝 阴 王 琨 及 张 举 、 王 朗 帅 众 七 万 伐 鄴 , 大 将 军 闵 帅 骑 千 馀 与 战 于 城 北 ; 闵 操 两 刃 矛 , 驰 骑 击 之 , 所 向 摧 陷 , 斩 首 三 千 级 , 琨 等 大 败 而 去 。 闵 与 李 农 帅 骑 三 万 讨 张 贺 度 于 石 渎 。闰 月 , 卫 主 鉴 密 遣 宦 者 赍 书 召 张 沈 等 , 使 乘 虚 袭 鄴 。 宦 者 以 告 闵 、 农 , 闵 、 农 驰 还 , 废 鉴 , 杀 之 , 并 杀 赵 主 虎 三 十 八 孙 , 尽 灭 石 氏 , 姚 弋 仲 子 曜 武 将 军 益 、 武 卫 将 军 若 帅 禁 兵 数 千 斩 关 奔 滠 头 。 弋 仲 帅 众 讨 闵 , 军 于 混 轿 。司 徒 申 钟 等 上 尊 号 于 闵 , 闵 以 让 李 农 , 农 固 辞 。 闵 曰 : “ 吾 属 故 晋 人 也 , 今 晋 室 犹 存 , 请 与 诸 君 分 割 州 郡 , 各 称 牧 、 守 、 公 、 侯 , 奉 表 迎 晋 天 子 还 都 洛 阳 , 何 如 ? ” 尚 书 胡 睦 进 曰 : “ 陛 下 圣 德 应 天 , 宜 登 在 位 , 晋 氏 衰 微 , 远 窜 江 表 , 岂 能 总 驭 英 雄 , 混 壹 四 海 乎 ! ” 闵 曰 : “ 胡 尚 书 之 言 , 可 谓 识 机 知 命 矣 。 ” 乃 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 永 兴 , 国 号 大 魏 。朝 廷 闻 中 原 大 乱 , 复 谋 进 取 。 己 丑 , 以 扬 州 刺 史 殷 浩 为 中 军 将 军 、 假 节 、 都 督 扬 、 豫 、 徐 、 兗 、 青 五 州 诸 军 事 , 以 蒲 洪 为 氐 王 、 使 持 节 、 征 北 大 将 军 、 都 督 河 北 诸 军 事 、 冀 州 剌 史 、 广 川 郡 公 ; 蒲 健 为 假 节 、 右 将 军 、 监 河 北 征 讨 前 锋 诸 军 事 、 襄 国 公 。姚 弋 仲 、 蒲 洪 各 有 据 关 右 之 志 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 众 五 万 击 洪 , 洪 迎 击 , 破 之 , 斩 获 三 万 馀 级 。 洪 自 称 大 都 督 、 大 将 军 、 大 单 于 、 三 秦 王 , 改 姓 苻 氏 。 以 南 安 雷 弱 儿 为 辅 国 将 军 ; 安 定 梁 椤 为 前 将 军 , 领 左 长 史 ; 冯 翊 鱼 遵 为 右 将 军 , 领 右 长 史 ; 京 兆 段 陵 为 左 将 军 , 领 左 司 马 ; 王 堕 为 右 将 军 , 领 右 司 马 ; 天 水 赵 俱 、 陇 西 牛 夷 、 北 地 辛 牢 皆 为 从 事 中 郎 ; 氐 酋 毛 贵 为 单 于 辅 相 。二 月 , 燕 王 俊 使 慕 容 霸 将 兵 二 万 自 东 道 出 徒 河 , 慕 舆 于 自 西 道 出 蠮 螉 塞 , 俊 自 中 道 出 卢 龙 塞 , 以 伐 赵 。 以 慕 容 恪 、 鲜 于 亮 为 前 驱 , 命 慕 舆 泥 槎 山 通 道 。 留 世 子 晔 守 龙 城 , 以 内 史 刘 斌 为 大 司 农 , 与 典 书 令 皇 甫 真 留 统 后 事 。霸 军 至 三 陉 , 赵 征 东 将 军 邓 恒 惶 怖 , 焚 仓 库 , 弃 安 乐 遁 去 , 与 幽 州 刺 史 王 午 共 保 蓟 。 徙 河 南 部 都 尉 孙 泳 急 入 安 乐 , 扑 灭 馀 火 , 籍 其 谷 帛 。 霸 收 安 乐 、 北 平 兵 粮 , 与 俊 会 临 渠 。三 月 , 燕 兵 至 无 终 。 王 午 留 其 将 王 佗 以 数 千 人 守 蓟 , 与 邓 恒 走 保 鲁 口 。 乙 巳 , 俊 拔 蓟 , 执 王 佗 , 斩 之 。 俊 欲 悉 坑 其 士 卒 千 馀 人 , 慕 容 霸 谏 曰 : “ 赵 为 暴 虐 , 王 兴 师 伐 之 , 将 以 拯 民 于 涂 炭 而 抚 有 中 州 也 ; 今 始 得 蓟 而 坑 其 士 卒 , 恐 不 可 以 为 王 师 之 先 声 也 。 ” 乃 释 之 。 俊 入 都 于 蓟 , 中 州 士 女 降 者 相 继 。 燕 兵 至 范 阳 , 范 阳 太 守 李 产 欲 为 石 氏 拒 燕 , 众 莫 为 用 , 乃 帅 八 城 令 长 出 降 ; 俊 复 以 产 为 太 守 。产 子 绩 为 幽 州 别 驾 , 弃 其 家 从 王 午 在 鲁 口 。 邓 恒 谓 午 曰 : “ 绩 乡 里 在 北 , 父 已 降 燕 , 今 虽 在 此 , 恐 终 难 相 保 , 徒 为 人 累 , 不 如 去 之 。 ” 午 曰 : “ 此 何 言 也 ! 夫 以 当 今 丧 乱 , 而 绩 乃 能 立 义 捐 家 , 情 节 之 重 , 虽 古 烈 士 无 以 过 , 乃 欲 以 猜 嫌 害 之 ? 燕 、 赵 之 士 闻 之 , 谓 我 直 相 聚 为 贼 , 了 无 意 识 。 众 情 一 散 , 不 可 复 集 , 此 为 坐 自 屠 溃 也 。 ” 恒 乃 止 。 午 犹 虑 诸 将 不 与 己 同 心 , 或 致 非 意 , 乃 遣 绩 归 。 绩 始 辞 午 往 见 燕 王 俊 , 俊 让 之 曰 : “ 卿 不 识 天 命 , 弃 父 邀 名 , 今 日 乃 始 来 邪 ! ” 对 曰 : “ 臣 眷 恋 旧 主 , 志 存 微 节 , 官 身 所 在 , 何 事 非 君 ! 殿 下 方 以 义 取 天 下 , 臣 未 谓 得 见 之 晚 也 。 ” 俊 悦 , 善 待 之 。俊 以 弟 宜 为 代 郡 城 郎 , 孙 泳 为 广 宁 太 守 , 悉 置 幽 州 郡 县 守 宰 。甲 子 , 俊 使 中 部 俟 釐 慕 舆 句 督 蓟 中 留 事 , 自 将 击 邓 恒 于 鲁 口 。 军 至 清 梁 , 恒 将 鹿 勃 早 将 数 千 人 夜 袭 燕 营 , 半 已 得 入 , 先 犯 前 锋 都 督 慕 容 霸 , 突 入 幕 下 , 霸 起 奋 击 , 手 杀 十 馀 人 , 早 不 能 进 。 由 是 燕 军 得 严 , 俊 谓 慕 舆 根 曰 : “ 贼 锋 甚 锐 , 宜 且 避 之 。 ” 根 正 色 曰 : “ 我 众 彼 寡 , 力 不 相 敌 , 故 乘 夜 来 战 , 冀 万 一 获 利 。 今 求 贼 得 贼 , 正 当 击 之 , 复 何 所 疑 ! 王 但 安 卧 , 臣 等 自 为 王 破 之 ! ” 俊 不 能 自 安 , 内 史 李 洪 从 俊 出 营 外 , 屯 高 冢 上 。 根 帅 左 右 精 勇 数 百 人 从 中 牙 直 前 击 早 , 李 洪 徐 整 骑 队 还 助 之 , 早 乃 退 走 。 众 军 追 击 四 十 馀 里 , 早 仅 以 身 免 , 所 从 士 卒 死 亡 略 尽 。 俊 引 兵 还 蓟 。魏 主 闵 复 姓 冉 氏 , 尊 母 王 氏 为 皇 太 后 , 立 妻 董 氏 为 皇 后 , 子 智 为 皇 太 子 , 胤 、 明 裕 皆 为 王 。 以 李 农 为 太 宰 、 领 太 尉 、 录 尚 书 事 , 封 齐 王 , 其 子 皆 封 县 公 。 遣 使 者 持 节 赦 诸 军 屯 , 皆 不 从 。麻 秋 说 苻 洪 曰 : “ 冉 闵 、 石 祗 方 相 持 , 中 原 之 乱 未 可 平 也 。 不 如 先 取 关 中 , 基 业 已 固 , 然 后 东 争 天 下 , 谁 能 敌 之 ! ” 洪 深 然 之 。 既 而 秋 因 宴 鸩 洪 , 欲 并 其 众 ; 世 子 健 收 秋 斩 之 。 洪 谓 健 曰 : “ 吾 所 以 未 入 关 者 , 以 为 中 州 可 定 ; 今 不 幸 为 竖 子 所 困 。 中 州 非 汝 兄 弟 所 能 办 , 我 死 , 汝 急 入 关 ! ” 言 终 而 卒 。 健 代 统 其 众 , 乃 去 大 都 督 、 大 将 军 、 三 秦 王 之 号 , 称 晋 官 爵 , 遣 其 叔 父 安 来 告 丧 , 且 请 朝 命 。赵 新 兴 王 祗 即 皇 帝 位 于 襄 国 , 改 元 永 守 。 以 汝 阴 王 琨 为 相 国 , 六 夷 据 州 郡 拥 兵 者 皆 应 之 。 祗 以 姚 弋 仲 为 右 丞 相 、 亲 赵 王 , 待 以 殊 礼 。 弋 仲 子 襄 , 雄 勇 多 才 略 , 士 民 爱 之 , 请 弋 仲 以 为 嗣 , 弋 仲 以 襄 非 长 子 , 不 许 ; 请 者 日 以 千 数 , 弋 仲 乃 使 之 将 兵 。 祗 以 襄 为 骠 骑 将 军 、 豫 州 刺 史 、 新 昌 公 。 又 以 苻 健 为 都 督 河 南 诸 军 事 、 镇 南 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 兗 州 牧 、 略 阳 郡 公 。 夏 , 四 月 , 赵 主 祗 遣 汝 阴 王 琨 将 兵 十 万 伐 魏 。魏 主 闵 杀 李 农 及 其 三 子 , 并 尚 书 令 王 谟 、 侍 中 王 衍 、 中 常 待 严 震 、 赵 升 。 闵 遣 使 临 江 告 晋 曰 : “ 逆 胡 乱 中 原 , 今 已 诛 之 ; 能 共 讨 者 , 可 遣 军 来 也 ” 。 朝 廷 不 应 。五 月 , 庐 江 太 守 袁 真 攻 魏 合 肥 , 克 之 , 虏 其 居 民 而 还 。六 月 , 赵 汝 阴 王 琨 进 据 邯 郸 , 镇 南 将 军 刘 国 自 繁 阳 会 之 。 魏 卫 将 军 王 泰 击 琨 , 大 破 之 , 死 者 万 馀 人 。 刘 国 还 繁 阳 。初 , 段 兰 卒 于 令 支 , 段 龛 代 领 其 众 , 因 石 氏 之 乱 , 拥 部 落 南 徙 。 秋 , 七 月 , 龛 引 兵 东 据 广 固 , 自 称 齐 王 。八 月 , 代 郡 人 赵 榼 帅 三 百 馀 家 叛 燕 , 归 赵 并 州 刺 史 张 平 。 燕 王 俊 徙 广 宁 、 上 谷 二 郡 民 于 徐 无 , 代 郡 民 于 凡 城 。王 朗 之 去 长 安 也 , 朗 司 马 京 兆 杜 洪 据 长 安 , 自 称 晋 征 北 将 军 、 雍 州 刺 史 , 以 冯 翊 张 琚 为 司 马 ; 关 西 夷 、 夏 皆 应 之 。 苻 健 欲 取 之 , 恐 洪 知 之 , 乃 受 赵 官 爵 。 以 赵 俱 为 河 内 太 守 , 戍 温 ; 牛 夷 为 安 集 将 军 , 戍 怀 ; 治 宫 室 于 枋 头 , 课 民 种 麦 , 示 无 西 意 , 有 知 而 不 种 者 , 健 杀 之 以 徇 。 既 而 自 称 晋 征 西 大 将 军 、 都 督 关 中 诸 军 事 、 雍 州 刺 史 ; 以 武 威 贾 玄 硕 为 左 长 史 , 洛 阳 梁 安 为 长 史 , 段 纯 为 左 司 马 , 辛 牢 为 右 司 马 , 京 兆 王 鱼 、 安 定 程 肱 、 胡 文 等 为 军 咨 祭 酒 , 悉 众 而 西 。 以 鱼 遵 为 前 锋 , 行 至 盟 津 , 为 浮 梁 以 济 。 遣 弟 辅 国 将 军 雄 帅 众 五 千 自 潼 关 入 , 兄 子 扬 武 将 军 菁 帅 众 七 千 自 轵 关 入 。 临 别 , 执 菁 手 曰 : “ 若 事 不 捷 , 汝 死 河 北 , 我 死 河 南 , 不 复 相 见 。 ” 既 济 , 焚 桥 , 自 帅 大 众 随 雄 而 进 。杜 洪 闻 之 , 与 健 书 , 侮 嫚 之 。 以 张 琚 弟 先 为 征 虏 将 军 , 帅 众 万 三 千 逆 战 于 潼 关 之 北 。 先 兵 大 败 , 走 还 长 安 。 洪 悉 召 关 中 之 众 以 拒 健 。 洪 弟 郁 劝 洪 迎 健 , 洪 不 从 ; 郁 帅 所 部 降 于 健 。健 遣 苻 雄 徇 渭 北 。 氐 酋 毛 受 屯 高 陵 , 徐 磋 屯 好 畤 , 羌 酋 白 犊 屯 黄 白 , 众 各 数 万 , 皆 斩 洪 使 , 遣 子 降 于 健 。 苻 菁 、 鱼 遵 所 过 城 邑 , 无 不 降 附 。 洪 惧 , 固 守 长 安 。张 贺 度 、 段 勤 、 刘 国 、 靳 豚 会 于 昌 城 , 将 攻 鄴 。 魏 主 闵 自 将 击 之 , 战 于 苍 亭 , 贺 度 等 大 败 , 死 者 二 万 八 千 人 , 追 斩 靳 豚 于 阴 安 , 尽 俘 其 众 而 归 。 闵 戎 卒 三 十 馀 万 , 旌 旗 、 钲 鼓 绵 亘 百 馀 里 , 虽 石 氏 之 盛 , 无 以 过 也 。故 晋 散 骑 常 侍 陇 西 辛 谧 , 有 高 名 , 历 刘 、 石 之 世 , 征 辟 皆 不 就 ; 闵 备 礼 征 为 太 常 。 谧 遗 闵 书 , 以 为 : “ 物 极 则 反 , 致 至 则 危 。 君 王 功 已 成 矣 , 宜 因 兹 大 捷 , 归 身 晋 朝 , 必 有 由 、 夷 之 廉 , 享 松 、 乔 之 寿 矣 。 ” 因 不 食 而 卒 。九 月 , 燕 王 俊 南 徇 冀 州 , 取 章 武 、 河 间 。 初 , 勃 海 贾 坚 , 少 尚 气 节 , 仕 赵 为 殿 中 督 。 赵 亡 , 坚 弃 魏 主 闵 还 乡 里 , 拥 部 曲 数 千 家 。 燕 慕 容 评 徇 勃 海 , 遣 使 招 之 , 坚 终 不 降 。 评 与 战 , 擒 之 。 俊 以 评 为 章 武 太 守 , 封 裕 为 河 间 太 守 。 俊 与 慕 容 恪 皆 爱 贾 坚 之 材 。 坚 时 年 六 十 馀 , 恪 闻 其 善 射 , 置 牛 百 步 上 以 试 之 。 坚 曰 : “ 少 之 时 能 令 不 中 , 今 老 矣 , 往 往 中 之 。 ” 乃 射 再 发 , 一 矢 拂 脊 , 一 矢 磨 腹 , 皆 附 肤 落 毛 , 上 下 如 一 , 观 者 咸 服 其 妙 。 俊 以 坚 为 乐 陵 太 守 , 治 高 城 。苻 菁 与 张 先 战 于 渭 北 , 擒 之 , 三 辅 郡 县 堡 壁 皆 降 。 冬 , 十 月 , 苻 健 长 驱 至 长 安 , 杜 洪 、 张 琚 奔 司 竹 。燕 王 俊 还 蓟 , 留 诸 将 守 之 ; 俊 还 龙 城 , 谒 陵 庙 。十 一 月 , 魏 主 闵 帅 骑 十 万 攻 襄 国 。 署 其 子 太 原 王 胤 为 大 单 于 、 骠 骑 大 将 军 , 以 降 胡 一 千 配 之 为 麾 下 。 光 禄 大 夫 韦 謏 谏 曰 : “ 胡 、 羯 皆 我 之 仇 敌 , 今 来 归 附 , 苟 存 性 命 耳 ; 万 一 为 变 , 悔 之 何 及 ! 请 诛 屏 降 胡 , 去 单 于 之 号 , 以 防 微 杜 渐 。 ” 闵 方 欲 抚 纳 群 胡 , 大 怒 , 诛 謏 及 其 子 伯 阳 。甲 午 , 苻 健 入 长 安 , 以 民 心 思 晋 , 乃 遣 参 军 杜 山 伯 诣 建 康 献 捷 , 并 修 好 于 桓 温 。 于 是 秦 、 雍 夷 夏 皆 附 之 。 赵 凉 州 刺 史 石 宁 独 据 上 邽 不 下 , 十 二 月 , 苻 雄 击 斩 之 。蔡 谟 除 司 徒 , 三 年 不 就 职 ; 诏 书 屡 下 , 太 后 遣 使 谕 意 , 谟 终 不 受 。 于 是 帝 临 轩 , 遣 侍 中 纪 据 、 黄 门 郎 丁 纂 征 谟 ; 谟 陈 疾 笃 , 使 主 簿 谢 攸 陈 让 。 自 旦 至 申 , 使 者 十 馀 返 , 而 谟 不 至 。 时 帝 方 八 岁 , 甚 倦 , 问 左 右 曰 : “ 所 召 人 何 以 至 今 不 来 ? 临 轩 何 时 当 竟 ? ” 太 后 以 君 臣 俱 疲 , 乃 诏 : “ 必 不 来 者 , 宜 罢 朝 。 ” 中 军 将 军 殷 浩 奏 免 吏 部 尚 书 江 A 1 7 0 官 。 会 稽 王 昱 令 曹 曰 : “ 蔡 公 傲 违 上 命 , 无 人 臣 之 礼 。 若 人 主 卑 屈 于 上 , 大 义 不 行 于 下 , 亦 不 知 所 以 为 政 矣 。 ” 公 卿 乃 奏 : “ 谟 悖 慢 傲 上 , 罪 同 不 臣 , 请 送 廷 尉 以 正 刑 书 。 ” 谟 惧 , 帅 子 弟 素 服 诣 阙 稽 颡 , 自 到 廷 尉 待 罪 。 殷 浩 欲 加 谟 大 辟 。 会 徐 州 刺 史 荀 羡 入 朝 , 浩 以 问 羡 , 羡 曰 : “ 蔡 公 今 日 事 危 , 明 日 必 有 桓 、 文 之 举 。 ” 浩 乃 止 。 下 诏 免 谟 为 庶 人 。晋 纪 二 十起 重 光 大 渊 献 , 尽 阏 逢 摄 提 格 , 凡 四 年 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 七 年 ( 辛 亥 , 公 元 三 五 一 年 )春 , 正 月 , 丁 酉 , 日 有 食 之 。苻 健 左 长 史 贾 玄 硕 等 请 依 刘 备 称 汉 中 王 故 事 , 表 健 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 大 单 于 、 秦 王 。 健 怒 曰 : “ 吾 岂 堪 为 秦 王 邪 ! 且 晋 使 未 返 , 我 之 官 爵 , 非 汝 曹 所 知 也 。 ” 既 而 密 使 梁 安 讽 玄 硕 等 上 尊 号 , 健 辞 让 再 三 , 然 后 许 之 。 丙 辰 , 健 即 天 王 、 大 单 于 位 , 国 号 大 秦 , 大 赦 , 改 元 皇 始 。 追 尊 父 洪 为 武 惠 皇 帝 , 庙 号 太 祖 ; 立 妻 强 氏 为 天 王 后 , 子 苌 为 太 子 , 靓 为 平 原 公 , 生 为 淮 南 公 , 觌 为 长 乐 公 , 方 为 高 阳 公 , 硕 为 北 平 公 , 腾 为 淮 阳 公 , 柳 为 晋 公 , 桐 为 汝 南 公 , 廋 为 魏 公 , 武 为 燕 公 , 幼 为 赵 公 。 以 苻 雄 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 丞 相 、 领 车 骑 大 将 军 、 雍 州 牧 、 东 海 公 ; 苻 菁 为 卫 大 将 军 、 平 昌 公 , 宿 卫 二 宫 ; 雷 弱 儿 为 太 尉 , 毛 贵 为 司 空 , 略 阳 姜 伯 周 为 尚 书 令 , 梁 楞 为 左 仆 射 , 王 堕 为 右 仆 射 , 鱼 遵 为 太 子 太 师 , 强 平 为 太 傅 , 段 纯 为 太 保 , 吕 婆 楼 为 散 骑 常 侍 。 伯 周 , 健 之 舅 ; 平 , 王 后 之 弟 ; 婆 楼 , 本 略 阳 氐 酋 也 。 段 龛 请 以 青 州 内 附 ; 二 月 , 戊 寅 , 以 龛 为 镇 北 将 军 , 封 齐 公 。魏 主 闵 攻 围 襄 国 百 馀 日 , 赵 主 祗 危 急 , 乃 去 皇 帝 之 号 , 称 赵 王 ; 遣 太 尉 张 举 乞 师 于 燕 , 许 送 传 国 玺 , 中 军 将 军 张 春 乞 师 于 姚 弋 仲 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 骑 二 万 八 千 救 赵 , 诫 之 曰 : “ 冉 闵 弃 仁 背 义 , 屠 灭 石 氏 。 我 受 人 厚 遇 , 当 为 复 仇 , 老 病 不 能 自 行 ; 汝 才 十 倍 于 闵 , 若 不 枭 擒 以 来 , 不 必 复 见 我 也 ! ” 弋 仲 亦 遣 使 告 于 燕 , 燕 主 俊 遣 御 难 将 军 悦 绾 将 兵 三 万 往 会 之 。冉 闵 闻 俊 欲 救 赵 , 遣 大 司 马 从 事 中 郎 广 宁 常 炜 使 于 燕 。 俊 使 封 裕 诘 之 曰 : “ 冉 闵 , 石 氏 养 息 , 负 恩 作 逆 , 何 敢 辄 称 大 号 ? ” 炜 曰 : “ 汤 放 桀 , 武 王 伐 纣 , 以 兴 商 、 周 之 业 ; 曹 孟 德 养 于 宦 官 , 莫 知 所 出 , 卒 立 魏 氏 之 基 。 苟 非 天 命 , 安 能 成 功 ! 推 此 而 言 , 何 必 致 问 ! ” 裕 曰 : “ 人 言 冉 闵 初 立 , 铸 金 为 己 像 , 以 卜 成 败 , 而 像 不 成 , 信 乎 ? ” 炜 曰 : “ 不 闻 。 ” 裕 曰 : “ 南 来 者 皆 云 如 是 , 何 故 隐 之 ? ” 炜 曰 : “ 奸 伪 之 人 欲 矫 天 命 以 惑 人 者 , 乃 假 符 瑞 、 托 蓍 龟 以 自 重 , 魏 主 握 符 玺 , 据 中 州 , 受 命 何 疑 ; 而 更 反 真 为 伪 , 取 决 于 金 像 乎 ! ” 裕 曰 : “ 传 国 玺 果 安 在 ? ” 炜 曰 : “ 在 鄴 ” 。 裕 曰 : “ 张 举 言 在 襄 国 。 ” 炜 曰 : “ 杀 胡 之 日 , 在 鄴 者 殆 无 孑 遗 ; 时 有 迸 漏 者 , 皆 潜 伏 沟 渎 中 耳 , 彼 安 知 玺 之 所 在 乎 ! 彼 求 救 者 , 为 妄 诞 之 辞 , 无 所 不 可 , 况 一 玺 乎 ! ”俊 犹 以 张 举 之 言 为 信 , 乃 积 柴 其 旁 , 使 裕 以 其 私 诱 之 , 曰 : “ 君 更 熟 思 , 无 为 徒 取 灰 灭 ! ” 炜 正 色 曰 : “ 石 氏 贪 暴 , 亲 帅 大 兵 攻 燕 国 都 。 虽 不 克 而 返 , 然 志 在 必 取 。 故 运 资 粮 、 聚 器 械 于 东 北 者 , 非 以 相 资 , 乃 欲 相 灭 也 。 魏 主 诛 剪 石 氏 , 虽 不 为 燕 , 臣 子 之 心 , 闻 仇 雠 之 灭 , 义 当 如 何 ? 而 更 为 彼 责 我 , 不 亦 异 乎 ! 吾 闻 死 者 骨 肉 下 于 土 , 精 魂 升 于 天 。 蒙 君 之 惠 , 速 益 薪 纵 火 , 使 仆 得 上 诉 于 帝 足 矣 ! ” 左 右 请 杀 之 , 俊 曰 : “ 彼 不 惮 杀 身 而 徇 其 主 , 忠 臣 也 ! 且 冉 闵 有 罪 , 使 臣 何 预 焉 ! ” 使 出 就 馆 。 夜 , 使 其 乡 人 赵 瞻 往 劳 之 , 且 曰 : “ 君 何 不 以 实 言 ? 王 怒 , 欲 处 君 于 辽 、 碣 之 表 , 奈 何 ? ” 炜 曰 : “ 吾 结 发 以 来 , 尚 不 欺 布 衣 , 况 人 主 乎 ! 曲 意 苟 合 , 性 所 不 能 。 直 情 尽 言 , 虽 沉 东 海 , 不 敢 避 也 ! ” 遂 卧 向 壁 , 不 复 与 瞻 言 。 瞻 具 以 白 俊 , 俊 乃 囚 炜 于 龙 城 。赵 并 州 刺 史 张 平 遣 使 降 秦 , 秦 王 以 平 为 大 将 军 、 冀 州 牧 。燕 王 逡 还 蓟 。三 月 , 姚 襄 及 赵 汝 阴 王 琨 各 引 兵 救 襄 国 。 冉 闵 遣 车 骑 将 军 胡 睦 拒 襄 于 长 芦 , 将 军 孙 威 拒 琨 于 黄 丘 , 皆 败 还 , 士 卒 略 尽 。闵 欲 自 出 击 之 , 卫 将 军 王 泰 谏 曰 : “ 今 襄 国 未 下 , 外 救 云 集 , 若 我 出 战 , 必 覆 背 受 敌 , 此 危 道 也 。 不 若 固 垒 以 挫 其 锐 , 徐 观 其 衅 而 击 之 。 且 陛 下 亲 临 行 陈 , 如 失 万 全 , 则 大 事 去 矣 。 ” 闵 将 止 , 道 士 法 饶 进 曰 : “ 陛 下 围 襄 国 经 年 , 无 尺 寸 之 功 , 今 贼 至 , 又 避 不 击 , 将 何 以 使 将 士 乎 ! 且 太 白 入 昴 , 当 杀 胡 王 , 百 战 百 克 , 不 可 失 也 ! ” 闵 攘 袂 大 言 曰 : “ 吾 战 决 矣 , 敢 沮 众 者 斩 ! ” 乃 悉 众 出 , 与 襄 、 琨 战 。 悦 绾 适 以 燕 兵 至 , 去 魏 兵 数 里 , 疏 布 骑 卒 , 曳 柴 扬 尘 , 魏 人 望 之 恟 惧 , 襄 、 琨 、 绾 三 面 击 之 , 赵 王 祗 自 后 冲 之 , 魏 兵 大 败 , 闵 与 十 馀 骑 走 还 鄴 。 降 胡 栗 特 康 等 执 大 单 于 胤 及 左 仆 射 刘 琦 以 降 赵 , 赵 王 祗 杀 之 。 胡 睦 及 司 空 石 璞 、 尚 书 令 徐 机 、 中 书 监 卢 谌 等 并 将 士 死 者 凡 十 馀 万 人 。 闵 潜 还 , 人 无 知 者 。 鄴 另 震 恐 , 讹 言 闵 已 没 。 射 声 校 尉 张 艾 请 闵 亲 郊 以 安 众 心 。 闵 从 之 , 讹 言 乃 息 。 闵 支 解 法 饶 父 子 , 赠 韦 謏 大 司 徒 。 姚 襄 还 还 滠 头 , 姚 弋 仲 怒 其 不 擒 闵 , 杖 之 一 百 。初 , 闵 之 为 赵 相 也 , 悉 散 仓 库 以 树 私 恩 , 与 羌 、 胡 相 攻 , 无 月 不 战 。 赵 所 徙 青 、 雍 、 幽 、 荆 四 州 人 民 及 氐 、 羌 、 胡 蛮 数 百 万 口 , 以 赵 法 禁 不 行 , 各 还 本 土 ; 道 路 交 错 , 互 相 杀 掠 , 其 能 达 者 什 有 二 、 三 。 中 原 大 乱 。 因 以 饥 疫 , 人 相 食 , 无 复 耕 者 。赵 王 祗 使 其 将 刘 显 帅 众 七 万 攻 鄴 , 军 于 明 光 宫 , 去 鄴 二 十 三 里 。 魏 主 闵 恐 , 召 王 泰 , 欲 与 之 谋 。 泰 恚 前 言 之 不 从 , 辞 以 疮 甚 。 闵 亲 临 问 之 , 泰 固 称 疾 笃 。 闵 怒 , 还 宫 , 谓 左 右 曰 : “ 巴 奴 , 乃 公 岂 假 汝 为 命 邪 ! 要 将 先 灭 群 胡 , 却 斩 王 泰 。 ” 乃 悉 众 出 战 , 大 破 显 军 , 追 奔 至 阳 平 , 斩 首 三 万 馀 级 。 显 惧 , 密 使 请 降 , 求 杀 祗 以 自 效 , 闵 乃 引 归 。 会 有 告 王 泰 欲 叛 入 秦 者 , 闵 杀 之 , 夷 其 三 族 。秦 王 健 分 遣 使 者 问 民 疾 苦 , 搜 罗 俊 异 , 宽 重 敛 之 税 , 弛 离 宫 之 禁 , 罢 无 用 之 器 , 去 侈 靡 之 服 , 凡 赵 之 苛 政 不 便 于 民 者 皆 除 之 。杜 洪 、 张 琚 遣 使 召 梁 州 刺 史 司 马 勋 。 夏 , 四 月 , 勋 帅 步 骑 三 万 赴 之 , 秦 王 健 御 之 于 五 丈 原 。 勋 屡 战 皆 败 , 退 归 南 郑 。 健 以 中 书 令 贾 玄 硕 始 者 不 上 尊 号 , 衔 之 , 使 人 告 玄 硕 与 司 马 勋 通 , 并 其 诸 子 皆 杀 之 。渤 海 人 逄 约 因 赵 乱 , 拥 众 数 千 家 附 于 魏 , 魏 以 约 为 渤 海 太 守 。 故 太 守 刘 准 , 隗 之 兄 子 也 , 土 豪 封 放 , 弈 之 从 弟 也 ; 别 聚 众 自 守 。 闵 以 准 为 幽 州 刺 史 , 与 约 中 分 渤 海 。 燕 王 俊 使 封 弈 讨 约 , 使 昌 黎 太 守 高 开 讨 准 、 放 。 开 , 瞻 之 子 也 。弈 引 兵 直 抵 约 垒 , 遣 人 谓 约 曰 : “ 相 与 乡 里 , 隔 绝 日 久 , 会 遇 甚 难 。 时 事 利 害 , 人 各 有 心 , 非 所 论 也 。 愿 单 出 一 相 见 , 以 写 伫 结 之 情 。 ” 约 素 信 重 弈 , 即 出 , 见 弈 于 门 外 。 各 屏 骑 卒 , 单 马 交 语 。 弈 与 论 叙 平 生 毕 , 因 说 之 曰 : “ 与 君 累 世 同 乡 , 情 相 爱 重 , 诚 欲 君 享 祚 无 穷 ; 今 既 获 展 奉 , 不 可 不 尽 所 怀 。 冉 闵 乘 石 氏 之 乱 , 奄 有 成 资 , 是 宜 天 下 服 其 强 矣 , 而 祸 乱 方 始 , 固 知 天 命 不 可 力 争 也 。 燕 王 弈 也 载 德 , 奉 义 讨 乱 , 所 征 无 敌 。 今 已 都 蓟 , 南 临 赵 、 魏 , 远 近 之 民 , 襁 负 归 之 。 民 厌 荼 毒 , 咸 思 有 道 。 冉 闵 之 亡 , 匪 朝 伊 夕 , 成 败 之 形 , 昭 然 易 见 。 且 燕 王 肇 开 王 业 , 虚 心 贤 俊 , 君 能 翻 然 改 图 , 则 功 参 绛 、 灌 , 庆 流 苗 裔 , 孰 与 为 亡 国 将 , 守 孤 城 以 待 必 至 之 祸 哉 ! ” 约 闻 之 , 怅 然 不 言 。 弈 给 使 张 安 , 有 勇 力 ; 弈 豫 戒 之 , 俟 约 气 下 , 安 突 前 持 其 马 鞚 , 因 挟 之 而 驰 。 至 营 , 弈 与 坐 , 谓 曰 : “ 君 计 不 能 自 决 , 故 相 为 决 之 , 非 欲 取 君 以 邀 功 , 乃 欲 全 君 以 安 民 也 。 ”高 开 至 渤 海 , 准 、 放 迎 降 。 俊 以 放 为 渤 海 太 守 , 准 为 左 司 马 , 约 参 军 事 。 以 约 诱 于 人 而 遇 获 , 更 其 名 曰 钓 。刘 显 弑 赵 王 祗 及 其 丞 相 安 乐 王 炳 、 太 宰 赵 庶 等 十 馀 人 , 传 首 于 鄴 。 骠 骑 将 军 石 宁 奔 柏 人 。 魏 主 闵 焚 祗 首 于 通 衢 , 拜 显 上 大 将 军 、 大 单 于 、 冀 州 牧 。五 月 , 赵 兗 州 刺 史 刘 启 自 鄄 城 来 奔 。秋 , 七 月 , 刘 显 复 引 兵 攻 鄴 , 魏 主 闵 击 败 之 。 显 还 , 称 帝 于 襄 国 。八 月 , 魏 徐 州 刺 史 周 成 、 兗 州 刺 史 魏 统 、 荆 州 刺 史 乐 弘 、 豫 州 牧 张 遇 以 廪 丘 、 许 昌 等 诸 城 来 降 ; 平 南 将 军 高 崇 、 征 虏 将 军 吕 护 执 洛 州 刺 史 郑 系 , 以 其 地 来 降 。燕 王 俊 遣 慕 容 恪 攻 中 山 , 慕 容 评 攻 王 午 于 鲁 口 , 魏 中 山 太 守 上 谷 侯 龛 闭 城 拒 守 。 恪 南 徇 常 山 , 军 于 九 门 , 魏 赵 郡 太 守 辽 西 李 邽 举 郡 降 , 恪 厚 抚 之 , 将 邽 还 围 中 山 , 侯 龛 乃 降 。 恪 入 中 山 , 迁 其 将 帅 、 土 豪 数 十 家 诣 蓟 , 馀 皆 安 堵 ; 军 令 严 明 , 秋 豪 不 犯 。 慕 容 评 至 南 安 , 王 午 遣 其 将 郑 生 拒 战 , 评 击 斩 之 。悦 绾 还 自 襄 国 , 俊 乃 知 张 举 之 妄 而 杀 之 。 常 炜 有 四 男 二 女 在 中 山 , 俊 释 炜 之 囚 , 使 诸 子 就 见 之 。 炜 上 疏 谢 恩 , 俊 手 令 答 曰 : “ 卿 本 不 为 生 计 , 孤 以 州 里 相 存 耳 。 今 大 乱 之 中 , 诸 子 尽 至 , 岂 非 天 所 念 邪 ! 天 且 念 卿 , 况 于 孤 乎 ! ” 赐 妾 一 人 , 谷 三 百 斛 , 使 居 凡 城 。 以 北 平 太 守 孙 兴 为 中 山 太 守 。 兴 善 于 绥 抚 , 中 山 遂 安 。库 傉 官 伟 帅 部 众 自 上 党 降 燕 。姚 弋 仲 遣 使 来 请 降 。 冬 , 十 一 月 , 以 弋 仲 为 使 持 节 、 六 夷 大 都 督 、 督 江 北 诸 军 事 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 大 单 于 、 高 陵 郡 公 , 又 以 其 子 襄 为 持 节 、 平 北 将 军 、 都 督 并 州 诸 军 事 、 并 州 刺 史 、 平 乡 县 公 。逄 钓 亡 归 渤 海 , 招 集 旧 众 以 叛 燕 。 乐 陵 太 守 贾 坚 使 人 告 谕 乡 人 , 示 以 成 败 , 钓 部 众 稍 散 , 遂 来 奔 。吐 谷 浑 叶 延 卒 , 子 碎 妥 立 。初 , 桓 温 闻 石 氏 乱 , 上 疏 请 出 师 经 略 另 原 , 事 久 不 报 。 温 知 朝 廷 仗 殷 浩 以 抗 己 , 甚 忿 之 ; 然 素 知 浩 之 为 人 , 亦 不 之 惮 也 。 以 国 无 他 衅 , 遂 得 相 持 弥 年 , 虽 有 君 臣 之 迹 , 羁 縻 而 已 , 八 州 士 众 资 调 殆 不 为 国 家 用 。 屡 求 北 伐 , 诏 书 不 听 。 十 二 月 , 辛 未 , 温 拜 表 辄 行 , 帅 众 四 五 万 顺 流 而 下 , 军 于 武 昌 , 朝 廷 大 惧 。殷 浩 欲 去 位 以 避 温 , 又 欲 以 驺 虞 幡 驻 温 军 。 吏 部 尚 书 王 彪 之 言 于 会 稽 王 昱 曰 : “ 此 属 皆 自 为 计 , 非 能 保 社 稷 , 为 殿 下 计 也 。 若 殷 浩 去 职 , 人 情 离 骇 , 天 子 独 坐 , 当 此 之 际 , 必 有 任 其 责 者 , 非 殿 下 而 谁 乎 ! ” 又 谓 浩 曰 : “ 彼 若 抗 表 问 罪 , 卿 为 之 首 。 事 任 如 此 , 猜 衅 已 成 , 欲 作 匹 夫 , 岂 有 全 地 邪 ! 且 当 静 以 待 之 。 令 相 王 与 手 书 , 示 以 款 诚 , 为 陈 成 败 , 彼 必 旋 师 ; 若 不 从 , 则 遣 中 诏 ; 又 不 从 , 乃 当 以 正 义 相 裁 。 奈 何 无 故 匆 匆 , 先 自 猖 獗 乎 ! ” 浩 曰 : “ 决 大 事 正 自 难 , 顷 日 来 欲 使 人 闷 。 闻 卿 此 谋 , 意 始 得 了 。 ” 彪 之 , 彬 之 子 也 。抚 军 司 马 高 崧 言 于 昱 曰 : “ 王 宜 致 书 , 谕 以 祸 福 , 自 当 返 旆 。 如 其 不 尔 , 便 六 军 整 驾 , 逆 顺 于 兹 判 矣 ! ” 乃 于 坐 为 昱 草 书 曰 : “ 寇 难 宜 平 , 时 会 宜 接 。 此 实 为 国 远 图 , 经 略 大 算 , 能 弘 斯 会 , 非 足 下 而 谁 ? 但 以 比 兴 师 动 众 , 要 当 以 资 实 为 本 ; 运 转 之 艰 , 古 人 所 难 , 不 可 易 之 于 始 而 不 熟 虑 。 顷 所 以 深 用 为 疑 , 惟 在 此 耳 。 然 异 常 之 举 , 众 之 所 骇 , 游 声 噂  沓 , 想 足 下 亦 少 闻 之 。 苟 患 失 之 , 无 所 不 至 , 或 能 望 风 振 扰 , 一 时 崩 散 。 如 此 则 望 实 并 丧 , 社 稷 之 事 去 矣 。 皆 由 吾 暗 弱 , 德 信 不 著 , 不 能 镇 静 群 庶 , 保 固 维 城 , 所 以 内 愧 于 心 , 外 惭 良 友 。 吾 与 足 下 , 虽 职 有 内 外 , 安 社 稷 , 保 家 国 , 其 致 一 也 。 天 下 安 危 , 系 之 明 德 。 当 先 思 宁 国 而 后 图 其 外 , 使 王 基 克 隆 , 大 义 弘 著 , 所 望 于 足 下 。 区 区 诚 怀 , 岂 可 复 顾 嫌 而 不 尽 哉 ! ” 温 即 上 疏 惶 恐 致 谢 , 回 军 还 镇 。朝 廷 将 行 郊 祀 。 会 稽 王 昱 问 于 王 彪 之 曰 : “ 郊 祀 应 有 赦 否 ? ” 彪 之 曰 : “ 自 中 兴 以 来 , 郊 祀 往 往 有 赦 , 愚 意 常 谓 非 宜 ; 凶 愚 之 人 , 以 为 郊 必 有 赦 , 将 生 心 于 徼 幸 矣 ! ” 昱 从 之 。燕 王 俊 如 龙 城 。丁 零 翟 鼠 帅 所 部 降 燕 , 封 为 归 义 王 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 八 年 ( 壬 子 , 公 元 三 五 二 年 )春 , 正 月 , 辛 卯 , 日 有 食 之 。秦 丞 相 雄 等 请 秦 王 健 正 尊 号 , 依 汉 、 晋 之 旧 , 不 必 效 石 氏 之 初 。 健 从 之 , 即 皇 帝 位 , 大 赦 。 诸 公 皆 进 爵 为 王 。 且 言 单 于 所 以 统 壹 百 蛮 , 非 天 子 所 宜 领 , 以 授 太 子 苌 。司 马 勋 既 还 汉 中 , 杜 洪 、 张 琚 屯 宜 秋 。 洪 自 以 右 族 , 轻 琚 , 琚 遂 杀 洪 , 自 立 为 秦 王 , 改 元 建 昌 。刘 显 攻 常 山 , 魏 主 闵 留 大 将 军 蒋 干 使 辅 太 子 智 守 鄴 , 自 将 八 千 骑 救 之 。 显 大 司 马 清 河 王 宁 以 枣 强 降 魏 。 闵 击 显 , 败 之 , 追 奔 至 襄 国 。 显 大 将 军 曹 伏 驹 开 门 纳 闵 。 闵 杀 显 及 其 公 卿 己 下 百 馀 人 , 焚 襄 国 宫 室 , 迁 其 民 于 鄴 。 赵 汝 阴 王 琨 以 其 妻 妾 来 奔 , 斩 于 建 康 市 , 石 氏 遂 绝 。尚 书 左 丞 孔 严 言 于 殷 浩 曰 : “ 比 来 众 情 , 良 可 寒 心 , 不 知 使 君 当 何 以 镇 之 。 愚 谓 宜 明 受 任 之 方 , 韩 、 彭 专 征 伐 , 萧 、 曹 守 管 籥 , 内 外 之 任 , 各 有 攸 司 ; 深 思 廉 、 蔺 屈 身 之 义 , 平 、 勃 交 欢 之 谋 , 令 穆 然 无 间 , 然 后 可 以 保 大 定 功 也 。 观 顷 日 降 附 之 徒 , 皆 人 面 兽 心 , 贪 而 无 亲 , 恐 难 以 义 感 也 。 ” 浩 不 从 。 严 , 愉 之 从 子 也 。浩 上 疏 请 北 出 许 、 洛 , 诏 许 之 。 以 安 西 将 军 谢 尚 、 北 中 郎 奖 荀 羡 为 督 统 , 进 屯 寿 春 。 谢 尚 不 能 抚 尉 张 遇 , 遇 怒 , 据 许 昌 叛 , 使 其 将 上 官 恩 据 洛 阳 , 乐 弘 攻 督 护 戴 施 于 仓 垣 , 浩 军 不 能 进 。 三 月 , 命 荀 羡 镇 准 阴 , 寻 加 监 青 州 诸 军 事 , 又 领 兗 州 刺 史 , 镇 下 邳 。乙 巳 , 燕 王 俊 还 蓟 , 稍 徙 军 中 文 武 兵 民 家 属 于 蓟 。姚 弋 仲 有 子 四 十 二 人 , 及 病 , 谓 诸 子 曰 : “ 石 氏 待 吾 厚 , 吾 本 欲 为 之 尽 力 。 今 石 氏 已 灭 , 中 原 无 主 ; 我 死 , 汝 亟 自 归 于 晋 , 当 固 执 臣 节 , 无 为 不 义 也 ! ” 弋 仲 卒 , 子 襄 秘 不 发 丧 , 帅 户 六 万 南 攻 阳 平 、 元 城 、 发 干 , 破 之 , 屯 于 碻 磝 津 , 以 太 原 王 亮 为 长 史 , 天 水 尹 赤 为 司 马 , 太 原 薛 瓚 、 略 阳 权 翼 为 参 军 。 襄 与 秦 兵 战 , 败 , 亡 三 万 馀 户 , 南 至 荥 阳 , 始 发 丧 。 又 与 秦 将 高 昌 、 李 历 战 于 麻 田 , 马 中 流 矢 而 毙 。 弟 苌 以 马 授 襄 , 襄 曰 : “ 汝 何 以 自 免 ? ” 苌 曰 : “ 但 令 兄 济 , 竖 子 必 不 敢 害 苌 ! ” 会 救 至 , 俱 免 。 尹 赤 奔 秦 , 秦 以 赤 为 并 州 刺 史 , 镇 蒲 阪 。襄 遂 帅 众 归 晋 , 送 其 五 弟 为 质 。 诏 襄 屯 谯 城 , 襄 单 骑 渡 淮 , 见 谢 尚 于 寿 春 。 尚 闻 其 名 , 命 去 仗 卫 , 幅 巾 待 之 , 欢 若 平 生 。 襄 博 学 , 善 谈 论 , 江 东 人 士 皆 重 之 。魏 主 闵 既 克 襄 国 , 因 游 食 常 山 、 中 山 诸 郡 。 赵 立 义 将 军 段 勤 聚 胡 、 羯 万 馀 人 保 据 绎 幕 , 自 称 赵 帝 。 夏 , 四 月 , 甲 子 , 燕 王 俊 遣 慕 容 恪 击 魏 , 慕 容 霸 等 击 勤 。魏 主 闵 将 与 燕 战 , 大 将 军 董 闰 、 车 骑 将 军 张 温 谏 曰 : “ 鲜 卑 乘 胜 锋 锐 , 且 彼 众 我 寡 , 请 且 避 之 , 俟 其 骄 惰 , 然 后 益 兵 以 击 之 , ” 闵 怒 曰 : “ 吾 欲 以 此 众 平 幽 州 , 斩 慕 容 俊 ; 今 遇 恪 而 避 之 , 人 谓 我 何 ! ” 司 徒 刘 茂 、 特 进 郎 闿 相 谓 曰 : “ 吾 君 此 行 , 必 不 还 矣 , 吾 等 何 为 坐 待 戮 辱 ! ” 皆 自 杀 。闵 军 于 安 喜 , 慕 容 恪 引 兵 从 之 。 闵 趣 常 山 , 恪 追 之 , 丙 子 , 及 于 魏 昌 之 廉 台 。 闵 与 燕 兵 十 战 , 燕 兵 皆 不 胜 。 闵 素 有 勇 名 , 所 将 兵 精 锐 , 燕 人 惮 之 。 慕 容 恪 巡 陈 , 谓 将 士 曰 : “ 冉 闵 勇 而 无 谋 , 一 夫 敌 耳 ! 其 士 卒 饥 疲 , 甲 兵 虽 精 , 其 实 难 用 , 不 足 破 也 ! ” 闵 以 所 将 多 步 卒 , 而 燕 皆 骑 兵 , 引 兵 将 趣 林 中 。 恪 参 军 高 开 曰 : “ 吾 骑 兵 利 平 地 , 若 闵 得 入 林 , 不 可 复 制 。 宜 亟 遣 轻 骑 邀 之 , 既 合 而 阳 走 , 诱 致 平 地 , 然 后 可 击 也 ” 。 恪 从 之 。 魏 兵 还 就 平 地 , 恪 分 军 为 三 部 , 谓 诸 将 曰 : “ 闵 性 轻 锐 , 又 自 以 众 少 , 必 致 死 于 我 。 我 厚 集 中 军 之 陈 以 待 之 , 俟 其 合 战 , 卿 等 从 旁 击 之 , 无 不 克 矣 。 ” 乃 择 鲜 卑 善 射 者 五 千 人 , 以 铁 锁 连 其 马 , 为 方 陈 而 前 。 闵 所 乘 骏 马 曰 硃 龙 , 日 行 千 里 。 闵 左 操 双 刃 矛 , 右 执 钩 戟 , 以 击 燕 兵 , 斩 首 三 百 馀 级 。 望 见 大 幢 , 知 其 为 中 军 , 直 冲 之 ; 燕 两 军 从 旁 夹 击 , 大 破 之 。 围 闵 数 重 , 闵 溃 围 东 走 二 十 馀 里 , 硃 龙 忽 毙 , 为 燕 兵 所 执 。 燕 人 杀 魏 仆 射 刘 群 , 执 董 闵 、 张 温 , 及 闵 皆 送 于 蓟 。 闵 子 操 奔 鲁 口 。 高 开 被 创 而 卒 。 慕 容 恪 进 屯 常 山 , 俊 命 恪 镇 中 山 。己 卯 , 冉 闵 至 蓟 。 俊 大 赦 , 立 闵 而 责 之 曰 : “ 汝 奴 仆 下 才 , 何 得 妄 称 帝 ? ” 闵 曰 : “ 天 下 大 乱 , 尔 曹 夷 狄 禽 兽 之 类 犹 称 帝 , 况 我 中 土 英 雄 , 何 为 不 得 称 帝 邪 ! ” 俊 怒 , 鞭 之 三 百 , 送 于 龙 城 。慕 容 霸 军。

起 重 光 大 渊 献 , 尽 阏 逢 摄 提 格 , 凡 四 年 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 七 年 ( 辛 亥 , 公 元 三 五 一 年 )春 , 正 月 , 丁 酉 , 日 有 食 之 。苻 健 左 长 史 贾 玄 硕 等 请 依 刘 备 称 汉 中 王 故 事 , 表 健 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 大 单 于 、 秦 王 。 健 怒 曰 : “ 吾 岂 堪 为 秦 王 邪 ! 且 晋 使 未 返 , 我 之 官 爵 , 非 汝 曹 所 知 也 。 ” 既 而 密 使 梁 安 讽 玄 硕 等 上 尊 号 , 健 辞 让 再 三 , 然 后 许 之 。 丙 辰 , 健 即 天 王 、 大 单 于 位 , 国 号 大 秦 , 大 赦 , 改 元 皇 始 。 追 尊 父 洪 为 武 惠 皇 帝 , 庙 号 太 祖 ; 立 妻 强 氏 为 天 王 后 , 子 苌 为 太 子 , 靓 为 平 原 公 , 生 为 淮 南 公 , 觌 为 长 乐 公 , 方 为 高 阳 公 , 硕 为 北 平 公 , 腾 为 淮 阳 公 , 柳 为 晋 公 , 桐 为 汝 南 公 , 廋 为 魏 公 , 武 为 燕 公 , 幼 为 赵 公 。 以 苻 雄 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 丞 相 、 领 车 骑 大 将 军 、 雍 州 牧 、 东 海 公 ; 苻 菁 为 卫 大 将 军 、 平 昌 公 , 宿 卫 二 宫 ; 雷 弱 儿 为 太 尉 , 毛 贵 为 司 空 , 略 阳 姜 伯 周 为 尚 书 令 , 梁 楞 为 左 仆 射 , 王 堕 为 右 仆 射 , 鱼 遵 为 太 子 太 师 , 强 平 为 太 傅 , 段 纯 为 太 保 , 吕 婆 楼 为 散 骑 常 侍 。 伯 周 , 健 之 舅 ; 平 , 王 后 之 弟 ; 婆 楼 , 本 略 阳 氐 酋 也 。 段 龛 请 以 青 州 内 附 ; 二 月 , 戊 寅 , 以 龛 为 镇 北 将 军 , 封 齐 公 。魏 主 闵 攻 围 襄 国 百 馀 日 , 赵 主 祗 危 急 , 乃 去 皇 帝 之 号 , 称 赵 王 ; 遣 太 尉 张 举 乞 师 于 燕 , 许 送 传 国 玺 , 中 军 将 军 张 春 乞 师 于 姚 弋 仲 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 骑 二 万 八 千 救 赵 , 诫 之 曰 : “ 冉 闵 弃 仁 背 义 , 屠 灭 石 氏 。 我 受 人 厚 遇 , 当 为 复 仇 , 老 病 不 能 自 行 ; 汝 才 十 倍 于 闵 , 若 不 枭 擒 以 来 , 不 必 复 见 我 也 ! ” 弋 仲 亦 遣 使 告 于 燕 , 燕 主 俊 遣 御 难 将 军 悦 绾 将 兵 三 万 往 会 之 。冉 闵 闻 俊 欲 救 赵 , 遣 大 司 马 从 事 中 郎 广 宁 常 炜 使 于 燕 。 俊 使 封 裕 诘 之 曰 : “ 冉 闵 , 石 氏 养 息 , 负 恩 作 逆 , 何 敢 辄 称 大 号 ? ” 炜 曰 : “ 汤 放 桀 , 武 王 伐 纣 , 以 兴 商 、 周 之 业 ; 曹 孟 德 养 于 宦 官 , 莫 知 所 出 , 卒 立 魏 氏 之 基 。 苟 非 天 命 , 安 能 成 功 ! 推 此 而 言 , 何 必 致 问 ! ” 裕 曰 : “ 人 言 冉 闵 初 立 , 铸 金 为 己 像 , 以 卜 成 败 , 而 像 不 成 , 信 乎 ? ” 炜 曰 : “ 不 闻 。 ” 裕 曰 : “ 南 来 者 皆 云 如 是 , 何 故 隐 之 ? ” 炜 曰 : “ 奸 伪 之 人 欲 矫 天 命 以 惑 人 者 , 乃 假 符 瑞 、 托 蓍 龟 以 自 重 , 魏 主 握 符 玺 , 据 中 州 , 受 命 何 疑 ; 而 更 反 真 为 伪 , 取 决 于 金 像 乎 ! ” 裕 曰 : “ 传 国 玺 果 安 在 ? ” 炜 曰 : “ 在 鄴 ” 。 裕 曰 : “ 张 举 言 在 襄 国 。 ” 炜 曰 : “ 杀 胡 之 日 , 在 鄴 者 殆 无 孑 遗 ; 时 有 迸 漏 者 , 皆 潜 伏 沟 渎 中 耳 , 彼 安 知 玺 之 所 在 乎 ! 彼 求 救 者 , 为 妄 诞 之 辞 , 无 所 不 可 , 况 一 玺 乎 ! ”俊 犹 以 张 举 之 言 为 信 , 乃 积 柴 其 旁 , 使 裕 以 其 私 诱 之 , 曰 : “ 君 更 熟 思 , 无 为 徒 取 灰 灭 ! ” 炜 正 色 曰 : “ 石 氏 贪 暴 , 亲 帅 大 兵 攻 燕 国 都 。 虽 不 克 而 返 , 然 志 在 必 取 。 故 运 资 粮 、 聚 器 械 于 东 北 者 , 非 以 相 资 , 乃 欲 相 灭 也 。 魏 主 诛 剪 石 氏 , 虽 不 为 燕 , 臣 子 之 心 , 闻 仇 雠 之 灭 , 义 当 如 何 ? 而 更 为 彼 责 我 , 不 亦 异 乎 ! 吾 闻 死 者 骨 肉 下 于 土 , 精 魂 升 于 天 。 蒙 君 之 惠 , 速 益 薪 纵 火 , 使 仆 得 上 诉 于 帝 足 矣 ! ” 左 右 请 杀 之 , 俊 曰 : “ 彼 不 惮 杀 身 而 徇 其 主 , 忠 臣 也 ! 且 冉 闵 有 罪 , 使 臣 何 预 焉 ! ” 使 出 就 馆 。 夜 , 使 其 乡 人 赵 瞻 往 劳 之 , 且 曰 : “ 君 何 不 以 实 言 ? 王 怒 , 欲 处 君 于 辽 、 碣 之 表 , 奈 何 ? ” 炜 曰 : “ 吾 结 发 以 来 , 尚 不 欺 布 衣 , 况 人 主 乎 ! 曲 意 苟 合 , 性 所 不 能 。 直 情 尽 言 , 虽 沉 东 海 , 不 敢 避 也 ! ” 遂 卧 向 壁 , 不 复 与 瞻 言 。 瞻 具 以 白 俊 , 俊 乃 囚 炜 于 龙 城 。赵 并 州 刺 史 张 平 遣 使 降 秦 , 秦 王 以 平 为 大 将 军 、 冀 州 牧 。燕 王 逡 还 蓟 。三 月 , 姚 襄 及 赵 汝 阴 王 琨 各 引 兵 救 襄 国 。 冉 闵 遣 车 骑 将 军 胡 睦 拒 襄 于 长 芦 , 将 军 孙 威 拒 琨 于 黄 丘 , 皆 败 还 , 士 卒 略 尽 。闵 欲 自 出 击 之 , 卫 将 军 王 泰 谏 曰 : “ 今 襄 国 未 下 , 外 救 云 集 , 若 我 出 战 , 必 覆 背 受 敌 , 此 危 道 也 。 不 若 固 垒 以 挫 其 锐 , 徐 观 其 衅 而 击 之 。 且 陛 下 亲 临 行 陈 , 如 失 万 全 , 则 大 事 去 矣 。 ” 闵 将 止 , 道 士 法 饶 进 曰 : “ 陛 下 围 襄 国 经 年 , 无 尺 寸 之 功 , 今 贼 至 , 又 避 不 击 , 将 何 以 使 将 士 乎 ! 且 太 白 入 昴 , 当 杀 胡 王 , 百 战 百 克 , 不 可 失 也 ! ” 闵 攘 袂 大 言 曰 : “ 吾 战 决 矣 , 敢 沮 众 者 斩 ! ” 乃 悉 众 出 , 与 襄 、 琨 战 。 悦 绾 适 以 燕 兵 至 , 去 魏 兵 数 里 , 疏 布 骑 卒 , 曳 柴 扬 尘 , 魏 人 望 之 恟 惧 , 襄 、 琨 、 绾 三 面 击 之 , 赵 王 祗 自 后 冲 之 , 魏 兵 大 败 , 闵 与 十 馀 骑 走 还 鄴 。 降 胡 栗 特 康 等 执 大 单 于 胤 及 左 仆 射 刘 琦 以 降 赵 , 赵 王 祗 杀 之 。 胡 睦 及 司 空 石 璞 、 尚 书 令 徐 机 、 中 书 监 卢 谌 等 并 将 士 死 者 凡 十 馀 万 人 。 闵 潜 还 , 人 无 知 者 。 鄴 另 震 恐 , 讹 言 闵 已 没 。 射 声 校 尉 张 艾 请 闵 亲 郊 以 安 众 心 。 闵 从 之 , 讹 言 乃 息 。 闵 支 解 法 饶 父 子 , 赠 韦 謏 大 司 徒 。 姚 襄 还 还 滠 头 , 姚 弋 仲 怒 其 不 擒 闵 , 杖 之 一 百 。初 , 闵 之 为 赵 相 也 , 悉 散 仓 库 以 树 私 恩 , 与 羌 、 胡 相 攻 , 无 月 不 战 。 赵 所 徙 青 、 雍 、 幽 、 荆 四 州 人 民 及 氐 、 羌 、 胡 蛮 数 百 万 口 , 以 赵 法 禁 不 行 , 各 还 本 土 ; 道 路 交 错 , 互 相 杀 掠 , 其 能 达 者 什 有 二 、 三 。 中 原 大 乱 。 因 以 饥 疫 , 人 相 食 , 无 复 耕 者 。赵 王 祗 使 其 将 刘 显 帅 众 七 万 攻 鄴 , 军 于 明 光 宫 , 去 鄴 二 十 三 里 。 魏 主 闵 恐 , 召 王 泰 , 欲 与 之 谋 。 泰 恚 前 言 之 不 从 , 辞 以 疮 甚 。 闵 亲 临 问 之 , 泰 固 称 疾 笃 。 闵 怒 , 还 宫 , 谓 左 右 曰 : “ 巴 奴 , 乃 公 岂 假 汝 为 命 邪 ! 要 将 先 灭 群 胡 , 却 斩 王 泰 。 ” 乃 悉 众 出 战 , 大 破 显 军 , 追 奔 至 阳 平 , 斩 首 三 万 馀 级 。 显 惧 , 密 使 请 降 , 求 杀 祗 以 自 效 , 闵 乃 引 归 。 会 有 告 王 泰 欲 叛 入 秦 者 , 闵 杀 之 , 夷 其 三 族 。秦 王 健 分 遣 使 者 问 民 疾 苦 , 搜 罗 俊 异 , 宽 重 敛 之 税 , 弛 离 宫 之 禁 , 罢 无 用 之 器 , 去 侈 靡 之 服 , 凡 赵 之 苛 政 不 便 于 民 者 皆 除 之 。杜 洪 、 张 琚 遣 使 召 梁 州 刺 史 司 马 勋 。 夏 , 四 月 , 勋 帅 步 骑 三 万 赴 之 , 秦 王 健 御 之 于 五 丈 原 。 勋 屡 战 皆 败 , 退 归 南 郑 。 健 以 中 书 令 贾 玄 硕 始 者 不 上 尊 号 , 衔 之 , 使 人 告 玄 硕 与 司 马 勋 通 , 并 其 诸 子 皆 杀 之 。渤 海 人 逄 约 因 赵 乱 , 拥 众 数 千 家 附 于 魏 , 魏 以 约 为 渤 海 太 守 。 故 太 守 刘 准 , 隗 之 兄 子 也 , 土 豪 封 放 , 弈 之 从 弟 也 ; 别 聚 众 自 守 。 闵 以 准 为 幽 州 刺 史 , 与 约 中 分 渤 海 。 燕 王 俊 使 封 弈 讨 约 , 使 昌 黎 太 守 高 开 讨 准 、 放 。 开 , 瞻 之 子 也 。弈 引 兵 直 抵 约 垒 , 遣 人 谓 约 曰 : “ 相 与 乡 里 , 隔 绝 日 久 , 会 遇 甚 难 。 时 事 利 害 , 人 各 有 心 , 非 所 论 也 。 愿 单 出 一 相 见 , 以 写 伫 结 之 情 。 ” 约 素 信 重 弈 , 即 出 , 见 弈 于 门 外 。 各 屏 骑 卒 , 单 马 交 语 。 弈 与 论 叙 平 生 毕 , 因 说 之 曰 : “ 与 君 累 世 同 乡 , 情 相 爱 重 , 诚 欲 君 享 祚 无 穷 ; 今 既 获 展 奉 , 不 可 不 尽 所 怀 。 冉 闵 乘 石 氏 之 乱 , 奄 有 成 资 , 是 宜 天 下 服 其 强 矣 , 而 祸 乱 方 始 , 固 知 天 命 不 可 力 争 也 。 燕 王 弈 也 载 德 , 奉 义 讨 乱 , 所 征 无 敌 。 今 已 都 蓟 , 南 临 赵 、 魏 , 远 近 之 民 , 襁 负 归 之 。 民 厌 荼 毒 , 咸 思 有 道 。 冉 闵 之 亡 , 匪 朝 伊 夕 , 成 败 之 形 , 昭 然 易 见 。 且 燕 王 肇 开 王 业 , 虚 心 贤 俊 , 君 能 翻 然 改 图 , 则 功 参 绛 、 灌 , 庆 流 苗 裔 , 孰 与 为 亡 国 将 , 守 孤 城 以 待 必 至 之 祸 哉 ! ” 约 闻 之 , 怅 然 不 言 。 弈 给 使 张 安 , 有 勇 力 ; 弈 豫 戒 之 , 俟 约 气 下 , 安 突 前 持 其 马 鞚 , 因 挟 之 而 驰 。 至 营 , 弈 与 坐 , 谓 曰 : “ 君 计 不 能 自 决 , 故 相 为 决 之 , 非 欲 取 君 以 邀 功 , 乃 欲 全 君 以 安 民 也 。 ”高 开 至 渤 海 , 准 、 放 迎 降 。 俊 以 放 为 渤 海 太 守 , 准 为 左 司 马 , 约 参 军 事 。 以 约 诱 于 人 而 遇 获 , 更 其 名 曰 钓 。刘 显 弑 赵 王 祗 及 其 丞 相 安 乐 王 炳 、 太 宰 赵 庶 等 十 馀 人 , 传 首 于 鄴 。 骠 骑 将 军 石 宁 奔 柏 人 。 魏 主 闵 焚 祗 首 于 通 衢 , 拜 显 上 大 将 军 、 大 单 于 、 冀 州 牧 。五 月 , 赵 兗 州 刺 史 刘 启 自 鄄 城 来 奔 。秋 , 七 月 , 刘 显 复 引 兵 攻 鄴 , 魏 主 闵 击 败 之 。 显 还 , 称 帝 于 襄 国 。八 月 , 魏 徐 州 刺 史 周 成 、 兗 州 刺 史 魏 统 、 荆 州 刺 史 乐 弘 、 豫 州 牧 张 遇 以 廪 丘 、 许 昌 等 诸 城 来 降 ; 平 南 将 军 高 崇 、 征 虏 将 军 吕 护 执 洛 州 刺 史 郑 系 , 以 其 地 来 降 。燕 王 俊 遣 慕 容 恪 攻 中 山 , 慕 容 评 攻 王 午 于 鲁 口 , 魏 中 山 太 守 上 谷 侯 龛 闭 城 拒 守 。 恪 南 徇 常 山 , 军 于 九 门 , 魏 赵 郡 太 守 辽 西 李 邽 举 郡 降 , 恪 厚 抚 之 , 将 邽 还 围 中 山 , 侯 龛 乃 降 。 恪 入 中 山 , 迁 其 将 帅 、 土 豪 数 十 家 诣 蓟 , 馀 皆 安 堵 ; 军 令 严 明 , 秋 豪 不 犯 。 慕 容 评 至 南 安 , 王 午 遣 其 将 郑 生 拒 战 , 评 击 斩 之 。悦 绾 还 自 襄 国 , 俊 乃 知 张 举 之 妄 而 杀 之 。 常 炜 有 四 男 二 女 在 中 山 , 俊 释 炜 之 囚 , 使 诸 子 就 见 之 。 炜 上 疏 谢 恩 , 俊 手 令 答 曰 : “ 卿 本 不 为 生 计 , 孤 以 州 里 相 存 耳 。 今 大 乱 之 中 , 诸 子 尽 至 , 岂 非 天 所 念 邪 ! 天 且 念 卿 , 况 于 孤 乎 ! ” 赐 妾 一 人 , 谷 三 百 斛 , 使 居 凡 城 。 以 北 平 太 守 孙 兴 为 中 山 太 守 。 兴 善 于 绥 抚 , 中 山 遂 安 。库 傉 官 伟 帅 部 众 自 上 党 降 燕 。姚 弋 仲 遣 使 来 请 降 。 冬 , 十 一 月 , 以 弋 仲 为 使 持 节 、 六 夷 大 都 督 、 督 江 北 诸 军 事 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 大 单 于 、 高 陵 郡 公 , 又 以 其 子 襄 为 持 节 、 平 北 将 军 、 都 督 并 州 诸 军 事 、 并 州 刺 史 、 平 乡 县 公 。逄 钓 亡 归 渤 海 , 招 集 旧 众 以 叛 燕 。 乐 陵 太 守 贾 坚 使 人 告 谕 乡 人 , 示 以 成 败 , 钓 部 众 稍 散 , 遂 来 奔 。吐 谷 浑 叶 延 卒 , 子 碎 妥 立 。初 , 桓 温 闻 石 氏 乱 , 上 疏 请 出 师 经 略 另 原 , 事 久 不 报 。 温 知 朝 廷 仗 殷 浩 以 抗 己 , 甚 忿 之 ; 然 素 知 浩 之 为 人 , 亦 不 之 惮 也 。 以 国 无 他 衅 , 遂 得 相 持 弥 年 , 虽 有 君 臣 之 迹 , 羁 縻 而 已 , 八 州 士 众 资 调 殆 不 为 国 家 用 。 屡 求 北 伐 , 诏 书 不 听 。 十 二 月 , 辛 未 , 温 拜 表 辄 行 , 帅 众 四 五 万 顺 流 而 下 , 军 于 武 昌 , 朝 廷 大 惧 。殷 浩 欲 去 位 以 避 温 , 又 欲 以 驺 虞 幡 驻 温 军 。 吏 部 尚 书 王 彪 之 言 于 会 稽 王 昱 曰 : “ 此 属 皆 自 为 计 , 非 能 保 社 稷 , 为 殿 下 计 也 。 若 殷 浩 去 职 , 人 情 离 骇 , 天 子 独 坐 , 当 此 之 际 , 必 有 任 其 责 者 , 非 殿 下 而 谁 乎 ! ” 又 谓 浩 曰 : “ 彼 若 抗 表 问 罪 , 卿 为 之 首 。 事 任 如 此 , 猜 衅 已 成 , 欲 作 匹 夫 , 岂 有 全 地 邪 ! 且 当 静 以 待 之 。 令 相 王 与 手 书 , 示 以 款 诚 , 为 陈 成 败 , 彼 必 旋 师 ; 若 不 从 , 则 遣 中 诏 ; 又 不 从 , 乃 当 以 正 义 相 裁 。 奈 何 无 故 匆 匆 , 先 自 猖 獗 乎 ! ” 浩 曰 : “ 决 大 事 正 自 难 , 顷 日 来 欲 使 人 闷 。 闻 卿 此 谋 , 意 始 得 了 。 ” 彪 之 , 彬 之 子 也 。抚 军 司 马 高 崧 言 于 昱 曰 : “ 王 宜 致 书 , 谕 以 祸 福 , 自 当 返 旆 。 如 其 不 尔 , 便 六 军 整 驾 , 逆 顺 于 兹 判 矣 ! ” 乃 于 坐 为 昱 草 书 曰 : “ 寇 难 宜 平 , 时 会 宜 接 。 此 实 为 国 远 图 , 经 略 大 算 , 能 弘 斯 会 , 非 足 下 而 谁 ? 但 以 比 兴 师 动 众 , 要 当 以 资 实 为 本 ; 运 转 之 艰 , 古 人 所 难 , 不 可 易 之 于 始 而 不 熟 虑 。 顷 所 以 深 用 为 疑 , 惟 在 此 耳 。 然 异 常 之 举 , 众 之 所 骇 , 游 声 噂  沓 , 想 足 下 亦 少 闻 之 。 苟 患 失 之 , 无 所 不 至 , 或 能 望 风 振 扰 , 一 时 崩 散 。 如 此 则 望 实 并 丧 , 社 稷 之 事 去 矣 。 皆 由 吾 暗 弱 , 德 信 不 著 , 不 能 镇 静 群 庶 , 保 固 维 城 , 所 以 内 愧 于 心 , 外 惭 良 友 。 吾 与 足 下 , 虽 职 有 内 外 , 安 社 稷 , 保 家 国 , 其 致 一 也 。 天 下 安 危 , 系 之 明 德 。 当 先 思 宁 国 而 后 图 其 外 , 使 王 基 克 隆 , 大 义 弘 著 , 所 望 于 足 下 。 区 区 诚 怀 , 岂 可 复 顾 嫌 而 不 尽 哉 ! ” 温 即 上 疏 惶 恐 致 谢 , 回 军 还 镇 。朝 廷 将 行 郊 祀 。 会 稽 王 昱 问 于 王 彪 之 曰 : “ 郊 祀 应 有 赦 否 ? ” 彪 之 曰 : “ 自 中 兴 以 来 , 郊 祀 往 往 有 赦 , 愚 意 常 谓 非 宜 ; 凶 愚 之 人 , 以 为 郊 必 有 赦 , 将 生 心 于 徼 幸 矣 ! ” 昱 从 之 。燕 王 俊 如 龙 城 。丁 零 翟 鼠 帅 所 部 降 燕 , 封 为 归 义 王 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 八 年 ( 壬 子 , 公 元 三 五 二 年 )春 , 正 月 , 辛 卯 , 日 有 食 之 。秦 丞 相 雄 等 请 秦 王 健 正 尊 号 , 依 汉 、 晋 之 旧 , 不 必 效 石 氏 之 初 。 健 从 之 , 即 皇 帝 位 , 大 赦 。 诸 公 皆 进 爵 为 王 。 且 言 单 于 所 以 统 壹 百 蛮 , 非 天 子 所 宜 领 , 以 授 太 子 苌 。司 马 勋 既 还 汉 中 , 杜 洪 、 张 琚 屯 宜 秋 。 洪 自 以 右 族 , 轻 琚 , 琚 遂 杀 洪 , 自 立 为 秦 王 , 改 元 建 昌 。刘 显 攻 常 山 , 魏 主 闵 留 大 将 军 蒋 干 使 辅 太 子 智 守 鄴 , 自 将 八 千 骑 救 之 。 显 大 司 马 清 河 王 宁 以 枣 强 降 魏 。 闵 击 显 , 败 之 , 追 奔 至 襄 国 。 显 大 将 军 曹 伏 驹 开 门 纳 闵 。 闵 杀 显 及 其 公 卿 己 下 百 馀 人 , 焚 襄 国 宫 室 , 迁 其 民 于 鄴 。 赵 汝 阴 王 琨 以 其 妻 妾 来 奔 , 斩 于 建 康 市 , 石 氏 遂 绝 。尚 书 左 丞 孔 严 言 于 殷 浩 曰 : “ 比 来 众 情 , 良 可 寒 心 , 不 知 使 君 当 何 以 镇 之 。 愚 谓 宜 明 受 任 之 方 , 韩 、 彭 专 征 伐 , 萧 、 曹 守 管 籥 , 内 外 之 任 , 各 有 攸 司 ; 深 思 廉 、 蔺 屈 身 之 义 , 平 、 勃 交 欢 之 谋 , 令 穆 然 无 间 , 然 后 可 以 保 大 定 功 也 。 观 顷 日 降 附 之 徒 , 皆 人 面 兽 心 , 贪 而 无 亲 , 恐 难 以 义 感 也 。 ” 浩 不 从 。 严 , 愉 之 从 子 也 。浩 上 疏 请 北 出 许 、 洛 , 诏 许 之 。 以 安 西 将 军 谢 尚 、 北 中 郎 奖 荀 羡 为 督 统 , 进 屯 寿 春 。 谢 尚 不 能 抚 尉 张 遇 , 遇 怒 , 据 许 昌 叛 , 使 其 将 上 官 恩 据 洛 阳 , 乐 弘 攻 督 护 戴 施 于 仓 垣 , 浩 军 不 能 进 。 三 月 , 命 荀 羡 镇 准 阴 , 寻 加 监 青 州 诸 军 事 , 又 领 兗 州 刺 史 , 镇 下 邳 。乙 巳 , 燕 王 俊 还 蓟 , 稍 徙 军 中 文 武 兵 民 家 属 于 蓟 。姚 弋 仲 有 子 四 十 二 人 , 及 病 , 谓 诸 子 曰 : “ 石 氏 待 吾 厚 , 吾 本 欲 为 之 尽 力 。 今 石 氏 已 灭 , 中 原 无 主 ; 我 死 , 汝 亟 自 归 于 晋 , 当 固 执 臣 节 , 无 为 不 义 也 ! ” 弋 仲 卒 , 子 襄 秘 不 发 丧 , 帅 户 六 万 南 攻 阳 平 、 元 城 、 发 干 , 破 之 , 屯 于 碻 磝 津 , 以 太 原 王 亮 为 长 史 , 天 水 尹 赤 为 司 马 , 太 原 薛 瓚 、 略 阳 权 翼 为 参 军 。 襄 与 秦 兵 战 , 败 , 亡 三 万 馀 户 , 南 至 荥 阳 , 始 发 丧 。 又 与 秦 将 高 昌 、 李 历 战 于 麻 田 , 马 中 流 矢 而 毙 。 弟 苌 以 马 授 襄 , 襄 曰 : “ 汝 何 以 自 免 ? ” 苌 曰 : “ 但 令 兄 济 , 竖 子 必 不 敢 害 苌 ! ” 会 救 至 , 俱 免 。 尹 赤 奔 秦 , 秦 以 赤 为 并 州 刺 史 , 镇 蒲 阪 。襄 遂 帅 众 归 晋 , 送 其 五 弟 为 质 。 诏 襄 屯 谯 城 , 襄 单 骑 渡 淮 , 见 谢 尚 于 寿 春 。 尚 闻 其 名 , 命 去 仗 卫 , 幅 巾 待 之 , 欢 若 平 生 。 襄 博 学 , 善 谈 论 , 江 东 人 士 皆 重 之 。魏 主 闵 既 克 襄 国 , 因 游 食 常 山 、 中 山 诸 郡 。 赵 立 义 将 军 段 勤 聚 胡 、 羯 万 馀 人 保 据 绎 幕 , 自 称 赵 帝 。 夏 , 四 月 , 甲 子 , 燕 王 俊 遣 慕 容 恪 击 魏 , 慕 容 霸 等 击 勤 。魏 主 闵 将 与 燕 战 , 大 将 军 董 闰 、 车 骑 将 军 张 温 谏 曰 : “ 鲜 卑 乘 胜 锋 锐 , 且 彼 众 我 寡 , 请 且 避 之 , 俟 其 骄 惰 , 然 后 益 兵 以 击 之 , ” 闵 怒 曰 : “ 吾 欲 以 此 众 平 幽 州 , 斩 慕 容 俊 ; 今 遇 恪 而 避 之 , 人 谓 我 何 ! ” 司 徒 刘 茂 、 特 进 郎 闿 相 谓 曰 : “ 吾 君 此 行 , 必 不 还 矣 , 吾 等 何 为 坐 待 戮 辱 ! ” 皆 自 杀 。闵 军 于 安 喜 , 慕 容 恪 引 兵 从 之 。 闵 趣 常 山 , 恪 追 之 , 丙 子 , 及 于 魏 昌 之 廉 台 。 闵 与 燕 兵 十 战 , 燕 兵 皆 不 胜 。 闵 素 有 勇 名 , 所 将 兵 精 锐 , 燕 人 惮 之 。 慕 容 恪 巡 陈 , 谓 将 士 曰 : “ 冉 闵 勇 而 无 谋 , 一 夫 敌 耳 ! 其 士 卒 饥 疲 , 甲 兵 虽 精 , 其 实 难 用 , 不 足 破 也 ! ” 闵 以 所 将 多 步 卒 , 而 燕 皆 骑 兵 , 引 兵 将 趣 林 中 。 恪 参 军 高 开 曰 : “ 吾 骑 兵 利 平 地 , 若 闵 得 入 林 , 不 可 复 制 。 宜 亟 遣 轻 骑 邀 之 , 既 合 而 阳 走 , 诱 致 平 地 , 然 后 可 击 也 ” 。 恪 从 之 。 魏 兵 还 就 平 地 , 恪 分 军 为 三 部 , 谓 诸 将 曰 : “ 闵 性 轻 锐 , 又 自 以 众 少 , 必 致 死 于 我 。 我 厚 集 中 军 之 陈 以 待 之 , 俟 其 合 战 , 卿 等 从 旁 击 之 , 无 不 克 矣 。 ” 乃 择 鲜 卑 善 射 者 五 千 人 , 以 铁 锁 连 其 马 , 为 方 陈 而 前 。 闵 所 乘 骏 马 曰 硃 龙 , 日 行 千 里 。 闵 左 操 双 刃 矛 , 右 执 钩 戟 , 以 击 燕 兵 , 斩 首 三 百 馀 级 。 望 见 大 幢 , 知 其 为 中 军 , 直 冲 之 ; 燕 两 军 从 旁 夹 击 , 大 破 之 。 围 闵 数 重 , 闵 溃 围 东 走 二 十 馀 里 , 硃 龙 忽 毙 , 为 燕 兵 所 执 。 燕 人 杀 魏 仆 射 刘 群 , 执 董 闵 、 张 温 , 及 闵 皆 送 于 蓟 。 闵 子 操 奔 鲁 口 。 高 开 被 创 而 卒 。 慕 容 恪 进 屯 常 山 , 俊 命 恪 镇 中 山 。己 卯 , 冉 闵 至 蓟 。 俊 大 赦 , 立 闵 而 责 之 曰 : “ 汝 奴 仆 下 才 , 何 得 妄 称 帝 ? ” 闵 曰 : “ 天 下 大 乱 , 尔 曹 夷 狄 禽 兽 之 类 犹 称 帝 , 况 我 中 土 英 雄 , 何 为 不 得 称 帝 邪 ! ” 俊 怒 , 鞭 之 三 百 , 送 于 龙 城 。慕 容 霸 军。

晋 纪 二 十。

起 重 光 大 渊 献 , 尽 阏 逢 摄 提 格 , 凡 四 年 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 七 年 ( 辛 亥 , 公 元 三 五 一 年 )春 , 正 月 , 丁 酉 , 日 有 食 之 。苻 健 左 长 史 贾 玄 硕 等 请 依 刘 备 称 汉 中 王 故 事 , 表 健 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 大 单 于 、 秦 王 。 健 怒 曰 : “ 吾 岂 堪 为 秦 王 邪 ! 且 晋 使 未 返 , 我 之 官 爵 , 非 汝 曹 所 知 也 。 ” 既 而 密 使 梁 安 讽 玄 硕 等 上 尊 号 , 健 辞 让 再 三 , 然 后 许 之 。 丙 辰 , 健 即 天 王 、 大 单 于 位 , 国 号 大 秦 , 大 赦 , 改 元 皇 始 。 追 尊 父 洪 为 武 惠 皇 帝 , 庙 号 太 祖 ; 立 妻 强 氏 为 天 王 后 , 子 苌 为 太 子 , 靓 为 平 原 公 , 生 为 淮 南 公 , 觌 为 长 乐 公 , 方 为 高 阳 公 , 硕 为 北 平 公 , 腾 为 淮 阳 公 , 柳 为 晋 公 , 桐 为 汝 南 公 , 廋 为 魏 公 , 武 为 燕 公 , 幼 为 赵 公 。 以 苻 雄 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 丞 相 、 领 车 骑 大 将 军 、 雍 州 牧 、 东 海 公 ; 苻 菁 为 卫 大 将 军 、 平 昌 公 , 宿 卫 二 宫 ; 雷 弱 儿 为 太 尉 , 毛 贵 为 司 空 , 略 阳 姜 伯 周 为 尚 书 令 , 梁 楞 为 左 仆 射 , 王 堕 为 右 仆 射 , 鱼 遵 为 太 子 太 师 , 强 平 为 太 傅 , 段 纯 为 太 保 , 吕 婆 楼 为 散 骑 常 侍 。 伯 周 , 健 之 舅 ; 平 , 王 后 之 弟 ; 婆 楼 , 本 略 阳 氐 酋 也 。 段 龛 请 以 青 州 内 附 ; 二 月 , 戊 寅 , 以 龛 为 镇 北 将 军 , 封 齐 公 。魏 主 闵 攻 围 襄 国 百 馀 日 , 赵 主 祗 危 急 , 乃 去 皇 帝 之 号 , 称 赵 王 ; 遣 太 尉 张 举 乞 师 于 燕 , 许 送 传 国 玺 , 中 军 将 军 张 春 乞 师 于 姚 弋 仲 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 骑 二 万 八 千 救 赵 , 诫 之 曰 : “ 冉 闵 弃 仁 背 义 , 屠 灭 石 氏 。 我 受 人 厚 遇 , 当 为 复 仇 , 老 病 不 能 自 行 ; 汝 才 十 倍 于 闵 , 若 不 枭 擒 以 来 , 不 必 复 见 我 也 ! ” 弋 仲 亦 遣 使 告 于 燕 , 燕 主 俊 遣 御 难 将 军 悦 绾 将 兵 三 万 往 会 之 。冉 闵 闻 俊 欲 救 赵 , 遣 大 司 马 从 事 中 郎 广 宁 常 炜 使 于 燕 。 俊 使 封 裕 诘 之 曰 : “ 冉 闵 , 石 氏 养 息 , 负 恩 作 逆 , 何 敢 辄 称 大 号 ? ” 炜 曰 : “ 汤 放 桀 , 武 王 伐 纣 , 以 兴 商 、 周 之 业 ; 曹 孟 德 养 于 宦 官 , 莫 知 所 出 , 卒 立 魏 氏 之 基 。 苟 非 天 命 , 安 能 成 功 ! 推 此 而 言 , 何 必 致 问 ! ” 裕 曰 : “ 人 言 冉 闵 初 立 , 铸 金 为 己 像 , 以 卜 成 败 , 而 像 不 成 , 信 乎 ? ” 炜 曰 : “ 不 闻 。 ” 裕 曰 : “ 南 来 者 皆 云 如 是 , 何 故 隐 之 ? ” 炜 曰 : “ 奸 伪 之 人 欲 矫 天 命 以 惑 人 者 , 乃 假 符 瑞 、 托 蓍 龟 以 自 重 , 魏 主 握 符 玺 , 据 中 州 , 受 命 何 疑 ; 而 更 反 真 为 伪 , 取 决 于 金 像 乎 ! ” 裕 曰 : “ 传 国 玺 果 安 在 ? ” 炜 曰 : “ 在 鄴 ” 。 裕 曰 : “ 张 举 言 在 襄 国 。 ” 炜 曰 : “ 杀 胡 之 日 , 在 鄴 者 殆 无 孑 遗 ; 时 有 迸 漏 者 , 皆 潜 伏 沟 渎 中 耳 , 彼 安 知 玺 之 所 在 乎 ! 彼 求 救 者 , 为 妄 诞 之 辞 , 无 所 不 可 , 况 一 玺 乎 ! ”俊 犹 以 张 举 之 言 为 信 , 乃 积 柴 其 旁 , 使 裕 以 其 私 诱 之 , 曰 : “ 君 更 熟 思 , 无 为 徒 取 灰 灭 ! ” 炜 正 色 曰 : “ 石 氏 贪 暴 , 亲 帅 大 兵 攻 燕 国 都 。 虽 不 克 而 返 , 然 志 在 必 取 。 故 运 资 粮 、 聚 器 械 于 东 北 者 , 非 以 相 资 , 乃 欲 相 灭 也 。 魏 主 诛 剪 石 氏 , 虽 不 为 燕 , 臣 子 之 心 , 闻 仇 雠 之 灭 , 义 当 如 何 ? 而 更 为 彼 责 我 , 不 亦 异 乎 ! 吾 闻 死 者 骨 肉 下 于 土 , 精 魂 升 于 天 。 蒙 君 之 惠 , 速 益 薪 纵 火 , 使 仆 得 上 诉 于 帝 足 矣 ! ” 左 右 请 杀 之 , 俊 曰 : “ 彼 不 惮 杀 身 而 徇 其 主 , 忠 臣 也 ! 且 冉 闵 有 罪 , 使 臣 何 预 焉 ! ” 使 出 就 馆 。 夜 , 使 其 乡 人 赵 瞻 往 劳 之 , 且 曰 : “ 君 何 不 以 实 言 ? 王 怒 , 欲 处 君 于 辽 、 碣 之 表 , 奈 何 ? ” 炜 曰 : “ 吾 结 发 以 来 , 尚 不 欺 布 衣 , 况 人 主 乎 ! 曲 意 苟 合 , 性 所 不 能 。 直 情 尽 言 , 虽 沉 东 海 , 不 敢 避 也 ! ” 遂 卧 向 壁 , 不 复 与 瞻 言 。 瞻 具 以 白 俊 , 俊 乃 囚 炜 于 龙 城 。赵 并 州 刺 史 张 平 遣 使 降 秦 , 秦 王 以 平 为 大 将 军 、 冀 州 牧 。燕 王 逡 还 蓟 。三 月 , 姚 襄 及 赵 汝 阴 王 琨 各 引 兵 救 襄 国 。 冉 闵 遣 车 骑 将 军 胡 睦 拒 襄 于 长 芦 , 将 军 孙 威 拒 琨 于 黄 丘 , 皆 败 还 , 士 卒 略 尽 。闵 欲 自 出 击 之 , 卫 将 军 王 泰 谏 曰 : “ 今 襄 国 未 下 , 外 救 云 集 , 若 我 出 战 , 必 覆 背 受 敌 , 此 危 道 也 。 不 若 固 垒 以 挫 其 锐 , 徐 观 其 衅 而 击 之 。 且 陛 下 亲 临 行 陈 , 如 失 万 全 , 则 大 事 去 矣 。 ” 闵 将 止 , 道 士 法 饶 进 曰 : “ 陛 下 围 襄 国 经 年 , 无 尺 寸 之 功 , 今 贼 至 , 又 避 不 击 , 将 何 以 使 将 士 乎 ! 且 太 白 入 昴 , 当 杀 胡 王 , 百 战 百 克 , 不 可 失 也 ! ” 闵 攘 袂 大 言 曰 : “ 吾 战 决 矣 , 敢 沮 众 者 斩 ! ” 乃 悉 众 出 , 与 襄 、 琨 战 。 悦 绾 适 以 燕 兵 至 , 去 魏 兵 数 里 , 疏 布 骑 卒 , 曳 柴 扬 尘 , 魏 人 望 之 恟 惧 , 襄 、 琨 、 绾 三 面 击 之 , 赵 王 祗 自 后 冲 之 , 魏 兵 大 败 , 闵 与 十 馀 骑 走 还 鄴 。 降 胡 栗 特 康 等 执 大 单 于 胤 及 左 仆 射 刘 琦 以 降 赵 , 赵 王 祗 杀 之 。 胡 睦 及 司 空 石 璞 、 尚 书 令 徐 机 、 中 书 监 卢 谌 等 并 将 士 死 者 凡 十 馀 万 人 。 闵 潜 还 , 人 无 知 者 。 鄴 另 震 恐 , 讹 言 闵 已 没 。 射 声 校 尉 张 艾 请 闵 亲 郊 以 安 众 心 。 闵 从 之 , 讹 言 乃 息 。 闵 支 解 法 饶 父 子 , 赠 韦 謏 大 司 徒 。 姚 襄 还 还 滠 头 , 姚 弋 仲 怒 其 不 擒 闵 , 杖 之 一 百 。初 , 闵 之 为 赵 相 也 , 悉 散 仓 库 以 树 私 恩 , 与 羌 、 胡 相 攻 , 无 月 不 战 。 赵 所 徙 青 、 雍 、 幽 、 荆 四 州 人 民 及 氐 、 羌 、 胡 蛮 数 百 万 口 , 以 赵 法 禁 不 行 , 各 还 本 土 ; 道 路 交 错 , 互 相 杀 掠 , 其 能 达 者 什 有 二 、 三 。 中 原 大 乱 。 因 以 饥 疫 , 人 相 食 , 无 复 耕 者 。赵 王 祗 使 其 将 刘 显 帅 众 七 万 攻 鄴 , 军 于 明 光 宫 , 去 鄴 二 十 三 里 。 魏 主 闵 恐 , 召 王 泰 , 欲 与 之 谋 。 泰 恚 前 言 之 不 从 , 辞 以 疮 甚 。 闵 亲 临 问 之 , 泰 固 称 疾 笃 。 闵 怒 , 还 宫 , 谓 左 右 曰 : “ 巴 奴 , 乃 公 岂 假 汝 为 命 邪 ! 要 将 先 灭 群 胡 , 却 斩 王 泰 。 ” 乃 悉 众 出 战 , 大 破 显 军 , 追 奔 至 阳 平 , 斩 首 三 万 馀 级 。 显 惧 , 密 使 请 降 , 求 杀 祗 以 自 效 , 闵 乃 引 归 。 会 有 告 王 泰 欲 叛 入 秦 者 , 闵 杀 之 , 夷 其 三 族 。秦 王 健 分 遣 使 者 问 民 疾 苦 , 搜 罗 俊 异 , 宽 重 敛 之 税 , 弛 离 宫 之 禁 , 罢 无 用 之 器 , 去 侈 靡 之 服 , 凡 赵 之 苛 政 不 便 于 民 者 皆 除 之 。杜 洪 、 张 琚 遣 使 召 梁 州 刺 史 司 马 勋 。 夏 , 四 月 , 勋 帅 步 骑 三 万 赴 之 , 秦 王 健 御 之 于 五 丈 原 。 勋 屡 战 皆 败 , 退 归 南 郑 。 健 以 中 书 令 贾 玄 硕 始 者 不 上 尊 号 , 衔 之 , 使 人 告 玄 硕 与 司 马 勋 通 , 并 其 诸 子 皆 杀 之 。渤 海 人 逄 约 因 赵 乱 , 拥 众 数 千 家 附 于 魏 , 魏 以 约 为 渤 海 太 守 。 故 太 守 刘 准 , 隗 之 兄 子 也 , 土 豪 封 放 , 弈 之 从 弟 也 ; 别 聚 众 自 守 。 闵 以 准 为 幽 州 刺 史 , 与 约 中 分 渤 海 。 燕 王 俊 使 封 弈 讨 约 , 使 昌 黎 太 守 高 开 讨 准 、 放 。 开 , 瞻 之 子 也 。弈 引 兵 直 抵 约 垒 , 遣 人 谓 约 曰 : “ 相 与 乡 里 , 隔 绝 日 久 , 会 遇 甚 难 。 时 事 利 害 , 人 各 有 心 , 非 所 论 也 。 愿 单 出 一 相 见 , 以 写 伫 结 之 情 。 ” 约 素 信 重 弈 , 即 出 , 见 弈 于 门 外 。 各 屏 骑 卒 , 单 马 交 语 。 弈 与 论 叙 平 生 毕 , 因 说 之 曰 : “ 与 君 累 世 同 乡 , 情 相 爱 重 , 诚 欲 君 享 祚 无 穷 ; 今 既 获 展 奉 , 不 可 不 尽 所 怀 。 冉 闵 乘 石 氏 之 乱 , 奄 有 成 资 , 是 宜 天 下 服 其 强 矣 , 而 祸 乱 方 始 , 固 知 天 命 不 可 力 争 也 。 燕 王 弈 也 载 德 , 奉 义 讨 乱 , 所 征 无 敌 。 今 已 都 蓟 , 南 临 赵 、 魏 , 远 近 之 民 , 襁 负 归 之 。 民 厌 荼 毒 , 咸 思 有 道 。 冉 闵 之 亡 , 匪 朝 伊 夕 , 成 败 之 形 , 昭 然 易 见 。 且 燕 王 肇 开 王 业 , 虚 心 贤 俊 , 君 能 翻 然 改 图 , 则 功 参 绛 、 灌 , 庆 流 苗 裔 , 孰 与 为 亡 国 将 , 守 孤 城 以 待 必 至 之 祸 哉 ! ” 约 闻 之 , 怅 然 不 言 。 弈 给 使 张 安 , 有 勇 力 ; 弈 豫 戒 之 , 俟 约 气 下 , 安 突 前 持 其 马 鞚 , 因 挟 之 而 驰 。 至 营 , 弈 与 坐 , 谓 曰 : “ 君 计 不 能 自 决 , 故 相 为 决 之 , 非 欲 取 君 以 邀 功 , 乃 欲 全 君 以 安 民 也 。 ”高 开 至 渤 海 , 准 、 放 迎 降 。 俊 以 放 为 渤 海 太 守 , 准 为 左 司 马 , 约 参 军 事 。 以 约 诱 于 人 而 遇 获 , 更 其 名 曰 钓 。刘 显 弑 赵 王 祗 及 其 丞 相 安 乐 王 炳 、 太 宰 赵 庶 等 十 馀 人 , 传 首 于 鄴 。 骠 骑 将 军 石 宁 奔 柏 人 。 魏 主 闵 焚 祗 首 于 通 衢 , 拜 显 上 大 将 军 、 大 单 于 、 冀 州 牧 。五 月 , 赵 兗 州 刺 史 刘 启 自 鄄 城 来 奔 。秋 , 七 月 , 刘 显 复 引 兵 攻 鄴 , 魏 主 闵 击 败 之 。 显 还 , 称 帝 于 襄 国 。八 月 , 魏 徐 州 刺 史 周 成 、 兗 州 刺 史 魏 统 、 荆 州 刺 史 乐 弘 、 豫 州 牧 张 遇 以 廪 丘 、 许 昌 等 诸 城 来 降 ; 平 南 将 军 高 崇 、 征 虏 将 军 吕 护 执 洛 州 刺 史 郑 系 , 以 其 地 来 降 。燕 王 俊 遣 慕 容 恪 攻 中 山 , 慕 容 评 攻 王 午 于 鲁 口 , 魏 中 山 太 守 上 谷 侯 龛 闭 城 拒 守 。 恪 南 徇 常 山 , 军 于 九 门 , 魏 赵 郡 太 守 辽 西 李 邽 举 郡 降 , 恪 厚 抚 之 , 将 邽 还 围 中 山 , 侯 龛 乃 降 。 恪 入 中 山 , 迁 其 将 帅 、 土 豪 数 十 家 诣 蓟 , 馀 皆 安 堵 ; 军 令 严 明 , 秋 豪 不 犯 。 慕 容 评 至 南 安 , 王 午 遣 其 将 郑 生 拒 战 , 评 击 斩 之 。悦 绾 还 自 襄 国 , 俊 乃 知 张 举 之 妄 而 杀 之 。 常 炜 有 四 男 二 女 在 中 山 , 俊 释 炜 之 囚 , 使 诸 子 就 见 之 。 炜 上 疏 谢 恩 , 俊 手 令 答 曰 : “ 卿 本 不 为 生 计 , 孤 以 州 里 相 存 耳 。 今 大 乱 之 中 , 诸 子 尽 至 , 岂 非 天 所 念 邪 ! 天 且 念 卿 , 况 于 孤 乎 ! ” 赐 妾 一 人 , 谷 三 百 斛 , 使 居 凡 城 。 以 北 平 太 守 孙 兴 为 中 山 太 守 。 兴 善 于 绥 抚 , 中 山 遂 安 。库 傉 官 伟 帅 部 众 自 上 党 降 燕 。姚 弋 仲 遣 使 来 请 降 。 冬 , 十 一 月 , 以 弋 仲 为 使 持 节 、 六 夷 大 都 督 、 督 江 北 诸 军 事 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 大 单 于 、 高 陵 郡 公 , 又 以 其 子 襄 为 持 节 、 平 北 将 军 、 都 督 并 州 诸 军 事 、 并 州 刺 史 、 平 乡 县 公 。逄 钓 亡 归 渤 海 , 招 集 旧 众 以 叛 燕 。 乐 陵 太 守 贾 坚 使 人 告 谕 乡 人 , 示 以 成 败 , 钓 部 众 稍 散 , 遂 来 奔 。吐 谷 浑 叶 延 卒 , 子 碎 妥 立 。初 , 桓 温 闻 石 氏 乱 , 上 疏 请 出 师 经 略 另 原 , 事 久 不 报 。 温 知 朝 廷 仗 殷 浩 以 抗 己 , 甚 忿 之 ; 然 素 知 浩 之 为 人 , 亦 不 之 惮 也 。 以 国 无 他 衅 , 遂 得 相 持 弥 年 , 虽 有 君 臣 之 迹 , 羁 縻 而 已 , 八 州 士 众 资 调 殆 不 为 国 家 用 。 屡 求 北 伐 , 诏 书 不 听 。 十 二 月 , 辛 未 , 温 拜 表 辄 行 , 帅 众 四 五 万 顺 流 而 下 , 军 于 武 昌 , 朝 廷 大 惧 。殷 浩 欲 去 位 以 避 温 , 又 欲 以 驺 虞 幡 驻 温 军 。 吏 部 尚 书 王 彪 之 言 于 会 稽 王 昱 曰 : “ 此 属 皆 自 为 计 , 非 能 保 社 稷 , 为 殿 下 计 也 。 若 殷 浩 去 职 , 人 情 离 骇 , 天 子 独 坐 , 当 此 之 际 , 必 有 任 其 责 者 , 非 殿 下 而 谁 乎 ! ” 又 谓 浩 曰 : “ 彼 若 抗 表 问 罪 , 卿 为 之 首 。 事 任 如 此 , 猜 衅 已 成 , 欲 作 匹 夫 , 岂 有 全 地 邪 ! 且 当 静 以 待 之 。 令 相 王 与 手 书 , 示 以 款 诚 , 为 陈 成 败 , 彼 必 旋 师 ; 若 不 从 , 则 遣 中 诏 ; 又 不 从 , 乃 当 以 正 义 相 裁 。 奈 何 无 故 匆 匆 , 先 自 猖 獗 乎 ! ” 浩 曰 : “ 决 大 事 正 自 难 , 顷 日 来 欲 使 人 闷 。 闻 卿 此 谋 , 意 始 得 了 。 ” 彪 之 , 彬 之 子 也 。抚 军 司 马 高 崧 言 于 昱 曰 : “ 王 宜 致 书 , 谕 以 祸 福 , 自 当 返 旆 。 如 其 不 尔 , 便 六 军 整 驾 , 逆 顺 于 兹 判 矣 ! ” 乃 于 坐 为 昱 草 书 曰 : “ 寇 难 宜 平 , 时 会 宜 接 。 此 实 为 国 远 图 , 经 略 大 算 , 能 弘 斯 会 , 非 足 下 而 谁 ? 但 以 比 兴 师 动 众 , 要 当 以 资 实 为 本 ; 运 转 之 艰 , 古 人 所 难 , 不 可 易 之 于 始 而 不 熟 虑 。 顷 所 以 深 用 为 疑 , 惟 在 此 耳 。 然 异 常 之 举 , 众 之 所 骇 , 游 声 噂  沓 , 想 足 下 亦 少 闻 之 。 苟 患 失 之 , 无 所 不 至 , 或 能 望 风 振 扰 , 一 时 崩 散 。 如 此 则 望 实 并 丧 , 社 稷 之 事 去 矣 。 皆 由 吾 暗 弱 , 德 信 不 著 , 不 能 镇 静 群 庶 , 保 固 维 城 , 所 以 内 愧 于 心 , 外 惭 良 友 。 吾 与 足 下 , 虽 职 有 内 外 , 安 社 稷 , 保 家 国 , 其 致 一 也 。 天 下 安 危 , 系 之 明 德 。 当 先 思 宁 国 而 后 图 其 外 , 使 王 基 克 隆 , 大 义 弘 著 , 所 望 于 足 下 。 区 区 诚 怀 , 岂 可 复 顾 嫌 而 不 尽 哉 ! ” 温 即 上 疏 惶 恐 致 谢 , 回 军 还 镇 。朝 廷 将 行 郊 祀 。 会 稽 王 昱 问 于 王 彪 之 曰 : “ 郊 祀 应 有 赦 否 ? ” 彪 之 曰 : “ 自 中 兴 以 来 , 郊 祀 往 往 有 赦 , 愚 意 常 谓 非 宜 ; 凶 愚 之 人 , 以 为 郊 必 有 赦 , 将 生 心 于 徼 幸 矣 ! ” 昱 从 之 。燕 王 俊 如 龙 城 。丁 零 翟 鼠 帅 所 部 降 燕 , 封 为 归 义 王 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 八 年 ( 壬 子 , 公 元 三 五 二 年 )春 , 正 月 , 辛 卯 , 日 有 食 之 。秦 丞 相 雄 等 请 秦 王 健 正 尊 号 , 依 汉 、 晋 之 旧 , 不 必 效 石 氏 之 初 。 健 从 之 , 即 皇 帝 位 , 大 赦 。 诸 公 皆 进 爵 为 王 。 且 言 单 于 所 以 统 壹 百 蛮 , 非 天 子 所 宜 领 , 以 授 太 子 苌 。司 马 勋 既 还 汉 中 , 杜 洪 、 张 琚 屯 宜 秋 。 洪 自 以 右 族 , 轻 琚 , 琚 遂 杀 洪 , 自 立 为 秦 王 , 改 元 建 昌 。刘 显 攻 常 山 , 魏 主 闵 留 大 将 军 蒋 干 使 辅 太 子 智 守 鄴 , 自 将 八 千 骑 救 之 。 显 大 司 马 清 河 王 宁 以 枣 强 降 魏 。 闵 击 显 , 败 之 , 追 奔 至 襄 国 。 显 大 将 军 曹 伏 驹 开 门 纳 闵 。 闵 杀 显 及 其 公 卿 己 下 百 馀 人 , 焚 襄 国 宫 室 , 迁 其 民 于 鄴 。 赵 汝 阴 王 琨 以 其 妻 妾 来 奔 , 斩 于 建 康 市 , 石 氏 遂 绝 。尚 书 左 丞 孔 严 言 于 殷 浩 曰 : “ 比 来 众 情 , 良 可 寒 心 , 不 知 使 君 当 何 以 镇 之 。 愚 谓 宜 明 受 任 之 方 , 韩 、 彭 专 征 伐 , 萧 、 曹 守 管 籥 , 内 外 之 任 , 各 有 攸 司 ; 深 思 廉 、 蔺 屈 身 之 义 , 平 、 勃 交 欢 之 谋 , 令 穆 然 无 间 , 然 后 可 以 保 大 定 功 也 。 观 顷 日 降 附 之 徒 , 皆 人 面 兽 心 , 贪 而 无 亲 , 恐 难 以 义 感 也 。 ” 浩 不 从 。 严 , 愉 之 从 子 也 。浩 上 疏 请 北 出 许 、 洛 , 诏 许 之 。 以 安 西 将 军 谢 尚 、 北 中 郎 奖 荀 羡 为 督 统 , 进 屯 寿 春 。 谢 尚 不 能 抚 尉 张 遇 , 遇 怒 , 据 许 昌 叛 , 使 其 将 上 官 恩 据 洛 阳 , 乐 弘 攻 督 护 戴 施 于 仓 垣 , 浩 军 不 能 进 。 三 月 , 命 荀 羡 镇 准 阴 , 寻 加 监 青 州 诸 军 事 , 又 领 兗 州 刺 史 , 镇 下 邳 。乙 巳 , 燕 王 俊 还 蓟 , 稍 徙 军 中 文 武 兵 民 家 属 于 蓟 。姚 弋 仲 有 子 四 十 二 人 , 及 病 , 谓 诸 子 曰 : “ 石 氏 待 吾 厚 , 吾 本 欲 为 之 尽 力 。 今 石 氏 已 灭 , 中 原 无 主 ; 我 死 , 汝 亟 自 归 于 晋 , 当 固 执 臣 节 , 无 为 不 义 也 ! ” 弋 仲 卒 , 子 襄 秘 不 发 丧 , 帅 户 六 万 南 攻 阳 平 、 元 城 、 发 干 , 破 之 , 屯 于 碻 磝 津 , 以 太 原 王 亮 为 长 史 , 天 水 尹 赤 为 司 马 , 太 原 薛 瓚 、 略 阳 权 翼 为 参 军 。 襄 与 秦 兵 战 , 败 , 亡 三 万 馀 户 , 南 至 荥 阳 , 始 发 丧 。 又 与 秦 将 高 昌 、 李 历 战 于 麻 田 , 马 中 流 矢 而 毙 。 弟 苌 以 马 授 襄 , 襄 曰 : “ 汝 何 以 自 免 ? ” 苌 曰 : “ 但 令 兄 济 , 竖 子 必 不 敢 害 苌 ! ” 会 救 至 , 俱 免 。 尹 赤 奔 秦 , 秦 以 赤 为 并 州 刺 史 , 镇 蒲 阪 。襄 遂 帅 众 归 晋 , 送 其 五 弟 为 质 。 诏 襄 屯 谯 城 , 襄 单 骑 渡 淮 , 见 谢 尚 于 寿 春 。 尚 闻 其 名 , 命 去 仗 卫 , 幅 巾 待 之 , 欢 若 平 生 。 襄 博 学 , 善 谈 论 , 江 东 人 士 皆 重 之 。魏 主 闵 既 克 襄 国 , 因 游 食 常 山 、 中 山 诸 郡 。 赵 立 义 将 军 段 勤 聚 胡 、 羯 万 馀 人 保 据 绎 幕 , 自 称 赵 帝 。 夏 , 四 月 , 甲 子 , 燕 王 俊 遣 慕 容 恪 击 魏 , 慕 容 霸 等 击 勤 。魏 主 闵 将 与 燕 战 , 大 将 军 董 闰 、 车 骑 将 军 张 温 谏 曰 : “ 鲜 卑 乘 胜 锋 锐 , 且 彼 众 我 寡 , 请 且 避 之 , 俟 其 骄 惰 , 然 后 益 兵 以 击 之 , ” 闵 怒 曰 : “ 吾 欲 以 此 众 平 幽 州 , 斩 慕 容 俊 ; 今 遇 恪 而 避 之 , 人 谓 我 何 ! ” 司 徒 刘 茂 、 特 进 郎 闿 相 谓 曰 : “ 吾 君 此 行 , 必 不 还 矣 , 吾 等 何 为 坐 待 戮 辱 ! ” 皆 自 杀 。闵 军 于 安 喜 , 慕 容 恪 引 兵 从 之 。 闵 趣 常 山 , 恪 追 之 , 丙 子 , 及 于 魏 昌 之 廉 台 。 闵 与 燕 兵 十 战 , 燕 兵 皆 不 胜 。 闵 素 有 勇 名 , 所 将 兵 精 锐 , 燕 人 惮 之 。 慕 容 恪 巡 陈 , 谓 将 士 曰 : “ 冉 闵 勇 而 无 谋 , 一 夫 敌 耳 ! 其 士 卒 饥 疲 , 甲 兵 虽 精 , 其 实 难 用 , 不 足 破 也 ! ” 闵 以 所 将 多 步 卒 , 而 燕 皆 骑 兵 , 引 兵 将 趣 林 中 。 恪 参 军 高 开 曰 : “ 吾 骑 兵 利 平 地 , 若 闵 得 入 林 , 不 可 复 制 。 宜 亟 遣 轻 骑 邀 之 , 既 合 而 阳 走 , 诱 致 平 地 , 然 后 可 击 也 ” 。 恪 从 之 。 魏 兵 还 就 平 地 , 恪 分 军 为 三 部 , 谓 诸 将 曰 : “ 闵 性 轻 锐 , 又 自 以 众 少 , 必 致 死 于 我 。 我 厚 集 中 军 之 陈 以 待 之 , 俟 其 合 战 , 卿 等 从 旁 击 之 , 无 不 克 矣 。 ” 乃 择 鲜 卑 善 射 者 五 千 人 , 以 铁 锁 连 其 马 , 为 方 陈 而 前 。 闵 所 乘 骏 马 曰 硃 龙 , 日 行 千 里 。 闵 左 操 双 刃 矛 , 右 执 钩 戟 , 以 击 燕 兵 , 斩 首 三 百 馀 级 。 望 见 大 幢 , 知 其 为 中 军 , 直 冲 之 ; 燕 两 军 从 旁 夹 击 , 大 破 之 。 围 闵 数 重 , 闵 溃 围 东 走 二 十 馀 里 , 硃 龙 忽 毙 , 为 燕 兵 所 执 。 燕 人 杀 魏 仆 射 刘 群 , 执 董 闵 、 张 温 , 及 闵 皆 送 于 蓟 。 闵 子 操 奔 鲁 口 。 高 开 被 创 而 卒 。 慕 容 恪 进 屯 常 山 , 俊 命 恪 镇 中 山 。己 卯 , 冉 闵 至 蓟 。 俊 大 赦 , 立 闵 而 责 之 曰 : “ 汝 奴 仆 下 才 , 何 得 妄 称 帝 ? ” 闵 曰 : “ 天 下 大 乱 , 尔 曹 夷 狄 禽 兽 之 类 犹 称 帝 , 况 我 中 土 英 雄 , 何 为 不 得 称 帝 邪 ! ” 俊 怒 , 鞭 之 三 百 , 送 于 龙 城 。慕 容 霸 军晋 纪 二 十。

起 重 光 大 渊 献 , 尽 阏 逢 摄 提 格 , 凡 四 年 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 七 年 ( 辛 亥 , 公 元 三 五 一 年 )春 , 正 月 , 丁 酉 , 日 有 食 之 。苻 健 左 长 史 贾 玄 硕 等 请 依 刘 备 称 汉 中 王 故 事 , 表 健 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 大 单 于 、 秦 王 。 健 怒 曰 : “ 吾 岂 堪 为 秦 王 邪 ! 且 晋 使 未 返 , 我 之 官 爵 , 非 汝 曹 所 知 也 。 ” 既 而 密 使 梁 安 讽 玄 硕 等 上 尊 号 , 健 辞 让 再 三 , 然 后 许 之 。 丙 辰 , 健 即 天 王 、 大 单 于 位 , 国 号 大 秦 , 大 赦 , 改 元 皇 始 。 追 尊 父 洪 为 武 惠 皇 帝 , 庙 号 太 祖 ; 立 妻 强 氏 为 天 王 后 , 子 苌 为 太 子 , 靓 为 平 原 公 , 生 为 淮 南 公 , 觌 为 长 乐 公 , 方 为 高 阳 公 , 硕 为 北 平 公 , 腾 为 淮 阳 公 , 柳 为 晋 公 , 桐 为 汝 南 公 , 廋 为 魏 公 , 武 为 燕 公 , 幼 为 赵 公 。 以 苻 雄 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 丞 相 、 领 车 骑 大 将 军 、 雍 州 牧 、 东 海 公 ; 苻 菁 为 卫 大 将 军 、 平 昌 公 , 宿 卫 二 宫 ; 雷 弱 儿 为 太 尉 , 毛 贵 为 司 空 , 略 阳 姜 伯 周 为 尚 书 令 , 梁 楞 为 左 仆 射 , 王 堕 为 右 仆 射 , 鱼 遵 为 太 子 太 师 , 强 平 为 太 傅 , 段 纯 为 太 保 , 吕 婆 楼 为 散 骑 常 侍 。 伯 周 , 健 之 舅 ; 平 , 王 后 之 弟 ; 婆 楼 , 本 略 阳 氐 酋 也 。 段 龛 请 以 青 州 内 附 ; 二 月 , 戊 寅 , 以 龛 为 镇 北 将 军 , 封 齐 公 。魏 主 闵 攻 围 襄 国 百 馀 日 , 赵 主 祗 危 急 , 乃 去 皇 帝 之 号 , 称 赵 王 ; 遣 太 尉 张 举 乞 师 于 燕 , 许 送 传 国 玺 , 中 军 将 军 张 春 乞 师 于 姚 弋 仲 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 骑 二 万 八 千 救 赵 , 诫 之 曰 : “ 冉 闵 弃 仁 背 义 , 屠 灭 石 氏 。 我 受 人 厚 遇 , 当 为 复 仇 , 老 病 不 能 自 行 ; 汝 才 十 倍 于 闵 , 若 不 枭 擒 以 来 , 不 必 复 见 我 也 ! ” 弋 仲 亦 遣 使 告 于 燕 , 燕 主 俊 遣 御 难 将 军 悦 绾 将 兵 三 万 往 会 之 。冉 闵 闻 俊 欲 救 赵 , 遣 大 司 马 从 事 中 郎 广 宁 常 炜 使 于 燕 。 俊 使 封 裕 诘 之 曰 : “ 冉 闵 , 石 氏 养 息 , 负 恩 作 逆 , 何 敢 辄 称 大 号 ? ” 炜 曰 : “ 汤 放 桀 , 武 王 伐 纣 , 以 兴 商 、 周 之 业 ; 曹 孟 德 养 于 宦 官 , 莫 知 所 出 , 卒 立 魏 氏 之 基 。 苟 非 天 命 , 安 能 成 功 ! 推 此 而 言 , 何 必 致 问 ! ” 裕 曰 : “ 人 言 冉 闵 初 立 , 铸 金 为 己 像 , 以 卜 成 败 , 而 像 不 成 , 信 乎 ? ” 炜 曰 : “ 不 闻 。 ” 裕 曰 : “ 南 来 者 皆 云 如 是 , 何 故 隐 之 ? ” 炜 曰 : “ 奸 伪 之 人 欲 矫 天 命 以 惑 人 者 , 乃 假 符 瑞 、 托 蓍 龟 以 自 重 , 魏 主 握 符 玺 , 据 中 州 , 受 命 何 疑 ; 而 更 反 真 为 伪 , 取 决 于 金 像 乎 ! ” 裕 曰 : “ 传 国 玺 果 安 在 ? ” 炜 曰 : “ 在 鄴 ” 。 裕 曰 : “ 张 举 言 在 襄 国 。 ” 炜 曰 : “ 杀 胡 之 日 , 在 鄴 者 殆 无 孑 遗 ; 时 有 迸 漏 者 , 皆 潜 伏 沟 渎 中 耳 , 彼 安 知 玺 之 所 在 乎 ! 彼 求 救 者 , 为 妄 诞 之 辞 , 无 所 不 可 , 况 一 玺 乎 ! ”俊 犹 以 张 举 之 言 为 信 , 乃 积 柴 其 旁 , 使 裕 以 其 私 诱 之 , 曰 : “ 君 更 熟 思 , 无 为 徒 取 灰 灭 ! ” 炜 正 色 曰 : “ 石 氏 贪 暴 , 亲 帅 大 兵 攻 燕 国 都 。 虽 不 克 而 返 , 然 志 在 必 取 。 故 运 资 粮 、 聚 器 械 于 东 北 者 , 非 以 相 资 , 乃 欲 相 灭 也 。 魏 主 诛 剪 石 氏 , 虽 不 为 燕 , 臣 子 之 心 , 闻 仇 雠 之 灭 , 义 当 如 何 ? 而 更 为 彼 责 我 , 不 亦 异 乎 ! 吾 闻 死 者 骨 肉 下 于 土 , 精 魂 升 于 天 。 蒙 君 之 惠 , 速 益 薪 纵 火 , 使 仆 得 上 诉 于 帝 足 矣 ! ” 左 右 请 杀 之 , 俊 曰 : “ 彼 不 惮 杀 身 而 徇 其 主 , 忠 臣 也 ! 且 冉 闵 有 罪 , 使 臣 何 预 焉 ! ” 使 出 就 馆 。 夜 , 使 其 乡 人 赵 瞻 往 劳 之 , 且 曰 : “ 君 何 不 以 实 言 ? 王 怒 , 欲 处 君 于 辽 、 碣 之 表 , 奈 何 ? ” 炜 曰 : “ 吾 结 发 以 来 , 尚 不 欺 布 衣 , 况 人 主 乎 ! 曲 意 苟 合 , 性 所 不 能 。 直 情 尽 言 , 虽 沉 东 海 , 不 敢 避 也 ! ” 遂 卧 向 壁 , 不 复 与 瞻 言 。 瞻 具 以 白 俊 , 俊 乃 囚 炜 于 龙 城 。赵 并 州 刺 史 张 平 遣 使 降 秦 , 秦 王 以 平 为 大 将 军 、 冀 州 牧 。燕 王 逡 还 蓟 。三 月 , 姚 襄 及 赵 汝 阴 王 琨 各 引 兵 救 襄 国 。 冉 闵 遣 车 骑 将 军 胡 睦 拒 襄 于 长 芦 , 将 军 孙 威 拒 琨 于 黄 丘 , 皆 败 还 , 士 卒 略 尽 。闵 欲 自 出 击 之 , 卫 将 军 王 泰 谏 曰 : “ 今 襄 国 未 下 , 外 救 云 集 , 若 我 出 战 , 必 覆 背 受 敌 , 此 危 道 也 。 不 若 固 垒 以 挫 其 锐 , 徐 观 其 衅 而 击 之 。 且 陛 下 亲 临 行 陈 , 如 失 万 全 , 则 大 事 去 矣 。 ” 闵 将 止 , 道 士 法 饶 进 曰 : “ 陛 下 围 襄 国 经 年 , 无 尺 寸 之 功 , 今 贼 至 , 又 避 不 击 , 将 何 以 使 将 士 乎 ! 且 太 白 入 昴 , 当 杀 胡 王 , 百 战 百 克 , 不 可 失 也 ! ” 闵 攘 袂 大 言 曰 : “ 吾 战 决 矣 , 敢 沮 众 者 斩 ! ” 乃 悉 众 出 , 与 襄 、 琨 战 。 悦 绾 适 以 燕 兵 至 , 去 魏 兵 数 里 , 疏 布 骑 卒 , 曳 柴 扬 尘 , 魏 人 望 之 恟 惧 , 襄 、 琨 、 绾 三 面 击 之 , 赵 王 祗 自 后 冲 之 , 魏 兵 大 败 , 闵 与 十 馀 骑 走 还 鄴 。 降 胡 栗 特 康 等 执 大 单 于 胤 及 左 仆 射 刘 琦 以 降 赵 , 赵 王 祗 杀 之 。 胡 睦 及 司 空 石 璞 、 尚 书 令 徐 机 、 中 书 监 卢 谌 等 并 将 士 死 者 凡 十 馀 万 人 。 闵 潜 还 , 人 无 知 者 。 鄴 另 震 恐 , 讹 言 闵 已 没 。 射 声 校 尉 张 艾 请 闵 亲 郊 以 安 众 心 。 闵 从 之 , 讹 言 乃 息 。 闵 支 解 法 饶 父 子 , 赠 韦 謏 大 司 徒 。 姚 襄 还 还 滠 头 , 姚 弋 仲 怒 其 不 擒 闵 , 杖 之 一 百 。初 , 闵 之 为 赵 相 也 , 悉 散 仓 库 以 树 私 恩 , 与 羌 、 胡 相 攻 , 无 月 不 战 。 赵 所 徙 青 、 雍 、 幽 、 荆 四 州 人 民 及 氐 、 羌 、 胡 蛮 数 百 万 口 , 以 赵 法 禁 不 行 , 各 还 本 土 ; 道 路 交 错 , 互 相 杀 掠 , 其 能 达 者 什 有 二 、 三 。 中 原 大 乱 。 因 以 饥 疫 , 人 相 食 , 无 复 耕 者 。赵 王 祗 使 其 将 刘 显 帅 众 七 万 攻 鄴 , 军 于 明 光 宫 , 去 鄴 二 十 三 里 。 魏 主 闵 恐 , 召 王 泰 , 欲 与 之 谋 。 泰 恚 前 言 之 不 从 , 辞 以 疮 甚 。 闵 亲 临 问 之 , 泰 固 称 疾 笃 。 闵 怒 , 还 宫 , 谓 左 右 曰 : “ 巴 奴 , 乃 公 岂 假 汝 为 命 邪 ! 要 将 先 灭 群 胡 , 却 斩 王 泰 。 ” 乃 悉 众 出 战 , 大 破 显 军 , 追 奔 至 阳 平 , 斩 首 三 万 馀 级 。 显 惧 , 密 使 请 降 , 求 杀 祗 以 自 效 , 闵 乃 引 归 。 会 有 告 王 泰 欲 叛 入 秦 者 , 闵 杀 之 , 夷 其 三 族 。秦 王 健 分 遣 使 者 问 民 疾 苦 , 搜 罗 俊 异 , 宽 重 敛 之 税 , 弛 离 宫 之 禁 , 罢 无 用 之 器 , 去 侈 靡 之 服 , 凡 赵 之 苛 政 不 便 于 民 者 皆 除 之 。杜 洪 、 张 琚 遣 使 召 梁 州 刺 史 司 马 勋 。 夏 , 四 月 , 勋 帅 步 骑 三 万 赴 之 , 秦 王 健 御 之 于 五 丈 原 。 勋 屡 战 皆 败 , 退 归 南 郑 。 健 以 中 书 令 贾 玄 硕 始 者 不 上 尊 号 , 衔 之 , 使 人 告 玄 硕 与 司 马 勋 通 , 并 其 诸 子 皆 杀 之 。渤 海 人 逄 约 因 赵 乱 , 拥 众 数 千 家 附 于 魏 , 魏 以 约 为 渤 海 太 守 。 故 太 守 刘 准 , 隗 之 兄 子 也 , 土 豪 封 放 , 弈 之 从 弟 也 ; 别 聚 众 自 守 。 闵 以 准 为 幽 州 刺 史 , 与 约 中 分 渤 海 。 燕 王 俊 使 封 弈 讨 约 , 使 昌 黎 太 守 高 开 讨 准 、 放 。 开 , 瞻 之 子 也 。弈 引 兵 直 抵 约 垒 , 遣 人 谓 约 曰 : “ 相 与 乡 里 , 隔 绝 日 久 , 会 遇 甚 难 。 时 事 利 害 , 人 各 有 心 , 非 所 论 也 。 愿 单 出 一 相 见 , 以 写 伫 结 之 情 。 ” 约 素 信 重 弈 , 即 出 , 见 弈 于 门 外 。 各 屏 骑 卒 , 单 马 交 语 。 弈 与 论 叙 平 生 毕 , 因 说 之 曰 : “ 与 君 累 世 同 乡 , 情 相 爱 重 , 诚 欲 君 享 祚 无 穷 ; 今 既 获 展 奉 , 不 可 不 尽 所 怀 。 冉 闵 乘 石 氏 之 乱 , 奄 有 成 资 , 是 宜 天 下 服 其 强 矣 , 而 祸 乱 方 始 , 固 知 天 命 不 可 力 争 也 。 燕 王 弈 也 载 德 , 奉 义 讨 乱 , 所 征 无 敌 。 今 已 都 蓟 , 南 临 赵 、 魏 , 远 近 之 民 , 襁 负 归 之 。 民 厌 荼 毒 , 咸 思 有 道 。 冉 闵 之 亡 , 匪 朝 伊 夕 , 成 败 之 形 , 昭 然 易 见 。 且 燕 王 肇 开 王 业 , 虚 心 贤 俊 , 君 能 翻 然 改 图 , 则 功 参 绛 、 灌 , 庆 流 苗 裔 , 孰 与 为 亡 国 将 , 守 孤 城 以 待 必 至 之 祸 哉 ! ” 约 闻 之 , 怅 然 不 言 。 弈 给 使 张 安 , 有 勇 力 ; 弈 豫 戒 之 , 俟 约 气 下 , 安 突 前 持 其 马 鞚 , 因 挟 之 而 驰 。 至 营 , 弈 与 坐 , 谓 曰 : “ 君 计 不 能 自 决 , 故 相 为 决 之 , 非 欲 取 君 以 邀 功 , 乃 欲 全 君 以 安 民 也 。 ”高 开 至 渤 海 , 准 、 放 迎 降 。 俊 以 放 为 渤 海 太 守 , 准 为 左 司 马 , 约 参 军 事 。 以 约 诱 于 人 而 遇 获 , 更 其 名 曰 钓 。刘 显 弑 赵 王 祗 及 其 丞 相 安 乐 王 炳 、 太 宰 赵 庶 等 十 馀 人 , 传 首 于 鄴 。 骠 骑 将 军 石 宁 奔 柏 人 。 魏 主 闵 焚 祗 首 于 通 衢 , 拜 显 上 大 将 军 、 大 单 于 、 冀 州 牧 。五 月 , 赵 兗 州 刺 史 刘 启 自 鄄 城 来 奔 。秋 , 七 月 , 刘 显 复 引 兵 攻 鄴 , 魏 主 闵 击 败 之 。 显 还 , 称 帝 于 襄 国 。八 月 , 魏 徐 州 刺 史 周 成 、 兗 州 刺 史 魏 统 、 荆 州 刺 史 乐 弘 、 豫 州 牧 张 遇 以 廪 丘 、 许 昌 等 诸 城 来 降 ; 平 南 将 军 高 崇 、 征 虏 将 军 吕 护 执 洛 州 刺 史 郑 系 , 以 其 地 来 降 。燕 王 俊 遣 慕 容 恪 攻 中 山 , 慕 容 评 攻 王 午 于 鲁 口 , 魏 中 山 太 守 上 谷 侯 龛 闭 城 拒 守 。 恪 南 徇 常 山 , 军 于 九 门 , 魏 赵 郡 太 守 辽 西 李 邽 举 郡 降 , 恪 厚 抚 之 , 将 邽 还 围 中 山 , 侯 龛 乃 降 。 恪 入 中 山 , 迁 其 将 帅 、 土 豪 数 十 家 诣 蓟 , 馀 皆 安 堵 ; 军 令 严 明 , 秋 豪 不 犯 。 慕 容 评 至 南 安 , 王 午 遣 其 将 郑 生 拒 战 , 评 击 斩 之 。悦 绾 还 自 襄 国 , 俊 乃 知 张 举 之 妄 而 杀 之 。 常 炜 有 四 男 二 女 在 中 山 , 俊 释 炜 之 囚 , 使 诸 子 就 见 之 。 炜 上 疏 谢 恩 , 俊 手 令 答 曰 : “ 卿 本 不 为 生 计 , 孤 以 州 里 相 存 耳 。 今 大 乱 之 中 , 诸 子 尽 至 , 岂 非 天 所 念 邪 ! 天 且 念 卿 , 况 于 孤 乎 ! ” 赐 妾 一 人 , 谷 三 百 斛 , 使 居 凡 城 。 以 北 平 太 守 孙 兴 为 中 山 太 守 。 兴 善 于 绥 抚 , 中 山 遂 安 。库 傉 官 伟 帅 部 众 自 上 党 降 燕 。姚 弋 仲 遣 使 来 请 降 。 冬 , 十 一 月 , 以 弋 仲 为 使 持 节 、 六 夷 大 都 督 、 督 江 北 诸 军 事 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 大 单 于 、 高 陵 郡 公 , 又 以 其 子 襄 为 持 节 、 平 北 将 军 、 都 督 并 州 诸 军 事 、 并 州 刺 史 、 平 乡 县 公 。逄 钓 亡 归 渤 海 , 招 集 旧 众 以 叛 燕 。 乐 陵 太 守 贾 坚 使 人 告 谕 乡 人 , 示 以 成 败 , 钓 部 众 稍 散 , 遂 来 奔 。吐 谷 浑 叶 延 卒 , 子 碎 妥 立 。初 , 桓 温 闻 石 氏 乱 , 上 疏 请 出 师 经 略 另 原 , 事 久 不 报 。 温 知 朝 廷 仗 殷 浩 以 抗 己 , 甚 忿 之 ; 然 素 知 浩 之 为 人 , 亦 不 之 惮 也 。 以 国 无 他 衅 , 遂 得 相 持 弥 年 , 虽 有 君 臣 之 迹 , 羁 縻 而 已 , 八 州 士 众 资 调 殆 不 为 国 家 用 。 屡 求 北 伐 , 诏 书 不 听 。 十 二 月 , 辛 未 , 温 拜 表 辄 行 , 帅 众 四 五 万 顺 流 而 下 , 军 于 武 昌 , 朝 廷 大 惧 。殷 浩 欲 去 位 以 避 温 , 又 欲 以 驺 虞 幡 驻 温 军 。 吏 部 尚 书 王 彪 之 言 于 会 稽 王 昱 曰 : “ 此 属 皆 自 为 计 , 非 能 保 社 稷 , 为 殿 下 计 也 。 若 殷 浩 去 职 , 人 情 离 骇 , 天 子 独 坐 , 当 此 之 际 , 必 有 任 其 责 者 , 非 殿 下 而 谁 乎 ! ” 又 谓 浩 曰 : “ 彼 若 抗 表 问 罪 , 卿 为 之 首 。 事 任 如 此 , 猜 衅 已 成 , 欲 作 匹 夫 , 岂 有 全 地 邪 ! 且 当 静 以 待 之 。 令 相 王 与 手 书 , 示 以 款 诚 , 为 陈 成 败 , 彼 必 旋 师 ; 若 不 从 , 则 遣 中 诏 ; 又 不 从 , 乃 当 以 正 义 相 裁 。 奈 何 无 故 匆 匆 , 先 自 猖 獗 乎 ! ” 浩 曰 : “ 决 大 事 正 自 难 , 顷 日 来 欲 使 人 闷 。 闻 卿 此 谋 , 意 始 得 了 。 ” 彪 之 , 彬 之 子 也 。抚 军 司 马 高 崧 言 于 昱 曰 : “ 王 宜 致 书 , 谕 以 祸 福 , 自 当 返 旆 。 如 其 不 尔 , 便 六 军 整 驾 , 逆 顺 于 兹 判 矣 ! ” 乃 于 坐 为 昱 草 书 曰 : “ 寇 难 宜 平 , 时 会 宜 接 。 此 实 为 国 远 图 , 经 略 大 算 , 能 弘 斯 会 , 非 足 下 而 谁 ? 但 以 比 兴 师 动 众 , 要 当 以 资 实 为 本 ; 运 转 之 艰 , 古 人 所 难 , 不 可 易 之 于 始 而 不 熟 虑 。 顷 所 以 深 用 为 疑 , 惟 在 此 耳 。 然 异 常 之 举 , 众 之 所 骇 , 游 声 噂  沓 , 想 足 下 亦 少 闻 之 。 苟 患 失 之 , 无 所 不 至 , 或 能 望 风 振 扰 , 一 时 崩 散 。 如 此 则 望 实 并 丧 , 社 稷 之 事 去 矣 。 皆 由 吾 暗 弱 , 德 信 不 著 , 不 能 镇 静 群 庶 , 保 固 维 城 , 所 以 内 愧 于 心 , 外 惭 良 友 。 吾 与 足 下 , 虽 职 有 内 外 , 安 社 稷 , 保 家 国 , 其 致 一 也 。 天 下 安 危 , 系 之 明 德 。 当 先 思 宁 国 而 后 图 其 外 , 使 王 基 克 隆 , 大 义 弘 著 , 所 望 于 足 下 。 区 区 诚 怀 , 岂 可 复 顾 嫌 而 不 尽 哉 ! ” 温 即 上 疏 惶 恐 致 谢 , 回 军 还 镇 。朝 廷 将 行 郊 祀 。 会 稽 王 昱 问 于 王 彪 之 曰 : “ 郊 祀 应 有 赦 否 ? ” 彪 之 曰 : “ 自 中 兴 以 来 , 郊 祀 往 往 有 赦 , 愚 意 常 谓 非 宜 ; 凶 愚 之 人 , 以 为 郊 必 有 赦 , 将 生 心 于 徼 幸 矣 ! ” 昱 从 之 。燕 王 俊 如 龙 城 。丁 零 翟 鼠 帅 所 部 降 燕 , 封 为 归 义 王 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 八 年 ( 壬 子 , 公 元 三 五 二 年 )春 , 正 月 , 辛 卯 , 日 有 食 之 。秦 丞 相 雄 等 请 秦 王 健 正 尊 号 , 依 汉 、 晋 之 旧 , 不 必 效 石 氏 之 初 。 健 从 之 , 即 皇 帝 位 , 大 赦 。 诸 公 皆 进 爵 为 王 。 且 言 单 于 所 以 统 壹 百 蛮 , 非 天 子 所 宜 领 , 以 授 太 子 苌 。司 马 勋 既 还 汉 中 , 杜 洪 、 张 琚 屯 宜 秋 。 洪 自 以 右 族 , 轻 琚 , 琚 遂 杀 洪 , 自 立 为 秦 王 , 改 元 建 昌 。刘 显 攻 常 山 , 魏 主 闵 留 大 将 军 蒋 干 使 辅 太 子 智 守 鄴 , 自 将 八 千 骑 救 之 。 显 大 司 马 清 河 王 宁 以 枣 强 降 魏 。 闵 击 显 , 败 之 , 追 奔 至 襄 国 。 显 大 将 军 曹 伏 驹 开 门 纳 闵 。 闵 杀 显 及 其 公 卿 己 下 百 馀 人 , 焚 襄 国 宫 室 , 迁 其 民 于 鄴 。 赵 汝 阴 王 琨 以 其 妻 妾 来 奔 , 斩 于 建 康 市 , 石 氏 遂 绝 。尚 书 左 丞 孔 严 言 于 殷 浩 曰 : “ 比 来 众 情 , 良 可 寒 心 , 不 知 使 君 当 何 以 镇 之 。 愚 谓 宜 明 受 任 之 方 , 韩 、 彭 专 征 伐 , 萧 、 曹 守 管 籥 , 内 外 之 任 , 各 有 攸 司 ; 深 思 廉 、 蔺 屈 身 之 义 , 平 、 勃 交 欢 之 谋 , 令 穆 然 无 间 , 然 后 可 以 保 大 定 功 也 。 观 顷 日 降 附 之 徒 , 皆 人 面 兽 心 , 贪 而 无 亲 , 恐 难 以 义 感 也 。 ” 浩 不 从 。 严 , 愉 之 从 子 也 。浩 上 疏 请 北 出 许 、 洛 , 诏 许 之 。 以 安 西 将 军 谢 尚 、 北 中 郎 奖 荀 羡 为 督 统 , 进 屯 寿 春 。 谢 尚 不 能 抚 尉 张 遇 , 遇 怒 , 据 许 昌 叛 , 使 其 将 上 官 恩 据 洛 阳 , 乐 弘 攻 督 护 戴 施 于 仓 垣 , 浩 军 不 能 进 。 三 月 , 命 荀 羡 镇 准 阴 , 寻 加 监 青 州 诸 军 事 , 又 领 兗 州 刺 史 , 镇 下 邳 。乙 巳 , 燕 王 俊 还 蓟 , 稍 徙 军 中 文 武 兵 民 家 属 于 蓟 。姚 弋 仲 有 子 四 十 二 人 , 及 病 , 谓 诸 子 曰 : “ 石 氏 待 吾 厚 , 吾 本 欲 为 之 尽 力 。 今 石 氏 已 灭 , 中 原 无 主 ; 我 死 , 汝 亟 自 归 于 晋 , 当 固 执 臣 节 , 无 为 不 义 也 ! ” 弋 仲 卒 , 子 襄 秘 不 发 丧 , 帅 户 六 万 南 攻 阳 平 、 元 城 、 发 干 , 破 之 , 屯 于 碻 磝 津 , 以 太 原 王 亮 为 长 史 , 天 水 尹 赤 为 司 马 , 太 原 薛 瓚 、 略 阳 权 翼 为 参 军 。 襄 与 秦 兵 战 , 败 , 亡 三 万 馀 户 , 南 至 荥 阳 , 始 发 丧 。 又 与 秦 将 高 昌 、 李 历 战 于 麻 田 , 马 中 流 矢 而 毙 。 弟 苌 以 马 授 襄 , 襄 曰 : “ 汝 何 以 自 免 ? ” 苌 曰 : “ 但 令 兄 济 , 竖 子 必 不 敢 害 苌 ! ” 会 救 至 , 俱 免 。 尹 赤 奔 秦 , 秦 以 赤 为 并 州 刺 史 , 镇 蒲 阪 。襄 遂 帅 众 归 晋 , 送 其 五 弟 为 质 。 诏 襄 屯 谯 城 , 襄 单 骑 渡 淮 , 见 谢 尚 于 寿 春 。 尚 闻 其 名 , 命 去 仗 卫 , 幅 巾 待 之 , 欢 若 平 生 。 襄 博 学 , 善 谈 论 , 江 东 人 士 皆 重 之 。魏 主 闵 既 克 襄 国 , 因 游 食 常 山 、 中 山 诸 郡 。 赵 立 义 将 军 段 勤 聚 胡 、 羯 万 馀 人 保 据 绎 幕 , 自 称 赵 帝 。 夏 , 四 月 , 甲 子 , 燕 王 俊 遣 慕 容 恪 击 魏 , 慕 容 霸 等 击 勤 。魏 主 闵 将 与 燕 战 , 大 将 军 董 闰 、 车 骑 将 军 张 温 谏 曰 : “ 鲜 卑 乘 胜 锋 锐 , 且 彼 众 我 寡 , 请 且 避 之 , 俟 其 骄 惰 , 然 后 益 兵 以 击 之 , ” 闵 怒 曰 : “ 吾 欲 以 此 众 平 幽 州 , 斩 慕 容 俊 ; 今 遇 恪 而 避 之 , 人 谓 我 何 ! ” 司 徒 刘 茂 、 特 进 郎 闿 相 谓 曰 : “ 吾 君 此 行 , 必 不 还 矣 , 吾 等 何 为 坐 待 戮 辱 ! ” 皆 自 杀 。闵 军 于 安 喜 , 慕 容 恪 引 兵 从 之 。 闵 趣 常 山 , 恪 追 之 , 丙 子 , 及 于 魏 昌 之 廉 台 。 闵 与 燕 兵 十 战 , 燕 兵 皆 不 胜 。 闵 素 有 勇 名 , 所 将 兵 精 锐 , 燕 人 惮 之 。 慕 容 恪 巡 陈 , 谓 将 士 曰 : “ 冉 闵 勇 而 无 谋 , 一 夫 敌 耳 ! 其 士 卒 饥 疲 , 甲 兵 虽 精 , 其 实 难 用 , 不 足 破 也 ! ” 闵 以 所 将 多 步 卒 , 而 燕 皆 骑 兵 , 引 兵 将 趣 林 中 。 恪 参 军 高 开 曰 : “ 吾 骑 兵 利 平 地 , 若 闵 得 入 林 , 不 可 复 制 。 宜 亟 遣 轻 骑 邀 之 , 既 合 而 阳 走 , 诱 致 平 地 , 然 后 可 击 也 ” 。 恪 从 之 。 魏 兵 还 就 平 地 , 恪 分 军 为 三 部 , 谓 诸 将 曰 : “ 闵 性 轻 锐 , 又 自 以 众 少 , 必 致 死 于 我 。 我 厚 集 中 军 之 陈 以 待 之 , 俟 其 合 战 , 卿 等 从 旁 击 之 , 无 不 克 矣 。 ” 乃 择 鲜 卑 善 射 者 五 千 人 , 以 铁 锁 连 其 马 , 为 方 陈 而 前 。 闵 所 乘 骏 马 曰 硃 龙 , 日 行 千 里 。 闵 左 操 双 刃 矛 , 右 执 钩 戟 , 以 击 燕 兵 , 斩 首 三 百 馀 级 。 望 见 大 幢 , 知 其 为 中 军 , 直 冲 之 ; 燕 两 军 从 旁 夹 击 , 大 破 之 。 围 闵 数 重 , 闵 溃 围 东 走 二 十 馀 里 , 硃 龙 忽 毙 , 为 燕 兵 所 执 。 燕 人 杀 魏 仆 射 刘 群 , 执 董 闵 、 张 温 , 及 闵 皆 送 于 蓟 。 闵 子 操 奔 鲁 口 。 高 开 被 创 而 卒 。 慕 容 恪 进 屯 常 山 , 俊 命 恪 镇 中 山 。己 卯 , 冉 闵 至 蓟 。 俊 大 赦 , 立 闵 而 责 之 曰 : “ 汝 奴 仆 下 才 , 何 得 妄 称 帝 ? ” 闵 曰 : “ 天 下 大 乱 , 尔 曹 夷 狄 禽 兽 之 类 犹 称 帝 , 况 我 中 土 英 雄 , 何 为 不 得 称 帝 邪 ! ” 俊 怒 , 鞭 之 三 百 , 送 于 龙 城 。慕 容 霸 军晋 纪 二 十 一”。

起 重 光 大 渊 献 , 尽 阏 逢 摄 提 格 , 凡 四 年 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 七 年 ( 辛 亥 , 公 元 三 五 一 年 )春 , 正 月 , 丁 酉 , 日 有 食 之 。苻 健 左 长 史 贾 玄 硕 等 请 依 刘 备 称 汉 中 王 故 事 , 表 健 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 大 单 于 、 秦 王 。 健 怒 曰 : “ 吾 岂 堪 为 秦 王 邪 ! 且 晋 使 未 返 , 我 之 官 爵 , 非 汝 曹 所 知 也 。 ” 既 而 密 使 梁 安 讽 玄 硕 等 上 尊 号 , 健 辞 让 再 三 , 然 后 许 之 。 丙 辰 , 健 即 天 王 、 大 单 于 位 , 国 号 大 秦 , 大 赦 , 改 元 皇 始 。 追 尊 父 洪 为 武 惠 皇 帝 , 庙 号 太 祖 ; 立 妻 强 氏 为 天 王 后 , 子 苌 为 太 子 , 靓 为 平 原 公 , 生 为 淮 南 公 , 觌 为 长 乐 公 , 方 为 高 阳 公 , 硕 为 北 平 公 , 腾 为 淮 阳 公 , 柳 为 晋 公 , 桐 为 汝 南 公 , 廋 为 魏 公 , 武 为 燕 公 , 幼 为 赵 公 。 以 苻 雄 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 丞 相 、 领 车 骑 大 将 军 、 雍 州 牧 、 东 海 公 ; 苻 菁 为 卫 大 将 军 、 平 昌 公 , 宿 卫 二 宫 ; 雷 弱 儿 为 太 尉 , 毛 贵 为 司 空 , 略 阳 姜 伯 周 为 尚 书 令 , 梁 楞 为 左 仆 射 , 王 堕 为 右 仆 射 , 鱼 遵 为 太 子 太 师 , 强 平 为 太 傅 , 段 纯 为 太 保 , 吕 婆 楼 为 散 骑 常 侍 。 伯 周 , 健 之 舅 ; 平 , 王 后 之 弟 ; 婆 楼 , 本 略 阳 氐 酋 也 。 段 龛 请 以 青 州 内 附 ; 二 月 , 戊 寅 , 以 龛 为 镇 北 将 军 , 封 齐 公 。魏 主 闵 攻 围 襄 国 百 馀 日 , 赵 主 祗 危 急 , 乃 去 皇 帝 之 号 , 称 赵 王 ; 遣 太 尉 张 举 乞 师 于 燕 , 许 送 传 国 玺 , 中 军 将 军 张 春 乞 师 于 姚 弋 仲 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 骑 二 万 八 千 救 赵 , 诫 之 曰 : “ 冉 闵 弃 仁 背 义 , 屠 灭 石 氏 。 我 受 人 厚 遇 , 当 为 复 仇 , 老 病 不 能 自 行 ; 汝 才 十 倍 于 闵 , 若 不 枭 擒 以 来 , 不 必 复 见 我 也 ! ” 弋 仲 亦 遣 使 告 于 燕 , 燕 主 俊 遣 御 难 将 军 悦 绾 将 兵 三 万 往 会 之 。冉 闵 闻 俊 欲 救 赵 , 遣 大 司 马 从 事 中 郎 广 宁 常 炜 使 于 燕 。 俊 使 封 裕 诘 之 曰 : “ 冉 闵 , 石 氏 养 息 , 负 恩 作 逆 , 何 敢 辄 称 大 号 ? ” 炜 曰 : “ 汤 放 桀 , 武 王 伐 纣 , 以 兴 商 、 周 之 业 ; 曹 孟 德 养 于 宦 官 , 莫 知 所 出 , 卒 立 魏 氏 之 基 。 苟 非 天 命 , 安 能 成 功 ! 推 此 而 言 , 何 必 致 问 ! ” 裕 曰 : “ 人 言 冉 闵 初 立 , 铸 金 为 己 像 , 以 卜 成 败 , 而 像 不 成 , 信 乎 ? ” 炜 曰 : “ 不 闻 。 ” 裕 曰 : “ 南 来 者 皆 云 如 是 , 何 故 隐 之 ? ” 炜 曰 : “ 奸 伪 之 人 欲 矫 天 命 以 惑 人 者 , 乃 假 符 瑞 、 托 蓍 龟 以 自 重 , 魏 主 握 符 玺 , 据 中 州 , 受 命 何 疑 ; 而 更 反 真 为 伪 , 取 决 于 金 像 乎 ! ” 裕 曰 : “ 传 国 玺 果 安 在 ? ” 炜 曰 : “ 在 鄴 ” 。 裕 曰 : “ 张 举 言 在 襄 国 。 ” 炜 曰 : “ 杀 胡 之 日 , 在 鄴 者 殆 无 孑 遗 ; 时 有 迸 漏 者 , 皆 潜 伏 沟 渎 中 耳 , 彼 安 知 玺 之 所 在 乎 ! 彼 求 救 者 , 为 妄 诞 之 辞 , 无 所 不 可 , 况 一 玺 乎 ! ”俊 犹 以 张 举 之 言 为 信 , 乃 积 柴 其 旁 , 使 裕 以 其 私 诱 之 , 曰 : “ 君 更 熟 思 , 无 为 徒 取 灰 灭 ! ” 炜 正 色 曰 : “ 石 氏 贪 暴 , 亲 帅 大 兵 攻 燕 国 都 。 虽 不 克 而 返 , 然 志 在 必 取 。 故 运 资 粮 、 聚 器 械 于 东 北 者 , 非 以 相 资 , 乃 欲 相 灭 也 。 魏 主 诛 剪 石 氏 , 虽 不 为 燕 , 臣 子 之 心 , 闻 仇 雠 之 灭 , 义 当 如 何 ? 而 更 为 彼 责 我 , 不 亦 异 乎 ! 吾 闻 死 者 骨 肉 下 于 土 , 精 魂 升 于 天 。 蒙 君 之 惠 , 速 益 薪 纵 火 , 使 仆 得 上 诉 于 帝 足 矣 ! ” 左 右 请 杀 之 , 俊 曰 : “ 彼 不 惮 杀 身 而 徇 其 主 , 忠 臣 也 ! 且 冉 闵 有 罪 , 使 臣 何 预 焉 ! ” 使 出 就 馆 。 夜 , 使 其 乡 人 赵 瞻 往 劳 之 , 且 曰 : “ 君 何 不 以 实 言 ? 王 怒 , 欲 处 君 于 辽 、 碣 之 表 , 奈 何 ? ” 炜 曰 : “ 吾 结 发 以 来 , 尚 不 欺 布 衣 , 况 人 主 乎 ! 曲 意 苟 合 , 性 所 不 能 。 直 情 尽 言 , 虽 沉 东 海 , 不 敢 避 也 ! ” 遂 卧 向 壁 , 不 复 与 瞻 言 。 瞻 具 以 白 俊 , 俊 乃 囚 炜 于 龙 城 。赵 并 州 刺 史 张 平 遣 使 降 秦 , 秦 王 以 平 为 大 将 军 、 冀 州 牧 。燕 王 逡 还 蓟 。三 月 , 姚 襄 及 赵 汝 阴 王 琨 各 引 兵 救 襄 国 。 冉 闵 遣 车 骑 将 军 胡 睦 拒 襄 于 长 芦 , 将 军 孙 威 拒 琨 于 黄 丘 , 皆 败 还 , 士 卒 略 尽 。闵 欲 自 出 击 之 , 卫 将 军 王 泰 谏 曰 : “ 今 襄 国 未 下 , 外 救 云 集 , 若 我 出 战 , 必 覆 背 受 敌 , 此 危 道 也 。 不 若 固 垒 以 挫 其 锐 , 徐 观 其 衅 而 击 之 。 且 陛 下 亲 临 行 陈 , 如 失 万 全 , 则 大 事 去 矣 。 ” 闵 将 止 , 道 士 法 饶 进 曰 : “ 陛 下 围 襄 国 经 年 , 无 尺 寸 之 功 , 今 贼 至 , 又 避 不 击 , 将 何 以 使 将 士 乎 ! 且 太 白 入 昴 , 当 杀 胡 王 , 百 战 百 克 , 不 可 失 也 ! ” 闵 攘 袂 大 言 曰 : “ 吾 战 决 矣 , 敢 沮 众 者 斩 ! ” 乃 悉 众 出 , 与 襄 、 琨 战 。 悦 绾 适 以 燕 兵 至 , 去 魏 兵 数 里 , 疏 布 骑 卒 , 曳 柴 扬 尘 , 魏 人 望 之 恟 惧 , 襄 、 琨 、 绾 三 面 击 之 , 赵 王 祗 自 后 冲 之 , 魏 兵 大 败 , 闵 与 十 馀 骑 走 还 鄴 。 降 胡 栗 特 康 等 执 大 单 于 胤 及 左 仆 射 刘 琦 以 降 赵 , 赵 王 祗 杀 之 。 胡 睦 及 司 空 石 璞 、 尚 书 令 徐 机 、 中 书 监 卢 谌 等 并 将 士 死 者 凡 十 馀 万 人 。 闵 潜 还 , 人 无 知 者 。 鄴 另 震 恐 , 讹 言 闵 已 没 。 射 声 校 尉 张 艾 请 闵 亲 郊 以 安 众 心 。 闵 从 之 , 讹 言 乃 息 。 闵 支 解 法 饶 父 子 , 赠 韦 謏 大 司 徒 。 姚 襄 还 还 滠 头 , 姚 弋 仲 怒 其 不 擒 闵 , 杖 之 一 百 。初 , 闵 之 为 赵 相 也 , 悉 散 仓 库 以 树 私 恩 , 与 羌 、 胡 相 攻 , 无 月 不 战 。 赵 所 徙 青 、 雍 、 幽 、 荆 四 州 人 民 及 氐 、 羌 、 胡 蛮 数 百 万 口 , 以 赵 法 禁 不 行 , 各 还 本 土 ; 道 路 交 错 , 互 相 杀 掠 , 其 能 达 者 什 有 二 、 三 。 中 原 大 乱 。 因 以 饥 疫 , 人 相 食 , 无 复 耕 者 。赵 王 祗 使 其 将 刘 显 帅 众 七 万 攻 鄴 , 军 于 明 光 宫 , 去 鄴 二 十 三 里 。 魏 主 闵 恐 , 召 王 泰 , 欲 与 之 谋 。 泰 恚 前 言 之 不 从 , 辞 以 疮 甚 。 闵 亲 临 问 之 , 泰 固 称 疾 笃 。 闵 怒 , 还 宫 , 谓 左 右 曰 : “ 巴 奴 , 乃 公 岂 假 汝 为 命 邪 ! 要 将 先 灭 群 胡 , 却 斩 王 泰 。 ” 乃 悉 众 出 战 , 大 破 显 军 , 追 奔 至 阳 平 , 斩 首 三 万 馀 级 。 显 惧 , 密 使 请 降 , 求 杀 祗 以 自 效 , 闵 乃 引 归 。 会 有 告 王 泰 欲 叛 入 秦 者 , 闵 杀 之 , 夷 其 三 族 。秦 王 健 分 遣 使 者 问 民 疾 苦 , 搜 罗 俊 异 , 宽 重 敛 之 税 , 弛 离 宫 之 禁 , 罢 无 用 之 器 , 去 侈 靡 之 服 , 凡 赵 之 苛 政 不 便 于 民 者 皆 除 之 。杜 洪 、 张 琚 遣 使 召 梁 州 刺 史 司 马 勋 。 夏 , 四 月 , 勋 帅 步 骑 三 万 赴 之 , 秦 王 健 御 之 于 五 丈 原 。 勋 屡 战 皆 败 , 退 归 南 郑 。 健 以 中 书 令 贾 玄 硕 始 者 不 上 尊 号 , 衔 之 , 使 人 告 玄 硕 与 司 马 勋 通 , 并 其 诸 子 皆 杀 之 。渤 海 人 逄 约 因 赵 乱 , 拥 众 数 千 家 附 于 魏 , 魏 以 约 为 渤 海 太 守 。 故 太 守 刘 准 , 隗 之 兄 子 也 , 土 豪 封 放 , 弈 之 从 弟 也 ; 别 聚 众 自 守 。 闵 以 准 为 幽 州 刺 史 , 与 约 中 分 渤 海 。 燕 王 俊 使 封 弈 讨 约 , 使 昌 黎 太 守 高 开 讨 准 、 放 。 开 , 瞻 之 子 也 。弈 引 兵 直 抵 约 垒 , 遣 人 谓 约 曰 : “ 相 与 乡 里 , 隔 绝 日 久 , 会 遇 甚 难 。 时 事 利 害 , 人 各 有 心 , 非 所 论 也 。 愿 单 出 一 相 见 , 以 写 伫 结 之 情 。 ” 约 素 信 重 弈 , 即 出 , 见 弈 于 门 外 。 各 屏 骑 卒 , 单 马 交 语 。 弈 与 论 叙 平 生 毕 , 因 说 之 曰 : “ 与 君 累 世 同 乡 , 情 相 爱 重 , 诚 欲 君 享 祚 无 穷 ; 今 既 获 展 奉 , 不 可 不 尽 所 怀 。 冉 闵 乘 石 氏 之 乱 , 奄 有 成 资 , 是 宜 天 下 服 其 强 矣 , 而 祸 乱 方 始 , 固 知 天 命 不 可 力 争 也 。 燕 王 弈 也 载 德 , 奉 义 讨 乱 , 所 征 无 敌 。 今 已 都 蓟 , 南 临 赵 、 魏 , 远 近 之 民 , 襁 负 归 之 。 民 厌 荼 毒 , 咸 思 有 道 。 冉 闵 之 亡 , 匪 朝 伊 夕 , 成 败 之 形 , 昭 然 易 见 。 且 燕 王 肇 开 王 业 , 虚 心 贤 俊 , 君 能 翻 然 改 图 , 则 功 参 绛 、 灌 , 庆 流 苗 裔 , 孰 与 为 亡 国 将 , 守 孤 城 以 待 必 至 之 祸 哉 ! ” 约 闻 之 , 怅 然 不 言 。 弈 给 使 张 安 , 有 勇 力 ; 弈 豫 戒 之 , 俟 约 气 下 , 安 突 前 持 其 马 鞚 , 因 挟 之 而 驰 。 至 营 , 弈 与 坐 , 谓 曰 : “ 君 计 不 能 自 决 , 故 相 为 决 之 , 非 欲 取 君 以 邀 功 , 乃 欲 全 君 以 安 民 也 。 ”高 开 至 渤 海 , 准 、 放 迎 降 。 俊 以 放 为 渤 海 太 守 , 准 为 左 司 马 , 约 参 军 事 。 以 约 诱 于 人 而 遇 获 , 更 其 名 曰 钓 。刘 显 弑 赵 王 祗 及 其 丞 相 安 乐 王 炳 、 太 宰 赵 庶 等 十 馀 人 , 传 首 于 鄴 。 骠 骑 将 军 石 宁 奔 柏 人 。 魏 主 闵 焚 祗 首 于 通 衢 , 拜 显 上 大 将 军 、 大 单 于 、 冀 州 牧 。五 月 , 赵 兗 州 刺 史 刘 启 自 鄄 城 来 奔 。秋 , 七 月 , 刘 显 复 引 兵 攻 鄴 , 魏 主 闵 击 败 之 。 显 还 , 称 帝 于 襄 国 。八 月 , 魏 徐 州 刺 史 周 成 、 兗 州 刺 史 魏 统 、 荆 州 刺 史 乐 弘 、 豫 州 牧 张 遇 以 廪 丘 、 许 昌 等 诸 城 来 降 ; 平 南 将 军 高 崇 、 征 虏 将 军 吕 护 执 洛 州 刺 史 郑 系 , 以 其 地 来 降 。燕 王 俊 遣 慕 容 恪 攻 中 山 , 慕 容 评 攻 王 午 于 鲁 口 , 魏 中 山 太 守 上 谷 侯 龛 闭 城 拒 守 。 恪 南 徇 常 山 , 军 于 九 门 , 魏 赵 郡 太 守 辽 西 李 邽 举 郡 降 , 恪 厚 抚 之 , 将 邽 还 围 中 山 , 侯 龛 乃 降 。 恪 入 中 山 , 迁 其 将 帅 、 土 豪 数 十 家 诣 蓟 , 馀 皆 安 堵 ; 军 令 严 明 , 秋 豪 不 犯 。 慕 容 评 至 南 安 , 王 午 遣 其 将 郑 生 拒 战 , 评 击 斩 之 。悦 绾 还 自 襄 国 , 俊 乃 知 张 举 之 妄 而 杀 之 。 常 炜 有 四 男 二 女 在 中 山 , 俊 释 炜 之 囚 , 使 诸 子 就 见 之 。 炜 上 疏 谢 恩 , 俊 手 令 答 曰 : “ 卿 本 不 为 生 计 , 孤 以 州 里 相 存 耳 。 今 大 乱 之 中 , 诸 子 尽 至 , 岂 非 天 所 念 邪 ! 天 且 念 卿 , 况 于 孤 乎 ! ” 赐 妾 一 人 , 谷 三 百 斛 , 使 居 凡 城 。 以 北 平 太 守 孙 兴 为 中 山 太 守 。 兴 善 于 绥 抚 , 中 山 遂 安 。库 傉 官 伟 帅 部 众 自 上 党 降 燕 。姚 弋 仲 遣 使 来 请 降 。 冬 , 十 一 月 , 以 弋 仲 为 使 持 节 、 六 夷 大 都 督 、 督 江 北 诸 军 事 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 大 单 于 、 高 陵 郡 公 , 又 以 其 子 襄 为 持 节 、 平 北 将 军 、 都 督 并 州 诸 军 事 、 并 州 刺 史 、 平 乡 县 公 。逄 钓 亡 归 渤 海 , 招 集 旧 众 以 叛 燕 。 乐 陵 太 守 贾 坚 使 人 告 谕 乡 人 , 示 以 成 败 , 钓 部 众 稍 散 , 遂 来 奔 。吐 谷 浑 叶 延 卒 , 子 碎 妥 立 。初 , 桓 温 闻 石 氏 乱 , 上 疏 请 出 师 经 略 另 原 , 事 久 不 报 。 温 知 朝 廷 仗 殷 浩 以 抗 己 , 甚 忿 之 ; 然 素 知 浩 之 为 人 , 亦 不 之 惮 也 。 以 国 无 他 衅 , 遂 得 相 持 弥 年 , 虽 有 君 臣 之 迹 , 羁 縻 而 已 , 八 州 士 众 资 调 殆 不 为 国 家 用 。 屡 求 北 伐 , 诏 书 不 听 。 十 二 月 , 辛 未 , 温 拜 表 辄 行 , 帅 众 四 五 万 顺 流 而 下 , 军 于 武 昌 , 朝 廷 大 惧 。殷 浩 欲 去 位 以 避 温 , 又 欲 以 驺 虞 幡 驻 温 军 。 吏 部 尚 书 王 彪 之 言 于 会 稽 王 昱 曰 : “ 此 属 皆 自 为 计 , 非 能 保 社 稷 , 为 殿 下 计 也 。 若 殷 浩 去 职 , 人 情 离 骇 , 天 子 独 坐 , 当 此 之 际 , 必 有 任 其 责 者 , 非 殿 下 而 谁 乎 ! ” 又 谓 浩 曰 : “ 彼 若 抗 表 问 罪 , 卿 为 之 首 。 事 任 如 此 , 猜 衅 已 成 , 欲 作 匹 夫 , 岂 有 全 地 邪 ! 且 当 静 以 待 之 。 令 相 王 与 手 书 , 示 以 款 诚 , 为 陈 成 败 , 彼 必 旋 师 ; 若 不 从 , 则 遣 中 诏 ; 又 不 从 , 乃 当 以 正 义 相 裁 。 奈 何 无 故 匆 匆 , 先 自 猖 獗 乎 ! ” 浩 曰 : “ 决 大 事 正 自 难 , 顷 日 来 欲 使 人 闷 。 闻 卿 此 谋 , 意 始 得 了 。 ” 彪 之 , 彬 之 子 也 。抚 军 司 马 高 崧 言 于 昱 曰 : “ 王 宜 致 书 , 谕 以 祸 福 , 自 当 返 旆 。 如 其 不 尔 , 便 六 军 整 驾 , 逆 顺 于 兹 判 矣 ! ” 乃 于 坐 为 昱 草 书 曰 : “ 寇 难 宜 平 , 时 会 宜 接 。 此 实 为 国 远 图 , 经 略 大 算 , 能 弘 斯 会 , 非 足 下 而 谁 ? 但 以 比 兴 师 动 众 , 要 当 以 资 实 为 本 ; 运 转 之 艰 , 古 人 所 难 , 不 可 易 之 于 始 而 不 熟 虑 。 顷 所 以 深 用 为 疑 , 惟 在 此 耳 。 然 异 常 之 举 , 众 之 所 骇 , 游 声 噂  沓 , 想 足 下 亦 少 闻 之 。 苟 患 失 之 , 无 所 不 至 , 或 能 望 风 振 扰 , 一 时 崩 散 。 如 此 则 望 实 并 丧 , 社 稷 之 事 去 矣 。 皆 由 吾 暗 弱 , 德 信 不 著 , 不 能 镇 静 群 庶 , 保 固 维 城 , 所 以 内 愧 于 心 , 外 惭 良 友 。 吾 与 足 下 , 虽 职 有 内 外 , 安 社 稷 , 保 家 国 , 其 致 一 也 。 天 下 安 危 , 系 之 明 德 。 当 先 思 宁 国 而 后 图 其 外 , 使 王 基 克 隆 , 大 义 弘 著 , 所 望 于 足 下 。 区 区 诚 怀 , 岂 可 复 顾 嫌 而 不 尽 哉 ! ” 温 即 上 疏 惶 恐 致 谢 , 回 军 还 镇 。朝 廷 将 行 郊 祀 。 会 稽 王 昱 问 于 王 彪 之 曰 : “ 郊 祀 应 有 赦 否 ? ” 彪 之 曰 : “ 自 中 兴 以 来 , 郊 祀 往 往 有 赦 , 愚 意 常 谓 非 宜 ; 凶 愚 之 人 , 以 为 郊 必 有 赦 , 将 生 心 于 徼 幸 矣 ! ” 昱 从 之 。燕 王 俊 如 龙 城 。丁 零 翟 鼠 帅 所 部 降 燕 , 封 为 归 义 王 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 八 年 ( 壬 子 , 公 元 三 五 二 年 )春 , 正 月 , 辛 卯 , 日 有 食 之 。秦 丞 相 雄 等 请 秦 王 健 正 尊 号 , 依 汉 、 晋 之 旧 , 不 必 效 石 氏 之 初 。 健 从 之 , 即 皇 帝 位 , 大 赦 。 诸 公 皆 进 爵 为 王 。 且 言 单 于 所 以 统 壹 百 蛮 , 非 天 子 所 宜 领 , 以 授 太 子 苌 。司 马 勋 既 还 汉 中 , 杜 洪 、 张 琚 屯 宜 秋 。 洪 自 以 右 族 , 轻 琚 , 琚 遂 杀 洪 , 自 立 为 秦 王 , 改 元 建 昌 。刘 显 攻 常 山 , 魏 主 闵 留 大 将 军 蒋 干 使 辅 太 子 智 守 鄴 , 自 将 八 千 骑 救 之 。 显 大 司 马 清 河 王 宁 以 枣 强 降 魏 。 闵 击 显 , 败 之 , 追 奔 至 襄 国 。 显 大 将 军 曹 伏 驹 开 门 纳 闵 。 闵 杀 显 及 其 公 卿 己 下 百 馀 人 , 焚 襄 国 宫 室 , 迁 其 民 于 鄴 。 赵 汝 阴 王 琨 以 其 妻 妾 来 奔 , 斩 于 建 康 市 , 石 氏 遂 绝 。尚 书 左 丞 孔 严 言 于 殷 浩 曰 : “ 比 来 众 情 , 良 可 寒 心 , 不 知 使 君 当 何 以 镇 之 。 愚 谓 宜 明 受 任 之 方 , 韩 、 彭 专 征 伐 , 萧 、 曹 守 管 籥 , 内 外 之 任 , 各 有 攸 司 ; 深 思 廉 、 蔺 屈 身 之 义 , 平 、 勃 交 欢 之 谋 , 令 穆 然 无 间 , 然 后 可 以 保 大 定 功 也 。 观 顷 日 降 附 之 徒 , 皆 人 面 兽 心 , 贪 而 无 亲 , 恐 难 以 义 感 也 。 ” 浩 不 从 。 严 , 愉 之 从 子 也 。浩 上 疏 请 北 出 许 、 洛 , 诏 许 之 。 以 安 西 将 军 谢 尚 、 北 中 郎 奖 荀 羡 为 督 统 , 进 屯 寿 春 。 谢 尚 不 能 抚 尉 张 遇 , 遇 怒 , 据 许 昌 叛 , 使 其 将 上 官 恩 据 洛 阳 , 乐 弘 攻 督 护 戴 施 于 仓 垣 , 浩 军 不 能 进 。 三 月 , 命 荀 羡 镇 准 阴 , 寻 加 监 青 州 诸 军 事 , 又 领 兗 州 刺 史 , 镇 下 邳 。乙 巳 , 燕 王 俊 还 蓟 , 稍 徙 军 中 文 武 兵 民 家 属 于 蓟 。姚 弋 仲 有 子 四 十 二 人 , 及 病 , 谓 诸 子 曰 : “ 石 氏 待 吾 厚 , 吾 本 欲 为 之 尽 力 。 今 石 氏 已 灭 , 中 原 无 主 ; 我 死 , 汝 亟 自 归 于 晋 , 当 固 执 臣 节 , 无 为 不 义 也 ! ” 弋 仲 卒 , 子 襄 秘 不 发 丧 , 帅 户 六 万 南 攻 阳 平 、 元 城 、 发 干 , 破 之 , 屯 于 碻 磝 津 , 以 太 原 王 亮 为 长 史 , 天 水 尹 赤 为 司 马 , 太 原 薛 瓚 、 略 阳 权 翼 为 参 军 。 襄 与 秦 兵 战 , 败 , 亡 三 万 馀 户 , 南 至 荥 阳 , 始 发 丧 。 又 与 秦 将 高 昌 、 李 历 战 于 麻 田 , 马 中 流 矢 而 毙 。 弟 苌 以 马 授 襄 , 襄 曰 : “ 汝 何 以 自 免 ? ” 苌 曰 : “ 但 令 兄 济 , 竖 子 必 不 敢 害 苌 ! ” 会 救 至 , 俱 免 。 尹 赤 奔 秦 , 秦 以 赤 为 并 州 刺 史 , 镇 蒲 阪 。襄 遂 帅 众 归 晋 , 送 其 五 弟 为 质 。 诏 襄 屯 谯 城 , 襄 单 骑 渡 淮 , 见 谢 尚 于 寿 春 。 尚 闻 其 名 , 命 去 仗 卫 , 幅 巾 待 之 , 欢 若 平 生 。 襄 博 学 , 善 谈 论 , 江 东 人 士 皆 重 之 。魏 主 闵 既 克 襄 国 , 因 游 食 常 山 、 中 山 诸 郡 。 赵 立 义 将 军 段 勤 聚 胡 、 羯 万 馀 人 保 据 绎 幕 , 自 称 赵 帝 。 夏 , 四 月 , 甲 子 , 燕 王 俊 遣 慕 容 恪 击 魏 , 慕 容 霸 等 击 勤 。魏 主 闵 将 与 燕 战 , 大 将 军 董 闰 、 车 骑 将 军 张 温 谏 曰 : “ 鲜 卑 乘 胜 锋 锐 , 且 彼 众 我 寡 , 请 且 避 之 , 俟 其 骄 惰 , 然 后 益 兵 以 击 之 , ” 闵 怒 曰 : “ 吾 欲 以 此 众 平 幽 州 , 斩 慕 容 俊 ; 今 遇 恪 而 避 之 , 人 谓 我 何 ! ” 司 徒 刘 茂 、 特 进 郎 闿 相 谓 曰 : “ 吾 君 此 行 , 必 不 还 矣 , 吾 等 何 为 坐 待 戮 辱 ! ” 皆 自 杀 。闵 军 于 安 喜 , 慕 容 恪 引 兵 从 之 。 闵 趣 常 山 , 恪 追 之 , 丙 子 , 及 于 魏 昌 之 廉 台 。 闵 与 燕 兵 十 战 , 燕 兵 皆 不 胜 。 闵 素 有 勇 名 , 所 将 兵 精 锐 , 燕 人 惮 之 。 慕 容 恪 巡 陈 , 谓 将 士 曰 : “ 冉 闵 勇 而 无 谋 , 一 夫 敌 耳 ! 其 士 卒 饥 疲 , 甲 兵 虽 精 , 其 实 难 用 , 不 足 破 也 ! ” 闵 以 所 将 多 步 卒 , 而 燕 皆 骑 兵 , 引 兵 将 趣 林 中 。 恪 参 军 高 开 曰 : “ 吾 骑 兵 利 平 地 , 若 闵 得 入 林 , 不 可 复 制 。 宜 亟 遣 轻 骑 邀 之 , 既 合 而 阳 走 , 诱 致 平 地 , 然 后 可 击 也 ” 。 恪 从 之 。 魏 兵 还 就 平 地 , 恪 分 军 为 三 部 , 谓 诸 将 曰 : “ 闵 性 轻 锐 , 又 自 以 众 少 , 必 致 死 于 我 。 我 厚 集 中 军 之 陈 以 待 之 , 俟 其 合 战 , 卿 等 从 旁 击 之 , 无 不 克 矣 。 ” 乃 择 鲜 卑 善 射 者 五 千 人 , 以 铁 锁 连 其 马 , 为 方 陈 而 前 。 闵 所 乘 骏 马 曰 硃 龙 , 日 行 千 里 。 闵 左 操 双 刃 矛 , 右 执 钩 戟 , 以 击 燕 兵 , 斩 首 三 百 馀 级 。 望 见 大 幢 , 知 其 为 中 军 , 直 冲 之 ; 燕 两 军 从 旁 夹 击 , 大 破 之 。 围 闵 数 重 , 闵 溃 围 东 走 二 十 馀 里 , 硃 龙 忽 毙 , 为 燕 兵 所 执 。 燕 人 杀 魏 仆 射 刘 群 , 执 董 闵 、 张 温 , 及 闵 皆 送 于 蓟 。 闵 子 操 奔 鲁 口 。 高 开 被 创 而 卒 。 慕 容 恪 进 屯 常 山 , 俊 命 恪 镇 中 山 。己 卯 , 冉 闵 至 蓟 。 俊 大 赦 , 立 闵 而 责 之 曰 : “ 汝 奴 仆 下 才 , 何 得 妄 称 帝 ? ” 闵 曰 : “ 天 下 大 乱 , 尔 曹 夷 狄 禽 兽 之 类 犹 称 帝 , 况 我 中 土 英 雄 , 何 为 不 得 称 帝 邪 ! ” 俊 怒 , 鞭 之 三 百 , 送 于 龙 城 。慕 容 霸 军。

起 著 雍 涒 滩 , 尽 上 章 淹 茂 , 凡 三 年 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 四 年 ( 戊 申 , 公 元 三 四 八 年 )夏 , 四 月 , 林 邑 寇 九 真 , 杀 士 民 什 八 九 。赵 秦 公 韬 有 宠 于 赵 王 虎 , 欲 立 之 , 以 太 子 宣 长 , 犹 豫 未 决 。 宣 尝 忤 旨 , 虎 怒 曰 : “ 悔 不 立 韬 也 ! ” 韬 由 是 益 骄 , 造 堂 于 太 尉 府 , 号 曰 宣 光 殿 , 梁 长 九 丈 。 宣 见 而 大 怒 , 斩 匠 , 截 梁 而 去 ; 韬 怒 , 增 之 至 十 丈 。 宣 闻 之 , 谓 所 幸 杨 柸 、 牟 成 、 赵 生 曰 : “ 凶 竖 傲 愎 乃 敢 尔 ! 汝 能 杀 之 , 吾 入 西 宫 , 当 尽 以 韬 之 国 邑 分 封 汝 等 。 韬 死 , 主 上 必 临 丧 , 吾 因 行 大 事 , 蔑 不 济 矣 。 ” 柸 等 许 诺 。秋 , 八 月 , 韬 夜 与 僚 属 宴 于 东 明 观 , 因 宿 于 佛 精 舍 。 宣 使 杨 柸 等 缘 獼 猴 梯 而 入 , 杀 韬 , 置 其 刀 箭 而 去 。 旦 日 , 宣 奏 之 , 虎 哀 惊 气 绝 , 久 之 方 苏 。 将 出 临 其 丧 , 司 空 李 农 谏 曰 : “ 害 秦 公 者 未 知 何 人 , 贼 在 京 师 , 銮 舆 不 宜 轻 出 。 ” 虎 乃 止 , 严 兵 发 哀 于 太 武 殿 。 宣 往 临 韬 丧 , 不 哭 , 直 言 “ 呵 呵 ” , 使 举 衾 观 尸 , 大 笑 而 去 。 收 大 将 军 记 室 参 军 郑 靖 、 尹 武 等 , 将 委 之 以 罪 。 虎 疑 宣 杀 韬 , 欲 召 之 , 恐 其 不 入 , 乃 诈 言 其 母 杜 后 哀 过 危 惙 ; 宣 不 谓 见 疑 , 入 朝 中 宫 , 因 留 之 。 建 兴 人 史 科 知 其 谋 , 告 之 ; 虎 使 收 杨 柸 、 牟 成 , 皆 亡 去 ; 获 赵 生 , 诘 之 , 具 服 。 虎 悲 怒 弥 甚 , 囚 宣 于 席 库 , 以 铁 环 穿 其 颔 而 鏁 之 , 取 杀 韬 刀 箭 , 舐 其 血 , 哀 号 震 动 宫 殿 。 佛 图 澄 曰 : “ 宣 、 起 皆 陛 下 之 子 , 今 为 韬 杀 宣 , 是 重 祸 也 。 陛 下 若 加 慈 恕 , 福 祚 犹 长 。 若 必 诛 之 , 宣 当 为 彗 星 下 扫 鄴 宫 。 ” 虎 不 从 。 积 柴 于 鄴 北 , 树 标 其 上 , 标 末 置 鹿 卢 , 穿 之 以 绳 , 倚 梯 柴 积 。 送 宣 其 下 , 使 韬 所 幸 宦 者 郝 稚 、 刘 霸 拔 其 发 , 抽 其 舌 , 牵 之 登 梯 。 郝 稚 以 绳 贯 其 颔 , 鹿 卢 绞 上 。 刘 霸 断 其 手 足 , 斫 眼 溃 肠 , 如 韬 之 伤 。 四 面 纵 火 , 烟 炎 际 天 , 虎 从 昭 仪 已 下 数 千 人 登 中 台 以 观 之 。 火 灭 , 取 灰 分 置 诸 门 交 道 中 。 杀 其 妻 子 九 人 。 宣 小 子 才 数 岁 , 虎 素 爱 之 , 抱 之 而 泣 , 欲 赦 之 , 其 大 臣 不 听 , 就 抱 中 取 而 杀 之 。 儿 挽 虎 衣 大 叫 , 至 于 绝 带 , 虎 因 此 发 病 。 又 废 其 后 杜 氏 为 庶 人 , 诛 其 四 率 已 下 三 百 人 , 宦 者 五 十 人 , 皆 车 裂 节 解 , 弃 之 漳 水 。 洿 其 东 宫 以 养 猪 牛 。 东 官 卫 士 十 馀 万 人 皆 谪 戍 凉 州 。 先 是 , 散 骑 常 侍 赵 揽 言 于 虎 曰 : “ 宫 中 将 有 变 , 宜 备 之 。 ” 及 宣 杀 韬 , 虎 疑 其 知 而 不 告 , 亦 诛 之 。朝 廷 论 平 蜀 之 功 , 欲 以 豫 章 郡 封 桓 温 。 尚 书 左 丞 荀 蕤 曰 : “ 温 若 复 平 河 、 洛 , 将 何 以 赏 之 ? ” 乃 加 温 征 西 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 封 临 贺 郡 公 ; 加 谯 王 无 忌 前 将 军 ; 袁 乔 龙 骧 将 军 , 封 湘 西 伯 。 蕤 , 崧 之 子 也 。温 既 灭 蜀 , 威 名 大 振 , 朝 廷 惮 之 。 会 稽 王 昱 以 扬 州 刺 史 殷 浩 有 盛 名 , 朝 野 推 服 , 乃 引 为 心 膂 , 与 参 综 朝 权 , 欲 以 抗 温 , 由 是 与 温 寝 相 疑 贰 。浩 以 征 北 长 史 荀 羡 、 前 江 州 刺 史 王 羲 之 夙 有 令 名 , 擢 羡 为 吴 国 内 史 , 羲 之 为 护 军 将 军 , 以 为 羽 翼 。 羡 , 蕤 之 弟 ; 羲 之 , 导 之 从 子 也 。 羲 之 以 为 内 外 协 和 , 然 后 国 家 可 安 , 劝 浩 及 羡 不 宜 与 温 构 隙 , 浩 不 从 。燕 王 皝 有 疾 , 召 世 子 俊 属 之 曰 : “ 今 中 原 未 平 , 方 资 贤 杰 以 经 世 务 。 恪 智 勇 兼 济 , 才 堪 任 重 , 汝 其 委 之 , 以 成 吾 志 ! ” 又 曰 : “ 阳 士 秋 士 行 高 洁 , 忠 干 贞 固 , 可 托 大 事 , 汝 善 待 之 ! ” 九 月 , 丙 申 , 薨 。赵 王 虎 议 立 太 子 , 太 尉 张 举 曰 : “ 燕 公 斌 有 武 略 , 彭 城 公 遵 有 文 德 , 惟 陛 下 所 择 。 ” 虎 曰 : “ 卿 言 正 起 吾 意 。 ” 戎 昭 将 军 张 豺 曰 : “ 燕 公 母 贱 , 又 尝 有 过 ; 彭 城 公 母 前 以 太 子 事 废 , 今 立 之 , 臣 恐 不 能 无 微 恨 。 陛 下 宜 审 思 之 。 ” 初 , 虎 之 拔 上 邽 也 , 张 豺 获 前 赵 主 曜 幼 女 安 定 公 主 , 有 殊 色 , 纳 于 虎 , 虎 嬖 之 , 生 齐 公 世 。 豺 以 虎 老 病 , 欲 立 世 为 嗣 , 冀 刘 氏 为 太 后 , 己 得 辅 政 , 乃 说 虎 曰 : “ 陛 下 再 立 太 子 , 其 母 皆 出 于 倡 贱 , 故 祸 乱 相 寻 ; 今 宜 择 母 贵 子 孝 者 立 之 。 ” 虎 曰 : “ 卿 勿 言 , 吾 知 太 子 处 矣 。 ” 虎 再 与 群 臣 议 于 东 堂 。 虎 曰 : “ 吾 欲 以 纯 灰 三 斛 自 涤 其 肠 , 何 为 专 生 恶 子 , 年 逾 二 十 辄 欲 杀 父 ! 今 世 方 十 岁 , 比 其 二 十 , 吾 已 老 矣 。 ” 乃 与 张 举 、 李 农 定 议 , 令 公 卿 上 书 请 立 世 为 太 子 。 大 司 农 曹 莫 不 肯 署 名 , 虎 使 张 豺 问 其 故 , 莫 顿 首 曰 : “ 天 下 重 器 , 不 宜 立 少 , 故 不 敢 署 。 ” 虎 曰 : “ 莫 , 忠 臣 也 , 然 未 达 朕 意 ; 张 举 、 李 农 知 朕 意 矣 , 可 令 谕 之 。 ” 遂 立 世 为 太 子 , 以 刘 昭 仪 为 后 。冬 , 十 一 月 , 甲 辰 , 葬 燕 文 明 王 。 世 子 俊 即 位 , 赦 境 内 , 遣 使 诣 建 康 告 丧 。 以 弟 交 为 左 贤 王 , 左 长 史 阳 骛 郎 中 令 。十 二 月 , 以 左 光 禄 大 夫 、 领 司 徒 、 录 尚 书 事 蔡 谟 为 侍 中 、 司 徒 。 谟 上 疏 固 让 , 谓 所 亲 曰 : “ 我 若 为 司 徒 , 将 为 后 代 所 晒 , 义 不 敢 拜 也 。 ”孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 五 年 ( 己 酉 , 公 元 三 四 九 年 )春 , 正 月 , 辛 未 朔 , 大 赦 。赵 王 虎 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 太 宁 , 诸 子 皆 进 爵 为 王 。 故 东 宫 高 力 等 万 馀 人 谪 戍 凉 州 , 行 达 雍 城 , 既 不 在 赦 例 , 又 敕 雍 州 剌 史 张 茂 送 之 , 茂 皆 夺 其 马 , 使 之 步 推 鹿 车 , 致 粮 戍 所 。 高 力 督 定 阳 梁 犊 因 众 心 之 怨 , 谋 作 乱 东 归 , 众 闻 之 , 皆 踊 抃 大 呼 。 犊 乃 自 称 晋 征 东 大 将 军 , 帅 众 攻 拔 下 辨 ; 安 西 将 军 刘 宁 自 安 定 击 之 , 为 犊 所 败 。 高 力 皆 多 力 善 射 , 一 当 十 馀 人 , 虽 无 兵 甲 , 掠 民 斧 , 施 一 丈 柯 , 攻 战 若 神 , 所 向 崩 溃 ; 戍 卒 皆 随 之 , 攻 陷 郡 县 , 杀 长 吏 、 二 千 石 , 长 驱 而 东 , 比 至 长 安 , 众 已 十 万 。 乐 平 王 苞 尽 锐 拒 之 , 一 战 而 败 。 犊 遂 东 出 潼 关 , 进 趣 洛 阳 。 赵 主 虎 以 李 农 为 大 都 督 、 行 大 将 军 事 , 统 卫 军 将 军 张 贺 度 等 步 骑 十 万 讨 之 , 战 于 新 安 , 农 等 大 败 ; 战 于 洛 阳 , 又 败 , 退 壁 成 皋 。犊 遂 东 掠 荥 阳 、 陈 留 诸 郡 , 虎 大 惧 , 以 燕 王 斌 为 大 都 督 , 督 中 外 诸 军 事 , 统 冠 军 大 将 军 姚 弋 仲 、 车 骑 将 军 蒲 洪 等 讨 之 。 弋 仲 将 其 众 八 千 馀 人 至 鄴 , 求 见 虎 。 虎 病 , 未 之 见 , 引 入 领 军 省 , 赐 以 己 所 御 食 。 弋 仲 怒 , 不 食 , 曰 : “ 主 上 召 我 来 击 贼 , 当 面 见 授 方 略 , 我 岂 为 食 来 邪 ! 且 主 上 不 见 我 , 我 何 以 知 其 存 亡 邪 ? ” 虎 力 疾 见 之 , 弋 仲 让 虎 曰 : “ 儿 死 , 愁 邪 ? 何 为 而 病 ? 儿 幼 时 不 择 善 人 教 之 , 使 至 于 为 逆 ; 既 为 逆 而 诛 之 , 又 何 愁 焉 ! 且 汝 久 病 , 所 立 儿 幼 , 汝 若 不 愈 , 天 下 必 乱 。 当 先 忧 此 , 勿 忧 贼 也 ! 犊 等 穷 困 思 归 , 相 聚 为 盗 , 所 过 残 暴 , 何 所 能 至 ! 老 羌 为 汝 一 举 了 之 ! ” 弋 仲 情 狷 直 , 人 无 贵 贱 皆 “ 汝 ” 之 , 虎 亦 不 之 责 , 于 坐 授 使 持 节 、 侍 中 、 征 西 大 将 军 赐 以 铠 马 。 弋 仲 曰 : “ 汝 看 老 羌 堪 破 贼 否 ? ” 乃 被 铠 跨 马 于 庭 中 , 因 策 马 南 驰 , 不 辞 而 出 。 遂 与 斌 等 击 犊 于 荥 阳 , 大 破 之 , 斩 犊 首 而 还 , 讨 其 馀 党 , 尽 灭 之 。 虎 命 弋 仲 剑 履 上 殿 , 入 朝 不 趋 , 进 封 西 平 郡 公 ; 蒲 洪 为 侍 中 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 都 督 雍 、 秦 州 诸 军 事 、 雍 州 剌 史 , 进 封 略 阳 郡 公 。始 平 人 为 勖 聚 兵 自 称 将 军 , 赵 乐 平 王 苞 讨 灭 之 , 诛 三 千 馀 家 。夏 , 四 月 , 益 州 刺 史 周 抚 、 龙 骧 将 军 硃 焘 出 范 贲 , 斩 之 , 益 州 平 。诏 遣 谒 者 陈 沈 如 燕 , 拜 慕 容 俊 为 使 持 节 、 侍 中 、 大 都 督 、 督 河 北 诸 军 事 、 幽 、 平 二 州 牧 、 大 将 军 、 大 单 于 、 燕 王 。桓 温 遣 督 护 滕 畯 帅 交 、 广 之 兵 击 林 邑 王 文 于 卢 容 , 为 文 所 败 , 退 屯 九 真 。乙 卯 , 赵 王 虎 病 甚 , 以 彭 城 王 遵 为 大 将 军 , 镇 关 右 ; 燕 王 斌 为 丞 相 , 录 尚 书 事 ; 张 豺 为 镇 卫 大 将 军 、 领 军 将 军 、 吏 部 尚 书 ; 并 受 遗 诏 辅 政 。刘 后 恶 斌 辅 政 , 恐 不 利 于 太 子 , 与 张 豺 谋 去 之 。 斌 时 在 襄 国 , 遣 使 诈 谓 斌 曰 : “ 主 上 疾 已 渐 翕 , 王 须 猎 者 , 可 小 停 也 。 ” 斌 素 好 猎 , 嗜 酒 , 遂 留 猎 , 且 纵 酒 。 刘 氏 与 豺 因 矫 诏 称 斌 无 忠 教 之 心 , 免 官 归 第 , 使 豺 弟 雄 帅 龙 腾 五 百 人 守 之 。乙 丑 , 遵 自 幽 州 至 鄴 。 敕 朝 堂 受 拜 , 配 禁 兵 三 万 遣 之 , 遵 涕 泣 而 去 。 是 日 , 虎 疾 小 瘳 , 问 : “ 遵 至 末 ? ” 左 右 对 曰 : “ 去 已 久 矣 。 ” 虎 曰 : “ 恨 不 见 之 ! ”虎 临 西 閤 , 龙 腾 中 郎 二 百 馀 人 列 拜 于 前 。 虎 问 : “ 何 求 ? ” 皆 曰 : “ 圣 体 不 安 , 宜 令 燕 王 入 宿 卫 , 典 兵 马 。 ” 或 言 : “ 乞 为 皇 太 子 。 ” 虎 曰 : “ 燕 王 不 在 内 邪 ? 召 以 来 ! ” 左 右 言 : “ 王 酒 病 , 不 能 入 。 ” 虎 曰 : “ 促 持 辇 迎 之 , 当 付 玺 授 。 ” 亦 竟 无 行 者 。 寻 惛 眩 而 入 。 张 豺 使 张 雄 矫 诏 杀 斌 。戊 辰 , 刘 氏 复 矫 诏 以 豺 为 太 保 、 都 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 如 霍 光 故 事 。 侍 中 徐 统 叹 曰 : “ 乱 将 作 矣 , 吾 无 为 预 之 。 ” 仰 药 而 死 。己 巳 , 虎 卒 , 太 子 世 即 位 , 尊 刘 氏 为 皇 太 后 。 刘 氏 临 朝 称 制 , 以 张 豺 为 丞 相 ; 豺 辞 不 受 , 请 以 彭 城 王 遵 、 义 阳 王 鉴 为 左 右 丞 相 , 以 慰 其 心 , 刘 氏 从 之 。豺 与 太 尉 张 举 谋 诛 司 空 李 农 , 举 素 与 农 善 , 密 告 之 ; 农 奔 广 宗 , 帅 乞 活 数 万 家 保 上 白 刘 氏 使 张 举 统 宿 卫 诸 军 围 之 。 豺 以 张 离 为 镇 军 大 将 军 , 监 中 外 诸 军 事 , 以 为 己 副 。彭 城 王 遵 至 河 内 , 闻 丧 ; 姚 弋 仲 、 蒲 洪 、 刘 宁 及 征 虏 将 军 石 闵 、 武 卫 将 军 王 鸾 等 讨 梁 犊 还 , 遇 遵 于 李 城 , 共 说 遵 曰 : “ 殿 下 长 且 贤 , 先 帝 亦 有 意 以 殿 下 为 嗣 ; 正 以 末 年 惛 惑 , 为 张 豺 所 误 。 今 女 主 临 朝 , 奸 臣 用 事 , 上 白 相 持 未 下 , 京 师 宿 卫 空 虚 , 殿 下 若 声 张 豺 之 罪 , 鼓 行 而 讨 之 , 其 谁 不 开 门 倒 戈 而 迎 殿 下 者 ! ” 遵 从 之 。五 月 , 遵 自 李 城 举 兵 , 还 趣 鄴 , 洛 州 刺 史 刘 国 帅 洛 阳 之 众 往 会 之 。 檄 至 鄴 , 张 豺 大 惧 , 驰 召 上 白 之 军 。 丙 戌 , 遵 军 于 荡 阴 , 戎 卒 九 万 , 石 闵 为 前 锋 。 豺 将 出 拒 之 , 耆 旧 、 羯 士 皆 曰 : “ 彭 城 王 来 奔 丧 , 吾 当 出 迎 之 , 不 能 为 张 豺 守 城 也 ! ” 逾 城 而 出 ; 豺 斩 之 , 不 能 止 。 张 离 亦 帅 腾 二 千 , 斩 关 迎 遵 。 刘 氏 惧 , 召 张 豺 入 , 对 之 悲 哭 曰 : “ 先 帝 梓 宫 未 殡 , 而 祸 难 至 此 ! 今 嗣 子 冲 幼 , 托 之 将 军 , 将 军 将 若 之 何 ? 欲 加 遵 重 位 , 能 弭 之 乎 ? ” 豺 惶 怖 不 知 所 出 , 但 云 “ 唯 唯 ” 。 乃 下 诏 , 以 遵 为 丞 相 , 领 大 司 马 、 大 都 督 、 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 加 黄 钺 、 九 锡 。 己 丑 , 遵 至 安 阳 亭 , 张 豺 惧 而 出 迎 , 遵 命 执 之 。 庚 寅 , 遵 擐 甲 曜 兵 , 入 自 凤 阳 门 , 升 太 武 前 殿 , 擗 踊 尽 哀 , 退 如 东 閤 。 斩 张 豺 于 平 乐 市 , 夷 其 三 族 。 假 刘 氏 令 曰 : “ 嗣 子 幼 冲 , 先 帝 私 恩 所 授 , 皇 业 至 重 , 非 所 克 堪 , 其 以 遵 嗣 位 。 ” 于 是 遵 即 位 , 大 赦 , 罢 上 白 之 围 。 辛 卯 , 封 世 为 谯 王 , 废 刘 氏 为 太 妃 , 寻 皆 杀 之 。 李 农 来 归 罪 , 使 复 其 位 。 尊 母 郑 氏 为 皇 太 后 , 立 妃 张 氏 为 皇 后 , 故 燕 王 斌 子 衍 为 皇 太 子 。 以 义 阳 王 鉴 为 侍 中 、 太 傅 , 沛 王 冲 为 太 保 , 乐 平 王 苞 为 大 司 马 , 汝 阴 王 琨 为 大 将 军 , 武 兴 公 闵 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 辅 国 大 将 军 。甲 午 , 鄴 中 暴 风 拔 树 , 震 雷 , 雨 雹 大 如 盂 升 。 太 武 晖 华 殿 灾 , 及 诸 门 观 阁 荡 然 无 馀 , 乘 舆 服 御 , 烧 者 太 半 , 金 石 皆 尽 , 火 月 馀 乃 灭 。时 沛 王 冲 镇 蓟 , 闻 遵 杀 世 自 立 , 谓 其 僚 佐 曰 : “ 世 受 先 帝 之 命 , 遵 辄 废 而 杀 之 , 罪 莫 大 焉 ! 其 敕 内 外 戒 严 , 孤 将 亲 讨 之 。 ” 于 是 留 宁 北 将 军 沐 坚 戍 幽 州 , 帅 众 五 万 自 蓟 南 下 , 传 檄 燕 、 赵 , 所 在 云 集 ; 比 至 常 山 , 众 十 馀 万 , 军 于 苑 乡 ; 遇 遵 赦 书 , 冲 曰 : “ 皆 吾 弟 也 ; 死 者 不 可 复 追 , 何 为 复 相 残 乎 ! 吾 将 归 矣 ! ” 其 将 陈 暹 曰 : “ 彭 城 篡 弑 自 尊 , 为 罪 大 矣 ! 王 虽 北 旆 , 臣 将 南 辕 。 俟 平 京 师 , 擒 彭 城 , 然 后 奉 迎 大 驾 。 ” 冲 乃 复 进 。 遵 驰 遣 王 擢 以 书 喻 冲 , 冲 弗 听 。 遵 使 武 兴 公 闵 及 李 农 等 帅 精 卒 十 万 讨 之 , 战 于 平 棘 , 冲 兵 大 败 。 获 冲 于 元 氏 , 赐 死 , 坑 其 士 卒 三 万 馀 人 。武 兴 公 闵 言 于 遵 曰 : “ 蒲 洪 , 人 杰 也 ; 今 以 洪 镇 关 中 , 臣 恐 秦 、 雍 之 地 非 复 国 家 之 有 。 此 虽 先 帝 临 终 之 命 , 然 陛 下 践 祚 , 自 宜 改 图 。 ” 遵 从 之 , 罢 洪 都 督 , 馀 如 前 制 。 洪 怒 , 归 枋 头 , 遣 使 来 降 。燕 平 狄 将 军 慕 容 霸 上 书 于 燕 王 俊 曰 : “ 石 虎 穷 凶 极 暴 , 天 之 所 弃 , 馀 烬 仅 存 , 自 相 鱼 肉 。 今 中 国 倒 悬 , 企 望 仁 恤 , 若 大 军 一 振 , 势 必 投 戈 。 ” 北 平 太 守 孙 兴 亦 表 言 : “ 石 氏 大 乱 , 宜 以 时 进 取 中 原 。 ” 俊 以 新 遭 大 丧 , 弗 许 。 霸 驰 诣 龙 城 , 言 于 俊 曰 : “ 难 得 而 易 失 者 , 时 也 。 万 一 石 氏 衰 而 复 兴 , 或 有 英 雄 据 其 成 资 , 岂 惟 失 此 大 利 , 亦 恐 更 为 后 患 。 ” 俊 曰 : “ 鄴 中 虽 乱 , 邓 恒 据 安 乐 , 兵 强 粮 足 , 今 若 伐 赵 , 东 道 不 可 由 也 , 当 由 卢 龙 ; 卢 龙 山 径 险 狭 , 虏 乘 高 断 要 , 首 尾 为 患 , 将 若 之 何 ? ” 霸 曰 : “ 恒 虽 欲 为 石 氏 拒 守 , 其 将 士 顾 家 , 人 怀 归 志 , 若 大 军 临 之 , 自 然 瓦 解 。 臣 请 为 殿 下 前 驱 , 东 出 徒 河 , 潜 趣 令 支 , 出 其 不 意 , 彼 闻 之 , 势 必 震 骇 , 上 不 过 闭 门 自 守 , 下 不 免 弃 城 逃 溃 , 何 暇 御 我 哉 ! 然 则 殿 下 可 以 安 步 而 前 , 无 复 留 难 矣 。 ” 俊 犹 豫 未 决 , 以 问 五 材 将 军 封 弈 , 对 曰 : “ 用 兵 之 道 , 敌 强 则 用 智 , 敌 弱 则 用 势 。 是 故 以 大 吞 小 , 犹 狼 之 食 豚 也 ; 以 治 易 乱 , 犹 日 之 消 雪 也 。 大 王 自 上 世 以 来 , 积 德 累 仁 , 兵 强 士 练 。 石 虎 极 其 残 暴 , 死 未 瞑 目 , 子 孙 争 国 , 上 下 乖 乱 。 中 国 之 民 , 坠 于 涂 炭 , 廷 颈 企 踵 以 待 振 拔 , 大 王 若 扬 兵 南 迈 , 先 取 蓟 城 , 次 指 鄴 都 , 宣 耀 威 德 , 怀 抚 遗 民 , 彼 孰 不 扶 老 提 幼 以 迎 大 王 ? 凶 党 将 望 旗 冰 碎 , 安 能 为 害 乎 ! ” 从 事 中 郎 黄 泓 曰 : “ 今 太 白 经 天 , 岁 集 毕 北 , 天 下 易 主 , 阴 国 受 命 , 此 必 然 之 验 也 , 宜 速 出 师 , 以 承 天 意 。 ” 折 冲 将 军 慕 舆 根 曰 : “ 中 国 之 民 困 于 石 氏 之 乱 , 咸 思 易 主 以 救 汤 火 之 急 , 此 千 载 一 时 , 不 可 失 也 。 自 武 宣 王 以 来 , 招 贤 养 民 , 务 农 训 兵 , 正 俟 今 日 。 今 时 至 不 取 , 更 复 顾 虑 , 岂 天 意 未 欲 使 海 内 平 定 邪 , 将 大 王 不 欲 取 天 下 也 ? ” 俊 笑 而 从 之 。 以 慕 容 恪 为 辅 国 将 军 , 慕 容 评 为 辅 弼 将 军 , 左 长 史 阳 鹜 为 辅 义 将 军 , 谓 之 “ 三 辅 ” 。 慕 容 霸 为 前 锋 都 督 、 建 锋 将 军 。 选 精 兵 二 十 馀 万 , 讲 武 戒 严 , 为 进 取 之 计 。六 月 , 葬 赵 王 虎 于 显 原 陵 , 谥 曰 武 帝 , 庙 号 太 祖 。桓 温 闻 赵 乱 , 出 屯 安 陆 , 遣 诸 将 经 营 北 方 。 赵 扬 州 刺 史 王 浃 举 寿 春 降 , 西 中 郎 将 陈 逵 进 据 寿 春 。 征 北 大 将 军 褚 裒 上 表 请 伐 赵 , 即 日 戒 严 , 直 指 泗 口 , 朝 议 以 裒 事 任 贵 重 , 不 宜 深 入 , 宜 先 遣 偏 师 。 裒 奏 言 : “ 前 已 遣 前 锋 督 护 王 颐 之 等 径 造 彭 城 , 后 遣 督 护 麋 嶷 进 据 下 邳 。 今 宜 速 发 , 以 成 声 势 。 ” 秋 , 七 月 , 加 裒 征 讨 大 都 督 , 督 徐 、 兗 、 青 、 扬 、 豫 五 州 诸 军 事 , 裒 帅 众 三 万 , 径 赴 彭 城 , 北 方 士 民 降 附 者 日 以 千 计 。朝 野 皆 以 为 中 原 指 期 可 复 , 光 禄 大 夫 蔡 谟 独 谓 所 亲 曰 : “ 胡 灭 诚 为 大 庆 , 然 恐 更 贻 朝 廷 之 忧 。 ” 其 人 曰 : “ 何 谓 也 ? ” 谟 曰 : ’ 夫 能 顺 天 乘 时 , 济 群 生 于 艰 难 者 , 非 上 圣 与 英 雄 不 能 为 也 , 自 馀 则 莫 若 度 德 量 力 。 观 今 日 之 事 , 殆 非 时 贤 所 及 , 必 将 经 营 分 表 , 疲 民 以 逞 ; 既 而 材 略 疏 短 , 不 能 副 心 , 财 殚 力 竭 , 智 勇 俱 困 , 安 得 不 忧 及 朝 廷 乎 ! ”鲁 郡 民 五 百 馀 家 相 与 起 兵 附 晋 , 求 援 于 褚 裒 , 裒 遣 部 将 王 龛 、 李 迈 将 锐 卒 三 千 迎 之 。 赵 南 讨 大 都 督 李 农 帅 骑 二 万 与 龛 等 战 于 代 陂 , 龛 等 大 败 , 皆 没 于 赵 。 八 月 , 裒 退 屯 广 陵 。 陈 逵 闻 之 , 焚 寿 春 积 聚 , 毁 城 遁 还 。 裒 上 疏 乞 自 贬 , 诏 不 许 , 命 裒 还 镇 京 口 , 解 征 讨 都 督 。 时 河 北 大 乱 , 遗 民 二 十 馀 万 口 渡 河 欲 来 归 附 , 会 裒 已 还 , 威 势 不 接 , 皆 不 能 自 拔 , 死 亡 略 尽 。赵 乐 平 王 苞 谋 帅 关 右 之 众 攻 鄴 , 左 长 史 石 光 、 司 马 曹 曜 等 固 谏 , 苞 怒 , 杀 光 等 百 馀 人 。 苞 性 贪 而 无 谋 , 雍 州 豪 杰 知 其 无 成 , 并 遣 使 告 晋 , 梁 州 刺 史 司 马 勋 帅 众 赴 之 。杨 初 袭 赵 西 城 , 破 之 。 九 月 , 凉 州 官 属 共 上 张 重 华 为 丞 相 、 凉 王 、 雍 、 秦 、 凉 三 州 牧 。 重 华 屡 以 钱 帛 赐 左 右 宠 臣 ; 又 喜 博 弈 , 颇 废 政 事 。 从 事 索 振 谏 曰 : “ 先 王 夙 夜 勤 俭 以 实 府 库 , 正 以 仇 耻 未 雪 , 志 平 海 内 故 也 。 殿 下 嗣 位 之 初 , 强 寇 侵 逼 , 赖 重 饵 之 故 , 得 战 士 死 力 , 仅 保 社 稷 。 今 蓄 积 已 虚 而 寇 仇 尚 在 , 岂 可 轻 有 耗 散 , 以 与 无 功 之 人 乎 ! 昔 汉 光 、 武 躬 亲 万 机 , 章 奏 诣 阙 , 报 不 终 日 , 故 能 隆 中 兴 之 业 。 今 章 奏 停 滞 , 动 经 时 月 , 下 情 不 得 上 通 , 沉 冤 困 于 囹 圄 , 殆 非 明 主 之 事 也 。 ” 重 华 谢 之 。司 马 勋 出 骆 谷 , 破 赵 长 城 戍 , 壁 于 悬 钩 , 去 长 安 二 百 里 , 使 治 中 刘 焕 攻 长 安 , 斩 京 兆 太 守 刘 秀 离 , 又 拔 贺 城 ; 三 辅 豪 杰 多 杀 守 令 以 应 勋 , 凡 三 十 馀 壁 , 众 五 万 人 。 赵 乐 平 王 苞 乃 辍 攻 鄴 之 谋 , 使 其 将 麻 秋 、 姚 国 等 将 兵 拒 勋 。 赵 主 遵 遣 车 骑 将 军 王 朗 帅 精 骑 二 万 以 讨 勋 为 名 , 因 劫 苞 送 鄴 。 勋 兵 少 , 畏 朗 , 不 敢 进 。 冬 , 十 月 , 释 悬 钩 , 拔 宛 城 , 杀 赵 南 阳 太 守 袁 景 , 复 还 梁 州 。初 , 赵 主 遵 之 发 李 城 也 , 谓 武 兴 公 闵 曰 : “ 努 力 ! 事 成 , 以 尔 为 太 子 。 ” 既 而 立 太 子 衍 。 闵 恃 功 。 欲 专 朝 政 , 遵 不 听 。 闵 素 骁 勇 , 屡 立 战 功 , 夷 、 夏 宿 将 皆 惮 之 。 既 为 都 督 , 总 内 外 兵 权 , 乃 抚 循 殿 中 将 士 , 皆 奏 为 殿 中 员 外 将 军 , 爵 关 外 侯 。 遵 弗 之 疑 , 而 更 题 名 善 恶 以 挫 抑 之 , 众 咸 怨 怒 。 中 书 令 孟 准 、 左 卫 将 军 王 鸾 劝 遵 稍 夺 闵 兵 权 , 闵 益 恨 望 , 准 等 咸 劝 诛 之 。十 一 月 , 遵 召 义 阳 王 鉴 、 乐 平 王 苞 、 汝 阳 王 琨 、 淮 南 王 昭 等 入 议 于 郑 太 后 前 , 曰 : “ 闵 不 臣 之 迹 渐 著 , 今 欲 诛 之 , 如 何 ? ” 鉴 等 皆 曰 : “ 宜 然 ! ” 郑 氏 曰 : “ 李 城 还 兵 , 无 棘 奴 , 岂 有 今 日 ! 小 骄 纵 之 , 何 可 遽 杀 ! ” 鉴 出 , 遣 宦 者 杨 环 驰 以 告 闵 。 闵 遂 劫 李 农 及 右 卫 将 军 王 基 密 谋 废 遵 , 使 将 军 苏 彦 、 周 成 帅 甲 士 三 千 人 执 遵 于 南 台 。 遵 方 与 妇 人 弹 棋 , 问 成 曰 : “ 反 者 谁 也 ? ” 成 曰 : “ 义 阳 王 鉴 当 立 。 ” 遵 曰 : “ 我 尚 如 是 , 鉴 能 几 时 ! ” 遂 杀 之 于 琨 华 殿 , 并 杀 郑 太 后 、 张 后 、 太 子 衍 、 孟 准 、 王 鸾 及 上 光 禄 张 斐 。 鉴 即 位 , 大 赦 。 以 武 兴 公 闵 为 大 将 军 , 封 武 德 王 , 司 空 李 农 为 大 司 马 , 并 录 尚 书 事 。 郎 闿 为 司 空 , 秦 州 刺 史 刘 群 为 尚 书 左 仆 射 , 侍 中 卢 谌 为 中 书 监 。秦 、 雍 流 民 相 帅 西 归 , 路 由 枋 头 , 共 推 蒲 洪 为 主 , 众 至 十 馀 万 。 洪 子 健 在 鄴 , 斩 关 出 奔 枋 头 。 鉴 惧 洪 之 逼 , 欲 以 计 遣 之 , 乃 以 洪 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 征 西 大 将 军 、 雍 州 牧 、 领 秦 州 刺 史 。 洪 会 官 属 , 议 应 受 与 不 ; 主 簿 程 朴 请 且 与 赵 连 和 , 如 列 国 分 境 而 治 。 洪 怒 曰 : “ 吾 不 堪 为 天 子 邪 , 而 云 列 国 乎 ! ” 引 朴 斩 之 。都 乡 元 穆 侯 褚 裒 还 至 京 口 , 闻 哭 声 甚 多 , 以 问 左 右 , 对 曰 : “ 皆 代 陂 死 者 之 家 也 。 ” 裒 惭 愤 发 疾 ; 十 二 月 , 己 酉 , 卒 。 以 吴 国 内 史 荀 羡 为 使 持 节 、 监 徐 、 兗 二 州 、 扬 州 之 晋 陵 诸 军 事 、 徐 州 刺 史 , 时 年 二 十 八 , 中 兴 方 伯 未 有 如 羡 之 少 者 。赵 主 鉴 使 乐 平 王 苞 、 中 书 令 李 松 、 殿 中 将 军 张 才 夜 攻 石 闵 、 李 农 于 琨 华 殿 , 不 克 , 禁 中 扰 乱 。 鉴 惧 , 伪 若 不 知 者 , 夜 斩 松 、 才 于 西 中 华 门 , 并 杀 苞 。新 兴 王 祗 , 虎 之 子 也 , 时 镇 襄 国 , 与 姚 弋 仲 、 蒲 洪 等 连 兵 , 移 檄 中 外 , 欲 共 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 以 汝 阴 王 琨 为 大 都 督 , 与 张 举 及 侍 中 呼 延 盛 帅 步 骑 七 万 分 讨 祗 等 。中 领 军 石 成 、 侍 中 石 启 、 前 河 东 太 守 石 晖 谋 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 皆 杀 之 。 龙 骧 将 军 孙 伏 都 、 刘 铢 等 帅 羯 士 三 千 伏 于 胡 天 , 亦 欲 诛 闵 、 农 。 鉴 在 中 台 , 伏 都 帅 三 十 馀 人 将 升 台 挟 鉴 以 攻 之 。 鉴 见 伏 都 毁 阁 道 , 临 问 其 故 。 伏 都 曰 : “ 李 农 等 反 , 已 在 东 掖 门 。 臣 欲 帅 卫 士 以 讨 之 , 谨 先 启 知 。 ” 鉴 曰 : “ 卿 是 功 臣 , 好 为 官 陈 力 。 朕 从 台 上 观 , 卿 勿 虑 无 报 也 。 ” 于 是 伏 都 、 铢 帅 众 攻 闵 、 农 , 不 克 , 屯 于 凤 阳 门 。 闵 、 农 帅 众 数 千 毁 金 明 门 而 入 。 鉴 惧 闵 之 杀 己 , 驰 招 闵 、 农 , 开 门 内 之 , 谓 曰 : “ 孙 伏 都 反 , 卿 宜 速 讨 之 。 ” 闵 、 农 攻 斩 伏 都 等 , 自 凤 阳 至 琨 华 , 横 尸 相 枕 , 流 血 成 渠 。 宣 令 内 外 六 夷 , 敢 称 兵 仗 者 斩 。 胡 人 或 斩 关 、 或 逾 城 而 出 者 , 不 可 胜 数 。闵 使 尚 书 王 简 、 少 府 王 郁 帅 众 数 千 守 鉴 于 御 龙 观 , 悬 食 以 给 之 。 下 令 城 中 曰 : “ 近 日 孙 、 刘 构 逆 , 支 党 伏 诛 , 良 善 一 无 预 也 。 今 日 已 后 , 与 官 同 心 者 留 , 不 同 者 各 任 所 之 。 敕 城 门 不 复 相 禁 。 ” 于 是 赵 人 百 里 内 悉 入 城 , 胡 、 羯 去 者 填 门 。 闵 知 胡 之 不 为 己 用 , 班 令 内 外 : “ 赵 人 斩 一 胡 首 送 凤 阳 门 者 , 文 官 进 位 三 等 , 武 官 悉 拜 牙 门 。 ” 一 日 之 中 , 斩 首 数 万 。 闵 亲 帅 赵 人 以 诛 胡 、 羯 , 无 贵 贱 、 男 女 、 少 长 皆 斩 之 , 死 者 二 十 馀 万 , 尸 诸 城 外 , 悉 为 野 犬 豺 狼 所 食 。 其 屯 戍 四 方 者 , 闵 皆 以 书 命 赵 人 为 将 帅 者 诛 之 , 或 高 鼻 多 须 滥 死 者 半 。燕 王 俊 遣 使 至 凉 州 , 约 张 重 华 共 击 赵 。高 句 丽 王 钊 送 前 东 夷 护 军 宋 晃 于 燕 , 燕 王 俊 赦 之 , 更 名 曰 活 , 拜 为 中 尉 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 六 年 ( 庚 戌 , 公 元 三 五 零 年 )春 , 正 月 , 赵 大 将 军 闵 欲 灭 去 石 氏 之 迹 , 托 以 谶 文 有 “ 继 赵 李 ” , 更 国 号 曰 卫 , 易 姓 李 氏 , 大 赦 , 改 元 青 龙 。 太 宰 赵 庶 、 太 尉 张 举 、 中 军 将 军 张 春 、 光 禄 大 夫 石 岳 、 抚 军 石 宁 、 武 卫 将 军 张 季 及 公 侯 、 卿 、 校 、 龙 腾 等 万 馀 人 , 出 奔 襄 国 , 汝 阴 王 琨 奔 冀 州 。 抚 军 将 军 张 沈 据 滏 口 , 张 贺 度 据 石 渎 , 建 义 将 军 段 勤 据 黎 阳 , 宁 南 将 军 杨 群 据 桑 壁 , 刘 国 据 阳 城 , 段 龛 据 陈 留 , 姚 弋 仲 据 滠 头 , 蒲 洪 据 枋 头 , 众 各 数 万 , 皆 不 附 于 闵 。 勤 , 末 柸 之 子 ; 龛 , 兰 之 子 也 。王 朗 、 麻 秋 自 长 安 赴 洛 阳 。 秋 承 闵 书 , 诛 朗 部 胡 千 馀 人 。 朗 奔 襄 国 。 秋 帅 众 归 鄴 , 蒲 洪 使 其 子 龙 骧 将 军 雄 迎 击 , 获 之 , 以 为 军 师 将 军 。汝 阴 王 琨 及 张 举 、 王 朗 帅 众 七 万 伐 鄴 , 大 将 军 闵 帅 骑 千 馀 与 战 于 城 北 ; 闵 操 两 刃 矛 , 驰 骑 击 之 , 所 向 摧 陷 , 斩 首 三 千 级 , 琨 等 大 败 而 去 。 闵 与 李 农 帅 骑 三 万 讨 张 贺 度 于 石 渎 。闰 月 , 卫 主 鉴 密 遣 宦 者 赍 书 召 张 沈 等 , 使 乘 虚 袭 鄴 。 宦 者 以 告 闵 、 农 , 闵 、 农 驰 还 , 废 鉴 , 杀 之 , 并 杀 赵 主 虎 三 十 八 孙 , 尽 灭 石 氏 , 姚 弋 仲 子 曜 武 将 军 益 、 武 卫 将 军 若 帅 禁 兵 数 千 斩 关 奔 滠 头 。 弋 仲 帅 众 讨 闵 , 军 于 混 轿 。司 徒 申 钟 等 上 尊 号 于 闵 , 闵 以 让 李 农 , 农 固 辞 。 闵 曰 : “ 吾 属 故 晋 人 也 , 今 晋 室 犹 存 , 请 与 诸 君 分 割 州 郡 , 各 称 牧 、 守 、 公 、 侯 , 奉 表 迎 晋 天 子 还 都 洛 阳 , 何 如 ? ” 尚 书 胡 睦 进 曰 : “ 陛 下 圣 德 应 天 , 宜 登 在 位 , 晋 氏 衰 微 , 远 窜 江 表 , 岂 能 总 驭 英 雄 , 混 壹 四 海 乎 ! ” 闵 曰 : “ 胡 尚 书 之 言 , 可 谓 识 机 知 命 矣 。 ” 乃 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 永 兴 , 国 号 大 魏 。朝 廷 闻 中 原 大 乱 , 复 谋 进 取 。 己 丑 , 以 扬 州 刺 史 殷 浩 为 中 军 将 军 、 假 节 、 都 督 扬 、 豫 、 徐 、 兗 、 青 五 州 诸 军 事 , 以 蒲 洪 为 氐 王 、 使 持 节 、 征 北 大 将 军 、 都 督 河 北 诸 军 事 、 冀 州 剌 史 、 广 川 郡 公 ; 蒲 健 为 假 节 、 右 将 军 、 监 河 北 征 讨 前 锋 诸 军 事 、 襄 国 公 。姚 弋 仲 、 蒲 洪 各 有 据 关 右 之 志 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 众 五 万 击 洪 , 洪 迎 击 , 破 之 , 斩 获 三 万 馀 级 。 洪 自 称 大 都 督 、 大 将 军 、 大 单 于 、 三 秦 王 , 改 姓 苻 氏 。 以 南 安 雷 弱 儿 为 辅 国 将 军 ; 安 定 梁 椤 为 前 将 军 , 领 左 长 史 ; 冯 翊 鱼 遵 为 右 将 军 , 领 右 长 史 ; 京 兆 段 陵 为 左 将 军 , 领 左 司 马 ; 王 堕 为 右 将 军 , 领 右 司 马 ; 天 水 赵 俱 、 陇 西 牛 夷 、 北 地 辛 牢 皆 为 从 事 中 郎 ; 氐 酋 毛 贵 为 单 于 辅 相 。二 月 , 燕 王 俊 使 慕 容 霸 将 兵 二 万 自 东 道 出 徒 河 , 慕 舆 于 自 西 道 出 蠮 螉 塞 , 俊 自 中 道 出 卢 龙 塞 , 以 伐 赵 。 以 慕 容 恪 、 鲜 于 亮 为 前 驱 , 命 慕 舆 泥 槎 山 通 道 。 留 世 子 晔 守 龙 城 , 以 内 史 刘 斌 为 大 司 农 , 与 典 书 令 皇 甫 真 留 统 后 事 。霸 军 至 三 陉 , 赵 征 东 将 军 邓 恒 惶 怖 , 焚 仓 库 , 弃 安 乐 遁 去 , 与 幽 州 刺 史 王 午 共 保 蓟 。 徙 河 南 部 都 尉 孙 泳 急 入 安 乐 , 扑 灭 馀 火 , 籍 其 谷 帛 。 霸 收 安 乐 、 北 平 兵 粮 , 与 俊 会 临 渠 。三 月 , 燕 兵 至 无 终 。 王 午 留 其 将 王 佗 以 数 千 人 守 蓟 , 与 邓 恒 走 保 鲁 口 。 乙 巳 , 俊 拔 蓟 , 执 王 佗 , 斩 之 。 俊 欲 悉 坑 其 士 卒 千 馀 人 , 慕 容 霸 谏 曰 : “ 赵 为 暴 虐 , 王 兴 师 伐 之 , 将 以 拯 民 于 涂 炭 而 抚 有 中 州 也 ; 今 始 得 蓟 而 坑 其 士 卒 , 恐 不 可 以 为 王 师 之 先 声 也 。 ” 乃 释 之 。 俊 入 都 于 蓟 , 中 州 士 女 降 者 相 继 。 燕 兵 至 范 阳 , 范 阳 太 守 李 产 欲 为 石 氏 拒 燕 , 众 莫 为 用 , 乃 帅 八 城 令 长 出 降 ; 俊 复 以 产 为 太 守 。产 子 绩 为 幽 州 别 驾 , 弃 其 家 从 王 午 在 鲁 口 。 邓 恒 谓 午 曰 : “ 绩 乡 里 在 北 , 父 已 降 燕 , 今 虽 在 此 , 恐 终 难 相 保 , 徒 为 人 累 , 不 如 去 之 。 ” 午 曰 : “ 此 何 言 也 ! 夫 以 当 今 丧 乱 , 而 绩 乃 能 立 义 捐 家 , 情 节 之 重 , 虽 古 烈 士 无 以 过 , 乃 欲 以 猜 嫌 害 之 ? 燕 、 赵 之 士 闻 之 , 谓 我 直 相 聚 为 贼 , 了 无 意 识 。 众 情 一 散 , 不 可 复 集 , 此 为 坐 自 屠 溃 也 。 ” 恒 乃 止 。 午 犹 虑 诸 将 不 与 己 同 心 , 或 致 非 意 , 乃 遣 绩 归 。 绩 始 辞 午 往 见 燕 王 俊 , 俊 让 之 曰 : “ 卿 不 识 天 命 , 弃 父 邀 名 , 今 日 乃 始 来 邪 ! ” 对 曰 : “ 臣 眷 恋 旧 主 , 志 存 微 节 , 官 身 所 在 , 何 事 非 君 ! 殿 下 方 以 义 取 天 下 , 臣 未 谓 得 见 之 晚 也 。 ” 俊 悦 , 善 待 之 。俊 以 弟 宜 为 代 郡 城 郎 , 孙 泳 为 广 宁 太 守 , 悉 置 幽 州 郡 县 守 宰 。甲 子 , 俊 使 中 部 俟 釐 慕 舆 句 督 蓟 中 留 事 , 自 将 击 邓 恒 于 鲁 口 。 军 至 清 梁 , 恒 将 鹿 勃 早 将 数 千 人 夜 袭 燕 营 , 半 已 得 入 , 先 犯 前 锋 都 督 慕 容 霸 , 突 入 幕 下 , 霸 起 奋 击 , 手 杀 十 馀 人 , 早 不 能 进 。 由 是 燕 军 得 严 , 俊 谓 慕 舆 根 曰 : “ 贼 锋 甚 锐 , 宜 且 避 之 。 ” 根 正 色 曰 : “ 我 众 彼 寡 , 力 不 相 敌 , 故 乘 夜 来 战 , 冀 万 一 获 利 。 今 求 贼 得 贼 , 正 当 击 之 , 复 何 所 疑 ! 王 但 安 卧 , 臣 等 自 为 王 破 之 ! ” 俊 不 能 自 安 , 内 史 李 洪 从 俊 出 营 外 , 屯 高 冢 上 。 根 帅 左 右 精 勇 数 百 人 从 中 牙 直 前 击 早 , 李 洪 徐 整 骑 队 还 助 之 , 早 乃 退 走 。 众 军 追 击 四 十 馀 里 , 早 仅 以 身 免 , 所 从 士 卒 死 亡 略 尽 。 俊 引 兵 还 蓟 。魏 主 闵 复 姓 冉 氏 , 尊 母 王 氏 为 皇 太 后 , 立 妻 董 氏 为 皇 后 , 子 智 为 皇 太 子 , 胤 、 明 裕 皆 为 王 。 以 李 农 为 太 宰 、 领 太 尉 、 录 尚 书 事 , 封 齐 王 , 其 子 皆 封 县 公 。 遣 使 者 持 节 赦 诸 军 屯 , 皆 不 从 。麻 秋 说 苻 洪 曰 : “ 冉 闵 、 石 祗 方 相 持 , 中 原 之 乱 未 可 平 也 。 不 如 先 取 关 中 , 基 业 已 固 , 然 后 东 争 天 下 , 谁 能 敌 之 ! ” 洪 深 然 之 。 既 而 秋 因 宴 鸩 洪 , 欲 并 其 众 ; 世 子 健 收 秋 斩 之 。 洪 谓 健 曰 : “ 吾 所 以 未 入 关 者 , 以 为 中 州 可 定 ; 今 不 幸 为 竖 子 所 困 。 中 州 非 汝 兄 弟 所 能 办 , 我 死 , 汝 急 入 关 ! ” 言 终 而 卒 。 健 代 统 其 众 , 乃 去 大 都 督 、 大 将 军 、 三 秦 王 之 号 , 称 晋 官 爵 , 遣 其 叔 父 安 来 告 丧 , 且 请 朝 命 。赵 新 兴 王 祗 即 皇 帝 位 于 襄 国 , 改 元 永 守 。 以 汝 阴 王 琨 为 相 国 , 六 夷 据 州 郡 拥 兵 者 皆 应 之 。 祗 以 姚 弋 仲 为 右 丞 相 、 亲 赵 王 , 待 以 殊 礼 。 弋 仲 子 襄 , 雄 勇 多 才 略 , 士 民 爱 之 , 请 弋 仲 以 为 嗣 , 弋 仲 以 襄 非 长 子 , 不 许 ; 请 者 日 以 千 数 , 弋 仲 乃 使 之 将 兵 。 祗 以 襄 为 骠 骑 将 军 、 豫 州 刺 史 、 新 昌 公 。 又 以 苻 健 为 都 督 河 南 诸 军 事 、 镇 南 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 兗 州 牧 、 略 阳 郡 公 。 夏 , 四 月 , 赵 主 祗 遣 汝 阴 王 琨 将 兵 十 万 伐 魏 。魏 主 闵 杀 李 农 及 其 三 子 , 并 尚 书 令 王 谟 、 侍 中 王 衍 、 中 常 待 严 震 、 赵 升 。 闵 遣 使 临 江 告 晋 曰 : “ 逆 胡 乱 中 原 , 今 已 诛 之 ; 能 共 讨 者 , 可 遣 军 来 也 ” 。 朝 廷 不 应 。五 月 , 庐 江 太 守 袁 真 攻 魏 合 肥 , 克 之 , 虏 其 居 民 而 还 。六 月 , 赵 汝 阴 王 琨 进 据 邯 郸 , 镇 南 将 军 刘 国 自 繁 阳 会 之 。 魏 卫 将 军 王 泰 击 琨 , 大 破 之 , 死 者 万 馀 人 。 刘 国 还 繁 阳 。初 , 段 兰 卒 于 令 支 , 段 龛 代 领 其 众 , 因 石 氏 之 乱 , 拥 部 落 南 徙 。 秋 , 七 月 , 龛 引 兵 东 据 广 固 , 自 称 齐 王 。八 月 , 代 郡 人 赵 榼 帅 三 百 馀 家 叛 燕 , 归 赵 并 州 刺 史 张 平 。 燕 王 俊 徙 广 宁 、 上 谷 二 郡 民 于 徐 无 , 代 郡 民 于 凡 城 。王 朗 之 去 长 安 也 , 朗 司 马 京 兆 杜 洪 据 长 安 , 自 称 晋 征 北 将 军 、 雍 州 刺 史 , 以 冯 翊 张 琚 为 司 马 ; 关 西 夷 、 夏 皆 应 之 。 苻 健 欲 取 之 , 恐 洪 知 之 , 乃 受 赵 官 爵 。 以 赵 俱 为 河 内 太 守 , 戍 温 ; 牛 夷 为 安 集 将 军 , 戍 怀 ; 治 宫 室 于 枋 头 , 课 民 种 麦 , 示 无 西 意 , 有 知 而 不 种 者 , 健 杀 之 以 徇 。 既 而 自 称 晋 征 西 大 将 军 、 都 督 关 中 诸 军 事 、 雍 州 刺 史 ; 以 武 威 贾 玄 硕 为 左 长 史 , 洛 阳 梁 安 为 长 史 , 段 纯 为 左 司 马 , 辛 牢 为 右 司 马 , 京 兆 王 鱼 、 安 定 程 肱 、 胡 文 等 为 军 咨 祭 酒 , 悉 众 而 西 。 以 鱼 遵 为 前 锋 , 行 至 盟 津 , 为 浮 梁 以 济 。 遣 弟 辅 国 将 军 雄 帅 众 五 千 自 潼 关 入 , 兄 子 扬 武 将 军 菁 帅 众 七 千 自 轵 关 入 。 临 别 , 执 菁 手 曰 : “ 若 事 不 捷 , 汝 死 河 北 , 我 死 河 南 , 不 复 相 见 。 ” 既 济 , 焚 桥 , 自 帅 大 众 随 雄 而 进 。杜 洪 闻 之 , 与 健 书 , 侮 嫚 之 。 以 张 琚 弟 先 为 征 虏 将 军 , 帅 众 万 三 千 逆 战 于 潼 关 之 北 。 先 兵 大 败 , 走 还 长 安 。 洪 悉 召 关 中 之 众 以 拒 健 。 洪 弟 郁 劝 洪 迎 健 , 洪 不 从 ; 郁 帅 所 部 降 于 健 。健 遣 苻 雄 徇 渭 北 。 氐 酋 毛 受 屯 高 陵 , 徐 磋 屯 好 畤 , 羌 酋 白 犊 屯 黄 白 , 众 各 数 万 , 皆 斩 洪 使 , 遣 子 降 于 健 。 苻 菁 、 鱼 遵 所 过 城 邑 , 无 不 降 附 。 洪 惧 , 固 守 长 安 。张 贺 度 、 段 勤 、 刘 国 、 靳 豚 会 于 昌 城 , 将 攻 鄴 。 魏 主 闵 自 将 击 之 , 战 于 苍 亭 , 贺 度 等 大 败 , 死 者 二 万 八 千 人 , 追 斩 靳 豚 于 阴 安 , 尽 俘 其 众 而 归 。 闵 戎 卒 三 十 馀 万 , 旌 旗 、 钲 鼓 绵 亘 百 馀 里 , 虽 石 氏 之 盛 , 无 以 过 也 。故 晋 散 骑 常 侍 陇 西 辛 谧 , 有 高 名 , 历 刘 、 石 之 世 , 征 辟 皆 不 就 ; 闵 备 礼 征 为 太 常 。 谧 遗 闵 书 , 以 为 : “ 物 极 则 反 , 致 至 则 危 。 君 王 功 已 成 矣 , 宜 因 兹 大 捷 , 归 身 晋 朝 , 必 有 由 、 夷 之 廉 , 享 松 、 乔 之 寿 矣 。 ” 因 不 食 而 卒 。九 月 , 燕 王 俊 南 徇 冀 州 , 取 章 武 、 河 间 。 初 , 勃 海 贾 坚 , 少 尚 气 节 , 仕 赵 为 殿 中 督 。 赵 亡 , 坚 弃 魏 主 闵 还 乡 里 , 拥 部 曲 数 千 家 。 燕 慕 容 评 徇 勃 海 , 遣 使 招 之 , 坚 终 不 降 。 评 与 战 , 擒 之 。 俊 以 评 为 章 武 太 守 , 封 裕 为 河 间 太 守 。 俊 与 慕 容 恪 皆 爱 贾 坚 之 材 。 坚 时 年 六 十 馀 , 恪 闻 其 善 射 , 置 牛 百 步 上 以 试 之 。 坚 曰 : “ 少 之 时 能 令 不 中 , 今 老 矣 , 往 往 中 之 。 ” 乃 射 再 发 , 一 矢 拂 脊 , 一 矢 磨 腹 , 皆 附 肤 落 毛 , 上 下 如 一 , 观 者 咸 服 其 妙 。 俊 以 坚 为 乐 陵 太 守 , 治 高 城 。苻 菁 与 张 先 战 于 渭 北 , 擒 之 , 三 辅 郡 县 堡 壁 皆 降 。 冬 , 十 月 , 苻 健 长 驱 至 长 安 , 杜 洪 、 张 琚 奔 司 竹 。燕 王 俊 还 蓟 , 留 诸 将 守 之 ; 俊 还 龙 城 , 谒 陵 庙 。十 一 月 , 魏 主 闵 帅 骑 十 万 攻 襄 国 。 署 其 子 太 原 王 胤 为 大 单 于 、 骠 骑 大 将 军 , 以 降 胡 一 千 配 之 为 麾 下 。 光 禄 大 夫 韦 謏 谏 曰 : “ 胡 、 羯 皆 我 之 仇 敌 , 今 来 归 附 , 苟 存 性 命 耳 ; 万 一 为 变 , 悔 之 何 及 ! 请 诛 屏 降 胡 , 去 单 于 之 号 , 以 防 微 杜 渐 。 ” 闵 方 欲 抚 纳 群 胡 , 大 怒 , 诛 謏 及 其 子 伯 阳 。甲 午 , 苻 健 入 长 安 , 以 民 心 思 晋 , 乃 遣 参 军 杜 山 伯 诣 建 康 献 捷 , 并 修 好 于 桓 温 。 于 是 秦 、 雍 夷 夏 皆 附 之 。 赵 凉 州 刺 史 石 宁 独 据 上 邽 不 下 , 十 二 月 , 苻 雄 击 斩 之 。蔡 谟 除 司 徒 , 三 年 不 就 职 ; 诏 书 屡 下 , 太 后 遣 使 谕 意 , 谟 终 不 受 。 于 是 帝 临 轩 , 遣 侍 中 纪 据 、 黄 门 郎 丁 纂 征 谟 ; 谟 陈 疾 笃 , 使 主 簿 谢 攸 陈 让 。 自 旦 至 申 , 使 者 十 馀 返 , 而 谟 不 至 。 时 帝 方 八 岁 , 甚 倦 , 问 左 右 曰 : “ 所 召 人 何 以 至 今 不 来 ? 临 轩 何 时 当 竟 ? ” 太 后 以 君 臣 俱 疲 , 乃 诏 : “ 必 不 来 者 , 宜 罢 朝 。 ” 中 军 将 军 殷 浩 奏 免 吏 部 尚 书 江 A 1 7 0 官 。 会 稽 王 昱 令 曹 曰 : “ 蔡 公 傲 违 上 命 , 无 人 臣 之 礼 。 若 人 主 卑 屈 于 上 , 大 义 不 行 于 下 , 亦 不 知 所 以 为 政 矣 。 ” 公 卿 乃 奏 : “ 谟 悖 慢 傲 上 , 罪 同 不 臣 , 请 送 廷 尉 以 正 刑 书 。 ” 谟 惧 , 帅 子 弟 素 服 诣 阙 稽 颡 , 自 到 廷 尉 待 罪 。 殷 浩 欲 加 谟 大 辟 。 会 徐 州 刺 史 荀 羡 入 朝 , 浩 以 问 羡 , 羡 曰 : “ 蔡 公 今 日 事 危 , 明 日 必 有 桓 、 文 之 举 。 ” 浩 乃 止 。 下 诏 免 谟 为 庶 人 。。

起 重 光 大 渊 献 , 尽 阏 逢 摄 提 格 , 凡 四 年 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 七 年 ( 辛 亥 , 公 元 三 五 一 年 )春 , 正 月 , 丁 酉 , 日 有 食 之 。苻 健 左 长 史 贾 玄 硕 等 请 依 刘 备 称 汉 中 王 故 事 , 表 健 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 大 单 于 、 秦 王 。 健 怒 曰 : “ 吾 岂 堪 为 秦 王 邪 ! 且 晋 使 未 返 , 我 之 官 爵 , 非 汝 曹 所 知 也 。 ” 既 而 密 使 梁 安 讽 玄 硕 等 上 尊 号 , 健 辞 让 再 三 , 然 后 许 之 。 丙 辰 , 健 即 天 王 、 大 单 于 位 , 国 号 大 秦 , 大 赦 , 改 元 皇 始 。 追 尊 父 洪 为 武 惠 皇 帝 , 庙 号 太 祖 ; 立 妻 强 氏 为 天 王 后 , 子 苌 为 太 子 , 靓 为 平 原 公 , 生 为 淮 南 公 , 觌 为 长 乐 公 , 方 为 高 阳 公 , 硕 为 北 平 公 , 腾 为 淮 阳 公 , 柳 为 晋 公 , 桐 为 汝 南 公 , 廋 为 魏 公 , 武 为 燕 公 , 幼 为 赵 公 。 以 苻 雄 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 丞 相 、 领 车 骑 大 将 军 、 雍 州 牧 、 东 海 公 ; 苻 菁 为 卫 大 将 军 、 平 昌 公 , 宿 卫 二 宫 ; 雷 弱 儿 为 太 尉 , 毛 贵 为 司 空 , 略 阳 姜 伯 周 为 尚 书 令 , 梁 楞 为 左 仆 射 , 王 堕 为 右 仆 射 , 鱼 遵 为 太 子 太 师 , 强 平 为 太 傅 , 段 纯 为 太 保 , 吕 婆 楼 为 散 骑 常 侍 。 伯 周 , 健 之 舅 ; 平 , 王 后 之 弟 ; 婆 楼 , 本 略 阳 氐 酋 也 。 段 龛 请 以 青 州 内 附 ; 二 月 , 戊 寅 , 以 龛 为 镇 北 将 军 , 封 齐 公 。魏 主 闵 攻 围 襄 国 百 馀 日 , 赵 主 祗 危 急 , 乃 去 皇 帝 之 号 , 称 赵 王 ; 遣 太 尉 张 举 乞 师 于 燕 , 许 送 传 国 玺 , 中 军 将 军 张 春 乞 师 于 姚 弋 仲 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 骑 二 万 八 千 救 赵 , 诫 之 曰 : “ 冉 闵 弃 仁 背 义 , 屠 灭 石 氏 。 我 受 人 厚 遇 , 当 为 复 仇 , 老 病 不 能 自 行 ; 汝 才 十 倍 于 闵 , 若 不 枭 擒 以 来 , 不 必 复 见 我 也 ! ” 弋 仲 亦 遣 使 告 于 燕 , 燕 主 俊 遣 御 难 将 军 悦 绾 将 兵 三 万 往 会 之 。冉 闵 闻 俊 欲 救 赵 , 遣 大 司 马 从 事 中 郎 广 宁 常 炜 使 于 燕 。 俊 使 封 裕 诘 之 曰 : “ 冉 闵 , 石 氏 养 息 , 负 恩 作 逆 , 何 敢 辄 称 大 号 ? ” 炜 曰 : “ 汤 放 桀 , 武 王 伐 纣 , 以 兴 商 、 周 之 业 ; 曹 孟 德 养 于 宦 官 , 莫 知 所 出 , 卒 立 魏 氏 之 基 。 苟 非 天 命 , 安 能 成 功 ! 推 此 而 言 , 何 必 致 问 ! ” 裕 曰 : “ 人 言 冉 闵 初 立 , 铸 金 为 己 像 , 以 卜 成 败 , 而 像 不 成 , 信 乎 ? ” 炜 曰 : “ 不 闻 。 ” 裕 曰 : “ 南 来 者 皆 云 如 是 , 何 故 隐 之 ? ” 炜 曰 : “ 奸 伪 之 人 欲 矫 天 命 以 惑 人 者 , 乃 假 符 瑞 、 托 蓍 龟 以 自 重 , 魏 主 握 符 玺 , 据 中 州 , 受 命 何 疑 ; 而 更 反 真 为 伪 , 取 决 于 金 像 乎 ! ” 裕 曰 : “ 传 国 玺 果 安 在 ? ” 炜 曰 : “ 在 鄴 ” 。 裕 曰 : “ 张 举 言 在 襄 国 。 ” 炜 曰 : “ 杀 胡 之 日 , 在 鄴 者 殆 无 孑 遗 ; 时 有 迸 漏 者 , 皆 潜 伏 沟 渎 中 耳 , 彼 安 知 玺 之 所 在 乎 ! 彼 求 救 者 , 为 妄 诞 之 辞 , 无 所 不 可 , 况 一 玺 乎 ! ”俊 犹 以 张 举 之 言 为 信 , 乃 积 柴 其 旁 , 使 裕 以 其 私 诱 之 , 曰 : “ 君 更 熟 思 , 无 为 徒 取 灰 灭 ! ” 炜 正 色 曰 : “ 石 氏 贪 暴 , 亲 帅 大 兵 攻 燕 国 都 。 虽 不 克 而 返 , 然 志 在 必 取 。 故 运 资 粮 、 聚 器 械 于 东 北 者 , 非 以 相 资 , 乃 欲 相 灭 也 。 魏 主 诛 剪 石 氏 , 虽 不 为 燕 , 臣 子 之 心 , 闻 仇 雠 之 灭 , 义 当 如 何 ? 而 更 为 彼 责 我 , 不 亦 异 乎 ! 吾 闻 死 者 骨 肉 下 于 土 , 精 魂 升 于 天 。 蒙 君 之 惠 , 速 益 薪 纵 火 , 使 仆 得 上 诉 于 帝 足 矣 ! ” 左 右 请 杀 之 , 俊 曰 : “ 彼 不 惮 杀 身 而 徇 其 主 , 忠 臣 也 ! 且 冉 闵 有 罪 , 使 臣 何 预 焉 ! ” 使 出 就 馆 。 夜 , 使 其 乡 人 赵 瞻 往 劳 之 , 且 曰 : “ 君 何 不 以 实 言 ? 王 怒 , 欲 处 君 于 辽 、 碣 之 表 , 奈 何 ? ” 炜 曰 : “ 吾 结 发 以 来 , 尚 不 欺 布 衣 , 况 人 主 乎 ! 曲 意 苟 合 , 性 所 不 能 。 直 情 尽 言 , 虽 沉 东 海 , 不 敢 避 也 ! ” 遂 卧 向 壁 , 不 复 与 瞻 言 。 瞻 具 以 白 俊 , 俊 乃 囚 炜 于 龙 城 。赵 并 州 刺 史 张 平 遣 使 降 秦 , 秦 王 以 平 为 大 将 军 、 冀 州 牧 。燕 王 逡 还 蓟 。三 月 , 姚 襄 及 赵 汝 阴 王 琨 各 引 兵 救 襄 国 。 冉 闵 遣 车 骑 将 军 胡 睦 拒 襄 于 长 芦 , 将 军 孙 威 拒 琨 于 黄 丘 , 皆 败 还 , 士 卒 略 尽 。闵 欲 自 出 击 之 , 卫 将 军 王 泰 谏 曰 : “ 今 襄 国 未 下 , 外 救 云 集 , 若 我 出 战 , 必 覆 背 受 敌 , 此 危 道 也 。 不 若 固 垒 以 挫 其 锐 , 徐 观 其 衅 而 击 之 。 且 陛 下 亲 临 行 陈 , 如 失 万 全 , 则 大 事 去 矣 。 ” 闵 将 止 , 道 士 法 饶 进 曰 : “ 陛 下 围 襄 国 经 年 , 无 尺 寸 之 功 , 今 贼 至 , 又 避 不 击 , 将 何 以 使 将 士 乎 ! 且 太 白 入 昴 , 当 杀 胡 王 , 百 战 百 克 , 不 可 失 也 ! ” 闵 攘 袂 大 言 曰 : “ 吾 战 决 矣 , 敢 沮 众 者 斩 ! ” 乃 悉 众 出 , 与 襄 、 琨 战 。 悦 绾 适 以 燕 兵 至 , 去 魏 兵 数 里 , 疏 布 骑 卒 , 曳 柴 扬 尘 , 魏 人 望 之 恟 惧 , 襄 、 琨 、 绾 三 面 击 之 , 赵 王 祗 自 后 冲 之 , 魏 兵 大 败 , 闵 与 十 馀 骑 走 还 鄴 。 降 胡 栗 特 康 等 执 大 单 于 胤 及 左 仆 射 刘 琦 以 降 赵 , 赵 王 祗 杀 之 。 胡 睦 及 司 空 石 璞 、 尚 书 令 徐 机 、 中 书 监 卢 谌 等 并 将 士 死 者 凡 十 馀 万 人 。 闵 潜 还 , 人 无 知 者 。 鄴 另 震 恐 , 讹 言 闵 已 没 。 射 声 校 尉 张 艾 请 闵 亲 郊 以 安 众 心 。 闵 从 之 , 讹 言 乃 息 。 闵 支 解 法 饶 父 子 , 赠 韦 謏 大 司 徒 。 姚 襄 还 还 滠 头 , 姚 弋 仲 怒 其 不 擒 闵 , 杖 之 一 百 。初 , 闵 之 为 赵 相 也 , 悉 散 仓 库 以 树 私 恩 , 与 羌 、 胡 相 攻 , 无 月 不 战 。 赵 所 徙 青 、 雍 、 幽 、 荆 四 州 人 民 及 氐 、 羌 、 胡 蛮 数 百 万 口 , 以 赵 法 禁 不 行 , 各 还 本 土 ; 道 路 交 错 , 互 相 杀 掠 , 其 能 达 者 什 有 二 、 三 。 中 原 大 乱 。 因 以 饥 疫 , 人 相 食 , 无 复 耕 者 。赵 王 祗 使 其 将 刘 显 帅 众 七 万 攻 鄴 , 军 于 明 光 宫 , 去 鄴 二 十 三 里 。 魏 主 闵 恐 , 召 王 泰 , 欲 与 之 谋 。 泰 恚 前 言 之 不 从 , 辞 以 疮 甚 。 闵 亲 临 问 之 , 泰 固 称 疾 笃 。 闵 怒 , 还 宫 , 谓 左 右 曰 : “ 巴 奴 , 乃 公 岂 假 汝 为 命 邪 ! 要 将 先 灭 群 胡 , 却 斩 王 泰 。 ” 乃 悉 众 出 战 , 大 破 显 军 , 追 奔 至 阳 平 , 斩 首 三 万 馀 级 。 显 惧 , 密 使 请 降 , 求 杀 祗 以 自 效 , 闵 乃 引 归 。 会 有 告 王 泰 欲 叛 入 秦 者 , 闵 杀 之 , 夷 其 三 族 。秦 王 健 分 遣 使 者 问 民 疾 苦 , 搜 罗 俊 异 , 宽 重 敛 之 税 , 弛 离 宫 之 禁 , 罢 无 用 之 器 , 去 侈 靡 之 服 , 凡 赵 之 苛 政 不 便 于 民 者 皆 除 之 。杜 洪 、 张 琚 遣 使 召 梁 州 刺 史 司 马 勋 。 夏 , 四 月 , 勋 帅 步 骑 三 万 赴 之 , 秦 王 健 御 之 于 五 丈 原 。 勋 屡 战 皆 败 , 退 归 南 郑 。 健 以 中 书 令 贾 玄 硕 始 者 不 上 尊 号 , 衔 之 , 使 人 告 玄 硕 与 司 马 勋 通 , 并 其 诸 子 皆 杀 之 。渤 海 人 逄 约 因 赵 乱 , 拥 众 数 千 家 附 于 魏 , 魏 以 约 为 渤 海 太 守 。 故 太 守 刘 准 , 隗 之 兄 子 也 , 土 豪 封 放 , 弈 之 从 弟 也 ; 别 聚 众 自 守 。 闵 以 准 为 幽 州 刺 史 , 与 约 中 分 渤 海 。 燕 王 俊 使 封 弈 讨 约 , 使 昌 黎 太 守 高 开 讨 准 、 放 。 开 , 瞻 之 子 也 。弈 引 兵 直 抵 约 垒 , 遣 人 谓 约 曰 : “ 相 与 乡 里 , 隔 绝 日 久 , 会 遇 甚 难 。 时 事 利 害 , 人 各 有 心 , 非 所 论 也 。 愿 单 出 一 相 见 , 以 写 伫 结 之 情 。 ” 约 素 信 重 弈 , 即 出 , 见 弈 于 门 外 。 各 屏 骑 卒 , 单 马 交 语 。 弈 与 论 叙 平 生 毕 , 因 说 之 曰 : “ 与 君 累 世 同 乡 , 情 相 爱 重 , 诚 欲 君 享 祚 无 穷 ; 今 既 获 展 奉 , 不 可 不 尽 所 怀 。 冉 闵 乘 石 氏 之 乱 , 奄 有 成 资 , 是 宜 天 下 服 其 强 矣 , 而 祸 乱 方 始 , 固 知 天 命 不 可 力 争 也 。 燕 王 弈 也 载 德 , 奉 义 讨 乱 , 所 征 无 敌 。 今 已 都 蓟 , 南 临 赵 、 魏 , 远 近 之 民 , 襁 负 归 之 。 民 厌 荼 毒 , 咸 思 有 道 。 冉 闵 之 亡 , 匪 朝 伊 夕 , 成 败 之 形 , 昭 然 易 见 。 且 燕 王 肇 开 王 业 , 虚 心 贤 俊 , 君 能 翻 然 改 图 , 则 功 参 绛 、 灌 , 庆 流 苗 裔 , 孰 与 为 亡 国 将 , 守 孤 城 以 待 必 至 之 祸 哉 ! ” 约 闻 之 , 怅 然 不 言 。 弈 给 使 张 安 , 有 勇 力 ; 弈 豫 戒 之 , 俟 约 气 下 , 安 突 前 持 其 马 鞚 , 因 挟 之 而 驰 。 至 营 , 弈 与 坐 , 谓 曰 : “ 君 计 不 能 自 决 , 故 相 为 决 之 , 非 欲 取 君 以 邀 功 , 乃 欲 全 君 以 安 民 也 。 ”高 开 至 渤 海 , 准 、 放 迎 降 。 俊 以 放 为 渤 海 太 守 , 准 为 左 司 马 , 约 参 军 事 。 以 约 诱 于 人 而 遇 获 , 更 其 名 曰 钓 。刘 显 弑 赵 王 祗 及 其 丞 相 安 乐 王 炳 、 太 宰 赵 庶 等 十 馀 人 , 传 首 于 鄴 。 骠 骑 将 军 石 宁 奔 柏 人 。 魏 主 闵 焚 祗 首 于 通 衢 , 拜 显 上 大 将 军 、 大 单 于 、 冀 州 牧 。五 月 , 赵 兗 州 刺 史 刘 启 自 鄄 城 来 奔 。秋 , 七 月 , 刘 显 复 引 兵 攻 鄴 , 魏 主 闵 击 败 之 。 显 还 , 称 帝 于 襄 国 。八 月 , 魏 徐 州 刺 史 周 成 、 兗 州 刺 史 魏 统 、 荆 州 刺 史 乐 弘 、 豫 州 牧 张 遇 以 廪 丘 、 许 昌 等 诸 城 来 降 ; 平 南 将 军 高 崇 、 征 虏 将 军 吕 护 执 洛 州 刺 史 郑 系 , 以 其 地 来 降 。燕 王 俊 遣 慕 容 恪 攻 中 山 , 慕 容 评 攻 王 午 于 鲁 口 , 魏 中 山 太 守 上 谷 侯 龛 闭 城 拒 守 。 恪 南 徇 常 山 , 军 于 九 门 , 魏 赵 郡 太 守 辽 西 李 邽 举 郡 降 , 恪 厚 抚 之 , 将 邽 还 围 中 山 , 侯 龛 乃 降 。 恪 入 中 山 , 迁 其 将 帅 、 土 豪 数 十 家 诣 蓟 , 馀 皆 安 堵 ; 军 令 严 明 , 秋 豪 不 犯 。 慕 容 评 至 南 安 , 王 午 遣 其 将 郑 生 拒 战 , 评 击 斩 之 。悦 绾 还 自 襄 国 , 俊 乃 知 张 举 之 妄 而 杀 之 。 常 炜 有 四 男 二 女 在 中 山 , 俊 释 炜 之 囚 , 使 诸 子 就 见 之 。 炜 上 疏 谢 恩 , 俊 手 令 答 曰 : “ 卿 本 不 为 生 计 , 孤 以 州 里 相 存 耳 。 今 大 乱 之 中 , 诸 子 尽 至 , 岂 非 天 所 念 邪 ! 天 且 念 卿 , 况 于 孤 乎 ! ” 赐 妾 一 人 , 谷 三 百 斛 , 使 居 凡 城 。 以 北 平 太 守 孙 兴 为 中 山 太 守 。 兴 善 于 绥 抚 , 中 山 遂 安 。库 傉 官 伟 帅 部 众 自 上 党 降 燕 。姚 弋 仲 遣 使 来 请 降 。 冬 , 十 一 月 , 以 弋 仲 为 使 持 节 、 六 夷 大 都 督 、 督 江 北 诸 军 事 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 大 单 于 、 高 陵 郡 公 , 又 以 其 子 襄 为 持 节 、 平 北 将 军 、 都 督 并 州 诸 军 事 、 并 州 刺 史 、 平 乡 县 公 。逄 钓 亡 归 渤 海 , 招 集 旧 众 以 叛 燕 。 乐 陵 太 守 贾 坚 使 人 告 谕 乡 人 , 示 以 成 败 , 钓 部 众 稍 散 , 遂 来 奔 。吐 谷 浑 叶 延 卒 , 子 碎 妥 立 。初 , 桓 温 闻 石 氏 乱 , 上 疏 请 出 师 经 略 另 原 , 事 久 不 报 。 温 知 朝 廷 仗 殷 浩 以 抗 己 , 甚 忿 之 ; 然 素 知 浩 之 为 人 , 亦 不 之 惮 也 。 以 国 无 他 衅 , 遂 得 相 持 弥 年 , 虽 有 君 臣 之 迹 , 羁 縻 而 已 , 八 州 士 众 资 调 殆 不 为 国 家 用 。 屡 求 北 伐 , 诏 书 不 听 。 十 二 月 , 辛 未 , 温 拜 表 辄 行 , 帅 众 四 五 万 顺 流 而 下 , 军 于 武 昌 , 朝 廷 大 惧 。殷 浩 欲 去 位 以 避 温 , 又 欲 以 驺 虞 幡 驻 温 军 。 吏 部 尚 书 王 彪 之 言 于 会 稽 王 昱 曰 : “ 此 属 皆 自 为 计 , 非 能 保 社 稷 , 为 殿 下 计 也 。 若 殷 浩 去 职 , 人 情 离 骇 , 天 子 独 坐 , 当 此 之 际 , 必 有 任 其 责 者 , 非 殿 下 而 谁 乎 ! ” 又 谓 浩 曰 : “ 彼 若 抗 表 问 罪 , 卿 为 之 首 。 事 任 如 此 , 猜 衅 已 成 , 欲 作 匹 夫 , 岂 有 全 地 邪 ! 且 当 静 以 待 之 。 令 相 王 与 手 书 , 示 以 款 诚 , 为 陈 成 败 , 彼 必 旋 师 ; 若 不 从 , 则 遣 中 诏 ; 又 不 从 , 乃 当 以 正 义 相 裁 。 奈 何 无 故 匆 匆 , 先 自 猖 獗 乎 ! ” 浩 曰 : “ 决 大 事 正 自 难 , 顷 日 来 欲 使 人 闷 。 闻 卿 此 谋 , 意 始 得 了 。 ” 彪 之 , 彬 之 子 也 。抚 军 司 马 高 崧 言 于 昱 曰 : “ 王 宜 致 书 , 谕 以 祸 福 , 自 当 返 旆 。 如 其 不 尔 , 便 六 军 整 驾 , 逆 顺 于 兹 判 矣 ! ” 乃 于 坐 为 昱 草 书 曰 : “ 寇 难 宜 平 , 时 会 宜 接 。 此 实 为 国 远 图 , 经 略 大 算 , 能 弘 斯 会 , 非 足 下 而 谁 ? 但 以 比 兴 师 动 众 , 要 当 以 资 实 为 本 ; 运 转 之 艰 , 古 人 所 难 , 不 可 易 之 于 始 而 不 熟 虑 。 顷 所 以 深 用 为 疑 , 惟 在 此 耳 。 然 异 常 之 举 , 众 之 所 骇 , 游 声 噂  沓 , 想 足 下 亦 少 闻 之 。 苟 患 失 之 , 无 所 不 至 , 或 能 望 风 振 扰 , 一 时 崩 散 。 如 此 则 望 实 并 丧 , 社 稷 之 事 去 矣 。 皆 由 吾 暗 弱 , 德 信 不 著 , 不 能 镇 静 群 庶 , 保 固 维 城 , 所 以 内 愧 于 心 , 外 惭 良 友 。 吾 与 足 下 , 虽 职 有 内 外 , 安 社 稷 , 保 家 国 , 其 致 一 也 。 天 下 安 危 , 系 之 明 德 。 当 先 思 宁 国 而 后 图 其 外 , 使 王 基 克 隆 , 大 义 弘 著 , 所 望 于 足 下 。 区 区 诚 怀 , 岂 可 复 顾 嫌 而 不 尽 哉 ! ” 温 即 上 疏 惶 恐 致 谢 , 回 军 还 镇 。朝 廷 将 行 郊 祀 。 会 稽 王 昱 问 于 王 彪 之 曰 : “ 郊 祀 应 有 赦 否 ? ” 彪 之 曰 : “ 自 中 兴 以 来 , 郊 祀 往 往 有 赦 , 愚 意 常 谓 非 宜 ; 凶 愚 之 人 , 以 为 郊 必 有 赦 , 将 生 心 于 徼 幸 矣 ! ” 昱 从 之 。燕 王 俊 如 龙 城 。丁 零 翟 鼠 帅 所 部 降 燕 , 封 为 归 义 王 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 八 年 ( 壬 子 , 公 元 三 五 二 年 )春 , 正 月 , 辛 卯 , 日 有 食 之 。秦 丞 相 雄 等 请 秦 王 健 正 尊 号 , 依 汉 、 晋 之 旧 , 不 必 效 石 氏 之 初 。 健 从 之 , 即 皇 帝 位 , 大 赦 。 诸 公 皆 进 爵 为 王 。 且 言 单 于 所 以 统 壹 百 蛮 , 非 天 子 所 宜 领 , 以 授 太 子 苌 。司 马 勋 既 还 汉 中 , 杜 洪 、 张 琚 屯 宜 秋 。 洪 自 以 右 族 , 轻 琚 , 琚 遂 杀 洪 , 自 立 为 秦 王 , 改 元 建 昌 。刘 显 攻 常 山 , 魏 主 闵 留 大 将 军 蒋 干 使 辅 太 子 智 守 鄴 , 自 将 八 千 骑 救 之 。 显 大 司 马 清 河 王 宁 以 枣 强 降 魏 。 闵 击 显 , 败 之 , 追 奔 至 襄 国 。 显 大 将 军 曹 伏 驹 开 门 纳 闵 。 闵 杀 显 及 其 公 卿 己 下 百 馀 人 , 焚 襄 国 宫 室 , 迁 其 民 于 鄴 。 赵 汝 阴 王 琨 以 其 妻 妾 来 奔 , 斩 于 建 康 市 , 石 氏 遂 绝 。尚 书 左 丞 孔 严 言 于 殷 浩 曰 : “ 比 来 众 情 , 良 可 寒 心 , 不 知 使 君 当 何 以 镇 之 。 愚 谓 宜 明 受 任 之 方 , 韩 、 彭 专 征 伐 , 萧 、 曹 守 管 籥 , 内 外 之 任 , 各 有 攸 司 ; 深 思 廉 、 蔺 屈 身 之 义 , 平 、 勃 交 欢 之 谋 , 令 穆 然 无 间 , 然 后 可 以 保 大 定 功 也 。 观 顷 日 降 附 之 徒 , 皆 人 面 兽 心 , 贪 而 无 亲 , 恐 难 以 义 感 也 。 ” 浩 不 从 。 严 , 愉 之 从 子 也 。浩 上 疏 请 北 出 许 、 洛 , 诏 许 之 。 以 安 西 将 军 谢 尚 、 北 中 郎 奖 荀 羡 为 督 统 , 进 屯 寿 春 。 谢 尚 不 能 抚 尉 张 遇 , 遇 怒 , 据 许 昌 叛 , 使 其 将 上 官 恩 据 洛 阳 , 乐 弘 攻 督 护 戴 施 于 仓 垣 , 浩 军 不 能 进 。 三 月 , 命 荀 羡 镇 准 阴 , 寻 加 监 青 州 诸 军 事 , 又 领 兗 州 刺 史 , 镇 下 邳 。乙 巳 , 燕 王 俊 还 蓟 , 稍 徙 军 中 文 武 兵 民 家 属 于 蓟 。姚 弋 仲 有 子 四 十 二 人 , 及 病 , 谓 诸 子 曰 : “ 石 氏 待 吾 厚 , 吾 本 欲 为 之 尽 力 。 今 石 氏 已 灭 , 中 原 无 主 ; 我 死 , 汝 亟 自 归 于 晋 , 当 固 执 臣 节 , 无 为 不 义 也 ! ” 弋 仲 卒 , 子 襄 秘 不 发 丧 , 帅 户 六 万 南 攻 阳 平 、 元 城 、 发 干 , 破 之 , 屯 于 碻 磝 津 , 以 太 原 王 亮 为 长 史 , 天 水 尹 赤 为 司 马 , 太 原 薛 瓚 、 略 阳 权 翼 为 参 军 。 襄 与 秦 兵 战 , 败 , 亡 三 万 馀 户 , 南 至 荥 阳 , 始 发 丧 。 又 与 秦 将 高 昌 、 李 历 战 于 麻 田 , 马 中 流 矢 而 毙 。 弟 苌 以 马 授 襄 , 襄 曰 : “ 汝 何 以 自 免 ? ” 苌 曰 : “ 但 令 兄 济 , 竖 子 必 不 敢 害 苌 ! ” 会 救 至 , 俱 免 。 尹 赤 奔 秦 , 秦 以 赤 为 并 州 刺 史 , 镇 蒲 阪 。襄 遂 帅 众 归 晋 , 送 其 五 弟 为 质 。 诏 襄 屯 谯 城 , 襄 单 骑 渡 淮 , 见 谢 尚 于 寿 春 。 尚 闻 其 名 , 命 去 仗 卫 , 幅 巾 待 之 , 欢 若 平 生 。 襄 博 学 , 善 谈 论 , 江 东 人 士 皆 重 之 。魏 主 闵 既 克 襄 国 , 因 游 食 常 山 、 中 山 诸 郡 。 赵 立 义 将 军 段 勤 聚 胡 、 羯 万 馀 人 保 据 绎 幕 , 自 称 赵 帝 。 夏 , 四 月 , 甲 子 , 燕 王 俊 遣 慕 容 恪 击 魏 , 慕 容 霸 等 击 勤 。魏 主 闵 将 与 燕 战 , 大 将 军 董 闰 、 车 骑 将 军 张 温 谏 曰 : “ 鲜 卑 乘 胜 锋 锐 , 且 彼 众 我 寡 , 请 且 避 之 , 俟 其 骄 惰 , 然 后 益 兵 以 击 之 , ” 闵 怒 曰 : “ 吾 欲 以 此 众 平 幽 州 , 斩 慕 容 俊 ; 今 遇 恪 而 避 之 , 人 谓 我 何 ! ” 司 徒 刘 茂 、 特 进 郎 闿 相 谓 曰 : “ 吾 君 此 行 , 必 不 还 矣 , 吾 等 何 为 坐 待 戮 辱 ! ” 皆 自 杀 。闵 军 于 安 喜 , 慕 容 恪 引 兵 从 之 。 闵 趣 常 山 , 恪 追 之 , 丙 子 , 及 于 魏 昌 之 廉 台 。 闵 与 燕 兵 十 战 , 燕 兵 皆 不 胜 。 闵 素 有 勇 名 , 所 将 兵 精 锐 , 燕 人 惮 之 。 慕 容 恪 巡 陈 , 谓 将 士 曰 : “ 冉 闵 勇 而 无 谋 , 一 夫 敌 耳 ! 其 士 卒 饥 疲 , 甲 兵 虽 精 , 其 实 难 用 , 不 足 破 也 ! ” 闵 以 所 将 多 步 卒 , 而 燕 皆 骑 兵 , 引 兵 将 趣 林 中 。 恪 参 军 高 开 曰 : “ 吾 骑 兵 利 平 地 , 若 闵 得 入 林 , 不 可 复 制 。 宜 亟 遣 轻 骑 邀 之 , 既 合 而 阳 走 , 诱 致 平 地 , 然 后 可 击 也 ” 。 恪 从 之 。 魏 兵 还 就 平 地 , 恪 分 军 为 三 部 , 谓 诸 将 曰 : “ 闵 性 轻 锐 , 又 自 以 众 少 , 必 致 死 于 我 。 我 厚 集 中 军 之 陈 以 待 之 , 俟 其 合 战 , 卿 等 从 旁 击 之 , 无 不 克 矣 。 ” 乃 择 鲜 卑 善 射 者 五 千 人 , 以 铁 锁 连 其 马 , 为 方 陈 而 前 。 闵 所 乘 骏 马 曰 硃 龙 , 日 行 千 里 。 闵 左 操 双 刃 矛 , 右 执 钩 戟 , 以 击 燕 兵 , 斩 首 三 百 馀 级 。 望 见 大 幢 , 知 其 为 中 军 , 直 冲 之 ; 燕 两 军 从 旁 夹 击 , 大 破 之 。 围 闵 数 重 , 闵 溃 围 东 走 二 十 馀 里 , 硃 龙 忽 毙 , 为 燕 兵 所 执 。 燕 人 杀 魏 仆 射 刘 群 , 执 董 闵 、 张 温 , 及 闵 皆 送 于 蓟 。 闵 子 操 奔 鲁 口 。 高 开 被 创 而 卒 。 慕 容 恪 进 屯 常 山 , 俊 命 恪 镇 中 山 。己 卯 , 冉 闵 至 蓟 。 俊 大 赦 , 立 闵 而 责 之 曰 : “ 汝 奴 仆 下 才 , 何 得 妄 称 帝 ? ” 闵 曰 : “ 天 下 大 乱 , 尔 曹 夷 狄 禽 兽 之 类 犹 称 帝 , 况 我 中 土 英 雄 , 何 为 不 得 称 帝 邪 ! ” 俊 怒 , 鞭 之 三 百 , 送 于 龙 城 。慕 容 霸 军。

, 易 之 者 鲜 不 致 乱 。 故 武 王 不 授 圣 弟 , 非 不 爱 也 。 今 琅 邪 践 阼 , 将 如 孺 子 何 ! ” 冰 不 听 。 下 诏 , 以 岳 为 嗣 , 并 以 弈 继 琅 邪 哀 王 。 壬 辰 , 冰 、 充 及 武 陵 王 晞 、 会 稽 王 昱 、 尚 书 令 诸 葛 恢 并 受 顾 命 。 癸 巳 , 帝 崩 。 帝 幼 冲 嗣 位 , 不 亲 庶 政 ; 及 长 , 颇 有 勤 俭 之 德 。甲 午 , 琅 邪 王 即 皇 帝 位 , 大 赦 。己 亥 , 封 成 帝 子 丕 为 琅 邪 王 , 弈 为 东 海 王 。康 帝 亮 阴 不 言 , 委 政 于 庾 冰 、 何 充 。 秋 , 七 月 , 丙 辰 , 葬 成 帝 于 兴 平 陵 。 帝 徒 行 送 丧 , 至 阊 阖 门 , 乃 升 素 舆 至 陵 所 。 既 葬 , 帝 临 轩 , 庾 冰 、 何 充 侍 坐 。 帝 曰 : “ 朕 嗣 鸿 业 , 二 君 之 力 也 。 ” 充 曰 : “ 陛 下 龙 飞 , 臣 冰 之 力 也 ; 若 如 臣 议 , 不 睹 升 平 之 世 。 ” 帝 有 惭 色 。 己 未 , 以 充 为 骠 骑 将 军 、 都 督 徐 州 、 扬 州 之 晋 陵 诸 军 事 、 领 徐 州 刺 史 , 镇 京 口 , 避 诸 庾 也 。冬 , 十 月 , 燕 王 皝 迁 都 龙 城 , 赦 其 境 内 。建 威 将 军 翰 言 于 皝 曰 : “ 宇 文 强 盛 日 久 , 屡 为 国 患 。 今 逸 豆 归 篡 窃 得 国 , 群 情 不 附 。 加 之 性 识 庸 暗 , 将 帅 非 才 , 国 无 防 卫 , 军 无 部 伍 。 臣 久 在 其 国 , 悉 其 地 形 ; 虽 远 附 强 羯 , 声 势 不 接 , 无 益 救 援 ; 今 若 击 之 , 百 举 百 克 。 然 高 句 丽 去 国 密 迩 , 常 有 闚  之 志 。 彼 知 宇 文 既 亡 , 祸 将 及 己 , 必 乘 虚 深 入 , 掩 吾 不 备 。 若 少 留 兵 则 不 足 以 守 , 多 留 兵 则 不 足 以 行 。 此 心 腹 之 患 也 , 宜 先 除 之 ; 观 其 势 力 , 一 举 可 克 。 宇 文 自 守 之 虏 , 必 不 能 远 来 争 利 。 既 取 高 句 丽 , 还 取 宇 文 , 如 返 手 耳 。 二 国 既 平 , 利 尽 东 海 , 国 富 兵 强 , 无 返 顾 之 忧 , 然 后 中 原 可 图 也 。 ” 皝 曰 : “ 善 ! ” 将 击 高 句 丽 。 高 句 丽 有 二 道 , 其 北 道 平 阔 , 南 道 险 狭 , 众 欲 从 北 道 。 翰 曰 : “ 虏 以 常 情 料 之 , 必 谓 大 军 从 北 道 , 当 重 北 而 轻 南 。 王 宜 帅 锐 兵 从 南 道 击 之 , 出 其 不 意 , 丸 都 不 足 取 也 。 别 遣 偏 师 出 北 道 , 纵 有 蹉 跌 , 其 腹 心 己 溃 , 四 支 无 能 为 也 。 ” 皝 从 之 。十 一 月 , 皝 自 将 劲 兵 四 万 出 南 道 , 以 慕 容 翰 、 慕 容 霸 为 前 锋 , 别 遣 长 史 王 寓 等 将 兵 万 五 千 出 北 道 , 以 伐 高 句 丽 。 高 句 丽 王 钊 果 遣 弟 武 帅 精 兵 五 万 拒 北 道 , 自 帅 羸 兵 以 备 南 道 。 慕 容 翰 等 先 至 , 与 钊 合 战 , 皝 以 大 众 继 之 。 左 常 侍 鲜 于 亮 曰 : “ 臣 以 俘 虏 蒙 王 国 士 之 恩 , 不 可 以 不 报 ; 今 日 , 臣 死 日 也 ! ” 独 与 数 骑 先 犯 高 句 丽 阵 , 所 向 摧 陷 。 高 句 丽 阵 动 , 大 众 因 而 乘 之 , 高 句 丽 兵 大 败 。 左 长 史 韩 寿 斩 高 句 丽 将 阿 佛 和 度 加 , 诸 军 乘 胜 追 之 , 遂 入 丸 都 。 钊 单 骑 走 , 轻 车 将 军 慕 舆 泥 追 获 其 母 周 氏 及 妻 而 还 。 会 王 寓 等 战 于 北 道 , 皆 败 没 , 由 是 皝 不 复 穷 追 。 遣 使 招 钊 , 钊 不 出 。皝 将 还 , 韩 寿 曰 : “ 高 句 丽 之 地 , 不 可 戍 守 。 今 其 主 亡 民 散 , 潜 伏 山 谷 ; 大 军 既 去 , 必 复 鸠 聚 , 收 其 馀 烬 , 犹 足 为 患 。 请 载 其 父 尸 、 囚 其 生 母 而 归 , 俟 其 束 身 自 归 , 然 后 返 之 , 抚 以 恩 信 , 策 之 上 也 。 ” 皝 从 之 。 发 钊 父 乙 弗 利 墓 。 载 其 尸 , 收 其 府 库 累 世 之 宝 , 虏 男 女 五 万 馀 口 , 烧 其 宫 室 , 毁 丸 都 城 而 还 。十 二 月 , 壬 子 , 立 妃 褚 氏 为 皇 后 。 征 豫 章 太 守 褚 裒 为 待 中 、 尚 书 。 裒 自 以 后 父 , 不 愿 居 中 任 事 , 苦 求 外 出 ; 乃 除 建 威 将 军 、 江 州 刺 史 , 镇 半 洲 。赵 王 虎 作 台 观 四 十 馀 所 于 鄴 , 又 营 洛 阳 、 长 安 二 宫 , 作 者 四 十 馀 万 人 ; 又 欲 自 鄴 起 阁 道 至 襄 国 , 敕 河 南 四 州 治 南 伐 之 备 , 并 、 朔 、 秦 、 雍 严 西 讨 之 资 , 青 、 冀 、 幽 州 为 东 征 之 计 , 皆 三 五 发 卒 。 诸 州 军 造 甲 者 五 十 馀 万 人 , 船 夫 十 七 万 人 , 为 水 所 没 , 虎 狼 所 食 者 三 分 居 一 。 加 之 公 侯 、 牧 宰 竞 营 私 利 , 百 姓 失 业 愁 困 。 贝 丘 人 李 弘 因 众 心 之 怨 , 自 言 姓 名 应 谶 , 连 结 党 与 , 署 置 百 寮 ; 事 发 , 诛 之 , 连 坐 者 数 千 家 。虎 畋 猎 无 度 , 晨 出 夜 归 , 又 多 微 行 , 躬 察 作 役 。 侍 中 京 兆 韦 謏 谏 曰 : “ 陛 下 忽 天 下 之 重 , 轻 行 斤 斧 之 间 , 猝 有 狂 夫 之 变 , 虽 有 智 勇 , 将 安 所 施 ! 又 兴 役 无 时 , 废 民 耘 获 , 吁 嗟 盈 路 , 殆 非 仁 圣 之 所 忍 为 也 。 ” 虎 赐 謏 谷 帛 , 而 兴 缮 滋 繁 , 游 察 自 若 。秦 公 韬 有 宠 于 虎 , 太 子 宣 恶 之 。 右 仆 射 张 离 领 五 兵 尚 书 , 欲 求 媚 于 宣 , 说 之 曰 : “ 今 诸 侯 吏 兵 过 限 , 宜 渐 裁 省 , 以 壮 本 根 。 ” 宣 使 离 为 奏 : “ 秦 、 燕 、 义 阳 、 乐 平 四 公 , 听 置 吏 一 百 九 十 七 人 , 帐 下 兵 二 百 人 ; 自 是 以 下 , 三 分 置 一 , 馀 兵 五 万 , 悉 配 东 宫 。 ” 于 是 诸 公 咸 怨 , 嫌 衅 益 深 矣 。青 州 上 言 : “ 济 南 平 陵 城 北 石 虎 , 一 夕 移 于 城 东 南 , 有 狼 狐 千 馀 迹 随 之 , 迹 皆 成 蹊 。 ” 虎 喜 曰 : “ 石 虎 者 , 朕 也 ; 自 西 北 徙 而 东 南 者 , 天 意 欲 使 朕 平 荡 江 南 也 。 其 敕 诸 州 兵 明 年 悉 集 , 朕 当 亲 董 六 师 , 以 奉 天 命 。 ” 群 臣 皆 贺 , 上 《 皇 德 颂 》 者 一 百 七 人 。 制 : “ 征 士 五 人 出 车 一 乘 , 牛 二 头 , 米 十 五 斛 , 绢 十 匹 , 调 不 办 者 斩 。 ” 民 至 鬻 子 以 供 军 须 , 犹 不 能 给 , 自 经 于 道 树 者 相 望 。康 皇 帝显 宗 成 皇 帝 下 建 元 元 年 ( 癸 卯 , 公 元 三 四 三 年 )春 , 二 月 , 高 句 丽 王 钊 遣 其 弟 称 臣 入 朝 于 燕 , 贡 珍 异 以 千 数 。 燕 王 皝 乃 还 其 父 尸 , 犹 留 其 母 为 质 。宇 文 逸 豆 归 遣 其 相 莫 浅 浑 将 兵 击 燕 ; 诸 将 争 欲 击 之 , 燕 王 皝 不 许 。 莫 浅 浑 以 为 皝 畏 之 , 酣 饮 纵 猎 , 不 复 设 备 。 皝 使 慕 容 输 出 击 之 , 莫 浅 浑 大 败 , 仅 以 身 免 , 尽 俘 其 众 。 庾 翼 为 人 慷 慨 , 喜 功 名 , 不 尚 浮 华 。 琅 邪 内 史 桓 温 , 彝 之 子 也 , 尚 南 康 公 主 , 豪 爽 有 风 概 。 翼 与 之 友 善 , 相 期 以 宁 济 海 内 。 翼 尝 荐 温 于 成 帝 曰 : “ 桓 温 有 英 雄 之 才 , 愿 陛 下 勿 以 常 人 遇 之 , 常 婿 畜 之 。 宜 委 以 方 、 邵 之 任 , 必 有 弘 济 艰 难 之 勋 ” 。 时 杜 乂 、 殷 浩 并 才 名 冠 世 , 冀 独 弗 之 重 也 , 曰 : “ 此 辈 宜 束 之 高 阁 , 俟 天 下 太 平 , 然 后 徐 议 其 任 耳 。 “ 浩 累 辞 征 辟 , 屏 居 墓 所 , 几 将 十 年 , 时 人 拟 之 管 、 葛 。 江 夏 相 谢 尚 、 长 山 令 王 濛 常 伺 其 出 处 , 以 卜 江 左 兴 亡 。 尝 相 与 省 之 , 知 浩 有 确 然 之 志 , 既 返 , 相 谓 曰 : “ 深 源 不 起 , 当 如 苍 生 何 ! ” 尚 , 鲲 之 子 也 。 翼 请 浩 为 司 马 ; 诏 除 侍 中 、 安 西 军 司 , 浩 不 应 。 翼 遗 浩 书 曰 : “ 王 夷 甫 立 名 非 真 , 虽 云 谈 道 , 实 长 华 竞 。 明 德 君 子 , 遇 会 处 际 , 宁 可 然 乎 ! ” 浩 犹 不 起 。殷 羡 为 长 沙 相 , 在 郡 贪 残 , 庾 冰 与 翼 书 属 之 。 翼 报 曰 : “ 殷 君 骄 豪 , 亦 似 由 有 佳 儿 , 弟 故 小 令 物 情 容 之 。 大 较 江 东 之 政 , 以 妪 煦 豪 强 , 常 为 民 蠹 ; 时 有 行 法 , 辄 施 之 寒 劣 。 如 往 年 偷 石 头 仓 米 一 百 万 斛 , 皆 是 豪 将 辈 , 而 直 杀 仓 督 监 以 塞 责 。 山 遐 为 馀 姚 长 , 为 官 出 豪 强 所 藏 二 千 户 , 而 众 共 驱 之 , 令 遐 不 得 安 席 。 虽 皆 前 宰 之 惛 谬 , 江 东 事 去 , 实 此 之 由 。 兄 弟 不 幸 , 横 陷 此 中 , 自 不 能 拔 足 于 风 尘 之 外 , 当 共 明 目 而 治 之 。 荆 州 所 统 二 十 馀 郡 , 唯 长 沙 最 恶 ; 恶 而 不 黜 , 与 杀 督 监 者 复 何 异 邪 ! ” 遐 , 简 之 子 也 。翼 以 灭 胡 取 蜀 为 己 任 , 遣 使 东 约 燕 王 皝 , 西 约 张 骏 , 刻 期 大 举 。 朝 议 多 以 为 难 , 唯 庾 冰 意 与 之 同 , 而 桓 温 、 谯 王 无 忌 皆 赞 成 之 。 无 忌 , 承 之 子 也 。秋 , 七 月 , 赵 汝 南 太 守 戴 开 帅 数 千 人 诣 翼 降 。 丁 巳 , 下 诏 议 经 略 中 原 。 翼 欲 悉 所 部 之 众 北 伐 , 表 桓 宣 为 都 督 司 、 雍 、 梁 三 州 、 荆 州 之 四 郡 诸 军 事 、 梁 州 刺 史 , 前 趣 丹 水 ; 桓 温 为 前 锋 小 督 、 假 节 , 帅 众 入 临 淮 ; 并 发 所 统 六 州 奴 及 车 牛 驴 马 , 百 姓 嗟 怒 。代 王 什 翼 犍 复 求 婚 于 燕 , 燕 王 皝 使 纳 马 千 匹 为 礼 ; 什 翼 犍 不 与 , 又 倨 慢 无 子 壻 礼 。 八 月 , 皝 遣 世 子 俊 帅 前 军 师 评 等 击 代 。 什 翼 犍 帅 众 避 去 , 燕 人 无 所 见 而 还 。汉 主 寿 卒 , 谥 曰 昭 文 , 庙 号 中 宗 ; 太 子 势 即 位 , 大 赦 。赵 太 子 宣 击 鲜 卑 斛 谷 提 , 大 破 之 , 斩 首 三 万 级 。宇 文 逸 豆 归 执 段 辽 弟 兰 , 送 于 赵 , 并 献 骏 马 万 匹 。 赵 王 虎 命 兰 帅 所 从 鲜 卑 五 千 人 屯 令 支 。庾 翼 欲 移 镇 襄 阳 , 恐 朝 廷 不 许 , 乃 奏 云 移 镇 安 陆 。 帝 及 朝 士 皆 遣 使 譬 止 翼 , 翼 遂 违 诏 北 行 ; 至 夏 口 , 复 上 表 请 镇 襄 阳 。 翼 时 有 众 四 万 , 诏 加 翼 都 督 征 讨 诸 军 事 。 先 是 车 骑 将 军 、 扬 州 刺 史 庾 冰 屡 求 出 外 , 辛 巳 , 以 冰 都 督 荆 、 江 、 宁 、 益 、 梁 、 交 、 广 七 州 、 豫 州 之 四 郡 诸 军 事 , 领 江 州 刺 史 , 假 节 , 镇 武 昌 , 以 为 翼 继 援 。 征 徐 州 刺 史 何 充 为 督 扬 、 豫 、 徐 州 之 琅 邪 诸 军 事 , 领 扬 州 刺 史 , 录 尚 书 事 , 辅 政 。 以 琅 邪 内 史 桓 温 为 都 督 青 、 徐 、 兗 三 州 诸 军 事 、 徐 州 刺 史 , 征 江 州 刺 史 褚 裒 为 卫 将 军 , 领 中 书 令 。冬 , 十 一 月 , 己 巳 , 大 赦 。显 宗 成 皇 帝 下 建 元 二 年 ( 甲 辰 , 公 元 三 四 四 年 )春 , 正 月 , 赵 王 虎 享 群 臣 于 太 武 殿 , 有 白 雁 百 馀 集 马 道 之 南 , 虎 命 射 之 , 皆 不 获 。 时 诸 州 兵 集 者 百 馀 万 , 太 史 令 赵 揽 密 言 于 虎 曰 : “ 白 雁 集 庭 , 宫 室 将 空 之 象 , 不 宜 南 行 。 ” 虎 信 之 , 乃 临 宣 武 观 , 大 阅 而 罢 。汉 主 势 改 元 太 和 , 尊 母 阎 氏 为 皇 太 后 , 立 妻 李 氏 为 皇 后 。燕 王 皝 与 左 司 马 高 诩 谋 伐 宇 文 逸 豆 归 。 诩 曰 : “ 宇 文 强 盛 , 今 不 取 , 必 为 国 患 , 伐 之 必 克 ; 然 不 利 于 将 。 ” 出 而 告 人 曰 : “ 吾 往 必 不 返 , 然 忠 臣 不 避 也 。 ” 于 是 皝 自 将 伐 逸 豆 归 。 以 慕 容 翰 为 前 锋 将 军 , 刘 佩 副 之 ; 分 命 慕 容 军 、 慕 容 恪 、 慕 容 霸 及 折 冲 将 军 慕 舆 根 将 兵 , 三 道 并 进 。 高 诩 将 发 , 不 见 其 妻 , 使 人 语 以 家 事 而 行 。逸 豆 归 遣 南 罗 大 涉 夜 干 将 精 兵 逆 战 , 皝 遣 人 驰 谓 慕 容 翰 曰 : “ 涉 夜 干 勇 冠 三 军 , 宜 小 避 之 。 ” 翰 曰 : “ 逸 豆 归 扫 其 国 内 精 兵 以 属 涉 夜 干 , 涉 夜 干 素 有 勇 名 , 一 国 所 赖 也 。 今 我 克 之 , 其 国 不 攻 自 溃 矣 。 且 吾 孰 知 涉 夜 干 之 为 人 , 虽 有 虚 名 , 实 易 与 耳 , 不 宜 避 之 , 以 挫 吾 兵 气 。 ” 遂 进 战 。 翰 自 出 冲 阵 , 涉 夜 干 出 应 之 ; 慕 容 容 霸 从 傍 邀 击 , 遂 斩 涉 夜 干 。 宇 文 士 卒 见 涉 夜 干 死 , 不 战 而 溃 ; 燕 兵 乘 胜 逐 之 , 遂 克 其 都 城 。 逸 豆 归 走 死 漠 北 , 宇 文 氏 由 是 散 亡 。 皝 悉 收 其 畜 产 、 资 货 , 徙 其 部 众 五 千 馀 落 于 昌 黎 , 辟 地 千 馀 里 。 更 命 涉 夜 干 所 居 城 曰 威 德 城 , 使 弟 彪 戍 之 而 还 。 高 诩 、 刘 佩 皆 中 流 矢 卒 。诩 善 天 文 , 皝 尝 谓 曰 : “ 卿 有 佳 书 而 不 见 与 , 何 以 为 忠 尽 ! ” 诩 曰 : “ 臣 闻 人 君 执 要 , 人 臣 执 职 。 执 要 者 逸 , 执 职 者 劳 。 是 以 后 稷 播 种 , 尧 不 预 焉 。 占 候 、 天 文 , 晨 夜 其 苦 , 非 至 尊 之 所 宜 亲 , 殿 下 将 焉 用 之 ! ” 皝 默 然 。初 , 逸 豆 归 事 赵 甚 谨 , 贡 献 属 路 。 及 燕 人 伐 逸 豆 归 , 赵 王 虎 使 右 将 军 白 胜 、 并 州 刺 史 王 霸 自 甘 松 出 救 之 。 比 至 , 宇 文 氏 已 亡 , 因 攻 威 德 城 , 不 克 而 还 ; 慕 容 彪 追 击 , 破 之 。慕 容 翰 之 与 宇 文 氏 战 也 , 为 流 矢 所 中 , 卧 病 积 时 不 出 。 后 渐 差 , 于 其 家 试 骋 马 。 或 告 翰 称 病 而 私 飞 骑 乘 , 疑 欲 为 变 。 燕 王 皝 虽 藉 翰 勇 略 , 然 中 心 终 忌 之 , 乃 赐 翰 死 。 翰 曰 : “ 吾 负 罪 出 奔 , 既 而 复 还 , 今 日 死 已 晚 矣 。 然 羯 贼 跨 据 中 原 , 吾 不 自 量 , 欲 为 国 家 荡 壹 区 夏 。 此 志 不 遂 , 没 有 遗 恨 , 命 矣 夫 ! ” 饮 药 而 卒 。代 王 什 翼 犍 遣 其 大 人 长 孙 秩 迎 妇 于 燕 。夏 , 四 月 , 凉 州 将 张 瓘 败 赵 将 王 擢 于 三 交 城 。初 , 赵 领 军 王 朗 言 于 赵 王 虎 曰 : “ 盛 冬 雪 寒 , 而 皇 太 子 使 人 伐 宫 材 , 引 于 漳 水 , 役 者 数 万 , 吁 嗟 满 道 , 陛 下 宜 因 出 游 罢 之 。 ” 虎 从 之 。 太 子 宣 怒 。 会 荧 惑 守 房 , 宣 使 太 史 令 赵 揽 言 于 虎 曰 : “ 房 为 天 王 , 今 荧 惑 守 之 , 其 殃 不 细 。 宜 以 贵 臣 王 姓 者 当 之 。 ” 虎 曰 : “ 谁 可 者 ? ” 揽 曰 : “ 无 贵 于 王 领 军 。 ” 虎 意 惜 朗 , 使 揽 更 言 其 次 。 揽 无 以 对 , 因 曰 : “ 其 次 唯 中 书 监 王 波 耳 。 ” 虎 乃 下 诏 , 追 罪 波 前 议 枯 矢 事 , 腰 斩 之 , 及 其 四 子 , 投 尸 漳 水 ; 既 而 愍 其 无 罪 , 追 赠 司 空 , 封 其 孙 为 侯 。赵 平 北 将 军 尹 农 攻 燕 凡 城 , 不 克 而 还 。汉 太 史 令 韩 皓 上 言 : “ 荧 惑 守 心 , 乃 宗 庙 不 修 之 谴 。 ” 汉 主 势 命 群 臣 议 之 。 相 国 董 皎 、 侍 中 王 嘏 以 为 : “ 景 、 武 创 业 , 献 、 文 承 基 , 至 亲 不 远 , 无 宜 疏 绝 。 ” 乃 更 命 祀 成 始 祖 、 太 宗 , 皆 谓 之 汉 。征 西 将 军 庾 翼 使 梁 州 刺 史 桓 宣 击 赵 将 李 罴 于 丹 水 , 为 罴 所 败 , 翼 贬 宣 为 建 威 将 军 。 宣 惭 愤 成 疾 , 秋 , 八 月 , 庚 辰 , 卒 。 翼 以 长 子 方 之 为 义 城 太 守 , 代 领 宣 众 ; 又 以 司 马 应 诞 为 襄 阳 太 守 , 参 军 司 马 勋 为 梁 州 刺 史 , 戍 西 城 。中 书 令 褚 裒 固 辞 枢 要 ; 闰 月 , 丁 巳 , 以 裒 为 左 将 军 、 都 督 兗 州 、 徐 州 之 琅 邪 诸 军 事 、 兗 州 刺 史 , 镇 金 城 。帝 疾 笃 , 庾 冰 、 庾 翼 欲 立 会 稽 王 昱 为 嗣 ; 中 书 监 何 充 建 议 立 皇 子 聃 , 帝 从 之 。 九 月 , 丙 申 , 立 聃 为 皇 太 子 。 戊 戌 , 帝 崩 于 式 乾 殿 。 己 亥 , 何 充 以 遗 旨 奉 太 子 即 位 , 大 赦 。 由 是 冰 、 翼 深 恨 充 。 尊 皇 后 褚 氏 为 皇 太 后 。 时 穆 帝 方 二 岁 , 太 后 临 朝 称 制 。 何 充 加 中 书 监 , 录 尚 书 事 。 充 自 陈 既 录 尚 书 , 不 宜 复 监 中 书 ; 许 之 , 复 加 侍 中 。充 以 左 将 军 褚 裒 , 太 后 之 父 , 宜 综 朝 政 , 上 疏 荐 裒 参 录 尚 书 ; 乃 以 裒 为 侍 中 、 卫 将 军 、 录 尚 书 事 , 持 节 、 督 、 刺 史 如 故 。 裒 以 近 戚 , 惧 获 讥 嫌 , 上 疏 固 请 居 籓 ; 改 授 都 督 徐 、 兗 、 青 三 州 、 扬 州 之 二 郡 诸 军 事 、 卫 将 军 、 徐 、 兗 二 州 刺 史 , 镇 京 口 。 尚 书 奏 : “ 裒 见 太 后 , 在 公 庭 则 如 臣 礼 , 私 觌 则 严 父 。 ” 从 之 。冬 , 十 月 , 乙 丑 , 葬 康 帝 于 崇 平 陵 。江 州 刺 史 庾 冰 有 疾 ; 太 后 征 冰 辅 政 , 冰 辞 , 十 一 月 , 庚 辰 , 卒 。 庾 翼 以 家 国 情 事 , 留 子 方 之 为 建 武 将 军 , 戍 襄 阳 。 方 之 年 少 , 以 参 军 毛 穆 之 为 建 武 司 马 以 辅 之 。 穆 之 , 宝 之 子 也 。 翼 还 镇 夏 口 , 诏 翼 复 督 江 州 , 又 领 豫 州 刺 史 。 翼 辞 豫 州 , 复 欲 移 镇 乐 乡 , 诏 不 许 。 翼 仍 缮 修 军 器 , 大 佃 积 谷 , 以 图 后 举 。赵 王 虎 作 河 桥 于 灵 昌 津 , 采 石 为 中 济 , 石 下 , 辄 随 流 , 用 功 五 百 馀 万 而 桥 不 成 , 虎 怒 , 斩 匠 而 罢 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 上显 宗 成 皇 帝 下 永 和 元 年 ( 乙 巳 , 公 元 三 四 五 年 )春 , 正 月 , 甲 戌 朔 , 皇 太 后 设 白 纱 帷 于 太 极 殿 , 抱 帝 临 轩 。赵 义 阳 公 鉴 镇 关 中 , 役 烦 赋 重 , 文 武 有 长 发 者 , 辄 拔 为 冠 缨 , 馀 以 给 宫 人 。 长 史 取 发 白 赵 王 虎 , 虎 征 鉴 还 鄴 。 以 乐 平 公 苞 代 镇 长 安 。 发 雍 、 洛 、 秦 、 并 州 十 六 万 人 治 长 安 未 央 宫 。虎 好 猎 , 晚 岁 , 体 重 不 能 跨 马 , 乃 造 猎 车 千 乘 , 刻 期 校 猎 。 自 灵 昌 津 南 至 荥 阳 东 极 阳 都 为 猎 场 , 使 御 史 监 察 其 中 禽 兽 , 有 犯 者 罪 至 大 辟 。 民 有 美 女 , 佳 牛 马 , 御 史 求 之 不 得 , 皆 诬 以 犯 兽 , 论 死 者 百 馀 人 。 发 诸 州 二 十 六 万 人 修 洛 阳 宫 。 发 百 姓 牛 二 万 头 , 配 朔 州 牧 官 。 增 置 女 官 二 十 四 等 , 东 宫 十 二 等 , 公 侯 七 十 馀 国 皆 九 等 , 大 发 民 女 三 万 馀 人 , 料 为 三 等 以 配 之 ; 太 子 、 诸 公 私 令 采 发 者 又 将 万 人 。 郡 县 务 求 美 色 , 多 强 夺 人 妻 , 杀 其 夫 及 夫 自 杀 者 三 千 馀 人 。 至 鄴 , 虎 临 轩 简 第 , 以 使 者 为 能 , 封 侯 者 十 二 人 。 荆 楚 、 扬 、 徐 之 民 流 叛 略 尽 ; 守 令 坐 不 能 绥 怀 , 下 狱 诛 者 五 十 馀 人 。 金 紫 光 禄 大 夫 逯 明 因 侍 切 谏 , 虎 大 怒 , 使 龙 腾 拉 杀 之 。燕 王 皝 以 牛 假 贫 民 , 使 佃 苑 中 , 税 其 什 之 八 , 自 有 牛 者 税 其 七 。 记 室 参 军 封 裕 上 书 谏 , 以 为 : “ 古 者 什 一 而 税 , 天 下 之 中 正 也 。 降 及 魏 、 晋 , 仁 政 衰 薄 , 假 官 田 官 牛 者 不 过 税 其 什 六 , 自 在 有 牛 者 中 分 之 , 犹 不 取 其 七 八 也 。 自 永 嘉 以 来 , 海 内 荡 析 , 武 宣 王 绥 之 以 德 , 华 夷 之 民 , 万 里 辐 凑 , 襁 负 而 归 之 者 , 若 赤 子 之 归 父 母 。 是 以 户 口 十 倍 于 旧 , 无 用 者 什 有 三 四 。 及 殿 下 继 统 , 南 摧 强 赵 , 东 兼 高 句 丽 , 北 取 宇 文 , 拓 地 三 千 里 , 增 民 十 万 户 , 是 宜 悉 罢 苑 囿 以 赋 新 民 , 无 牛 者 官 赐 之 牛 , 不 当 更 收 重 税 也 。 且 以 殿 下 之 民 用 殿 下 之 牛 , 牛 非 殿 下 之 有 , 将 何 在 哉 ! 如 此 , 则 戎 旗 南 指 之 日 , 民 谁 不 箪 食 壶 浆 以 迎 王 师 , 石 虎 谁 与 处 矣 ! 川 渎 沟 渠 有 废 塞 者 , 皆 应 通 利 , 旱 由 灌 溉 , 潦 则 疏 泄 。 一 夫 不 耕 , 或 受 之 饥 。 况 游 食 数 万 , 何 以 得 家 给 人 足 乎 ? 今 官 司 猥 多 , 虚 费 廪 禄 , 苟 才 不 周 用 , 皆 宜 澄 汰 。 工 商 末 利 , 宜 立 常 员 。 学 生 三 年 无 成 , 徒 塞 英 俊 之 路 , 皆 当 归 之 于 农 。 殿 下 圣 德 宽 明 , 博 采 刍 荛 。 参 军 王 宪 、 大 夫 刘 明 并 以 言 事 忤 旨 , 主 者 处 以 大 辟 , 殿 下 虽 恕 其 死 , 犹 免 官 禁 锢 。 夫 求 谏 诤 而 罪 直 言 , 是 犹 适 越 而 北 行 , 必 不 获 其 所 志 矣 ! 右 长 史 宋 该 等 阿 媚 苟 容 , 轻 劾 谏 士 , 己 无 骨 鲠 , 嫉 人 有 之 , 掩 蔽 耳 目 , 不 忠 之 甚 者 也 。 ” 皝 乃 下 令 , 称 : “ 览 封 记 室 之 谏 , 孤 实 惧 焉 。 国 以 民 为 本 , 民 以 谷 为 命 , 可 悉 罢 苑 囿 以 给 民 之 无 田 者 。 实 贫 者 , 官 与 之 牛 ; 力 有 馀 愿 得 官 牛 者 , 并 依 魏 、 晋 旧 法 , 沟 渎 果 有 益 者 , 令 以 时 修 治 。 今 戎 事 方 兴 , 勋 伐 既 多 , 岁 未 可 喊 , 俟 中 原 平 一 , 徐 更 议 之 。 工 商 、 学 生 皆 当 裁 择 。 夫 人 臣 关 言 于 人 主 , 至 难 也 , 虽 有 狂 妄 , 当 择 其 善 者 而 从 之 。 王 宪 、 刘 明 , 虽 罪 应 废 黜 , 亦 由 孤 之 无 大 量 也 , 可 悉 复 本 官 , 仍 居 谏 司 。 封 生 蹇 蹇 , 深 得 王 臣 之 体 , 其 赐 钱 五 万 。 宣 示 内 外 , 有 欲 陈 孤 过 者 , 不 拘 贵 贱 , 勿 有 所 讳 ! ” 皝 雅 好 文 学 , 常 亲 临 庠 序 讲 授 , 考 校 学 徒 至 千 馀 人 , 颇 有 妄 滥 者 , 故 封 裕 及 之 。诏 征 卫 将 军 褚 裒 , 欲 以 为 扬 州 刺 史 、 录 尚 书 事 。 吏 部 尚 书 刘 遐 、 长 史 王 胡 之 说 裒 曰 : “ 会 稽 王 令 德 雅 望 , 国 之 周 公 也 , 足 下 宜 以 大 政 授 之 。 ” 裒 乃 固 辞 , 归 籓 。 壬 戌 , 以 会 稽 王 昱 为 抚 军 大 将 军 , 录 尚 书 六 条 事 。 昱 清 虚 寡 欲 , 尤 善 玄 言 , 常 以 刘 惔 、 王 濛 及 颍 川 韩 伯 为 谈 客 , 又 辟 郗 超 为 抚 军 掾 , 谢 万 为 从 事 中 郎 。 超 , 鉴 之 孙 也 , 少 卓 荦 不 羁 。 父 愔 , 简 默 冲 退 而 啬 于 财 , 积 钱 至 数 千 万 , 尝 开 库 任 超 所 取 ; 超 散 施 亲 故 , 一 日 都 尽 。 万 , 安 之 弟 也 , 清 旷 秀 迈 , 亦 有 时 名 。燕 有 黑 龙 、 白 龙 见 于 龙 山 , 交 首 游 戏 , 解 角 而 去 。 燕 王 皝 亲 祀 以 太 牢 , 赦 其 境 内 , 命 所 居 新 宫 曰 和 龙 。都 亭 肃 侯 庾 翼 疽 发 于 背 。 表 子 爰 之 行 辅 国 将 军 、 荆 州 刺 史 , 委 以 后 任 ; 司 马 义 阳 硃 焘 为 南 蛮 校 尉 , 以 千 人 守 巴 陵 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 卒 。翼 部 将 干 瓚 等 作 乱 , 杀 冠 军 将 军 曹 据 。 硃 焘 与 安 西 长 史 江 A 1 7 0 , 建 武 司 马 毛 穆 之 、 将 军 袁 真 等 共 诛 之 。 A 1 7 0 , 统 之 子 也 。八 月 , 豫 州 刺 史 路 永 叛 奔 赵 , 赵 王 虎 使 永 屯 寿 春 。庾 翼 既 卒 , 朝 议 皆 以 诸 庾 世 在 西 籓 , 人 情 所 安 , 宜 依 翼 所 请 , 以 庾 爰 之 代 其 任 。 何 充 曰 : “ 荆 楚 , 国 之 西 门 , 户 口 百 万 。 北 带 强 胡 , 西 邻 劲 蜀 , 地 势 险 阻 , 周 旋 万 里 。 得 人 则 中 原 可 定 , 失 人 则 社 稷 可 忧 , 陆 抗 所 谓 ‘ 存 则 吴 存 , 亡 则 吴 亡 ’ 者 也 , 岂 可 以 白 面 少 年 当 之 哉 ! 桓 温 英 略 过 人 , 有 文 武 器 干 。 西 夏 之 任 , 无 出 温 者 。 ” 议 者 又 曰 : “ 庾 爰 之 肯 避 温 乎 ? 如 令 阻 兵 , 耻 惧 不 浅 。 ” 充 曰 : “ 温 足 以 制 之 , 诸 君 勿 忧 。 ”丹 杨 尹 刘 惔 每 奇 温 才 , 然 知 其 有 不 臣 之 志 , 谓 会 稽 王 昱 曰 : “ 温 不 可 使 居 形 胜 之 地 , 其 位 号 常 宜 抑 之 。 ” 劝 昱 自 镇 上 流 , 以 己 为 军 司 , 昱 不 听 ; 又 请 自 行 , 亦 不 听 。庚 辰 , 以 徐 州 刺 史 桓 温 为 安 西 将 军 、 持 节 、 都 督 荆 、 司 、 雍 、 益 、 梁 、 宁 六 州 诸 军 事 、 领 护 南 蛮 校 尉 、 荆 州 刺 史 , 爰 之 果 不 敢 争 , 又 以 刘 惔 监 沔 中 诸 军 事 , 领 义 成 太 守 , 代 庾 方 之 。 徙 方 之 、 爰 之 于 豫 章 。桓 温 尝 乘 雪 欲 猎 , 先 过 刘 惔 , 惔 见 其 装 束 甚 严 , 谓 之 曰 : “ 老 贼 欲 持 此 何 为 ? ” 温 笑 曰 : “ 我 不 为 此 , 卿 安 得 坐 谈 乎 ! ”汉 主 势 之 弟 大 将 军 广 , 以 势 无 子 , 求 为 太 弟 , 势 不 许 。 马 当 、 解 思 明 谏 曰 : “ 陛 下 兄 弟 不 多 , 若 复 有 所 废 , 将 益 孤 危 。 ” 固 请 许 之 。 势 疑 其 与 广 有 谋 , 收 当 、 思 明 斩 之 , 夷 其 三 族 。 遣 太 保 李 弈 袭 广 于 涪 城 , 贬 广 为 临 邛 侯 , 广 自 杀 。 思 明 被 收 , 叹 曰 : “ 国 之 不 亡 , 以 我 数 人 在 也 , 今 其 殆 矣 ! ” 言 笑 自 若 而 死 。 思 明 有 智 略 , 敢 谏 诤 ; 马 当 素 得 人 心 。 及 其 死 , 士 兵 无 不 哀 之 。冬 , 十 月 , 燕 王 皝 使 慕 容 恪 攻 高 句 丽 , 拔 南 苏 , 置 戍 而 还 。十 二 月 , 张 骏 伐 焉 耆 , 降 之 。 是 岁 , 骏 分 武 威 等 十 一 郡 为 凉 州 , 以 世 子 重 华 为 刺 史 ; 分 兴 晋 等 八 郡 为 河 州 , 以 宁 戎 校 尉 张 瓘 为 刺 史 ; 分 敦 煌 等 三 郡 及 西 域 都 护 等 三 营 为 沙 州 , 以 西 胡 校 尉 杨 宣 为 刺 史 。 骏 自 称 大 都 督 、 大 将 军 、 假 凉 王 , 督 摄 三 州 , 始 置 祭 酒 、 郎 中 、 大 夫 、 舍 人 、 谒 者 等 官 , 官 员 皆 仿 天 朝 而 微 变 其 名 , 车 服 旌 族 拟 于 王 者 。赵 王 虎 以 冠 军 将 军 姚 弋 仲 为 持 节 、 十 郡 六 夷 大 都 督 、 冠 军 大 将 军 。 弋 仲 清 俭 鲠 直 , 不 治 威 仪 , 言 无 畏 避 , 虎 甚 重 之 。 朝 之 大 议 , 每 与 参 决 , 公 卿 皆 惮 而 下 之 。 武 城 左 尉 , 虎 宠 姬 之 弟 也 , 尝 入 弋 仲 营 , 侵 扰 其 部 众 。 弋 仲 执 而 数 之 曰 : “ 尔 为 禁 尉 , 迫 胁 小 民 , 我 为 大 臣 , 目 所 亲 见 , 不 可 纵 也 。 ” 命 左 右 斩 之 。 尉 叩 头 流 血 , 左 右 固 谏 , 乃 止 。燕 王 皝 以 为 古 者 诸 侯 即 位 , 各 称 元 年 , 于 是 始 不 用 晋 年 号 , 自 称 十 二 年 。赵 王 虎 使 征 东 将 军 邓 恒 将 兵 数 万 屯 乐 安 , 治 攻 具 , 为 取 燕 之 计 。 燕 王 皝 以 慕 容 霸 为 平 狄 将 军 , 戍 徒 河 ; 恒 畏 之 , 不 敢 犯 。显 宗 成 皇 帝 下 永 和 二 年 ( 丙 午 , 公 元 三 四 六 年 )春 , 正 月 , 丙 寅 , 大 赦 。己 卯 , 都 乡 文 穆 侯 何 充 卒 。 充 有 器 局 , 临 朝 正 色 , 以 社 稷 为 己 任 , 所 选 用 皆 以 功 效 , 不 私 亲 旧 。初 , 夫 馀 居 于 鹿 山 , 为 百 济 所 侵 , 部 落 衰 散 , 西 徙 近 燕 , 而 不 设 备 。 燕 王 皝 遣 世 子 俊 帅 慕 容 军 、 慕 容 恪 、 慕 舆 根 三 将 军 、 万 七 千 骑 袭 夫 馀 。 俊 居 中 指 授 , 军 事 皆 以 任 恪 。 遂 拔 夫 馀 , 虏 其 王 玄 及 部 落 五 万 馀 口 而 还 。 皝 以 玄 为 镇 军 将 军 , 妻 以 女 。二 月 , 癸 丑 , 以 左 光 禄 大 夫 蔡 谟 领 司 徒 , 与 会 稽 王 昱 同 辅 政 。褚 裒 荐 前 光 禄 大 夫 顾 和 、 前 司 徒 左 长 史 殷 浩 ; 三 月 , 丙 子 , 以 和 为 尚 书 令 , 浩 为 建 武 将 军 、 扬 州 刺 史 。 和 有 母 丧 , 固 辞 不 起 , 谓 所 亲 曰 : “ 古 人 有 释 衰 绖 从 王 者 , 以 其 才 足 干 时 故 也 。 如 和 者 , 正 足 以 亏 孝 道 、 伤 风 俗 耳 。 ” 识 者 美 之 。 浩 亦 固 辞 。 会 稽 王 昱 与 浩 书 曰 : “ 属 当 厄 运 , 危 弊 理 极 , 足 下 沈 识 淹 长 , 足 以 经 济 。 若 复 深 存 挹 退 , 苟 遂 本 怀 , 吾 恐 天 下 之 事 于 此 去 矣 。 足 下 去 就 , 即 时 之 废 兴 , 则 家 国 不 异 , 足 下 宜 深 思 之 。 ” 浩 乃 就 职 。夏 , 四 月 , 己 酉 朔 , 日 有 食 之 。五 月 , 丙 戌 , 西 平 忠 成 公 张 骏 薨 。 官 属 上 世 子 重 华 为 使 持 节 、 大 都 督 、 太 尉 、 护 羌 校 尉 、 凉 州 牧 、 西 平 公 、 假 凉 王 ; 赦 其 境 内 ; 尊 嫡 母 严 氏 为 大 王 太 后 , 母 马 氏 为 王 太 后 。赵 中 黄 门 严 生 恶 尚 书 硃 轨 , 会 久 雨 , 生 谮 轨 不 修 道 路 , 又 谤 讪 朝 政 , 赵 王 虎 囚 之 。 蒲 洪 谏 曰 : “ 陛 下 既 有 襄 国 、 鄴 宫 , 又 修 长 安 、 洛 阳 宫 殿 , 将 以 何 用 ? 作 猎 车 千 乘 , 环 数 千 里 以 养 禽 兽 , 夺 人 妻 女 十 万 馀 口 以 实 后 宫 , 圣 帝 明 王 之 所 为 , 固 若 是 乎 ? 今 又 以 道 路 不 修 , 欲 杀 尚 书 。 陛 下 德 政 不 修 , 天 降 淫 雨 , 七 旬 乃 霁 。 霁 方 二 日 , 虽 有 鬼 兵 百 万 , 亦 未 能 去 道 路 之 涂 潦 , 而 况 人 乎 ! 政 刑 如 此 , 其 如 四 海 何 ! 其 如 后 代 何 ! 愿 止 作 役 , 罢 苑 囿 , 出 宫 女 , 赦 硃 轨 , 以 副 众 望 。 ” 虎 虽 不 悦 , 亦 不 之 罪 , 为 之 罢 长 安 、 洛 阳 作 役 , 而 竟 诛 硃 轨 。 又 立 私 论 朝 政 之 法 , 听 吏 告 其 君 , 奴 告 其 主 。 公 卿 以 下 , 朝 觐 以 目 相 顾 , 不 必 复 相 过 从 谈 语 。赵 将 军 王 擢 击 张 重 华 , 袭 武 街 , 执 护 军 曹 权 、 胡 宣 , 徙 七 千 馀 户 于 雍 州 。 凉 州 刺 史 麻 秋 、 将 军 孙 伏 都 攻 金 城 , 太 守 张 冲 请 降 , 凉 州 震 动 。 重 华 悉 发 境 内 兵 , 使 征 南 将 军 裴 恒 将 之 以 御 赵 。 恒 壁 于 广 武 , 久 而 不 战 。 凉 州 司 马 张 耽 言 于 重 华 曰 : “ 国 之 存 亡 在 兵 , 兵 之 胜 败 在 将 。 今 议 者 举 将 , 多 推 宿 旧 。 夫 韩 信 之 举 , 非 旧 德 也 。 盖 明 主 之 举 , 举 无 常 人 , 才 之 所 堪 , 则 授 以 大 事 。 今 强 寇 在 境 , 诸 将 不 进 , 人 情 危 惧 。 主 簿 谢 艾 , 兼 资 文 武 , 可 用 以 御 赵 。 ” 重 华 召 艾 , 问 以 方 略 ; 艾 愿 请 兵 七 千 人 , 必 破 赵 以 报 。 重 华 拜 艾 中 坚 将 军 , 给 步 骑 五 千 , 使 击 秋 。 艾 引 兵 出 振 武 , 夜 有 二 枭 鸣 于 牙 中 , 艾 曰 : “ 六 博 得 枭 者 胜 。 今 枭 鸣 牙 中 , 克 敌 之 兆 也 。 ” 进 与 赵 战 , 大 破 之 , 斩 首 五 千 级 。 重 华 封 艾 为 福 禄 伯 。麻 秋 之 克 金 城 也 , 县 令 敦 煌 车 济 不 降 , 伏 剑 而 死 。 秋 又 攻 大 夏 , 护 军 梁 式 执 太 守 宋 晏 , 以 城 应 秋 , 秋 遣 晏 以 书 诱 致 宛 戍 都 尉 敦 煌 宋 矩 。 矩 曰 : “ 为 人 臣 , 功 既 不 成 , 唯 有 死 节 耳 ! ” 先 杀 妻 子 而 后 自 刎 。 秋 曰 : “ 皆 义 士 也 。 ” 收 而 葬 之 。冬 , 汉 太 保 李 弈 自 晋 寿 举 兵 反 , 蜀 人 多 从 之 , 众 至 数 万 。 汉 主 势 登 城 拒 虞 , 弈 单 骑 突 门 , 门 者 射 而 杀 之 , 其 众 绵 溃 。 势 大 赦 境 内 , 改 年 嘉 宁 。 势 骄 淫 , 不 恤 国 事 , 多 居 禁 中 , 罕 接 公 卿 , 疏 忌 旧 臣 , 信 任 左 右 , 谗 诌 并 进 , 刑 罚 苛 滥 , 由 是 中 外 离 心 。 蜀 土 先 无 獠 , 至 是 始 从 山 出 , 自 巴 西 至 犍 为 、 梓 潼 , 布 满 山 谷 十 馀 万 落 , 不 可 禁 制 , 大 为 民 患 。 加 以 饥 馑 , 四 境 之 内 , 遂 至 萧 条 。安 西 将 军 桓 温 将 伐 汉 , 将 佐 皆 以 为 不 可 。 江 夏 相 袁 乔 劝 之 曰 : “ 夫 经 略 大 事 , 固 非 常 情 所 及 , 智 者 了 于 胸 中 , 不 必 待 众 言 皆 合 也 。 今 为 天 下 之 患 者 , 胡 、 蜀 二 寇 而 已 。 蜀 虽 险 固 , 比 胡 为 弱 , 将 欲 除 之 , 宜 先 其 易 者 。 李 势 无 道 , 臣 民 不 附 , 且 恃 其 险 远 , 不 修 战 备 。 宜 以 精 卒 万 人 轻 赍 疾 趋 , 比 其 觉 之 , 我 已 出 其 险 要 , 可 一 战 擒 也 。 蜀 地 富 饶 , 户 口 繁 庶 , 诸 葛 武 侯 用 之 抗 衡 中 夏 , 若 得 而 有 之 , 国 家 之 大 利 也 。 论 者 恐 大 军 既 西 , 胡 必 窥 觎 , 此 似 是 而 非 。 胡 闻 我 万 里 远 征 , 以 为 内 有 重 备 , 必 不 敢 动 ; 纵 有 侵 轶 , 缘 江 诸 军 足 以 拒 守 , 必 无 忧 也 。 ” 温 从 之 。 乔 , 瑰 之 子 也 。十 一 月 , 辛 未 , 温 帅 益 州 刺 史 周 抚 、 南 郡 太 守 谯 王 无 忌 伐 汉 , 拜 表 即 行 ; 委 安 西 长 史 范 汪 以 留 事 , 加 抚 督 梁 州 之 四 郡 诸 军 事 ; 使 袁 乔 帅 二 千 人 为 前 锋 。朝 廷 以 蜀 道 险 远 , 温 众 少 而 深 入 , 皆 以 为 忧 , 惟 刘 惔 以 为 必 克 。 或 问 其 故 , 惔 曰 : “ 以 博 知 之 。 温 , 善 博 者 也 , 不 必 得 则 不 为 。 但 恐 克 蜀 之 后 , 温 终 专 制 朝 廷 耳 。 ”显 宗 成 皇 帝 下 永 和 三 年 ( 丁 未 , 公 元 三 四 七 年 )春 , 二 月 , 桓 温 军 至 青 衣 。 汉 主 势 大 发 兵 , 遣 叔 父 右 卫 将 军 福 、 从 兄 镇 南 将 军 权 、 前 将 军 昝 坚 等 将 之 , 自 山 阳 趣 合 水 。 诸 将 欲 伏 于 江 南 以 待 晋 , 昝 坚 不 从 , 引 兵 自 江 北 鸳 鸯 碕 渡 向 犍 为 。三 月 , 温 至 彭 模 。 议 者 欲 分 为 两 军 , 异 道 俱 进 , 以 分 汉 兵 之 势 。 袁 乔 曰 : “ 今 悬 军 深 入 万 里 之 外 , 胜 则 大 功 可 立 , 不 胜 则 噍 类 无 遗 , 当 合 势 齐 力 , 以 取 一 战 之 捷 。 若 分 两 军 , 则 众 心 不 一 , 万 一 偏 败 , 大 事 去 矣 。 不 如 全 军 而 进 , 弃 去 釜 甑 , 赍 三 日 粮 , 以 示 无 还 心 , 胜 可 必 也 。 ” 温 从 之 , 留 参 军 孙 盛 、 周 楚 将 赢 兵 守 辎 重 , 温 自 将 步 卒 直 指 成 都 。 楚 , 抚 之 子 也 。李 福 进 攻 彭 模 , 孙 盛 等 奋 击 , 走 之 。 温 进 , 遇 李 权 , 三 战 三 捷 , 汉 兵 散 走 归 成 都 , 镇 东 将 军 李 位 都 迎 诣 温 降 。 昝 坚 至 犍 为 , 乃 知 与 温 异 道 , 还 , 自 沙 头 津 济 , 比 至 , 温 已 军 于 成 都 之 十 里 陌 , 坚 众 自 溃 。势 悉 众 出 战 于 成 都 之 笮 桥 , 温 前 锋 不 利 , 参 军 龚 护 战 死 , 矢 及 温 马 首 。 众 惧 , 欲 退 , 而 鼓 吏 误 鸣 进 鼓 ; 袁 乔 拔 剑 督 士 卒 力 战 , 遂 大 破 之 。 温 乘 胜 长 驱 至 成 都 , 纵 火 烧 其 城 门 。 汉 人 惶 惧 , 无 复 斗 志 。 势 夜 开 东 门 走 , 至 葭 萌 , 使 散 骑 常 侍 王 幼 送 降 文 于 温 , 自 称 “ 略 阳 李 势 叩 头 死 罪 ” , 寻 舆 榇 面 缚 诣 军 门 。 温 解 缚 焚 榇 , 送 势 及 宗 室 十 馀 人 于 建 康 ; 引 汉 司 空 谯 献 之 等 以 为 参 佐 , 举 贤 旌 善 , 蜀 人 悦 之 。日 南 太 守 夏 侯 览 贪 纵 , 侵 刻 胡 商 , 又 科 调 船 材 , 云 欲 有 所 讨 , 由 是 诸 国 恚 愤 。 林 邑 王 文 攻 陷 日 南 , 将 士 死 者 五 六 千 , 杀 览 , 以 尸 祭 天 。 檄 交 州 刺 史 硃 蕃 , 请 以 郡 北 横 山 为 界 。 文 既 去 , 蕃 使 督 护 刘 雄 戍 日 南 。汉 故 尚 书 仆 射 王 誓 、 镇 东 将 军 邓 定 、 平 南 将 军 王 润 、 将 军 隗 文 等 皆 举 兵 反 , 众 各 万 馀 。 桓 温 自 击 定 , 使 袁 乔 击 文 , 皆 破 之 。 温 命 益 州 刺 史 周 抚 镇 彭 模 , 斩 王 誓 、 王 润 。 温 留 成 都 三 十 日 , 振 旅 还 江 陵 。 李 势 至 建 康 , 封 归 义 侯 。 夏 , 四 月 , 丁 巳 , 邓 定 、 隗 文 等 入 据 成 都 , 征 虏 将 军 杨 谦 弃 涪 城 , 退 保 德 阳 。赵 凉 州 刺 史 麻 秋 攻 枹 罕 。 晋 昌 太 守 郎 坦 以 城 大 难 守 , 欲 弃 外 城 。 武 成 太 守 张 悛 曰 : “ 弃 外 城 则 动 众 心 , 大 事 去 矣 。 ” 宁 戎 校 尉 张 璩 从 悛 言 , 固 守 大 城 。 秋 帅 众 八 万 , 围 堑 数 重 , 云 梯 地 突 , 百 道 皆 进 。 城 中 御 之 , 秋 众 死 伤 数 万 。 赵 王 虎 复 遣 其 将 刘 浑 等 帅 步 骑 二 万 会 之 。 郎 坦 恨 言 不 用 , 教 军 士 李 嘉 潜 引 赵 兵 千 馀 人 登 城 ; 璩 督 诸 将 力 战 , 杀 二 百 馀 人 , 赵 兵 乃 退 。 璩 烧 其 攻 具 , 秋 退 保 大 夏 。虎 以 中 书 监 石 宁 为 征 西 将 军 , 帅 并 、 司 州 兵 二 万 馀 人 为 秋 等 后 继 。 张 重 华 将 宋 秦 等 帅 户 二 万 降 于 赵 。 重 华 以 谢 艾 为 使 持 节 、 军 师 将 军 , 帅 步 骑 三 万 进 军 临 河 。 艾 乘 轺 车 , 戴 白 窥 , 鸣 鼓 而 行 。 秋 望 见 , 怒 曰 : “ 艾 年 少 书 生 , 冠 服 如 此 , 轻 我 也 ” 。 命 黑 槊 龙 骧 三 千 人 驰 击 之 , 艾 左 右 大 扰 。 或 劝 艾 宜 乘 马 , 艾 不 从 , 下 车 , 踞 胡 床 , 指 麾 处 分 ; 赵 人 以 为 有 伏 兵 , 惧 不 敢 进 。 别 将 张 瑁 自 间 道 引 兵 截 赵 军 后 , 赵 军 退 , 艾 乘 势 进 击 , 大 破 之 , 斩 其 将 杜 勋 、 汲 鱼 , 获 首 虏 一 万 三 千 级 , 秋 单 马 奔 大 夏 。五 月 , 秋 与 石 宁 复 帅 众 十 二 万 进 屯 河 南 , 刘 宁 、 王 擢 略 地 晋 兴 、 广 武 、 武 街 , 至 于 曲 柳 。 张 重 华 使 将 军 牛 旋 御 之 , 退 守 枹 罕 , 姑 臧 大 震 。 重 华 欲 亲 出 拒 之 , 谢 艾 固 谏 。 别 驾 从 事 索 遐 曰 : “ 君 者 , 一 国 之 镇 , 不 可 轻 动 ” 。 乃 以 艾 为 使 持 节 、 都 督 征 讨 诸 军 事 、 行 卫 将 军 , 遐 为 军 正 将 军 , 帅 步 骑 二 万 拒 之 。 别 将 杨 康 败 刘 宁 于 沙 阜 , 宁 退 屯 金 城 。六 月 , 辛 酉 , 大 赦 。秋 , 七 月 , 林 邑 复 陷 日 南 , 杀 督 护 刘 雄 。隗 文 、 邓 定 等 立 故 国 师 范 长 生 之 子 贲 为 帝 而 奉 之 , 以 妖 异 惑 众 , 蜀 人 多 归 之 。赵 王 虎 复 遣 征 西 将 军 孙 伏 都 、 将 军 刘 浑 帅 步 骑 二 万 会 麻 秋 军 , 长 驱 济 河 , 击 张 重 华 , 遂 城 长 最 。 谢 艾 建 牙 誓 众 , 有 风 吹 旌 旗 东 南 指 , 索 遐 曰 : “ 风 为 号 令 , 今 旌 旗 指 敌 , 天 所 赞 也 。 ” 艾 军 于 神 鸟 , 王 擢 与 艾 前 锋 战 , 败 走 , 还 河 南 。 八 月 , 戊 午 , 艾 进 击 秋 , 大 破 之 , 秋 遁 归 金 城 。 虎 闻 之 , 叹 曰 : “ 吾 以 偏 师 定 九 州 , 今 以 九 州 之 力 困 于 枹 罕 。 彼 有 人 焉 , 未 可 图 也 ! ” 艾 还 , 讨 叛 虏 斯 骨 真 等 万 馀 落 , 皆 破 平 之 。赵 王 虎 据 十 州 之 地 , 聚 敛 金 帛 , 及 外 国 所 献 珍 异 , 府 库 财 物 , 不 可 胜 纪 ; 犹 自 以 为 不 足 , 悉 发 前 代 陵 墓 , 取 其 金 宝 。沙 门 吴 进 言 于 虎 曰 : “ 胡 运 将 衰 , 晋 当 复 兴 , 宜 苦 役 晋 人 以 厌 其 气 。 ” 虎 使 尚 书 张 群 发 近 郡 男 女 十 六 万 人 , 车 十 万 乘 , 运 士 筑 华 林 苑 及 长 墙 于 鄴 北 , 广 袤 数 十 里 。 申 钟 、 石 璞 、 赵 揽 等 上 疏 陈 天 文 错 乱 , 百 姓 凋 弊 。 虎 大 怒 曰 : “ 使 苑 墙 朝 成 , 吾 夕 没 无 恨 矣 。 ” 促 张 群 使 然 烛 夜 作 ; 暴 风 大 雨 , 死 者 数 万 人 。 郡 国 前 后 送 苍 麟 十 六 , 白 鹿 七 , 虎 命 司 虞 张 曷 柱 调 之 以 驾 芝 盖 , 大 朝 会 列 于 殿 庭 。九 月 , 命 太 子 宣 出 祈 福 于 山 川 , 因 行 游 猎 。 宣 乘 大 辂 , 羽 葆 华 盖 , 建 天 子 旌 旗 , 十 有 六 军 戎 卒 十 八 万 , 出 自 金 明 门 。 虎 从 其 后 宫 升 陵 霄 观 望 之 , 笑 曰 : “ 我 家 父 子 如 是 , 自 非 天 崩 地 陷 , 当 复 何 愁 ! 但 抱 子 弄 孙 , 日 为 乐 耳 。 ”宣 所 舍 , 辄 列 人 为 长 围 , 四 面 各 百 里 , 驱 禽 兽 , 至 暮 皆 集 其 所 , 使 文 武 跪 立 , 重 行 围 守 , 炬 火 如 昼 , 命 劲 骑 百 馀 驰 射 其 中 , 宣 与 姬 妾 乘 辇 临 观 , 兽 尽 而 止 。 或 兽 有 迸 逸 , 当 围 守 者 , 有 爵 则 夺 马 , 步 驱 一 日 , 无 爵 则 鞭 之 一 百 。 士 卒 饥 冻 死 者 万 有 馀 人 , 所 过 三 州 十 五 郡 , 资 储 皆 无 孑 遗 。虎 复 命 秦 公 韬 继 出 , 自 并 州 至 于 秦 、 雍 , 亦 如 之 。 宣 怒 其 与 己 钧 敌 , 愈 嫉 之 。 宦 者 赵 生 得 幸 于 宣 , 无 宠 于 韬 , 微 劝 宣 除 之 , 于 是 始 有 杀 韬 之 谋 矣 。赵 麻 秋 又 袭 张 重 华 将 张 瑁 , 败 之 , 斩 首 三 千 馀 级 。 枹 罕 护 军 李 逵 帅 众 七 千 降 于 赵 , 自 河 以 南 氐 、 羌 皆 附 于 赵 。冬 , 十 月 , 乙 丑 , 遣 侍 御 史 俞 归 至 凉 州 , 授 张 重 华 侍 中 、 大 都 督 、 督 陇 右 、 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 凉 州 刺 史 、 西 平 公 。 归 至 姑 臧 , 重 华 欲 称 凉 王 , 未 肯 受 诏 , 使 所 亲 沈 猛 私 谓 归 曰 : “ 主 公 弈 世 为 晋 忠 臣 , 今 曾 不 如 鲜 卑 , 何 也 ? 朝 廷 封 慕 容 皝 为 燕 王 , 而 主 公 才 为 大 将 军 , 何 以 褒 劝 忠 贤 乎 ! 明 台 宜 移 河 右 , 共 劝 州 主 为 凉 王 。 人 臣 出 使 , 苟 利 社 稷 , 专 之 可 也 。 ” 归 曰 : “ 吾 子 失 言 ! 昔 三 代 之 王 也 , 爵 之 贵 者 莫 若 上 公 ; 及 周 之 衰 , 吴 、 楚 始 僭 号 称 王 , 而 诸 侯 亦 不 之 非 , 盖 以 蛮 夷 畜 之 也 ; 借 使 齐 、 鲁 称 王 , 诸 侯 岂 不 四 面 攻 之 乎 ! 汉 高 祖 封 韩 、 彭 为 王 , 寻 皆 诛 灭 , 盖 权 时 之 宜 , 非 厚 之 也 。 圣 上 以 贵 公 忠 贤 , 故 爵 以 上 公 , 任 以 方 伯 , 宠 荣 极 矣 , 岂 鲜 卑 夷 狄 所 可 比 哉 ! 且 吾 闻 之 , 功 有 大 小 , 赏 有 重 轻 。 今 贵 公 始 继 世 而 为 王 , 若 帅 河 右 之 众 , 东 平 胡 、 羯 , 修 复 陵 庙 , 迎 天 子 返 洛 阳 , 将 何 以 加 之 乎 ? ” 重 华 乃 止 。 武 都 氐 王 杨 初 遣 使 来 称 籓 ; 诏 以 初 为 使 持 节 、 征 南 将 军 、 雍 州 刺 史 、 仇 池 公 。十 二 月 , 振 威 护 军 萧 敬 文 杀 征 虏 将 军 杨 谦 , 攻 涪 城 , 陷 之 , 自 称 益 州 牧 , 遂 取 巴 西 , 通 于 汉 中 。。

晋 纪 二 十。

起 重 光 大 渊 献 , 尽 阏 逢 摄 提 格 , 凡 四 年 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 七 年 ( 辛 亥 , 公 元 三 五 一 年 )春 , 正 月 , 丁 酉 , 日 有 食 之 。苻 健 左 长 史 贾 玄 硕 等 请 依 刘 备 称 汉 中 王 故 事 , 表 健 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 大 单 于 、 秦 王 。 健 怒 曰 : “ 吾 岂 堪 为 秦 王 邪 ! 且 晋 使 未 返 , 我 之 官 爵 , 非 汝 曹 所 知 也 。 ” 既 而 密 使 梁 安 讽 玄 硕 等 上 尊 号 , 健 辞 让 再 三 , 然 后 许 之 。 丙 辰 , 健 即 天 王 、 大 单 于 位 , 国 号 大 秦 , 大 赦 , 改 元 皇 始 。 追 尊 父 洪 为 武 惠 皇 帝 , 庙 号 太 祖 ; 立 妻 强 氏 为 天 王 后 , 子 苌 为 太 子 , 靓 为 平 原 公 , 生 为 淮 南 公 , 觌 为 长 乐 公 , 方 为 高 阳 公 , 硕 为 北 平 公 , 腾 为 淮 阳 公 , 柳 为 晋 公 , 桐 为 汝 南 公 , 廋 为 魏 公 , 武 为 燕 公 , 幼 为 赵 公 。 以 苻 雄 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 丞 相 、 领 车 骑 大 将 军 、 雍 州 牧 、 东 海 公 ; 苻 菁 为 卫 大 将 军 、 平 昌 公 , 宿 卫 二 宫 ; 雷 弱 儿 为 太 尉 , 毛 贵 为 司 空 , 略 阳 姜 伯 周 为 尚 书 令 , 梁 楞 为 左 仆 射 , 王 堕 为 右 仆 射 , 鱼 遵 为 太 子 太 师 , 强 平 为 太 傅 , 段 纯 为 太 保 , 吕 婆 楼 为 散 骑 常 侍 。 伯 周 , 健 之 舅 ; 平 , 王 后 之 弟 ; 婆 楼 , 本 略 阳 氐 酋 也 。 段 龛 请 以 青 州 内 附 ; 二 月 , 戊 寅 , 以 龛 为 镇 北 将 军 , 封 齐 公 。魏 主 闵 攻 围 襄 国 百 馀 日 , 赵 主 祗 危 急 , 乃 去 皇 帝 之 号 , 称 赵 王 ; 遣 太 尉 张 举 乞 师 于 燕 , 许 送 传 国 玺 , 中 军 将 军 张 春 乞 师 于 姚 弋 仲 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 骑 二 万 八 千 救 赵 , 诫 之 曰 : “ 冉 闵 弃 仁 背 义 , 屠 灭 石 氏 。 我 受 人 厚 遇 , 当 为 复 仇 , 老 病 不 能 自 行 ; 汝 才 十 倍 于 闵 , 若 不 枭 擒 以 来 , 不 必 复 见 我 也 ! ” 弋 仲 亦 遣 使 告 于 燕 , 燕 主 俊 遣 御 难 将 军 悦 绾 将 兵 三 万 往 会 之 。冉 闵 闻 俊 欲 救 赵 , 遣 大 司 马 从 事 中 郎 广 宁 常 炜 使 于 燕 。 俊 使 封 裕 诘 之 曰 : “ 冉 闵 , 石 氏 养 息 , 负 恩 作 逆 , 何 敢 辄 称 大 号 ? ” 炜 曰 : “ 汤 放 桀 , 武 王 伐 纣 , 以 兴 商 、 周 之 业 ; 曹 孟 德 养 于 宦 官 , 莫 知 所 出 , 卒 立 魏 氏 之 基 。 苟 非 天 命 , 安 能 成 功 ! 推 此 而 言 , 何 必 致 问 ! ” 裕 曰 : “ 人 言 冉 闵 初 立 , 铸 金 为 己 像 , 以 卜 成 败 , 而 像 不 成 , 信 乎 ? ” 炜 曰 : “ 不 闻 。 ” 裕 曰 : “ 南 来 者 皆 云 如 是 , 何 故 隐 之 ? ” 炜 曰 : “ 奸 伪 之 人 欲 矫 天 命 以 惑 人 者 , 乃 假 符 瑞 、 托 蓍 龟 以 自 重 , 魏 主 握 符 玺 , 据 中 州 , 受 命 何 疑 ; 而 更 反 真 为 伪 , 取 决 于 金 像 乎 ! ” 裕 曰 : “ 传 国 玺 果 安 在 ? ” 炜 曰 : “ 在 鄴 ” 。 裕 曰 : “ 张 举 言 在 襄 国 。 ” 炜 曰 : “ 杀 胡 之 日 , 在 鄴 者 殆 无 孑 遗 ; 时 有 迸 漏 者 , 皆 潜 伏 沟 渎 中 耳 , 彼 安 知 玺 之 所 在 乎 ! 彼 求 救 者 , 为 妄 诞 之 辞 , 无 所 不 可 , 况 一 玺 乎 ! ”俊 犹 以 张 举 之 言 为 信 , 乃 积 柴 其 旁 , 使 裕 以 其 私 诱 之 , 曰 : “ 君 更 熟 思 , 无 为 徒 取 灰 灭 ! ” 炜 正 色 曰 : “ 石 氏 贪 暴 , 亲 帅 大 兵 攻 燕 国 都 。 虽 不 克 而 返 , 然 志 在 必 取 。 故 运 资 粮 、 聚 器 械 于 东 北 者 , 非 以 相 资 , 乃 欲 相 灭 也 。 魏 主 诛 剪 石 氏 , 虽 不 为 燕 , 臣 子 之 心 , 闻 仇 雠 之 灭 , 义 当 如 何 ? 而 更 为 彼 责 我 , 不 亦 异 乎 ! 吾 闻 死 者 骨 肉 下 于 土 , 精 魂 升 于 天 。 蒙 君 之 惠 , 速 益 薪 纵 火 , 使 仆 得 上 诉 于 帝 足 矣 ! ” 左 右 请 杀 之 , 俊 曰 : “ 彼 不 惮 杀 身 而 徇 其 主 , 忠 臣 也 ! 且 冉 闵 有 罪 , 使 臣 何 预 焉 ! ” 使 出 就 馆 。 夜 , 使 其 乡 人 赵 瞻 往 劳 之 , 且 曰 : “ 君 何 不 以 实 言 ? 王 怒 , 欲 处 君 于 辽 、 碣 之 表 , 奈 何 ? ” 炜 曰 : “ 吾 结 发 以 来 , 尚 不 欺 布 衣 , 况 人 主 乎 ! 曲 意 苟 合 , 性 所 不 能 。 直 情 尽 言 , 虽 沉 东 海 , 不 敢 避 也 ! ” 遂 卧 向 壁 , 不 复 与 瞻 言 。 瞻 具 以 白 俊 , 俊 乃 囚 炜 于 龙 城 。赵 并 州 刺 史 张 平 遣 使 降 秦 , 秦 王 以 平 为 大 将 军 、 冀 州 牧 。燕 王 逡 还 蓟 。三 月 , 姚 襄 及 赵 汝 阴 王 琨 各 引 兵 救 襄 国 。 冉 闵 遣 车 骑 将 军 胡 睦 拒 襄 于 长 芦 , 将 军 孙 威 拒 琨 于 黄 丘 , 皆 败 还 , 士 卒 略 尽 。闵 欲 自 出 击 之 , 卫 将 军 王 泰 谏 曰 : “ 今 襄 国 未 下 , 外 救 云 集 , 若 我 出 战 , 必 覆 背 受 敌 , 此 危 道 也 。 不 若 固 垒 以 挫 其 锐 , 徐 观 其 衅 而 击 之 。 且 陛 下 亲 临 行 陈 , 如 失 万 全 , 则 大 事 去 矣 。 ” 闵 将 止 , 道 士 法 饶 进 曰 : “ 陛 下 围 襄 国 经 年 , 无 尺 寸 之 功 , 今 贼 至 , 又 避 不 击 , 将 何 以 使 将 士 乎 ! 且 太 白 入 昴 , 当 杀 胡 王 , 百 战 百 克 , 不 可 失 也 ! ” 闵 攘 袂 大 言 曰 : “ 吾 战 决 矣 , 敢 沮 众 者 斩 ! ” 乃 悉 众 出 , 与 襄 、 琨 战 。 悦 绾 适 以 燕 兵 至 , 去 魏 兵 数 里 , 疏 布 骑 卒 , 曳 柴 扬 尘 , 魏 人 望 之 恟 惧 , 襄 、 琨 、 绾 三 面 击 之 , 赵 王 祗 自 后 冲 之 , 魏 兵 大 败 , 闵 与 十 馀 骑 走 还 鄴 。 降 胡 栗 特 康 等 执 大 单 于 胤 及 左 仆 射 刘 琦 以 降 赵 , 赵 王 祗 杀 之 。 胡 睦 及 司 空 石 璞 、 尚 书 令 徐 机 、 中 书 监 卢 谌 等 并 将 士 死 者 凡 十 馀 万 人 。 闵 潜 还 , 人 无 知 者 。 鄴 另 震 恐 , 讹 言 闵 已 没 。 射 声 校 尉 张 艾 请 闵 亲 郊 以 安 众 心 。 闵 从 之 , 讹 言 乃 息 。 闵 支 解 法 饶 父 子 , 赠 韦 謏 大 司 徒 。 姚 襄 还 还 滠 头 , 姚 弋 仲 怒 其 不 擒 闵 , 杖 之 一 百 。初 , 闵 之 为 赵 相 也 , 悉 散 仓 库 以 树 私 恩 , 与 羌 、 胡 相 攻 , 无 月 不 战 。 赵 所 徙 青 、 雍 、 幽 、 荆 四 州 人 民 及 氐 、 羌 、 胡 蛮 数 百 万 口 , 以 赵 法 禁 不 行 , 各 还 本 土 ; 道 路 交 错 , 互 相 杀 掠 , 其 能 达 者 什 有 二 、 三 。 中 原 大 乱 。 因 以 饥 疫 , 人 相 食 , 无 复 耕 者 。赵 王 祗 使 其 将 刘 显 帅 众 七 万 攻 鄴 , 军 于 明 光 宫 , 去 鄴 二 十 三 里 。 魏 主 闵 恐 , 召 王 泰 , 欲 与 之 谋 。 泰 恚 前 言 之 不 从 , 辞 以 疮 甚 。 闵 亲 临 问 之 , 泰 固 称 疾 笃 。 闵 怒 , 还 宫 , 谓 左 右 曰 : “ 巴 奴 , 乃 公 岂 假 汝 为 命 邪 ! 要 将 先 灭 群 胡 , 却 斩 王 泰 。 ” 乃 悉 众 出 战 , 大 破 显 军 , 追 奔 至 阳 平 , 斩 首 三 万 馀 级 。 显 惧 , 密 使 请 降 , 求 杀 祗 以 自 效 , 闵 乃 引 归 。 会 有 告 王 泰 欲 叛 入 秦 者 , 闵 杀 之 , 夷 其 三 族 。秦 王 健 分 遣 使 者 问 民 疾 苦 , 搜 罗 俊 异 , 宽 重 敛 之 税 , 弛 离 宫 之 禁 , 罢 无 用 之 器 , 去 侈 靡 之 服 , 凡 赵 之 苛 政 不 便 于 民 者 皆 除 之 。杜 洪 、 张 琚 遣 使 召 梁 州 刺 史 司 马 勋 。 夏 , 四 月 , 勋 帅 步 骑 三 万 赴 之 , 秦 王 健 御 之 于 五 丈 原 。 勋 屡 战 皆 败 , 退 归 南 郑 。 健 以 中 书 令 贾 玄 硕 始 者 不 上 尊 号 , 衔 之 , 使 人 告 玄 硕 与 司 马 勋 通 , 并 其 诸 子 皆 杀 之 。渤 海 人 逄 约 因 赵 乱 , 拥 众 数 千 家 附 于 魏 , 魏 以 约 为 渤 海 太 守 。 故 太 守 刘 准 , 隗 之 兄 子 也 , 土 豪 封 放 , 弈 之 从 弟 也 ; 别 聚 众 自 守 。 闵 以 准 为 幽 州 刺 史 , 与 约 中 分 渤 海 。 燕 王 俊 使 封 弈 讨 约 , 使 昌 黎 太 守 高 开 讨 准 、 放 。 开 , 瞻 之 子 也 。弈 引 兵 直 抵 约 垒 , 遣 人 谓 约 曰 : “ 相 与 乡 里 , 隔 绝 日 久 , 会 遇 甚 难 。 时 事 利 害 , 人 各 有 心 , 非 所 论 也 。 愿 单 出 一 相 见 , 以 写 伫 结 之 情 。 ” 约 素 信 重 弈 , 即 出 , 见 弈 于 门 外 。 各 屏 骑 卒 , 单 马 交 语 。 弈 与 论 叙 平 生 毕 , 因 说 之 曰 : “ 与 君 累 世 同 乡 , 情 相 爱 重 , 诚 欲 君 享 祚 无 穷 ; 今 既 获 展 奉 , 不 可 不 尽 所 怀 。 冉 闵 乘 石 氏 之 乱 , 奄 有 成 资 , 是 宜 天 下 服 其 强 矣 , 而 祸 乱 方 始 , 固 知 天 命 不 可 力 争 也 。 燕 王 弈 也 载 德 , 奉 义 讨 乱 , 所 征 无 敌 。 今 已 都 蓟 , 南 临 赵 、 魏 , 远 近 之 民 , 襁 负 归 之 。 民 厌 荼 毒 , 咸 思 有 道 。 冉 闵 之 亡 , 匪 朝 伊 夕 , 成 败 之 形 , 昭 然 易 见 。 且 燕 王 肇 开 王 业 , 虚 心 贤 俊 , 君 能 翻 然 改 图 , 则 功 参 绛 、 灌 , 庆 流 苗 裔 , 孰 与 为 亡 国 将 , 守 孤 城 以 待 必 至 之 祸 哉 ! ” 约 闻 之 , 怅 然 不 言 。 弈 给 使 张 安 , 有 勇 力 ; 弈 豫 戒 之 , 俟 约 气 下 , 安 突 前 持 其 马 鞚 , 因 挟 之 而 驰 。 至 营 , 弈 与 坐 , 谓 曰 : “ 君 计 不 能 自 决 , 故 相 为 决 之 , 非 欲 取 君 以 邀 功 , 乃 欲 全 君 以 安 民 也 。 ”高 开 至 渤 海 , 准 、 放 迎 降 。 俊 以 放 为 渤 海 太 守 , 准 为 左 司 马 , 约 参 军 事 。 以 约 诱 于 人 而 遇 获 , 更 其 名 曰 钓 。刘 显 弑 赵 王 祗 及 其 丞 相 安 乐 王 炳 、 太 宰 赵 庶 等 十 馀 人 , 传 首 于 鄴 。 骠 骑 将 军 石 宁 奔 柏 人 。 魏 主 闵 焚 祗 首 于 通 衢 , 拜 显 上 大 将 军 、 大 单 于 、 冀 州 牧 。五 月 , 赵 兗 州 刺 史 刘 启 自 鄄 城 来 奔 。秋 , 七 月 , 刘 显 复 引 兵 攻 鄴 , 魏 主 闵 击 败 之 。 显 还 , 称 帝 于 襄 国 。八 月 , 魏 徐 州 刺 史 周 成 、 兗 州 刺 史 魏 统 、 荆 州 刺 史 乐 弘 、 豫 州 牧 张 遇 以 廪 丘 、 许 昌 等 诸 城 来 降 ; 平 南 将 军 高 崇 、 征 虏 将 军 吕 护 执 洛 州 刺 史 郑 系 , 以 其 地 来 降 。燕 王 俊 遣 慕 容 恪 攻 中 山 , 慕 容 评 攻 王 午 于 鲁 口 , 魏 中 山 太 守 上 谷 侯 龛 闭 城 拒 守 。 恪 南 徇 常 山 , 军 于 九 门 , 魏 赵 郡 太 守 辽 西 李 邽 举 郡 降 , 恪 厚 抚 之 , 将 邽 还 围 中 山 , 侯 龛 乃 降 。 恪 入 中 山 , 迁 其 将 帅 、 土 豪 数 十 家 诣 蓟 , 馀 皆 安 堵 ; 军 令 严 明 , 秋 豪 不 犯 。 慕 容 评 至 南 安 , 王 午 遣 其 将 郑 生 拒 战 , 评 击 斩 之 。悦 绾 还 自 襄 国 , 俊 乃 知 张 举 之 妄 而 杀 之 。 常 炜 有 四 男 二 女 在 中 山 , 俊 释 炜 之 囚 , 使 诸 子 就 见 之 。 炜 上 疏 谢 恩 , 俊 手 令 答 曰 : “ 卿 本 不 为 生 计 , 孤 以 州 里 相 存 耳 。 今 大 乱 之 中 , 诸 子 尽 至 , 岂 非 天 所 念 邪 ! 天 且 念 卿 , 况 于 孤 乎 ! ” 赐 妾 一 人 , 谷 三 百 斛 , 使 居 凡 城 。 以 北 平 太 守 孙 兴 为 中 山 太 守 。 兴 善 于 绥 抚 , 中 山 遂 安 。库 傉 官 伟 帅 部 众 自 上 党 降 燕 。姚 弋 仲 遣 使 来 请 降 。 冬 , 十 一 月 , 以 弋 仲 为 使 持 节 、 六 夷 大 都 督 、 督 江 北 诸 军 事 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 大 单 于 、 高 陵 郡 公 , 又 以 其 子 襄 为 持 节 、 平 北 将 军 、 都 督 并 州 诸 军 事 、 并 州 刺 史 、 平 乡 县 公 。逄 钓 亡 归 渤 海 , 招 集 旧 众 以 叛 燕 。 乐 陵 太 守 贾 坚 使 人 告 谕 乡 人 , 示 以 成 败 , 钓 部 众 稍 散 , 遂 来 奔 。吐 谷 浑 叶 延 卒 , 子 碎 妥 立 。初 , 桓 温 闻 石 氏 乱 , 上 疏 请 出 师 经 略 另 原 , 事 久 不 报 。 温 知 朝 廷 仗 殷 浩 以 抗 己 , 甚 忿 之 ; 然 素 知 浩 之 为 人 , 亦 不 之 惮 也 。 以 国 无 他 衅 , 遂 得 相 持 弥 年 , 虽 有 君 臣 之 迹 , 羁 縻 而 已 , 八 州 士 众 资 调 殆 不 为 国 家 用 。 屡 求 北 伐 , 诏 书 不 听 。 十 二 月 , 辛 未 , 温 拜 表 辄 行 , 帅 众 四 五 万 顺 流 而 下 , 军 于 武 昌 , 朝 廷 大 惧 。殷 浩 欲 去 位 以 避 温 , 又 欲 以 驺 虞 幡 驻 温 军 。 吏 部 尚 书 王 彪 之 言 于 会 稽 王 昱 曰 : “ 此 属 皆 自 为 计 , 非 能 保 社 稷 , 为 殿 下 计 也 。 若 殷 浩 去 职 , 人 情 离 骇 , 天 子 独 坐 , 当 此 之 际 , 必 有 任 其 责 者 , 非 殿 下 而 谁 乎 ! ” 又 谓 浩 曰 : “ 彼 若 抗 表 问 罪 , 卿 为 之 首 。 事 任 如 此 , 猜 衅 已 成 , 欲 作 匹 夫 , 岂 有 全 地 邪 ! 且 当 静 以 待 之 。 令 相 王 与 手 书 , 示 以 款 诚 , 为 陈 成 败 , 彼 必 旋 师 ; 若 不 从 , 则 遣 中 诏 ; 又 不 从 , 乃 当 以 正 义 相 裁 。 奈 何 无 故 匆 匆 , 先 自 猖 獗 乎 ! ” 浩 曰 : “ 决 大 事 正 自 难 , 顷 日 来 欲 使 人 闷 。 闻 卿 此 谋 , 意 始 得 了 。 ” 彪 之 , 彬 之 子 也 。抚 军 司 马 高 崧 言 于 昱 曰 : “ 王 宜 致 书 , 谕 以 祸 福 , 自 当 返 旆 。 如 其 不 尔 , 便 六 军 整 驾 , 逆 顺 于 兹 判 矣 ! ” 乃 于 坐 为 昱 草 书 曰 : “ 寇 难 宜 平 , 时 会 宜 接 。 此 实 为 国 远 图 , 经 略 大 算 , 能 弘 斯 会 , 非 足 下 而 谁 ? 但 以 比 兴 师 动 众 , 要 当 以 资 实 为 本 ; 运 转 之 艰 , 古 人 所 难 , 不 可 易 之 于 始 而 不 熟 虑 。 顷 所 以 深 用 为 疑 , 惟 在 此 耳 。 然 异 常 之 举 , 众 之 所 骇 , 游 声 噂  沓 , 想 足 下 亦 少 闻 之 。 苟 患 失 之 , 无 所 不 至 , 或 能 望 风 振 扰 , 一 时 崩 散 。 如 此 则 望 实 并 丧 , 社 稷 之 事 去 矣 。 皆 由 吾 暗 弱 , 德 信 不 著 , 不 能 镇 静 群 庶 , 保 固 维 城 , 所 以 内 愧 于 心 , 外 惭 良 友 。 吾 与 足 下 , 虽 职 有 内 外 , 安 社 稷 , 保 家 国 , 其 致 一 也 。 天 下 安 危 , 系 之 明 德 。 当 先 思 宁 国 而 后 图 其 外 , 使 王 基 克 隆 , 大 义 弘 著 , 所 望 于 足 下 。 区 区 诚 怀 , 岂 可 复 顾 嫌 而 不 尽 哉 ! ” 温 即 上 疏 惶 恐 致 谢 , 回 军 还 镇 。朝 廷 将 行 郊 祀 。 会 稽 王 昱 问 于 王 彪 之 曰 : “ 郊 祀 应 有 赦 否 ? ” 彪 之 曰 : “ 自 中 兴 以 来 , 郊 祀 往 往 有 赦 , 愚 意 常 谓 非 宜 ; 凶 愚 之 人 , 以 为 郊 必 有 赦 , 将 生 心 于 徼 幸 矣 ! ” 昱 从 之 。燕 王 俊 如 龙 城 。丁 零 翟 鼠 帅 所 部 降 燕 , 封 为 归 义 王 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 八 年 ( 壬 子 , 公 元 三 五 二 年 )春 , 正 月 , 辛 卯 , 日 有 食 之 。秦 丞 相 雄 等 请 秦 王 健 正 尊 号 , 依 汉 、 晋 之 旧 , 不 必 效 石 氏 之 初 。 健 从 之 , 即 皇 帝 位 , 大 赦 。 诸 公 皆 进 爵 为 王 。 且 言 单 于 所 以 统 壹 百 蛮 , 非 天 子 所 宜 领 , 以 授 太 子 苌 。司 马 勋 既 还 汉 中 , 杜 洪 、 张 琚 屯 宜 秋 。 洪 自 以 右 族 , 轻 琚 , 琚 遂 杀 洪 , 自 立 为 秦 王 , 改 元 建 昌 。刘 显 攻 常 山 , 魏 主 闵 留 大 将 军 蒋 干 使 辅 太 子 智 守 鄴 , 自 将 八 千 骑 救 之 。 显 大 司 马 清 河 王 宁 以 枣 强 降 魏 。 闵 击 显 , 败 之 , 追 奔 至 襄 国 。 显 大 将 军 曹 伏 驹 开 门 纳 闵 。 闵 杀 显 及 其 公 卿 己 下 百 馀 人 , 焚 襄 国 宫 室 , 迁 其 民 于 鄴 。 赵 汝 阴 王 琨 以 其 妻 妾 来 奔 , 斩 于 建 康 市 , 石 氏 遂 绝 。尚 书 左 丞 孔 严 言 于 殷 浩 曰 : “ 比 来 众 情 , 良 可 寒 心 , 不 知 使 君 当 何 以 镇 之 。 愚 谓 宜 明 受 任 之 方 , 韩 、 彭 专 征 伐 , 萧 、 曹 守 管 籥 , 内 外 之 任 , 各 有 攸 司 ; 深 思 廉 、 蔺 屈 身 之 义 , 平 、 勃 交 欢 之 谋 , 令 穆 然 无 间 , 然 后 可 以 保 大 定 功 也 。 观 顷 日 降 附 之 徒 , 皆 人 面 兽 心 , 贪 而 无 亲 , 恐 难 以 义 感 也 。 ” 浩 不 从 。 严 , 愉 之 从 子 也 。浩 上 疏 请 北 出 许 、 洛 , 诏 许 之 。 以 安 西 将 军 谢 尚 、 北 中 郎 奖 荀 羡 为 督 统 , 进 屯 寿 春 。 谢 尚 不 能 抚 尉 张 遇 , 遇 怒 , 据 许 昌 叛 , 使 其 将 上 官 恩 据 洛 阳 , 乐 弘 攻 督 护 戴 施 于 仓 垣 , 浩 军 不 能 进 。 三 月 , 命 荀 羡 镇 准 阴 , 寻 加 监 青 州 诸 军 事 , 又 领 兗 州 刺 史 , 镇 下 邳 。乙 巳 , 燕 王 俊 还 蓟 , 稍 徙 军 中 文 武 兵 民 家 属 于 蓟 。姚 弋 仲 有 子 四 十 二 人 , 及 病 , 谓 诸 子 曰 : “ 石 氏 待 吾 厚 , 吾 本 欲 为 之 尽 力 。 今 石 氏 已 灭 , 中 原 无 主 ; 我 死 , 汝 亟 自 归 于 晋 , 当 固 执 臣 节 , 无 为 不 义 也 ! ” 弋 仲 卒 , 子 襄 秘 不 发 丧 , 帅 户 六 万 南 攻 阳 平 、 元 城 、 发 干 , 破 之 , 屯 于 碻 磝 津 , 以 太 原 王 亮 为 长 史 , 天 水 尹 赤 为 司 马 , 太 原 薛 瓚 、 略 阳 权 翼 为 参 军 。 襄 与 秦 兵 战 , 败 , 亡 三 万 馀 户 , 南 至 荥 阳 , 始 发 丧 。 又 与 秦 将 高 昌 、 李 历 战 于 麻 田 , 马 中 流 矢 而 毙 。 弟 苌 以 马 授 襄 , 襄 曰 : “ 汝 何 以 自 免 ? ” 苌 曰 : “ 但 令 兄 济 , 竖 子 必 不 敢 害 苌 ! ” 会 救 至 , 俱 免 。 尹 赤 奔 秦 , 秦 以 赤 为 并 州 刺 史 , 镇 蒲 阪 。襄 遂 帅 众 归 晋 , 送 其 五 弟 为 质 。 诏 襄 屯 谯 城 , 襄 单 骑 渡 淮 , 见 谢 尚 于 寿 春 。 尚 闻 其 名 , 命 去 仗 卫 , 幅 巾 待 之 , 欢 若 平 生 。 襄 博 学 , 善 谈 论 , 江 东 人 士 皆 重 之 。魏 主 闵 既 克 襄 国 , 因 游 食 常 山 、 中 山 诸 郡 。 赵 立 义 将 军 段 勤 聚 胡 、 羯 万 馀 人 保 据 绎 幕 , 自 称 赵 帝 。 夏 , 四 月 , 甲 子 , 燕 王 俊 遣 慕 容 恪 击 魏 , 慕 容 霸 等 击 勤 。魏 主 闵 将 与 燕 战 , 大 将 军 董 闰 、 车 骑 将 军 张 温 谏 曰 : “ 鲜 卑 乘 胜 锋 锐 , 且 彼 众 我 寡 , 请 且 避 之 , 俟 其 骄 惰 , 然 后 益 兵 以 击 之 , ” 闵 怒 曰 : “ 吾 欲 以 此 众 平 幽 州 , 斩 慕 容 俊 ; 今 遇 恪 而 避 之 , 人 谓 我 何 ! ” 司 徒 刘 茂 、 特 进 郎 闿 相 谓 曰 : “ 吾 君 此 行 , 必 不 还 矣 , 吾 等 何 为 坐 待 戮 辱 ! ” 皆 自 杀 。闵 军 于 安 喜 , 慕 容 恪 引 兵 从 之 。 闵 趣 常 山 , 恪 追 之 , 丙 子 , 及 于 魏 昌 之 廉 台 。 闵 与 燕 兵 十 战 , 燕 兵 皆 不 胜 。 闵 素 有 勇 名 , 所 将 兵 精 锐 , 燕 人 惮 之 。 慕 容 恪 巡 陈 , 谓 将 士 曰 : “ 冉 闵 勇 而 无 谋 , 一 夫 敌 耳 ! 其 士 卒 饥 疲 , 甲 兵 虽 精 , 其 实 难 用 , 不 足 破 也 ! ” 闵 以 所 将 多 步 卒 , 而 燕 皆 骑 兵 , 引 兵 将 趣 林 中 。 恪 参 军 高 开 曰 : “ 吾 骑 兵 利 平 地 , 若 闵 得 入 林 , 不 可 复 制 。 宜 亟 遣 轻 骑 邀 之 , 既 合 而 阳 走 , 诱 致 平 地 , 然 后 可 击 也 ” 。 恪 从 之 。 魏 兵 还 就 平 地 , 恪 分 军 为 三 部 , 谓 诸 将 曰 : “ 闵 性 轻 锐 , 又 自 以 众 少 , 必 致 死 于 我 。 我 厚 集 中 军 之 陈 以 待 之 , 俟 其 合 战 , 卿 等 从 旁 击 之 , 无 不 克 矣 。 ” 乃 择 鲜 卑 善 射 者 五 千 人 , 以 铁 锁 连 其 马 , 为 方 陈 而 前 。 闵 所 乘 骏 马 曰 硃 龙 , 日 行 千 里 。 闵 左 操 双 刃 矛 , 右 执 钩 戟 , 以 击 燕 兵 , 斩 首 三 百 馀 级 。 望 见 大 幢 , 知 其 为 中 军 , 直 冲 之 ; 燕 两 军 从 旁 夹 击 , 大 破 之 。 围 闵 数 重 , 闵 溃 围 东 走 二 十 馀 里 , 硃 龙 忽 毙 , 为 燕 兵 所 执 。 燕 人 杀 魏 仆 射 刘 群 , 执 董 闵 、 张 温 , 及 闵 皆 送 于 蓟 。 闵 子 操 奔 鲁 口 。 高 开 被 创 而 卒 。 慕 容 恪 进 屯 常 山 , 俊 命 恪 镇 中 山 。己 卯 , 冉 闵 至 蓟 。 俊 大 赦 , 立 闵 而 责 之 曰 : “ 汝 奴 仆 下 才 , 何 得 妄 称 帝 ? ” 闵 曰 : “ 天 下 大 乱 , 尔 曹 夷 狄 禽 兽 之 类 犹 称 帝 , 况 我 中 土 英 雄 , 何 为 不 得 称 帝 邪 ! ” 俊 怒 , 鞭 之 三 百 , 送 于 龙 城 。慕 容 霸 军。

, 易 之 者 鲜 不 致 乱 。 故 武 王 不 授 圣 弟 , 非 不 爱 也 。 今 琅 邪 践 阼 , 将 如 孺 子 何 ! ” 冰 不 听 。 下 诏 , 以 岳 为 嗣 , 并 以 弈 继 琅 邪 哀 王 。 壬 辰 , 冰 、 充 及 武 陵 王 晞 、 会 稽 王 昱 、 尚 书 令 诸 葛 恢 并 受 顾 命 。 癸 巳 , 帝 崩 。 帝 幼 冲 嗣 位 , 不 亲 庶 政 ; 及 长 , 颇 有 勤 俭 之 德 。甲 午 , 琅 邪 王 即 皇 帝 位 , 大 赦 。己 亥 , 封 成 帝 子 丕 为 琅 邪 王 , 弈 为 东 海 王 。康 帝 亮 阴 不 言 , 委 政 于 庾 冰 、 何 充 。 秋 , 七 月 , 丙 辰 , 葬 成 帝 于 兴 平 陵 。 帝 徒 行 送 丧 , 至 阊 阖 门 , 乃 升 素 舆 至 陵 所 。 既 葬 , 帝 临 轩 , 庾 冰 、 何 充 侍 坐 。 帝 曰 : “ 朕 嗣 鸿 业 , 二 君 之 力 也 。 ” 充 曰 : “ 陛 下 龙 飞 , 臣 冰 之 力 也 ; 若 如 臣 议 , 不 睹 升 平 之 世 。 ” 帝 有 惭 色 。 己 未 , 以 充 为 骠 骑 将 军 、 都 督 徐 州 、 扬 州 之 晋 陵 诸 军 事 、 领 徐 州 刺 史 , 镇 京 口 , 避 诸 庾 也 。冬 , 十 月 , 燕 王 皝 迁 都 龙 城 , 赦 其 境 内 。建 威 将 军 翰 言 于 皝 曰 : “ 宇 文 强 盛 日 久 , 屡 为 国 患 。 今 逸 豆 归 篡 窃 得 国 , 群 情 不 附 。 加 之 性 识 庸 暗 , 将 帅 非 才 , 国 无 防 卫 , 军 无 部 伍 。 臣 久 在 其 国 , 悉 其 地 形 ; 虽 远 附 强 羯 , 声 势 不 接 , 无 益 救 援 ; 今 若 击 之 , 百 举 百 克 。 然 高 句 丽 去 国 密 迩 , 常 有 闚  之 志 。 彼 知 宇 文 既 亡 , 祸 将 及 己 , 必 乘 虚 深 入 , 掩 吾 不 备 。 若 少 留 兵 则 不 足 以 守 , 多 留 兵 则 不 足 以 行 。 此 心 腹 之 患 也 , 宜 先 除 之 ; 观 其 势 力 , 一 举 可 克 。 宇 文 自 守 之 虏 , 必 不 能 远 来 争 利 。 既 取 高 句 丽 , 还 取 宇 文 , 如 返 手 耳 。 二 国 既 平 , 利 尽 东 海 , 国 富 兵 强 , 无 返 顾 之 忧 , 然 后 中 原 可 图 也 。 ” 皝 曰 : “ 善 ! ” 将 击 高 句 丽 。 高 句 丽 有 二 道 , 其 北 道 平 阔 , 南 道 险 狭 , 众 欲 从 北 道 。 翰 曰 : “ 虏 以 常 情 料 之 , 必 谓 大 军 从 北 道 , 当 重 北 而 轻 南 。 王 宜 帅 锐 兵 从 南 道 击 之 , 出 其 不 意 , 丸 都 不 足 取 也 。 别 遣 偏 师 出 北 道 , 纵 有 蹉 跌 , 其 腹 心 己 溃 , 四 支 无 能 为 也 。 ” 皝 从 之 。十 一 月 , 皝 自 将 劲 兵 四 万 出 南 道 , 以 慕 容 翰 、 慕 容 霸 为 前 锋 , 别 遣 长 史 王 寓 等 将 兵 万 五 千 出 北 道 , 以 伐 高 句 丽 。 高 句 丽 王 钊 果 遣 弟 武 帅 精 兵 五 万 拒 北 道 , 自 帅 羸 兵 以 备 南 道 。 慕 容 翰 等 先 至 , 与 钊 合 战 , 皝 以 大 众 继 之 。 左 常 侍 鲜 于 亮 曰 : “ 臣 以 俘 虏 蒙 王 国 士 之 恩 , 不 可 以 不 报 ; 今 日 , 臣 死 日 也 ! ” 独 与 数 骑 先 犯 高 句 丽 阵 , 所 向 摧 陷 。 高 句 丽 阵 动 , 大 众 因 而 乘 之 , 高 句 丽 兵 大 败 。 左 长 史 韩 寿 斩 高 句 丽 将 阿 佛 和 度 加 , 诸 军 乘 胜 追 之 , 遂 入 丸 都 。 钊 单 骑 走 , 轻 车 将 军 慕 舆 泥 追 获 其 母 周 氏 及 妻 而 还 。 会 王 寓 等 战 于 北 道 , 皆 败 没 , 由 是 皝 不 复 穷 追 。 遣 使 招 钊 , 钊 不 出 。皝 将 还 , 韩 寿 曰 : “ 高 句 丽 之 地 , 不 可 戍 守 。 今 其 主 亡 民 散 , 潜 伏 山 谷 ; 大 军 既 去 , 必 复 鸠 聚 , 收 其 馀 烬 , 犹 足 为 患 。 请 载 其 父 尸 、 囚 其 生 母 而 归 , 俟 其 束 身 自 归 , 然 后 返 之 , 抚 以 恩 信 , 策 之 上 也 。 ” 皝 从 之 。 发 钊 父 乙 弗 利 墓 。 载 其 尸 , 收 其 府 库 累 世 之 宝 , 虏 男 女 五 万 馀 口 , 烧 其 宫 室 , 毁 丸 都 城 而 还 。十 二 月 , 壬 子 , 立 妃 褚 氏 为 皇 后 。 征 豫 章 太 守 褚 裒 为 待 中 、 尚 书 。 裒 自 以 后 父 , 不 愿 居 中 任 事 , 苦 求 外 出 ; 乃 除 建 威 将 军 、 江 州 刺 史 , 镇 半 洲 。赵 王 虎 作 台 观 四 十 馀 所 于 鄴 , 又 营 洛 阳 、 长 安 二 宫 , 作 者 四 十 馀 万 人 ; 又 欲 自 鄴 起 阁 道 至 襄 国 , 敕 河 南 四 州 治 南 伐 之 备 , 并 、 朔 、 秦 、 雍 严 西 讨 之 资 , 青 、 冀 、 幽 州 为 东 征 之 计 , 皆 三 五 发 卒 。 诸 州 军 造 甲 者 五 十 馀 万 人 , 船 夫 十 七 万 人 , 为 水 所 没 , 虎 狼 所 食 者 三 分 居 一 。 加 之 公 侯 、 牧 宰 竞 营 私 利 , 百 姓 失 业 愁 困 。 贝 丘 人 李 弘 因 众 心 之 怨 , 自 言 姓 名 应 谶 , 连 结 党 与 , 署 置 百 寮 ; 事 发 , 诛 之 , 连 坐 者 数 千 家 。虎 畋 猎 无 度 , 晨 出 夜 归 , 又 多 微 行 , 躬 察 作 役 。 侍 中 京 兆 韦 謏 谏 曰 : “ 陛 下 忽 天 下 之 重 , 轻 行 斤 斧 之 间 , 猝 有 狂 夫 之 变 , 虽 有 智 勇 , 将 安 所 施 ! 又 兴 役 无 时 , 废 民 耘 获 , 吁 嗟 盈 路 , 殆 非 仁 圣 之 所 忍 为 也 。 ” 虎 赐 謏 谷 帛 , 而 兴 缮 滋 繁 , 游 察 自 若 。秦 公 韬 有 宠 于 虎 , 太 子 宣 恶 之 。 右 仆 射 张 离 领 五 兵 尚 书 , 欲 求 媚 于 宣 , 说 之 曰 : “ 今 诸 侯 吏 兵 过 限 , 宜 渐 裁 省 , 以 壮 本 根 。 ” 宣 使 离 为 奏 : “ 秦 、 燕 、 义 阳 、 乐 平 四 公 , 听 置 吏 一 百 九 十 七 人 , 帐 下 兵 二 百 人 ; 自 是 以 下 , 三 分 置 一 , 馀 兵 五 万 , 悉 配 东 宫 。 ” 于 是 诸 公 咸 怨 , 嫌 衅 益 深 矣 。青 州 上 言 : “ 济 南 平 陵 城 北 石 虎 , 一 夕 移 于 城 东 南 , 有 狼 狐 千 馀 迹 随 之 , 迹 皆 成 蹊 。 ” 虎 喜 曰 : “ 石 虎 者 , 朕 也 ; 自 西 北 徙 而 东 南 者 , 天 意 欲 使 朕 平 荡 江 南 也 。 其 敕 诸 州 兵 明 年 悉 集 , 朕 当 亲 董 六 师 , 以 奉 天 命 。 ” 群 臣 皆 贺 , 上 《 皇 德 颂 》 者 一 百 七 人 。 制 : “ 征 士 五 人 出 车 一 乘 , 牛 二 头 , 米 十 五 斛 , 绢 十 匹 , 调 不 办 者 斩 。 ” 民 至 鬻 子 以 供 军 须 , 犹 不 能 给 , 自 经 于 道 树 者 相 望 。康 皇 帝显 宗 成 皇 帝 下 建 元 元 年 ( 癸 卯 , 公 元 三 四 三 年 )春 , 二 月 , 高 句 丽 王 钊 遣 其 弟 称 臣 入 朝 于 燕 , 贡 珍 异 以 千 数 。 燕 王 皝 乃 还 其 父 尸 , 犹 留 其 母 为 质 。宇 文 逸 豆 归 遣 其 相 莫 浅 浑 将 兵 击 燕 ; 诸 将 争 欲 击 之 , 燕 王 皝 不 许 。 莫 浅 浑 以 为 皝 畏 之 , 酣 饮 纵 猎 , 不 复 设 备 。 皝 使 慕 容 输 出 击 之 , 莫 浅 浑 大 败 , 仅 以 身 免 , 尽 俘 其 众 。 庾 翼 为 人 慷 慨 , 喜 功 名 , 不 尚 浮 华 。 琅 邪 内 史 桓 温 , 彝 之 子 也 , 尚 南 康 公 主 , 豪 爽 有 风 概 。 翼 与 之 友 善 , 相 期 以 宁 济 海 内 。 翼 尝 荐 温 于 成 帝 曰 : “ 桓 温 有 英 雄 之 才 , 愿 陛 下 勿 以 常 人 遇 之 , 常 婿 畜 之 。 宜 委 以 方 、 邵 之 任 , 必 有 弘 济 艰 难 之 勋 ” 。 时 杜 乂 、 殷 浩 并 才 名 冠 世 , 冀 独 弗 之 重 也 , 曰 : “ 此 辈 宜 束 之 高 阁 , 俟 天 下 太 平 , 然 后 徐 议 其 任 耳 。 “ 浩 累 辞 征 辟 , 屏 居 墓 所 , 几 将 十 年 , 时 人 拟 之 管 、 葛 。 江 夏 相 谢 尚 、 长 山 令 王 濛 常 伺 其 出 处 , 以 卜 江 左 兴 亡 。 尝 相 与 省 之 , 知 浩 有 确 然 之 志 , 既 返 , 相 谓 曰 : “ 深 源 不 起 , 当 如 苍 生 何 ! ” 尚 , 鲲 之 子 也 。 翼 请 浩 为 司 马 ; 诏 除 侍 中 、 安 西 军 司 , 浩 不 应 。 翼 遗 浩 书 曰 : “ 王 夷 甫 立 名 非 真 , 虽 云 谈 道 , 实 长 华 竞 。 明 德 君 子 , 遇 会 处 际 , 宁 可 然 乎 ! ” 浩 犹 不 起 。殷 羡 为 长 沙 相 , 在 郡 贪 残 , 庾 冰 与 翼 书 属 之 。 翼 报 曰 : “ 殷 君 骄 豪 , 亦 似 由 有 佳 儿 , 弟 故 小 令 物 情 容 之 。 大 较 江 东 之 政 , 以 妪 煦 豪 强 , 常 为 民 蠹 ; 时 有 行 法 , 辄 施 之 寒 劣 。 如 往 年 偷 石 头 仓 米 一 百 万 斛 , 皆 是 豪 将 辈 , 而 直 杀 仓 督 监 以 塞 责 。 山 遐 为 馀 姚 长 , 为 官 出 豪 强 所 藏 二 千 户 , 而 众 共 驱 之 , 令 遐 不 得 安 席 。 虽 皆 前 宰 之 惛 谬 , 江 东 事 去 , 实 此 之 由 。 兄 弟 不 幸 , 横 陷 此 中 , 自 不 能 拔 足 于 风 尘 之 外 , 当 共 明 目 而 治 之 。 荆 州 所 统 二 十 馀 郡 , 唯 长 沙 最 恶 ; 恶 而 不 黜 , 与 杀 督 监 者 复 何 异 邪 ! ” 遐 , 简 之 子 也 。翼 以 灭 胡 取 蜀 为 己 任 , 遣 使 东 约 燕 王 皝 , 西 约 张 骏 , 刻 期 大 举 。 朝 议 多 以 为 难 , 唯 庾 冰 意 与 之 同 , 而 桓 温 、 谯 王 无 忌 皆 赞 成 之 。 无 忌 , 承 之 子 也 。秋 , 七 月 , 赵 汝 南 太 守 戴 开 帅 数 千 人 诣 翼 降 。 丁 巳 , 下 诏 议 经 略 中 原 。 翼 欲 悉 所 部 之 众 北 伐 , 表 桓 宣 为 都 督 司 、 雍 、 梁 三 州 、 荆 州 之 四 郡 诸 军 事 、 梁 州 刺 史 , 前 趣 丹 水 ; 桓 温 为 前 锋 小 督 、 假 节 , 帅 众 入 临 淮 ; 并 发 所 统 六 州 奴 及 车 牛 驴 马 , 百 姓 嗟 怒 。代 王 什 翼 犍 复 求 婚 于 燕 , 燕 王 皝 使 纳 马 千 匹 为 礼 ; 什 翼 犍 不 与 , 又 倨 慢 无 子 壻 礼 。 八 月 , 皝 遣 世 子 俊 帅 前 军 师 评 等 击 代 。 什 翼 犍 帅 众 避 去 , 燕 人 无 所 见 而 还 。汉 主 寿 卒 , 谥 曰 昭 文 , 庙 号 中 宗 ; 太 子 势 即 位 , 大 赦 。赵 太 子 宣 击 鲜 卑 斛 谷 提 , 大 破 之 , 斩 首 三 万 级 。宇 文 逸 豆 归 执 段 辽 弟 兰 , 送 于 赵 , 并 献 骏 马 万 匹 。 赵 王 虎 命 兰 帅 所 从 鲜 卑 五 千 人 屯 令 支 。庾 翼 欲 移 镇 襄 阳 , 恐 朝 廷 不 许 , 乃 奏 云 移 镇 安 陆 。 帝 及 朝 士 皆 遣 使 譬 止 翼 , 翼 遂 违 诏 北 行 ; 至 夏 口 , 复 上 表 请 镇 襄 阳 。 翼 时 有 众 四 万 , 诏 加 翼 都 督 征 讨 诸 军 事 。 先 是 车 骑 将 军 、 扬 州 刺 史 庾 冰 屡 求 出 外 , 辛 巳 , 以 冰 都 督 荆 、 江 、 宁 、 益 、 梁 、 交 、 广 七 州 、 豫 州 之 四 郡 诸 军 事 , 领 江 州 刺 史 , 假 节 , 镇 武 昌 , 以 为 翼 继 援 。 征 徐 州 刺 史 何 充 为 督 扬 、 豫 、 徐 州 之 琅 邪 诸 军 事 , 领 扬 州 刺 史 , 录 尚 书 事 , 辅 政 。 以 琅 邪 内 史 桓 温 为 都 督 青 、 徐 、 兗 三 州 诸 军 事 、 徐 州 刺 史 , 征 江 州 刺 史 褚 裒 为 卫 将 军 , 领 中 书 令 。冬 , 十 一 月 , 己 巳 , 大 赦 。显 宗 成 皇 帝 下 建 元 二 年 ( 甲 辰 , 公 元 三 四 四 年 )春 , 正 月 , 赵 王 虎 享 群 臣 于 太 武 殿 , 有 白 雁 百 馀 集 马 道 之 南 , 虎 命 射 之 , 皆 不 获 。 时 诸 州 兵 集 者 百 馀 万 , 太 史 令 赵 揽 密 言 于 虎 曰 : “ 白 雁 集 庭 , 宫 室 将 空 之 象 , 不 宜 南 行 。 ” 虎 信 之 , 乃 临 宣 武 观 , 大 阅 而 罢 。汉 主 势 改 元 太 和 , 尊 母 阎 氏 为 皇 太 后 , 立 妻 李 氏 为 皇 后 。燕 王 皝 与 左 司 马 高 诩 谋 伐 宇 文 逸 豆 归 。 诩 曰 : “ 宇 文 强 盛 , 今 不 取 , 必 为 国 患 , 伐 之 必 克 ; 然 不 利 于 将 。 ” 出 而 告 人 曰 : “ 吾 往 必 不 返 , 然 忠 臣 不 避 也 。 ” 于 是 皝 自 将 伐 逸 豆 归 。 以 慕 容 翰 为 前 锋 将 军 , 刘 佩 副 之 ; 分 命 慕 容 军 、 慕 容 恪 、 慕 容 霸 及 折 冲 将 军 慕 舆 根 将 兵 , 三 道 并 进 。 高 诩 将 发 , 不 见 其 妻 , 使 人 语 以 家 事 而 行 。逸 豆 归 遣 南 罗 大 涉 夜 干 将 精 兵 逆 战 , 皝 遣 人 驰 谓 慕 容 翰 曰 : “ 涉 夜 干 勇 冠 三 军 , 宜 小 避 之 。 ” 翰 曰 : “ 逸 豆 归 扫 其 国 内 精 兵 以 属 涉 夜 干 , 涉 夜 干 素 有 勇 名 , 一 国 所 赖 也 。 今 我 克 之 , 其 国 不 攻 自 溃 矣 。 且 吾 孰 知 涉 夜 干 之 为 人 , 虽 有 虚 名 , 实 易 与 耳 , 不 宜 避 之 , 以 挫 吾 兵 气 。 ” 遂 进 战 。 翰 自 出 冲 阵 , 涉 夜 干 出 应 之 ; 慕 容 容 霸 从 傍 邀 击 , 遂 斩 涉 夜 干 。 宇 文 士 卒 见 涉 夜 干 死 , 不 战 而 溃 ; 燕 兵 乘 胜 逐 之 , 遂 克 其 都 城 。 逸 豆 归 走 死 漠 北 , 宇 文 氏 由 是 散 亡 。 皝 悉 收 其 畜 产 、 资 货 , 徙 其 部 众 五 千 馀 落 于 昌 黎 , 辟 地 千 馀 里 。 更 命 涉 夜 干 所 居 城 曰 威 德 城 , 使 弟 彪 戍 之 而 还 。 高 诩 、 刘 佩 皆 中 流 矢 卒 。诩 善 天 文 , 皝 尝 谓 曰 : “ 卿 有 佳 书 而 不 见 与 , 何 以 为 忠 尽 ! ” 诩 曰 : “ 臣 闻 人 君 执 要 , 人 臣 执 职 。 执 要 者 逸 , 执 职 者 劳 。 是 以 后 稷 播 种 , 尧 不 预 焉 。 占 候 、 天 文 , 晨 夜 其 苦 , 非 至 尊 之 所 宜 亲 , 殿 下 将 焉 用 之 ! ” 皝 默 然 。初 , 逸 豆 归 事 赵 甚 谨 , 贡 献 属 路 。 及 燕 人 伐 逸 豆 归 , 赵 王 虎 使 右 将 军 白 胜 、 并 州 刺 史 王 霸 自 甘 松 出 救 之 。 比 至 , 宇 文 氏 已 亡 , 因 攻 威 德 城 , 不 克 而 还 ; 慕 容 彪 追 击 , 破 之 。慕 容 翰 之 与 宇 文 氏 战 也 , 为 流 矢 所 中 , 卧 病 积 时 不 出 。 后 渐 差 , 于 其 家 试 骋 马 。 或 告 翰 称 病 而 私 飞 骑 乘 , 疑 欲 为 变 。 燕 王 皝 虽 藉 翰 勇 略 , 然 中 心 终 忌 之 , 乃 赐 翰 死 。 翰 曰 : “ 吾 负 罪 出 奔 , 既 而 复 还 , 今 日 死 已 晚 矣 。 然 羯 贼 跨 据 中 原 , 吾 不 自 量 , 欲 为 国 家 荡 壹 区 夏 。 此 志 不 遂 , 没 有 遗 恨 , 命 矣 夫 ! ” 饮 药 而 卒 。代 王 什 翼 犍 遣 其 大 人 长 孙 秩 迎 妇 于 燕 。夏 , 四 月 , 凉 州 将 张 瓘 败 赵 将 王 擢 于 三 交 城 。初 , 赵 领 军 王 朗 言 于 赵 王 虎 曰 : “ 盛 冬 雪 寒 , 而 皇 太 子 使 人 伐 宫 材 , 引 于 漳 水 , 役 者 数 万 , 吁 嗟 满 道 , 陛 下 宜 因 出 游 罢 之 。 ” 虎 从 之 。 太 子 宣 怒 。 会 荧 惑 守 房 , 宣 使 太 史 令 赵 揽 言 于 虎 曰 : “ 房 为 天 王 , 今 荧 惑 守 之 , 其 殃 不 细 。 宜 以 贵 臣 王 姓 者 当 之 。 ” 虎 曰 : “ 谁 可 者 ? ” 揽 曰 : “ 无 贵 于 王 领 军 。 ” 虎 意 惜 朗 , 使 揽 更 言 其 次 。 揽 无 以 对 , 因 曰 : “ 其 次 唯 中 书 监 王 波 耳 。 ” 虎 乃 下 诏 , 追 罪 波 前 议 枯 矢 事 , 腰 斩 之 , 及 其 四 子 , 投 尸 漳 水 ; 既 而 愍 其 无 罪 , 追 赠 司 空 , 封 其 孙 为 侯 。赵 平 北 将 军 尹 农 攻 燕 凡 城 , 不 克 而 还 。汉 太 史 令 韩 皓 上 言 : “ 荧 惑 守 心 , 乃 宗 庙 不 修 之 谴 。 ” 汉 主 势 命 群 臣 议 之 。 相 国 董 皎 、 侍 中 王 嘏 以 为 : “ 景 、 武 创 业 , 献 、 文 承 基 , 至 亲 不 远 , 无 宜 疏 绝 。 ” 乃 更 命 祀 成 始 祖 、 太 宗 , 皆 谓 之 汉 。征 西 将 军 庾 翼 使 梁 州 刺 史 桓 宣 击 赵 将 李 罴 于 丹 水 , 为 罴 所 败 , 翼 贬 宣 为 建 威 将 军 。 宣 惭 愤 成 疾 , 秋 , 八 月 , 庚 辰 , 卒 。 翼 以 长 子 方 之 为 义 城 太 守 , 代 领 宣 众 ; 又 以 司 马 应 诞 为 襄 阳 太 守 , 参 军 司 马 勋 为 梁 州 刺 史 , 戍 西 城 。中 书 令 褚 裒 固 辞 枢 要 ; 闰 月 , 丁 巳 , 以 裒 为 左 将 军 、 都 督 兗 州 、 徐 州 之 琅 邪 诸 军 事 、 兗 州 刺 史 , 镇 金 城 。帝 疾 笃 , 庾 冰 、 庾 翼 欲 立 会 稽 王 昱 为 嗣 ; 中 书 监 何 充 建 议 立 皇 子 聃 , 帝 从 之 。 九 月 , 丙 申 , 立 聃 为 皇 太 子 。 戊 戌 , 帝 崩 于 式 乾 殿 。 己 亥 , 何 充 以 遗 旨 奉 太 子 即 位 , 大 赦 。 由 是 冰 、 翼 深 恨 充 。 尊 皇 后 褚 氏 为 皇 太 后 。 时 穆 帝 方 二 岁 , 太 后 临 朝 称 制 。 何 充 加 中 书 监 , 录 尚 书 事 。 充 自 陈 既 录 尚 书 , 不 宜 复 监 中 书 ; 许 之 , 复 加 侍 中 。充 以 左 将 军 褚 裒 , 太 后 之 父 , 宜 综 朝 政 , 上 疏 荐 裒 参 录 尚 书 ; 乃 以 裒 为 侍 中 、 卫 将 军 、 录 尚 书 事 , 持 节 、 督 、 刺 史 如 故 。 裒 以 近 戚 , 惧 获 讥 嫌 , 上 疏 固 请 居 籓 ; 改 授 都 督 徐 、 兗 、 青 三 州 、 扬 州 之 二 郡 诸 军 事 、 卫 将 军 、 徐 、 兗 二 州 刺 史 , 镇 京 口 。 尚 书 奏 : “ 裒 见 太 后 , 在 公 庭 则 如 臣 礼 , 私 觌 则 严 父 。 ” 从 之 。冬 , 十 月 , 乙 丑 , 葬 康 帝 于 崇 平 陵 。江 州 刺 史 庾 冰 有 疾 ; 太 后 征 冰 辅 政 , 冰 辞 , 十 一 月 , 庚 辰 , 卒 。 庾 翼 以 家 国 情 事 , 留 子 方 之 为 建 武 将 军 , 戍 襄 阳 。 方 之 年 少 , 以 参 军 毛 穆 之 为 建 武 司 马 以 辅 之 。 穆 之 , 宝 之 子 也 。 翼 还 镇 夏 口 , 诏 翼 复 督 江 州 , 又 领 豫 州 刺 史 。 翼 辞 豫 州 , 复 欲 移 镇 乐 乡 , 诏 不 许 。 翼 仍 缮 修 军 器 , 大 佃 积 谷 , 以 图 后 举 。赵 王 虎 作 河 桥 于 灵 昌 津 , 采 石 为 中 济 , 石 下 , 辄 随 流 , 用 功 五 百 馀 万 而 桥 不 成 , 虎 怒 , 斩 匠 而 罢 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 上显 宗 成 皇 帝 下 永 和 元 年 ( 乙 巳 , 公 元 三 四 五 年 )春 , 正 月 , 甲 戌 朔 , 皇 太 后 设 白 纱 帷 于 太 极 殿 , 抱 帝 临 轩 。赵 义 阳 公 鉴 镇 关 中 , 役 烦 赋 重 , 文 武 有 长 发 者 , 辄 拔 为 冠 缨 , 馀 以 给 宫 人 。 长 史 取 发 白 赵 王 虎 , 虎 征 鉴 还 鄴 。 以 乐 平 公 苞 代 镇 长 安 。 发 雍 、 洛 、 秦 、 并 州 十 六 万 人 治 长 安 未 央 宫 。虎 好 猎 , 晚 岁 , 体 重 不 能 跨 马 , 乃 造 猎 车 千 乘 , 刻 期 校 猎 。 自 灵 昌 津 南 至 荥 阳 东 极 阳 都 为 猎 场 , 使 御 史 监 察 其 中 禽 兽 , 有 犯 者 罪 至 大 辟 。 民 有 美 女 , 佳 牛 马 , 御 史 求 之 不 得 , 皆 诬 以 犯 兽 , 论 死 者 百 馀 人 。 发 诸 州 二 十 六 万 人 修 洛 阳 宫 。 发 百 姓 牛 二 万 头 , 配 朔 州 牧 官 。 增 置 女 官 二 十 四 等 , 东 宫 十 二 等 , 公 侯 七 十 馀 国 皆 九 等 , 大 发 民 女 三 万 馀 人 , 料 为 三 等 以 配 之 ; 太 子 、 诸 公 私 令 采 发 者 又 将 万 人 。 郡 县 务 求 美 色 , 多 强 夺 人 妻 , 杀 其 夫 及 夫 自 杀 者 三 千 馀 人 。 至 鄴 , 虎 临 轩 简 第 , 以 使 者 为 能 , 封 侯 者 十 二 人 。 荆 楚 、 扬 、 徐 之 民 流 叛 略 尽 ; 守 令 坐 不 能 绥 怀 , 下 狱 诛 者 五 十 馀 人 。 金 紫 光 禄 大 夫 逯 明 因 侍 切 谏 , 虎 大 怒 , 使 龙 腾 拉 杀 之 。燕 王 皝 以 牛 假 贫 民 , 使 佃 苑 中 , 税 其 什 之 八 , 自 有 牛 者 税 其 七 。 记 室 参 军 封 裕 上 书 谏 , 以 为 : “ 古 者 什 一 而 税 , 天 下 之 中 正 也 。 降 及 魏 、 晋 , 仁 政 衰 薄 , 假 官 田 官 牛 者 不 过 税 其 什 六 , 自 在 有 牛 者 中 分 之 , 犹 不 取 其 七 八 也 。 自 永 嘉 以 来 , 海 内 荡 析 , 武 宣 王 绥 之 以 德 , 华 夷 之 民 , 万 里 辐 凑 , 襁 负 而 归 之 者 , 若 赤 子 之 归 父 母 。 是 以 户 口 十 倍 于 旧 , 无 用 者 什 有 三 四 。 及 殿 下 继 统 , 南 摧 强 赵 , 东 兼 高 句 丽 , 北 取 宇 文 , 拓 地 三 千 里 , 增 民 十 万 户 , 是 宜 悉 罢 苑 囿 以 赋 新 民 , 无 牛 者 官 赐 之 牛 , 不 当 更 收 重 税 也 。 且 以 殿 下 之 民 用 殿 下 之 牛 , 牛 非 殿 下 之 有 , 将 何 在 哉 ! 如 此 , 则 戎 旗 南 指 之 日 , 民 谁 不 箪 食 壶 浆 以 迎 王 师 , 石 虎 谁 与 处 矣 ! 川 渎 沟 渠 有 废 塞 者 , 皆 应 通 利 , 旱 由 灌 溉 , 潦 则 疏 泄 。 一 夫 不 耕 , 或 受 之 饥 。 况 游 食 数 万 , 何 以 得 家 给 人 足 乎 ? 今 官 司 猥 多 , 虚 费 廪 禄 , 苟 才 不 周 用 , 皆 宜 澄 汰 。 工 商 末 利 , 宜 立 常 员 。 学 生 三 年 无 成 , 徒 塞 英 俊 之 路 , 皆 当 归 之 于 农 。 殿 下 圣 德 宽 明 , 博 采 刍 荛 。 参 军 王 宪 、 大 夫 刘 明 并 以 言 事 忤 旨 , 主 者 处 以 大 辟 , 殿 下 虽 恕 其 死 , 犹 免 官 禁 锢 。 夫 求 谏 诤 而 罪 直 言 , 是 犹 适 越 而 北 行 , 必 不 获 其 所 志 矣 ! 右 长 史 宋 该 等 阿 媚 苟 容 , 轻 劾 谏 士 , 己 无 骨 鲠 , 嫉 人 有 之 , 掩 蔽 耳 目 , 不 忠 之 甚 者 也 。 ” 皝 乃 下 令 , 称 : “ 览 封 记 室 之 谏 , 孤 实 惧 焉 。 国 以 民 为 本 , 民 以 谷 为 命 , 可 悉 罢 苑 囿 以 给 民 之 无 田 者 。 实 贫 者 , 官 与 之 牛 ; 力 有 馀 愿 得 官 牛 者 , 并 依 魏 、 晋 旧 法 , 沟 渎 果 有 益 者 , 令 以 时 修 治 。 今 戎 事 方 兴 , 勋 伐 既 多 , 岁 未 可 喊 , 俟 中 原 平 一 , 徐 更 议 之 。 工 商 、 学 生 皆 当 裁 择 。 夫 人 臣 关 言 于 人 主 , 至 难 也 , 虽 有 狂 妄 , 当 择 其 善 者 而 从 之 。 王 宪 、 刘 明 , 虽 罪 应 废 黜 , 亦 由 孤 之 无 大 量 也 , 可 悉 复 本 官 , 仍 居 谏 司 。 封 生 蹇 蹇 , 深 得 王 臣 之 体 , 其 赐 钱 五 万 。 宣 示 内 外 , 有 欲 陈 孤 过 者 , 不 拘 贵 贱 , 勿 有 所 讳 ! ” 皝 雅 好 文 学 , 常 亲 临 庠 序 讲 授 , 考 校 学 徒 至 千 馀 人 , 颇 有 妄 滥 者 , 故 封 裕 及 之 。诏 征 卫 将 军 褚 裒 , 欲 以 为 扬 州 刺 史 、 录 尚 书 事 。 吏 部 尚 书 刘 遐 、 长 史 王 胡 之 说 裒 曰 : “ 会 稽 王 令 德 雅 望 , 国 之 周 公 也 , 足 下 宜 以 大 政 授 之 。 ” 裒 乃 固 辞 , 归 籓 。 壬 戌 , 以 会 稽 王 昱 为 抚 军 大 将 军 , 录 尚 书 六 条 事 。 昱 清 虚 寡 欲 , 尤 善 玄 言 , 常 以 刘 惔 、 王 濛 及 颍 川 韩 伯 为 谈 客 , 又 辟 郗 超 为 抚 军 掾 , 谢 万 为 从 事 中 郎 。 超 , 鉴 之 孙 也 , 少 卓 荦 不 羁 。 父 愔 , 简 默 冲 退 而 啬 于 财 , 积 钱 至 数 千 万 , 尝 开 库 任 超 所 取 ; 超 散 施 亲 故 , 一 日 都 尽 。 万 , 安 之 弟 也 , 清 旷 秀 迈 , 亦 有 时 名 。燕 有 黑 龙 、 白 龙 见 于 龙 山 , 交 首 游 戏 , 解 角 而 去 。 燕 王 皝 亲 祀 以 太 牢 , 赦 其 境 内 , 命 所 居 新 宫 曰 和 龙 。都 亭 肃 侯 庾 翼 疽 发 于 背 。 表 子 爰 之 行 辅 国 将 军 、 荆 州 刺 史 , 委 以 后 任 ; 司 马 义 阳 硃 焘 为 南 蛮 校 尉 , 以 千 人 守 巴 陵 。 秋 , 七 月 , 庚 午 , 卒 。翼 部 将 干 瓚 等 作 乱 , 杀 冠 军 将 军 曹 据 。 硃 焘 与 安 西 长 史 江 A 1 7 0 , 建 武 司 马 毛 穆 之 、 将 军 袁 真 等 共 诛 之 。 A 1 7 0 , 统 之 子 也 。八 月 , 豫 州 刺 史 路 永 叛 奔 赵 , 赵 王 虎 使 永 屯 寿 春 。庾 翼 既 卒 , 朝 议 皆 以 诸 庾 世 在 西 籓 , 人 情 所 安 , 宜 依 翼 所 请 , 以 庾 爰 之 代 其 任 。 何 充 曰 : “ 荆 楚 , 国 之 西 门 , 户 口 百 万 。 北 带 强 胡 , 西 邻 劲 蜀 , 地 势 险 阻 , 周 旋 万 里 。 得 人 则 中 原 可 定 , 失 人 则 社 稷 可 忧 , 陆 抗 所 谓 ‘ 存 则 吴 存 , 亡 则 吴 亡 ’ 者 也 , 岂 可 以 白 面 少 年 当 之 哉 ! 桓 温 英 略 过 人 , 有 文 武 器 干 。 西 夏 之 任 , 无 出 温 者 。 ” 议 者 又 曰 : “ 庾 爰 之 肯 避 温 乎 ? 如 令 阻 兵 , 耻 惧 不 浅 。 ” 充 曰 : “ 温 足 以 制 之 , 诸 君 勿 忧 。 ”丹 杨 尹 刘 惔 每 奇 温 才 , 然 知 其 有 不 臣 之 志 , 谓 会 稽 王 昱 曰 : “ 温 不 可 使 居 形 胜 之 地 , 其 位 号 常 宜 抑 之 。 ” 劝 昱 自 镇 上 流 , 以 己 为 军 司 , 昱 不 听 ; 又 请 自 行 , 亦 不 听 。庚 辰 , 以 徐 州 刺 史 桓 温 为 安 西 将 军 、 持 节 、 都 督 荆 、 司 、 雍 、 益 、 梁 、 宁 六 州 诸 军 事 、 领 护 南 蛮 校 尉 、 荆 州 刺 史 , 爰 之 果 不 敢 争 , 又 以 刘 惔 监 沔 中 诸 军 事 , 领 义 成 太 守 , 代 庾 方 之 。 徙 方 之 、 爰 之 于 豫 章 。桓 温 尝 乘 雪 欲 猎 , 先 过 刘 惔 , 惔 见 其 装 束 甚 严 , 谓 之 曰 : “ 老 贼 欲 持 此 何 为 ? ” 温 笑 曰 : “ 我 不 为 此 , 卿 安 得 坐 谈 乎 ! ”汉 主 势 之 弟 大 将 军 广 , 以 势 无 子 , 求 为 太 弟 , 势 不 许 。 马 当 、 解 思 明 谏 曰 : “ 陛 下 兄 弟 不 多 , 若 复 有 所 废 , 将 益 孤 危 。 ” 固 请 许 之 。 势 疑 其 与 广 有 谋 , 收 当 、 思 明 斩 之 , 夷 其 三 族 。 遣 太 保 李 弈 袭 广 于 涪 城 , 贬 广 为 临 邛 侯 , 广 自 杀 。 思 明 被 收 , 叹 曰 : “ 国 之 不 亡 , 以 我 数 人 在 也 , 今 其 殆 矣 ! ” 言 笑 自 若 而 死 。 思 明 有 智 略 , 敢 谏 诤 ; 马 当 素 得 人 心 。 及 其 死 , 士 兵 无 不 哀 之 。冬 , 十 月 , 燕 王 皝 使 慕 容 恪 攻 高 句 丽 , 拔 南 苏 , 置 戍 而 还 。十 二 月 , 张 骏 伐 焉 耆 , 降 之 。 是 岁 , 骏 分 武 威 等 十 一 郡 为 凉 州 , 以 世 子 重 华 为 刺 史 ; 分 兴 晋 等 八 郡 为 河 州 , 以 宁 戎 校 尉 张 瓘 为 刺 史 ; 分 敦 煌 等 三 郡 及 西 域 都 护 等 三 营 为 沙 州 , 以 西 胡 校 尉 杨 宣 为 刺 史 。 骏 自 称 大 都 督 、 大 将 军 、 假 凉 王 , 督 摄 三 州 , 始 置 祭 酒 、 郎 中 、 大 夫 、 舍 人 、 谒 者 等 官 , 官 员 皆 仿 天 朝 而 微 变 其 名 , 车 服 旌 族 拟 于 王 者 。赵 王 虎 以 冠 军 将 军 姚 弋 仲 为 持 节 、 十 郡 六 夷 大 都 督 、 冠 军 大 将 军 。 弋 仲 清 俭 鲠 直 , 不 治 威 仪 , 言 无 畏 避 , 虎 甚 重 之 。 朝 之 大 议 , 每 与 参 决 , 公 卿 皆 惮 而 下 之 。 武 城 左 尉 , 虎 宠 姬 之 弟 也 , 尝 入 弋 仲 营 , 侵 扰 其 部 众 。 弋 仲 执 而 数 之 曰 : “ 尔 为 禁 尉 , 迫 胁 小 民 , 我 为 大 臣 , 目 所 亲 见 , 不 可 纵 也 。 ” 命 左 右 斩 之 。 尉 叩 头 流 血 , 左 右 固 谏 , 乃 止 。燕 王 皝 以 为 古 者 诸 侯 即 位 , 各 称 元 年 , 于 是 始 不 用 晋 年 号 , 自 称 十 二 年 。赵 王 虎 使 征 东 将 军 邓 恒 将 兵 数 万 屯 乐 安 , 治 攻 具 , 为 取 燕 之 计 。 燕 王 皝 以 慕 容 霸 为 平 狄 将 军 , 戍 徒 河 ; 恒 畏 之 , 不 敢 犯 。显 宗 成 皇 帝 下 永 和 二 年 ( 丙 午 , 公 元 三 四 六 年 )春 , 正 月 , 丙 寅 , 大 赦 。己 卯 , 都 乡 文 穆 侯 何 充 卒 。 充 有 器 局 , 临 朝 正 色 , 以 社 稷 为 己 任 , 所 选 用 皆 以 功 效 , 不 私 亲 旧 。初 , 夫 馀 居 于 鹿 山 , 为 百 济 所 侵 , 部 落 衰 散 , 西 徙 近 燕 , 而 不 设 备 。 燕 王 皝 遣 世 子 俊 帅 慕 容 军 、 慕 容 恪 、 慕 舆 根 三 将 军 、 万 七 千 骑 袭 夫 馀 。 俊 居 中 指 授 , 军 事 皆 以 任 恪 。 遂 拔 夫 馀 , 虏 其 王 玄 及 部 落 五 万 馀 口 而 还 。 皝 以 玄 为 镇 军 将 军 , 妻 以 女 。二 月 , 癸 丑 , 以 左 光 禄 大 夫 蔡 谟 领 司 徒 , 与 会 稽 王 昱 同 辅 政 。褚 裒 荐 前 光 禄 大 夫 顾 和 、 前 司 徒 左 长 史 殷 浩 ; 三 月 , 丙 子 , 以 和 为 尚 书 令 , 浩 为 建 武 将 军 、 扬 州 刺 史 。 和 有 母 丧 , 固 辞 不 起 , 谓 所 亲 曰 : “ 古 人 有 释 衰 绖 从 王 者 , 以 其 才 足 干 时 故 也 。 如 和 者 , 正 足 以 亏 孝 道 、 伤 风 俗 耳 。 ” 识 者 美 之 。 浩 亦 固 辞 。 会 稽 王 昱 与 浩 书 曰 : “ 属 当 厄 运 , 危 弊 理 极 , 足 下 沈 识 淹 长 , 足 以 经 济 。 若 复 深 存 挹 退 , 苟 遂 本 怀 , 吾 恐 天 下 之 事 于 此 去 矣 。 足 下 去 就 , 即 时 之 废 兴 , 则 家 国 不 异 , 足 下 宜 深 思 之 。 ” 浩 乃 就 职 。夏 , 四 月 , 己 酉 朔 , 日 有 食 之 。五 月 , 丙 戌 , 西 平 忠 成 公 张 骏 薨 。 官 属 上 世 子 重 华 为 使 持 节 、 大 都 督 、 太 尉 、 护 羌 校 尉 、 凉 州 牧 、 西 平 公 、 假 凉 王 ; 赦 其 境 内 ; 尊 嫡 母 严 氏 为 大 王 太 后 , 母 马 氏 为 王 太 后 。赵 中 黄 门 严 生 恶 尚 书 硃 轨 , 会 久 雨 , 生 谮 轨 不 修 道 路 , 又 谤 讪 朝 政 , 赵 王 虎 囚 之 。 蒲 洪 谏 曰 : “ 陛 下 既 有 襄 国 、 鄴 宫 , 又 修 长 安 、 洛 阳 宫 殿 , 将 以 何 用 ? 作 猎 车 千 乘 , 环 数 千 里 以 养 禽 兽 , 夺 人 妻 女 十 万 馀 口 以 实 后 宫 , 圣 帝 明 王 之 所 为 , 固 若 是 乎 ? 今 又 以 道 路 不 修 , 欲 杀 尚 书 。 陛 下 德 政 不 修 , 天 降 淫 雨 , 七 旬 乃 霁 。 霁 方 二 日 , 虽 有 鬼 兵 百 万 , 亦 未 能 去 道 路 之 涂 潦 , 而 况 人 乎 ! 政 刑 如 此 , 其 如 四 海 何 ! 其 如 后 代 何 ! 愿 止 作 役 , 罢 苑 囿 , 出 宫 女 , 赦 硃 轨 , 以 副 众 望 。 ” 虎 虽 不 悦 , 亦 不 之 罪 , 为 之 罢 长 安 、 洛 阳 作 役 , 而 竟 诛 硃 轨 。 又 立 私 论 朝 政 之 法 , 听 吏 告 其 君 , 奴 告 其 主 。 公 卿 以 下 , 朝 觐 以 目 相 顾 , 不 必 复 相 过 从 谈 语 。赵 将 军 王 擢 击 张 重 华 , 袭 武 街 , 执 护 军 曹 权 、 胡 宣 , 徙 七 千 馀 户 于 雍 州 。 凉 州 刺 史 麻 秋 、 将 军 孙 伏 都 攻 金 城 , 太 守 张 冲 请 降 , 凉 州 震 动 。 重 华 悉 发 境 内 兵 , 使 征 南 将 军 裴 恒 将 之 以 御 赵 。 恒 壁 于 广 武 , 久 而 不 战 。 凉 州 司 马 张 耽 言 于 重 华 曰 : “ 国 之 存 亡 在 兵 , 兵 之 胜 败 在 将 。 今 议 者 举 将 , 多 推 宿 旧 。 夫 韩 信 之 举 , 非 旧 德 也 。 盖 明 主 之 举 , 举 无 常 人 , 才 之 所 堪 , 则 授 以 大 事 。 今 强 寇 在 境 , 诸 将 不 进 , 人 情 危 惧 。 主 簿 谢 艾 , 兼 资 文 武 , 可 用 以 御 赵 。 ” 重 华 召 艾 , 问 以 方 略 ; 艾 愿 请 兵 七 千 人 , 必 破 赵 以 报 。 重 华 拜 艾 中 坚 将 军 , 给 步 骑 五 千 , 使 击 秋 。 艾 引 兵 出 振 武 , 夜 有 二 枭 鸣 于 牙 中 , 艾 曰 : “ 六 博 得 枭 者 胜 。 今 枭 鸣 牙 中 , 克 敌 之 兆 也 。 ” 进 与 赵 战 , 大 破 之 , 斩 首 五 千 级 。 重 华 封 艾 为 福 禄 伯 。麻 秋 之 克 金 城 也 , 县 令 敦 煌 车 济 不 降 , 伏 剑 而 死 。 秋 又 攻 大 夏 , 护 军 梁 式 执 太 守 宋 晏 , 以 城 应 秋 , 秋 遣 晏 以 书 诱 致 宛 戍 都 尉 敦 煌 宋 矩 。 矩 曰 : “ 为 人 臣 , 功 既 不 成 , 唯 有 死 节 耳 ! ” 先 杀 妻 子 而 后 自 刎 。 秋 曰 : “ 皆 义 士 也 。 ” 收 而 葬 之 。冬 , 汉 太 保 李 弈 自 晋 寿 举 兵 反 , 蜀 人 多 从 之 , 众 至 数 万 。 汉 主 势 登 城 拒 虞 , 弈 单 骑 突 门 , 门 者 射 而 杀 之 , 其 众 绵 溃 。 势 大 赦 境 内 , 改 年 嘉 宁 。 势 骄 淫 , 不 恤 国 事 , 多 居 禁 中 , 罕 接 公 卿 , 疏 忌 旧 臣 , 信 任 左 右 , 谗 诌 并 进 , 刑 罚 苛 滥 , 由 是 中 外 离 心 。 蜀 土 先 无 獠 , 至 是 始 从 山 出 , 自 巴 西 至 犍 为 、 梓 潼 , 布 满 山 谷 十 馀 万 落 , 不 可 禁 制 , 大 为 民 患 。 加 以 饥 馑 , 四 境 之 内 , 遂 至 萧 条 。安 西 将 军 桓 温 将 伐 汉 , 将 佐 皆 以 为 不 可 。 江 夏 相 袁 乔 劝 之 曰 : “ 夫 经 略 大 事 , 固 非 常 情 所 及 , 智 者 了 于 胸 中 , 不 必 待 众 言 皆 合 也 。 今 为 天 下 之 患 者 , 胡 、 蜀 二 寇 而 已 。 蜀 虽 险 固 , 比 胡 为 弱 , 将 欲 除 之 , 宜 先 其 易 者 。 李 势 无 道 , 臣 民 不 附 , 且 恃 其 险 远 , 不 修 战 备 。 宜 以 精 卒 万 人 轻 赍 疾 趋 , 比 其 觉 之 , 我 已 出 其 险 要 , 可 一 战 擒 也 。 蜀 地 富 饶 , 户 口 繁 庶 , 诸 葛 武 侯 用 之 抗 衡 中 夏 , 若 得 而 有 之 , 国 家 之 大 利 也 。 论 者 恐 大 军 既 西 , 胡 必 窥 觎 , 此 似 是 而 非 。 胡 闻 我 万 里 远 征 , 以 为 内 有 重 备 , 必 不 敢 动 ; 纵 有 侵 轶 , 缘 江 诸 军 足 以 拒 守 , 必 无 忧 也 。 ” 温 从 之 。 乔 , 瑰 之 子 也 。十 一 月 , 辛 未 , 温 帅 益 州 刺 史 周 抚 、 南 郡 太 守 谯 王 无 忌 伐 汉 , 拜 表 即 行 ; 委 安 西 长 史 范 汪 以 留 事 , 加 抚 督 梁 州 之 四 郡 诸 军 事 ; 使 袁 乔 帅 二 千 人 为 前 锋 。朝 廷 以 蜀 道 险 远 , 温 众 少 而 深 入 , 皆 以 为 忧 , 惟 刘 惔 以 为 必 克 。 或 问 其 故 , 惔 曰 : “ 以 博 知 之 。 温 , 善 博 者 也 , 不 必 得 则 不 为 。 但 恐 克 蜀 之 后 , 温 终 专 制 朝 廷 耳 。 ”显 宗 成 皇 帝 下 永 和 三 年 ( 丁 未 , 公 元 三 四 七 年 )春 , 二 月 , 桓 温 军 至 青 衣 。 汉 主 势 大 发 兵 , 遣 叔 父 右 卫 将 军 福 、 从 兄 镇 南 将 军 权 、 前 将 军 昝 坚 等 将 之 , 自 山 阳 趣 合 水 。 诸 将 欲 伏 于 江 南 以 待 晋 , 昝 坚 不 从 , 引 兵 自 江 北 鸳 鸯 碕 渡 向 犍 为 。三 月 , 温 至 彭 模 。 议 者 欲 分 为 两 军 , 异 道 俱 进 , 以 分 汉 兵 之 势 。 袁 乔 曰 : “ 今 悬 军 深 入 万 里 之 外 , 胜 则 大 功 可 立 , 不 胜 则 噍 类 无 遗 , 当 合 势 齐 力 , 以 取 一 战 之 捷 。 若 分 两 军 , 则 众 心 不 一 , 万 一 偏 败 , 大 事 去 矣 。 不 如 全 军 而 进 , 弃 去 釜 甑 , 赍 三 日 粮 , 以 示 无 还 心 , 胜 可 必 也 。 ” 温 从 之 , 留 参 军 孙 盛 、 周 楚 将 赢 兵 守 辎 重 , 温 自 将 步 卒 直 指 成 都 。 楚 , 抚 之 子 也 。李 福 进 攻 彭 模 , 孙 盛 等 奋 击 , 走 之 。 温 进 , 遇 李 权 , 三 战 三 捷 , 汉 兵 散 走 归 成 都 , 镇 东 将 军 李 位 都 迎 诣 温 降 。 昝 坚 至 犍 为 , 乃 知 与 温 异 道 , 还 , 自 沙 头 津 济 , 比 至 , 温 已 军 于 成 都 之 十 里 陌 , 坚 众 自 溃 。势 悉 众 出 战 于 成 都 之 笮 桥 , 温 前 锋 不 利 , 参 军 龚 护 战 死 , 矢 及 温 马 首 。 众 惧 , 欲 退 , 而 鼓 吏 误 鸣 进 鼓 ; 袁 乔 拔 剑 督 士 卒 力 战 , 遂 大 破 之 。 温 乘 胜 长 驱 至 成 都 , 纵 火 烧 其 城 门 。 汉 人 惶 惧 , 无 复 斗 志 。 势 夜 开 东 门 走 , 至 葭 萌 , 使 散 骑 常 侍 王 幼 送 降 文 于 温 , 自 称 “ 略 阳 李 势 叩 头 死 罪 ” , 寻 舆 榇 面 缚 诣 军 门 。 温 解 缚 焚 榇 , 送 势 及 宗 室 十 馀 人 于 建 康 ; 引 汉 司 空 谯 献 之 等 以 为 参 佐 , 举 贤 旌 善 , 蜀 人 悦 之 。日 南 太 守 夏 侯 览 贪 纵 , 侵 刻 胡 商 , 又 科 调 船 材 , 云 欲 有 所 讨 , 由 是 诸 国 恚 愤 。 林 邑 王 文 攻 陷 日 南 , 将 士 死 者 五 六 千 , 杀 览 , 以 尸 祭 天 。 檄 交 州 刺 史 硃 蕃 , 请 以 郡 北 横 山 为 界 。 文 既 去 , 蕃 使 督 护 刘 雄 戍 日 南 。汉 故 尚 书 仆 射 王 誓 、 镇 东 将 军 邓 定 、 平 南 将 军 王 润 、 将 军 隗 文 等 皆 举 兵 反 , 众 各 万 馀 。 桓 温 自 击 定 , 使 袁 乔 击 文 , 皆 破 之 。 温 命 益 州 刺 史 周 抚 镇 彭 模 , 斩 王 誓 、 王 润 。 温 留 成 都 三 十 日 , 振 旅 还 江 陵 。 李 势 至 建 康 , 封 归 义 侯 。 夏 , 四 月 , 丁 巳 , 邓 定 、 隗 文 等 入 据 成 都 , 征 虏 将 军 杨 谦 弃 涪 城 , 退 保 德 阳 。赵 凉 州 刺 史 麻 秋 攻 枹 罕 。 晋 昌 太 守 郎 坦 以 城 大 难 守 , 欲 弃 外 城 。 武 成 太 守 张 悛 曰 : “ 弃 外 城 则 动 众 心 , 大 事 去 矣 。 ” 宁 戎 校 尉 张 璩 从 悛 言 , 固 守 大 城 。 秋 帅 众 八 万 , 围 堑 数 重 , 云 梯 地 突 , 百 道 皆 进 。 城 中 御 之 , 秋 众 死 伤 数 万 。 赵 王 虎 复 遣 其 将 刘 浑 等 帅 步 骑 二 万 会 之 。 郎 坦 恨 言 不 用 , 教 军 士 李 嘉 潜 引 赵 兵 千 馀 人 登 城 ; 璩 督 诸 将 力 战 , 杀 二 百 馀 人 , 赵 兵 乃 退 。 璩 烧 其 攻 具 , 秋 退 保 大 夏 。虎 以 中 书 监 石 宁 为 征 西 将 军 , 帅 并 、 司 州 兵 二 万 馀 人 为 秋 等 后 继 。 张 重 华 将 宋 秦 等 帅 户 二 万 降 于 赵 。 重 华 以 谢 艾 为 使 持 节 、 军 师 将 军 , 帅 步 骑 三 万 进 军 临 河 。 艾 乘 轺 车 , 戴 白 窥 , 鸣 鼓 而 行 。 秋 望 见 , 怒 曰 : “ 艾 年 少 书 生 , 冠 服 如 此 , 轻 我 也 ” 。 命 黑 槊 龙 骧 三 千 人 驰 击 之 , 艾 左 右 大 扰 。 或 劝 艾 宜 乘 马 , 艾 不 从 , 下 车 , 踞 胡 床 , 指 麾 处 分 ; 赵 人 以 为 有 伏 兵 , 惧 不 敢 进 。 别 将 张 瑁 自 间 道 引 兵 截 赵 军 后 , 赵 军 退 , 艾 乘 势 进 击 , 大 破 之 , 斩 其 将 杜 勋 、 汲 鱼 , 获 首 虏 一 万 三 千 级 , 秋 单 马 奔 大 夏 。五 月 , 秋 与 石 宁 复 帅 众 十 二 万 进 屯 河 南 , 刘 宁 、 王 擢 略 地 晋 兴 、 广 武 、 武 街 , 至 于 曲 柳 。 张 重 华 使 将 军 牛 旋 御 之 , 退 守 枹 罕 , 姑 臧 大 震 。 重 华 欲 亲 出 拒 之 , 谢 艾 固 谏 。 别 驾 从 事 索 遐 曰 : “ 君 者 , 一 国 之 镇 , 不 可 轻 动 ” 。 乃 以 艾 为 使 持 节 、 都 督 征 讨 诸 军 事 、 行 卫 将 军 , 遐 为 军 正 将 军 , 帅 步 骑 二 万 拒 之 。 别 将 杨 康 败 刘 宁 于 沙 阜 , 宁 退 屯 金 城 。六 月 , 辛 酉 , 大 赦 。秋 , 七 月 , 林 邑 复 陷 日 南 , 杀 督 护 刘 雄 。隗 文 、 邓 定 等 立 故 国 师 范 长 生 之 子 贲 为 帝 而 奉 之 , 以 妖 异 惑 众 , 蜀 人 多 归 之 。赵 王 虎 复 遣 征 西 将 军 孙 伏 都 、 将 军 刘 浑 帅 步 骑 二 万 会 麻 秋 军 , 长 驱 济 河 , 击 张 重 华 , 遂 城 长 最 。 谢 艾 建 牙 誓 众 , 有 风 吹 旌 旗 东 南 指 , 索 遐 曰 : “ 风 为 号 令 , 今 旌 旗 指 敌 , 天 所 赞 也 。 ” 艾 军 于 神 鸟 , 王 擢 与 艾 前 锋 战 , 败 走 , 还 河 南 。 八 月 , 戊 午 , 艾 进 击 秋 , 大 破 之 , 秋 遁 归 金 城 。 虎 闻 之 , 叹 曰 : “ 吾 以 偏 师 定 九 州 , 今 以 九 州 之 力 困 于 枹 罕 。 彼 有 人 焉 , 未 可 图 也 ! ” 艾 还 , 讨 叛 虏 斯 骨 真 等 万 馀 落 , 皆 破 平 之 。赵 王 虎 据 十 州 之 地 , 聚 敛 金 帛 , 及 外 国 所 献 珍 异 , 府 库 财 物 , 不 可 胜 纪 ; 犹 自 以 为 不 足 , 悉 发 前 代 陵 墓 , 取 其 金 宝 。沙 门 吴 进 言 于 虎 曰 : “ 胡 运 将 衰 , 晋 当 复 兴 , 宜 苦 役 晋 人 以 厌 其 气 。 ” 虎 使 尚 书 张 群 发 近 郡 男 女 十 六 万 人 , 车 十 万 乘 , 运 士 筑 华 林 苑 及 长 墙 于 鄴 北 , 广 袤 数 十 里 。 申 钟 、 石 璞 、 赵 揽 等 上 疏 陈 天 文 错 乱 , 百 姓 凋 弊 。 虎 大 怒 曰 : “ 使 苑 墙 朝 成 , 吾 夕 没 无 恨 矣 。 ” 促 张 群 使 然 烛 夜 作 ; 暴 风 大 雨 , 死 者 数 万 人 。 郡 国 前 后 送 苍 麟 十 六 , 白 鹿 七 , 虎 命 司 虞 张 曷 柱 调 之 以 驾 芝 盖 , 大 朝 会 列 于 殿 庭 。九 月 , 命 太 子 宣 出 祈 福 于 山 川 , 因 行 游 猎 。 宣 乘 大 辂 , 羽 葆 华 盖 , 建 天 子 旌 旗 , 十 有 六 军 戎 卒 十 八 万 , 出 自 金 明 门 。 虎 从 其 后 宫 升 陵 霄 观 望 之 , 笑 曰 : “ 我 家 父 子 如 是 , 自 非 天 崩 地 陷 , 当 复 何 愁 ! 但 抱 子 弄 孙 , 日 为 乐 耳 。 ”宣 所 舍 , 辄 列 人 为 长 围 , 四 面 各 百 里 , 驱 禽 兽 , 至 暮 皆 集 其 所 , 使 文 武 跪 立 , 重 行 围 守 , 炬 火 如 昼 , 命 劲 骑 百 馀 驰 射 其 中 , 宣 与 姬 妾 乘 辇 临 观 , 兽 尽 而 止 。 或 兽 有 迸 逸 , 当 围 守 者 , 有 爵 则 夺 马 , 步 驱 一 日 , 无 爵 则 鞭 之 一 百 。 士 卒 饥 冻 死 者 万 有 馀 人 , 所 过 三 州 十 五 郡 , 资 储 皆 无 孑 遗 。虎 复 命 秦 公 韬 继 出 , 自 并 州 至 于 秦 、 雍 , 亦 如 之 。 宣 怒 其 与 己 钧 敌 , 愈 嫉 之 。 宦 者 赵 生 得 幸 于 宣 , 无 宠 于 韬 , 微 劝 宣 除 之 , 于 是 始 有 杀 韬 之 谋 矣 。赵 麻 秋 又 袭 张 重 华 将 张 瑁 , 败 之 , 斩 首 三 千 馀 级 。 枹 罕 护 军 李 逵 帅 众 七 千 降 于 赵 , 自 河 以 南 氐 、 羌 皆 附 于 赵 。冬 , 十 月 , 乙 丑 , 遣 侍 御 史 俞 归 至 凉 州 , 授 张 重 华 侍 中 、 大 都 督 、 督 陇 右 、 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 凉 州 刺 史 、 西 平 公 。 归 至 姑 臧 , 重 华 欲 称 凉 王 , 未 肯 受 诏 , 使 所 亲 沈 猛 私 谓 归 曰 : “ 主 公 弈 世 为 晋 忠 臣 , 今 曾 不 如 鲜 卑 , 何 也 ? 朝 廷 封 慕 容 皝 为 燕 王 , 而 主 公 才 为 大 将 军 , 何 以 褒 劝 忠 贤 乎 ! 明 台 宜 移 河 右 , 共 劝 州 主 为 凉 王 。 人 臣 出 使 , 苟 利 社 稷 , 专 之 可 也 。 ” 归 曰 : “ 吾 子 失 言 ! 昔 三 代 之 王 也 , 爵 之 贵 者 莫 若 上 公 ; 及 周 之 衰 , 吴 、 楚 始 僭 号 称 王 , 而 诸 侯 亦 不 之 非 , 盖 以 蛮 夷 畜 之 也 ; 借 使 齐 、 鲁 称 王 , 诸 侯 岂 不 四 面 攻 之 乎 ! 汉 高 祖 封 韩 、 彭 为 王 , 寻 皆 诛 灭 , 盖 权 时 之 宜 , 非 厚 之 也 。 圣 上 以 贵 公 忠 贤 , 故 爵 以 上 公 , 任 以 方 伯 , 宠 荣 极 矣 , 岂 鲜 卑 夷 狄 所 可 比 哉 ! 且 吾 闻 之 , 功 有 大 小 , 赏 有 重 轻 。 今 贵 公 始 继 世 而 为 王 , 若 帅 河 右 之 众 , 东 平 胡 、 羯 , 修 复 陵 庙 , 迎 天 子 返 洛 阳 , 将 何 以 加 之 乎 ? ” 重 华 乃 止 。 武 都 氐 王 杨 初 遣 使 来 称 籓 ; 诏 以 初 为 使 持 节 、 征 南 将 军 、 雍 州 刺 史 、 仇 池 公 。十 二 月 , 振 威 护 军 萧 敬 文 杀 征 虏 将 军 杨 谦 , 攻 涪 城 , 陷 之 , 自 称 益 州 牧 , 遂 取 巴 西 , 通 于 汉 中 。。

起 重 光 大 渊 献 , 尽 阏 逢 摄 提 格 , 凡 四 年 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 七 年 ( 辛 亥 , 公 元 三 五 一 年 )春 , 正 月 , 丁 酉 , 日 有 食 之 。苻 健 左 长 史 贾 玄 硕 等 请 依 刘 备 称 汉 中 王 故 事 , 表 健 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 大 将 军 、 大 单 于 、 秦 王 。 健 怒 曰 : “ 吾 岂 堪 为 秦 王 邪 ! 且 晋 使 未 返 , 我 之 官 爵 , 非 汝 曹 所 知 也 。 ” 既 而 密 使 梁 安 讽 玄 硕 等 上 尊 号 , 健 辞 让 再 三 , 然 后 许 之 。 丙 辰 , 健 即 天 王 、 大 单 于 位 , 国 号 大 秦 , 大 赦 , 改 元 皇 始 。 追 尊 父 洪 为 武 惠 皇 帝 , 庙 号 太 祖 ; 立 妻 强 氏 为 天 王 后 , 子 苌 为 太 子 , 靓 为 平 原 公 , 生 为 淮 南 公 , 觌 为 长 乐 公 , 方 为 高 阳 公 , 硕 为 北 平 公 , 腾 为 淮 阳 公 , 柳 为 晋 公 , 桐 为 汝 南 公 , 廋 为 魏 公 , 武 为 燕 公 , 幼 为 赵 公 。 以 苻 雄 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 丞 相 、 领 车 骑 大 将 军 、 雍 州 牧 、 东 海 公 ; 苻 菁 为 卫 大 将 军 、 平 昌 公 , 宿 卫 二 宫 ; 雷 弱 儿 为 太 尉 , 毛 贵 为 司 空 , 略 阳 姜 伯 周 为 尚 书 令 , 梁 楞 为 左 仆 射 , 王 堕 为 右 仆 射 , 鱼 遵 为 太 子 太 师 , 强 平 为 太 傅 , 段 纯 为 太 保 , 吕 婆 楼 为 散 骑 常 侍 。 伯 周 , 健 之 舅 ; 平 , 王 后 之 弟 ; 婆 楼 , 本 略 阳 氐 酋 也 。 段 龛 请 以 青 州 内 附 ; 二 月 , 戊 寅 , 以 龛 为 镇 北 将 军 , 封 齐 公 。魏 主 闵 攻 围 襄 国 百 馀 日 , 赵 主 祗 危 急 , 乃 去 皇 帝 之 号 , 称 赵 王 ; 遣 太 尉 张 举 乞 师 于 燕 , 许 送 传 国 玺 , 中 军 将 军 张 春 乞 师 于 姚 弋 仲 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 骑 二 万 八 千 救 赵 , 诫 之 曰 : “ 冉 闵 弃 仁 背 义 , 屠 灭 石 氏 。 我 受 人 厚 遇 , 当 为 复 仇 , 老 病 不 能 自 行 ; 汝 才 十 倍 于 闵 , 若 不 枭 擒 以 来 , 不 必 复 见 我 也 ! ” 弋 仲 亦 遣 使 告 于 燕 , 燕 主 俊 遣 御 难 将 军 悦 绾 将 兵 三 万 往 会 之 。冉 闵 闻 俊 欲 救 赵 , 遣 大 司 马 从 事 中 郎 广 宁 常 炜 使 于 燕 。 俊 使 封 裕 诘 之 曰 : “ 冉 闵 , 石 氏 养 息 , 负 恩 作 逆 , 何 敢 辄 称 大 号 ? ” 炜 曰 : “ 汤 放 桀 , 武 王 伐 纣 , 以 兴 商 、 周 之 业 ; 曹 孟 德 养 于 宦 官 , 莫 知 所 出 , 卒 立 魏 氏 之 基 。 苟 非 天 命 , 安 能 成 功 ! 推 此 而 言 , 何 必 致 问 ! ” 裕 曰 : “ 人 言 冉 闵 初 立 , 铸 金 为 己 像 , 以 卜 成 败 , 而 像 不 成 , 信 乎 ? ” 炜 曰 : “ 不 闻 。 ” 裕 曰 : “ 南 来 者 皆 云 如 是 , 何 故 隐 之 ? ” 炜 曰 : “ 奸 伪 之 人 欲 矫 天 命 以 惑 人 者 , 乃 假 符 瑞 、 托 蓍 龟 以 自 重 , 魏 主 握 符 玺 , 据 中 州 , 受 命 何 疑 ; 而 更 反 真 为 伪 , 取 决 于 金 像 乎 ! ” 裕 曰 : “ 传 国 玺 果 安 在 ? ” 炜 曰 : “ 在 鄴 ” 。 裕 曰 : “ 张 举 言 在 襄 国 。 ” 炜 曰 : “ 杀 胡 之 日 , 在 鄴 者 殆 无 孑 遗 ; 时 有 迸 漏 者 , 皆 潜 伏 沟 渎 中 耳 , 彼 安 知 玺 之 所 在 乎 ! 彼 求 救 者 , 为 妄 诞 之 辞 , 无 所 不 可 , 况 一 玺 乎 ! ”俊 犹 以 张 举 之 言 为 信 , 乃 积 柴 其 旁 , 使 裕 以 其 私 诱 之 , 曰 : “ 君 更 熟 思 , 无 为 徒 取 灰 灭 ! ” 炜 正 色 曰 : “ 石 氏 贪 暴 , 亲 帅 大 兵 攻 燕 国 都 。 虽 不 克 而 返 , 然 志 在 必 取 。 故 运 资 粮 、 聚 器 械 于 东 北 者 , 非 以 相 资 , 乃 欲 相 灭 也 。 魏 主 诛 剪 石 氏 , 虽 不 为 燕 , 臣 子 之 心 , 闻 仇 雠 之 灭 , 义 当 如 何 ? 而 更 为 彼 责 我 , 不 亦 异 乎 ! 吾 闻 死 者 骨 肉 下 于 土 , 精 魂 升 于 天 。 蒙 君 之 惠 , 速 益 薪 纵 火 , 使 仆 得 上 诉 于 帝 足 矣 ! ” 左 右 请 杀 之 , 俊 曰 : “ 彼 不 惮 杀 身 而 徇 其 主 , 忠 臣 也 ! 且 冉 闵 有 罪 , 使 臣 何 预 焉 ! ” 使 出 就 馆 。 夜 , 使 其 乡 人 赵 瞻 往 劳 之 , 且 曰 : “ 君 何 不 以 实 言 ? 王 怒 , 欲 处 君 于 辽 、 碣 之 表 , 奈 何 ? ” 炜 曰 : “ 吾 结 发 以 来 , 尚 不 欺 布 衣 , 况 人 主 乎 ! 曲 意 苟 合 , 性 所 不 能 。 直 情 尽 言 , 虽 沉 东 海 , 不 敢 避 也 ! ” 遂 卧 向 壁 , 不 复 与 瞻 言 。 瞻 具 以 白 俊 , 俊 乃 囚 炜 于 龙 城 。赵 并 州 刺 史 张 平 遣 使 降 秦 , 秦 王 以 平 为 大 将 军 、 冀 州 牧 。燕 王 逡 还 蓟 。三 月 , 姚 襄 及 赵 汝 阴 王 琨 各 引 兵 救 襄 国 。 冉 闵 遣 车 骑 将 军 胡 睦 拒 襄 于 长 芦 , 将 军 孙 威 拒 琨 于 黄 丘 , 皆 败 还 , 士 卒 略 尽 。闵 欲 自 出 击 之 , 卫 将 军 王 泰 谏 曰 : “ 今 襄 国 未 下 , 外 救 云 集 , 若 我 出 战 , 必 覆 背 受 敌 , 此 危 道 也 。 不 若 固 垒 以 挫 其 锐 , 徐 观 其 衅 而 击 之 。 且 陛 下 亲 临 行 陈 , 如 失 万 全 , 则 大 事 去 矣 。 ” 闵 将 止 , 道 士 法 饶 进 曰 : “ 陛 下 围 襄 国 经 年 , 无 尺 寸 之 功 , 今 贼 至 , 又 避 不 击 , 将 何 以 使 将 士 乎 ! 且 太 白 入 昴 , 当 杀 胡 王 , 百 战 百 克 , 不 可 失 也 ! ” 闵 攘 袂 大 言 曰 : “ 吾 战 决 矣 , 敢 沮 众 者 斩 ! ” 乃 悉 众 出 , 与 襄 、 琨 战 。 悦 绾 适 以 燕 兵 至 , 去 魏 兵 数 里 , 疏 布 骑 卒 , 曳 柴 扬 尘 , 魏 人 望 之 恟 惧 , 襄 、 琨 、 绾 三 面 击 之 , 赵 王 祗 自 后 冲 之 , 魏 兵 大 败 , 闵 与 十 馀 骑 走 还 鄴 。 降 胡 栗 特 康 等 执 大 单 于 胤 及 左 仆 射 刘 琦 以 降 赵 , 赵 王 祗 杀 之 。 胡 睦 及 司 空 石 璞 、 尚 书 令 徐 机 、 中 书 监 卢 谌 等 并 将 士 死 者 凡 十 馀 万 人 。 闵 潜 还 , 人 无 知 者 。 鄴 另 震 恐 , 讹 言 闵 已 没 。 射 声 校 尉 张 艾 请 闵 亲 郊 以 安 众 心 。 闵 从 之 , 讹 言 乃 息 。 闵 支 解 法 饶 父 子 , 赠 韦 謏 大 司 徒 。 姚 襄 还 还 滠 头 , 姚 弋 仲 怒 其 不 擒 闵 , 杖 之 一 百 。初 , 闵 之 为 赵 相 也 , 悉 散 仓 库 以 树 私 恩 , 与 羌 、 胡 相 攻 , 无 月 不 战 。 赵 所 徙 青 、 雍 、 幽 、 荆 四 州 人 民 及 氐 、 羌 、 胡 蛮 数 百 万 口 , 以 赵 法 禁 不 行 , 各 还 本 土 ; 道 路 交 错 , 互 相 杀 掠 , 其 能 达 者 什 有 二 、 三 。 中 原 大 乱 。 因 以 饥 疫 , 人 相 食 , 无 复 耕 者 。赵 王 祗 使 其 将 刘 显 帅 众 七 万 攻 鄴 , 军 于 明 光 宫 , 去 鄴 二 十 三 里 。 魏 主 闵 恐 , 召 王 泰 , 欲 与 之 谋 。 泰 恚 前 言 之 不 从 , 辞 以 疮 甚 。 闵 亲 临 问 之 , 泰 固 称 疾 笃 。 闵 怒 , 还 宫 , 谓 左 右 曰 : “ 巴 奴 , 乃 公 岂 假 汝 为 命 邪 ! 要 将 先 灭 群 胡 , 却 斩 王 泰 。 ” 乃 悉 众 出 战 , 大 破 显 军 , 追 奔 至 阳 平 , 斩 首 三 万 馀 级 。 显 惧 , 密 使 请 降 , 求 杀 祗 以 自 效 , 闵 乃 引 归 。 会 有 告 王 泰 欲 叛 入 秦 者 , 闵 杀 之 , 夷 其 三 族 。秦 王 健 分 遣 使 者 问 民 疾 苦 , 搜 罗 俊 异 , 宽 重 敛 之 税 , 弛 离 宫 之 禁 , 罢 无 用 之 器 , 去 侈 靡 之 服 , 凡 赵 之 苛 政 不 便 于 民 者 皆 除 之 。杜 洪 、 张 琚 遣 使 召 梁 州 刺 史 司 马 勋 。 夏 , 四 月 , 勋 帅 步 骑 三 万 赴 之 , 秦 王 健 御 之 于 五 丈 原 。 勋 屡 战 皆 败 , 退 归 南 郑 。 健 以 中 书 令 贾 玄 硕 始 者 不 上 尊 号 , 衔 之 , 使 人 告 玄 硕 与 司 马 勋 通 , 并 其 诸 子 皆 杀 之 。渤 海 人 逄 约 因 赵 乱 , 拥 众 数 千 家 附 于 魏 , 魏 以 约 为 渤 海 太 守 。 故 太 守 刘 准 , 隗 之 兄 子 也 , 土 豪 封 放 , 弈 之 从 弟 也 ; 别 聚 众 自 守 。 闵 以 准 为 幽 州 刺 史 , 与 约 中 分 渤 海 。 燕 王 俊 使 封 弈 讨 约 , 使 昌 黎 太 守 高 开 讨 准 、 放 。 开 , 瞻 之 子 也 。弈 引 兵 直 抵 约 垒 , 遣 人 谓 约 曰 : “ 相 与 乡 里 , 隔 绝 日 久 , 会 遇 甚 难 。 时 事 利 害 , 人 各 有 心 , 非 所 论 也 。 愿 单 出 一 相 见 , 以 写 伫 结 之 情 。 ” 约 素 信 重 弈 , 即 出 , 见 弈 于 门 外 。 各 屏 骑 卒 , 单 马 交 语 。 弈 与 论 叙 平 生 毕 , 因 说 之 曰 : “ 与 君 累 世 同 乡 , 情 相 爱 重 , 诚 欲 君 享 祚 无 穷 ; 今 既 获 展 奉 , 不 可 不 尽 所 怀 。 冉 闵 乘 石 氏 之 乱 , 奄 有 成 资 , 是 宜 天 下 服 其 强 矣 , 而 祸 乱 方 始 , 固 知 天 命 不 可 力 争 也 。 燕 王 弈 也 载 德 , 奉 义 讨 乱 , 所 征 无 敌 。 今 已 都 蓟 , 南 临 赵 、 魏 , 远 近 之 民 , 襁 负 归 之 。 民 厌 荼 毒 , 咸 思 有 道 。 冉 闵 之 亡 , 匪 朝 伊 夕 , 成 败 之 形 , 昭 然 易 见 。 且 燕 王 肇 开 王 业 , 虚 心 贤 俊 , 君 能 翻 然 改 图 , 则 功 参 绛 、 灌 , 庆 流 苗 裔 , 孰 与 为 亡 国 将 , 守 孤 城 以 待 必 至 之 祸 哉 ! ” 约 闻 之 , 怅 然 不 言 。 弈 给 使 张 安 , 有 勇 力 ; 弈 豫 戒 之 , 俟 约 气 下 , 安 突 前 持 其 马 鞚 , 因 挟 之 而 驰 。 至 营 , 弈 与 坐 , 谓 曰 : “ 君 计 不 能 自 决 , 故 相 为 决 之 , 非 欲 取 君 以 邀 功 , 乃 欲 全 君 以 安 民 也 。 ”高 开 至 渤 海 , 准 、 放 迎 降 。 俊 以 放 为 渤 海 太 守 , 准 为 左 司 马 , 约 参 军 事 。 以 约 诱 于 人 而 遇 获 , 更 其 名 曰 钓 。刘 显 弑 赵 王 祗 及 其 丞 相 安 乐 王 炳 、 太 宰 赵 庶 等 十 馀 人 , 传 首 于 鄴 。 骠 骑 将 军 石 宁 奔 柏 人 。 魏 主 闵 焚 祗 首 于 通 衢 , 拜 显 上 大 将 军 、 大 单 于 、 冀 州 牧 。五 月 , 赵 兗 州 刺 史 刘 启 自 鄄 城 来 奔 。秋 , 七 月 , 刘 显 复 引 兵 攻 鄴 , 魏 主 闵 击 败 之 。 显 还 , 称 帝 于 襄 国 。八 月 , 魏 徐 州 刺 史 周 成 、 兗 州 刺 史 魏 统 、 荆 州 刺 史 乐 弘 、 豫 州 牧 张 遇 以 廪 丘 、 许 昌 等 诸 城 来 降 ; 平 南 将 军 高 崇 、 征 虏 将 军 吕 护 执 洛 州 刺 史 郑 系 , 以 其 地 来 降 。燕 王 俊 遣 慕 容 恪 攻 中 山 , 慕 容 评 攻 王 午 于 鲁 口 , 魏 中 山 太 守 上 谷 侯 龛 闭 城 拒 守 。 恪 南 徇 常 山 , 军 于 九 门 , 魏 赵 郡 太 守 辽 西 李 邽 举 郡 降 , 恪 厚 抚 之 , 将 邽 还 围 中 山 , 侯 龛 乃 降 。 恪 入 中 山 , 迁 其 将 帅 、 土 豪 数 十 家 诣 蓟 , 馀 皆 安 堵 ; 军 令 严 明 , 秋 豪 不 犯 。 慕 容 评 至 南 安 , 王 午 遣 其 将 郑 生 拒 战 , 评 击 斩 之 。悦 绾 还 自 襄 国 , 俊 乃 知 张 举 之 妄 而 杀 之 。 常 炜 有 四 男 二 女 在 中 山 , 俊 释 炜 之 囚 , 使 诸 子 就 见 之 。 炜 上 疏 谢 恩 , 俊 手 令 答 曰 : “ 卿 本 不 为 生 计 , 孤 以 州 里 相 存 耳 。 今 大 乱 之 中 , 诸 子 尽 至 , 岂 非 天 所 念 邪 ! 天 且 念 卿 , 况 于 孤 乎 ! ” 赐 妾 一 人 , 谷 三 百 斛 , 使 居 凡 城 。 以 北 平 太 守 孙 兴 为 中 山 太 守 。 兴 善 于 绥 抚 , 中 山 遂 安 。库 傉 官 伟 帅 部 众 自 上 党 降 燕 。姚 弋 仲 遣 使 来 请 降 。 冬 , 十 一 月 , 以 弋 仲 为 使 持 节 、 六 夷 大 都 督 、 督 江 北 诸 军 事 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 大 单 于 、 高 陵 郡 公 , 又 以 其 子 襄 为 持 节 、 平 北 将 军 、 都 督 并 州 诸 军 事 、 并 州 刺 史 、 平 乡 县 公 。逄 钓 亡 归 渤 海 , 招 集 旧 众 以 叛 燕 。 乐 陵 太 守 贾 坚 使 人 告 谕 乡 人 , 示 以 成 败 , 钓 部 众 稍 散 , 遂 来 奔 。吐 谷 浑 叶 延 卒 , 子 碎 妥 立 。初 , 桓 温 闻 石 氏 乱 , 上 疏 请 出 师 经 略 另 原 , 事 久 不 报 。 温 知 朝 廷 仗 殷 浩 以 抗 己 , 甚 忿 之 ; 然 素 知 浩 之 为 人 , 亦 不 之 惮 也 。 以 国 无 他 衅 , 遂 得 相 持 弥 年 , 虽 有 君 臣 之 迹 , 羁 縻 而 已 , 八 州 士 众 资 调 殆 不 为 国 家 用 。 屡 求 北 伐 , 诏 书 不 听 。 十 二 月 , 辛 未 , 温 拜 表 辄 行 , 帅 众 四 五 万 顺 流 而 下 , 军 于 武 昌 , 朝 廷 大 惧 。殷 浩 欲 去 位 以 避 温 , 又 欲 以 驺 虞 幡 驻 温 军 。 吏 部 尚 书 王 彪 之 言 于 会 稽 王 昱 曰 : “ 此 属 皆 自 为 计 , 非 能 保 社 稷 , 为 殿 下 计 也 。 若 殷 浩 去 职 , 人 情 离 骇 , 天 子 独 坐 , 当 此 之 际 , 必 有 任 其 责 者 , 非 殿 下 而 谁 乎 ! ” 又 谓 浩 曰 : “ 彼 若 抗 表 问 罪 , 卿 为 之 首 。 事 任 如 此 , 猜 衅 已 成 , 欲 作 匹 夫 , 岂 有 全 地 邪 ! 且 当 静 以 待 之 。 令 相 王 与 手 书 , 示 以 款 诚 , 为 陈 成 败 , 彼 必 旋 师 ; 若 不 从 , 则 遣 中 诏 ; 又 不 从 , 乃 当 以 正 义 相 裁 。 奈 何 无 故 匆 匆 , 先 自 猖 獗 乎 ! ” 浩 曰 : “ 决 大 事 正 自 难 , 顷 日 来 欲 使 人 闷 。 闻 卿 此 谋 , 意 始 得 了 。 ” 彪 之 , 彬 之 子 也 。抚 军 司 马 高 崧 言 于 昱 曰 : “ 王 宜 致 书 , 谕 以 祸 福 , 自 当 返 旆 。 如 其 不 尔 , 便 六 军 整 驾 , 逆 顺 于 兹 判 矣 ! ” 乃 于 坐 为 昱 草 书 曰 : “ 寇 难 宜 平 , 时 会 宜 接 。 此 实 为 国 远 图 , 经 略 大 算 , 能 弘 斯 会 , 非 足 下 而 谁 ? 但 以 比 兴 师 动 众 , 要 当 以 资 实 为 本 ; 运 转 之 艰 , 古 人 所 难 , 不 可 易 之 于 始 而 不 熟 虑 。 顷 所 以 深 用 为 疑 , 惟 在 此 耳 。 然 异 常 之 举 , 众 之 所 骇 , 游 声 噂  沓 , 想 足 下 亦 少 闻 之 。 苟 患 失 之 , 无 所 不 至 , 或 能 望 风 振 扰 , 一 时 崩 散 。 如 此 则 望 实 并 丧 , 社 稷 之 事 去 矣 。 皆 由 吾 暗 弱 , 德 信 不 著 , 不 能 镇 静 群 庶 , 保 固 维 城 , 所 以 内 愧 于 心 , 外 惭 良 友 。 吾 与 足 下 , 虽 职 有 内 外 , 安 社 稷 , 保 家 国 , 其 致 一 也 。 天 下 安 危 , 系 之 明 德 。 当 先 思 宁 国 而 后 图 其 外 , 使 王 基 克 隆 , 大 义 弘 著 , 所 望 于 足 下 。 区 区 诚 怀 , 岂 可 复 顾 嫌 而 不 尽 哉 ! ” 温 即 上 疏 惶 恐 致 谢 , 回 军 还 镇 。朝 廷 将 行 郊 祀 。 会 稽 王 昱 问 于 王 彪 之 曰 : “ 郊 祀 应 有 赦 否 ? ” 彪 之 曰 : “ 自 中 兴 以 来 , 郊 祀 往 往 有 赦 , 愚 意 常 谓 非 宜 ; 凶 愚 之 人 , 以 为 郊 必 有 赦 , 将 生 心 于 徼 幸 矣 ! ” 昱 从 之 。燕 王 俊 如 龙 城 。丁 零 翟 鼠 帅 所 部 降 燕 , 封 为 归 义 王 。孝 宗 穆 皇 帝 中 之 上 永 和 八 年 ( 壬 子 , 公 元 三 五 二 年 )春 , 正 月 , 辛 卯 , 日 有 食 之 。秦 丞 相 雄 等 请 秦 王 健 正 尊 号 , 依 汉 、 晋 之 旧 , 不 必 效 石 氏 之 初 。 健 从 之 , 即 皇 帝 位 , 大 赦 。 诸 公 皆 进 爵 为 王 。 且 言 单 于 所 以 统 壹 百 蛮 , 非 天 子 所 宜 领 , 以 授 太 子 苌 。司 马 勋 既 还 汉 中 , 杜 洪 、 张 琚 屯 宜 秋 。 洪 自 以 右 族 , 轻 琚 , 琚 遂 杀 洪 , 自 立 为 秦 王 , 改 元 建 昌 。刘 显 攻 常 山 , 魏 主 闵 留 大 将 军 蒋 干 使 辅 太 子 智 守 鄴 , 自 将 八 千 骑 救 之 。 显 大 司 马 清 河 王 宁 以 枣 强 降 魏 。 闵 击 显 , 败 之 , 追 奔 至 襄 国 。 显 大 将 军 曹 伏 驹 开 门 纳 闵 。 闵 杀 显 及 其 公 卿 己 下 百 馀 人 , 焚 襄 国 宫 室 , 迁 其 民 于 鄴 。 赵 汝 阴 王 琨 以 其 妻 妾 来 奔 , 斩 于 建 康 市 , 石 氏 遂 绝 。尚 书 左 丞 孔 严 言 于 殷 浩 曰 : “ 比 来 众 情 , 良 可 寒 心 , 不 知 使 君 当 何 以 镇 之 。 愚 谓 宜 明 受 任 之 方 , 韩 、 彭 专 征 伐 , 萧 、 曹 守 管 籥 , 内 外 之 任 , 各 有 攸 司 ; 深 思 廉 、 蔺 屈 身 之 义 , 平 、 勃 交 欢 之 谋 , 令 穆 然 无 间 , 然 后 可 以 保 大 定 功 也 。 观 顷 日 降 附 之 徒 , 皆 人 面 兽 心 , 贪 而 无 亲 , 恐 难 以 义 感 也 。 ” 浩 不 从 。 严 , 愉 之 从 子 也 。浩 上 疏 请 北 出 许 、 洛 , 诏 许 之 。 以 安 西 将 军 谢 尚 、 北 中 郎 奖 荀 羡 为 督 统 , 进 屯 寿 春 。 谢 尚 不 能 抚 尉 张 遇 , 遇 怒 , 据 许 昌 叛 , 使 其 将 上 官 恩 据 洛 阳 , 乐 弘 攻 督 护 戴 施 于 仓 垣 , 浩 军 不 能 进 。 三 月 , 命 荀 羡 镇 准 阴 , 寻 加 监 青 州 诸 军 事 , 又 领 兗 州 刺 史 , 镇 下 邳 。乙 巳 , 燕 王 俊 还 蓟 , 稍 徙 军 中 文 武 兵 民 家 属 于 蓟 。姚 弋 仲 有 子 四 十 二 人 , 及 病 , 谓 诸 子 曰 : “ 石 氏 待 吾 厚 , 吾 本 欲 为 之 尽 力 。 今 石 氏 已 灭 , 中 原 无 主 ; 我 死 , 汝 亟 自 归 于 晋 , 当 固 执 臣 节 , 无 为 不 义 也 ! ” 弋 仲 卒 , 子 襄 秘 不 发 丧 , 帅 户 六 万 南 攻 阳 平 、 元 城 、 发 干 , 破 之 , 屯 于 碻 磝 津 , 以 太 原 王 亮 为 长 史 , 天 水 尹 赤 为 司 马 , 太 原 薛 瓚 、 略 阳 权 翼 为 参 军 。 襄 与 秦 兵 战 , 败 , 亡 三 万 馀 户 , 南 至 荥 阳 , 始 发 丧 。 又 与 秦 将 高 昌 、 李 历 战 于 麻 田 , 马 中 流 矢 而 毙 。 弟 苌 以 马 授 襄 , 襄 曰 : “ 汝 何 以 自 免 ? ” 苌 曰 : “ 但 令 兄 济 , 竖 子 必 不 敢 害 苌 ! ” 会 救 至 , 俱 免 。 尹 赤 奔 秦 , 秦 以 赤 为 并 州 刺 史 , 镇 蒲 阪 。襄 遂 帅 众 归 晋 , 送 其 五 弟 为 质 。 诏 襄 屯 谯 城 , 襄 单 骑 渡 淮 , 见 谢 尚 于 寿 春 。 尚 闻 其 名 , 命 去 仗 卫 , 幅 巾 待 之 , 欢 若 平 生 。 襄 博 学 , 善 谈 论 , 江 东 人 士 皆 重 之 。魏 主 闵 既 克 襄 国 , 因 游 食 常 山 、 中 山 诸 郡 。 赵 立 义 将 军 段 勤 聚 胡 、 羯 万 馀 人 保 据 绎 幕 , 自 称 赵 帝 。 夏 , 四 月 , 甲 子 , 燕 王 俊 遣 慕 容 恪 击 魏 , 慕 容 霸 等 击 勤 。魏 主 闵 将 与 燕 战 , 大 将 军 董 闰 、 车 骑 将 军 张 温 谏 曰 : “ 鲜 卑 乘 胜 锋 锐 , 且 彼 众 我 寡 , 请 且 避 之 , 俟 其 骄 惰 , 然 后 益 兵 以 击 之 , ” 闵 怒 曰 : “ 吾 欲 以 此 众 平 幽 州 , 斩 慕 容 俊 ; 今 遇 恪 而 避 之 , 人 谓 我 何 ! ” 司 徒 刘 茂 、 特 进 郎 闿 相 谓 曰 : “ 吾 君 此 行 , 必 不 还 矣 , 吾 等 何 为 坐 待 戮 辱 ! ” 皆 自 杀 。闵 军 于 安 喜 , 慕 容 恪 引 兵 从 之 。 闵 趣 常 山 , 恪 追 之 , 丙 子 , 及 于 魏 昌 之 廉 台 。 闵 与 燕 兵 十 战 , 燕 兵 皆 不 胜 。 闵 素 有 勇 名 , 所 将 兵 精 锐 , 燕 人 惮 之 。 慕 容 恪 巡 陈 , 谓 将 士 曰 : “ 冉 闵 勇 而 无 谋 , 一 夫 敌 耳 ! 其 士 卒 饥 疲 , 甲 兵 虽 精 , 其 实 难 用 , 不 足 破 也 ! ” 闵 以 所 将 多 步 卒 , 而 燕 皆 骑 兵 , 引 兵 将 趣 林 中 。 恪 参 军 高 开 曰 : “ 吾 骑 兵 利 平 地 , 若 闵 得 入 林 , 不 可 复 制 。 宜 亟 遣 轻 骑 邀 之 , 既 合 而 阳 走 , 诱 致 平 地 , 然 后 可 击 也 ” 。 恪 从 之 。 魏 兵 还 就 平 地 , 恪 分 军 为 三 部 , 谓 诸 将 曰 : “ 闵 性 轻 锐 , 又 自 以 众 少 , 必 致 死 于 我 。 我 厚 集 中 军 之 陈 以 待 之 , 俟 其 合 战 , 卿 等 从 旁 击 之 , 无 不 克 矣 。 ” 乃 择 鲜 卑 善 射 者 五 千 人 , 以 铁 锁 连 其 马 , 为 方 陈 而 前 。 闵 所 乘 骏 马 曰 硃 龙 , 日 行 千 里 。 闵 左 操 双 刃 矛 , 右 执 钩 戟 , 以 击 燕 兵 , 斩 首 三 百 馀 级 。 望 见 大 幢 , 知 其 为 中 军 , 直 冲 之 ; 燕 两 军 从 旁 夹 击 , 大 破 之 。 围 闵 数 重 , 闵 溃 围 东 走 二 十 馀 里 , 硃 龙 忽 毙 , 为 燕 兵 所 执 。 燕 人 杀 魏 仆 射 刘 群 , 执 董 闵 、 张 温 , 及 闵 皆 送 于 蓟 。 闵 子 操 奔 鲁 口 。 高 开 被 创 而 卒 。 慕 容 恪 进 屯 常 山 , 俊 命 恪 镇 中 山 。己 卯 , 冉 闵 至 蓟 。 俊 大 赦 , 立 闵 而 责 之 曰 : “ 汝 奴 仆 下 才 , 何 得 妄 称 帝 ? ” 闵 曰 : “ 天 下 大 乱 , 尔 曹 夷 狄 禽 兽 之 类 犹 称 帝 , 况 我 中 土 英 雄 , 何 为 不 得 称 帝 邪 ! ” 俊 怒 , 鞭 之 三 百 , 送 于 龙 城 。慕 容 霸 军。

起 著 雍 涒 滩 , 尽 上 章 淹 茂 , 凡 三 年 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 四 年 ( 戊 申 , 公 元 三 四 八 年 )夏 , 四 月 , 林 邑 寇 九 真 , 杀 士 民 什 八 九 。赵 秦 公 韬 有 宠 于 赵 王 虎 , 欲 立 之 , 以 太 子 宣 长 , 犹 豫 未 决 。 宣 尝 忤 旨 , 虎 怒 曰 : “ 悔 不 立 韬 也 ! ” 韬 由 是 益 骄 , 造 堂 于 太 尉 府 , 号 曰 宣 光 殿 , 梁 长 九 丈 。 宣 见 而 大 怒 , 斩 匠 , 截 梁 而 去 ; 韬 怒 , 增 之 至 十 丈 。 宣 闻 之 , 谓 所 幸 杨 柸 、 牟 成 、 赵 生 曰 : “ 凶 竖 傲 愎 乃 敢 尔 ! 汝 能 杀 之 , 吾 入 西 宫 , 当 尽 以 韬 之 国 邑 分 封 汝 等 。 韬 死 , 主 上 必 临 丧 , 吾 因 行 大 事 , 蔑 不 济 矣 。 ” 柸 等 许 诺 。秋 , 八 月 , 韬 夜 与 僚 属 宴 于 东 明 观 , 因 宿 于 佛 精 舍 。 宣 使 杨 柸 等 缘 獼 猴 梯 而 入 , 杀 韬 , 置 其 刀 箭 而 去 。 旦 日 , 宣 奏 之 , 虎 哀 惊 气 绝 , 久 之 方 苏 。 将 出 临 其 丧 , 司 空 李 农 谏 曰 : “ 害 秦 公 者 未 知 何 人 , 贼 在 京 师 , 銮 舆 不 宜 轻 出 。 ” 虎 乃 止 , 严 兵 发 哀 于 太 武 殿 。 宣 往 临 韬 丧 , 不 哭 , 直 言 “ 呵 呵 ” , 使 举 衾 观 尸 , 大 笑 而 去 。 收 大 将 军 记 室 参 军 郑 靖 、 尹 武 等 , 将 委 之 以 罪 。 虎 疑 宣 杀 韬 , 欲 召 之 , 恐 其 不 入 , 乃 诈 言 其 母 杜 后 哀 过 危 惙 ; 宣 不 谓 见 疑 , 入 朝 中 宫 , 因 留 之 。 建 兴 人 史 科 知 其 谋 , 告 之 ; 虎 使 收 杨 柸 、 牟 成 , 皆 亡 去 ; 获 赵 生 , 诘 之 , 具 服 。 虎 悲 怒 弥 甚 , 囚 宣 于 席 库 , 以 铁 环 穿 其 颔 而 鏁 之 , 取 杀 韬 刀 箭 , 舐 其 血 , 哀 号 震 动 宫 殿 。 佛 图 澄 曰 : “ 宣 、 起 皆 陛 下 之 子 , 今 为 韬 杀 宣 , 是 重 祸 也 。 陛 下 若 加 慈 恕 , 福 祚 犹 长 。 若 必 诛 之 , 宣 当 为 彗 星 下 扫 鄴 宫 。 ” 虎 不 从 。 积 柴 于 鄴 北 , 树 标 其 上 , 标 末 置 鹿 卢 , 穿 之 以 绳 , 倚 梯 柴 积 。 送 宣 其 下 , 使 韬 所 幸 宦 者 郝 稚 、 刘 霸 拔 其 发 , 抽 其 舌 , 牵 之 登 梯 。 郝 稚 以 绳 贯 其 颔 , 鹿 卢 绞 上 。 刘 霸 断 其 手 足 , 斫 眼 溃 肠 , 如 韬 之 伤 。 四 面 纵 火 , 烟 炎 际 天 , 虎 从 昭 仪 已 下 数 千 人 登 中 台 以 观 之 。 火 灭 , 取 灰 分 置 诸 门 交 道 中 。 杀 其 妻 子 九 人 。 宣 小 子 才 数 岁 , 虎 素 爱 之 , 抱 之 而 泣 , 欲 赦 之 , 其 大 臣 不 听 , 就 抱 中 取 而 杀 之 。 儿 挽 虎 衣 大 叫 , 至 于 绝 带 , 虎 因 此 发 病 。 又 废 其 后 杜 氏 为 庶 人 , 诛 其 四 率 已 下 三 百 人 , 宦 者 五 十 人 , 皆 车 裂 节 解 , 弃 之 漳 水 。 洿 其 东 宫 以 养 猪 牛 。 东 官 卫 士 十 馀 万 人 皆 谪 戍 凉 州 。 先 是 , 散 骑 常 侍 赵 揽 言 于 虎 曰 : “ 宫 中 将 有 变 , 宜 备 之 。 ” 及 宣 杀 韬 , 虎 疑 其 知 而 不 告 , 亦 诛 之 。朝 廷 论 平 蜀 之 功 , 欲 以 豫 章 郡 封 桓 温 。 尚 书 左 丞 荀 蕤 曰 : “ 温 若 复 平 河 、 洛 , 将 何 以 赏 之 ? ” 乃 加 温 征 西 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 封 临 贺 郡 公 ; 加 谯 王 无 忌 前 将 军 ; 袁 乔 龙 骧 将 军 , 封 湘 西 伯 。 蕤 , 崧 之 子 也 。温 既 灭 蜀 , 威 名 大 振 , 朝 廷 惮 之 。 会 稽 王 昱 以 扬 州 刺 史 殷 浩 有 盛 名 , 朝 野 推 服 , 乃 引 为 心 膂 , 与 参 综 朝 权 , 欲 以 抗 温 , 由 是 与 温 寝 相 疑 贰 。浩 以 征 北 长 史 荀 羡 、 前 江 州 刺 史 王 羲 之 夙 有 令 名 , 擢 羡 为 吴 国 内 史 , 羲 之 为 护 军 将 军 , 以 为 羽 翼 。 羡 , 蕤 之 弟 ; 羲 之 , 导 之 从 子 也 。 羲 之 以 为 内 外 协 和 , 然 后 国 家 可 安 , 劝 浩 及 羡 不 宜 与 温 构 隙 , 浩 不 从 。燕 王 皝 有 疾 , 召 世 子 俊 属 之 曰 : “ 今 中 原 未 平 , 方 资 贤 杰 以 经 世 务 。 恪 智 勇 兼 济 , 才 堪 任 重 , 汝 其 委 之 , 以 成 吾 志 ! ” 又 曰 : “ 阳 士 秋 士 行 高 洁 , 忠 干 贞 固 , 可 托 大 事 , 汝 善 待 之 ! ” 九 月 , 丙 申 , 薨 。赵 王 虎 议 立 太 子 , 太 尉 张 举 曰 : “ 燕 公 斌 有 武 略 , 彭 城 公 遵 有 文 德 , 惟 陛 下 所 择 。 ” 虎 曰 : “ 卿 言 正 起 吾 意 。 ” 戎 昭 将 军 张 豺 曰 : “ 燕 公 母 贱 , 又 尝 有 过 ; 彭 城 公 母 前 以 太 子 事 废 , 今 立 之 , 臣 恐 不 能 无 微 恨 。 陛 下 宜 审 思 之 。 ” 初 , 虎 之 拔 上 邽 也 , 张 豺 获 前 赵 主 曜 幼 女 安 定 公 主 , 有 殊 色 , 纳 于 虎 , 虎 嬖 之 , 生 齐 公 世 。 豺 以 虎 老 病 , 欲 立 世 为 嗣 , 冀 刘 氏 为 太 后 , 己 得 辅 政 , 乃 说 虎 曰 : “ 陛 下 再 立 太 子 , 其 母 皆 出 于 倡 贱 , 故 祸 乱 相 寻 ; 今 宜 择 母 贵 子 孝 者 立 之 。 ” 虎 曰 : “ 卿 勿 言 , 吾 知 太 子 处 矣 。 ” 虎 再 与 群 臣 议 于 东 堂 。 虎 曰 : “ 吾 欲 以 纯 灰 三 斛 自 涤 其 肠 , 何 为 专 生 恶 子 , 年 逾 二 十 辄 欲 杀 父 ! 今 世 方 十 岁 , 比 其 二 十 , 吾 已 老 矣 。 ” 乃 与 张 举 、 李 农 定 议 , 令 公 卿 上 书 请 立 世 为 太 子 。 大 司 农 曹 莫 不 肯 署 名 , 虎 使 张 豺 问 其 故 , 莫 顿 首 曰 : “ 天 下 重 器 , 不 宜 立 少 , 故 不 敢 署 。 ” 虎 曰 : “ 莫 , 忠 臣 也 , 然 未 达 朕 意 ; 张 举 、 李 农 知 朕 意 矣 , 可 令 谕 之 。 ” 遂 立 世 为 太 子 , 以 刘 昭 仪 为 后 。冬 , 十 一 月 , 甲 辰 , 葬 燕 文 明 王 。 世 子 俊 即 位 , 赦 境 内 , 遣 使 诣 建 康 告 丧 。 以 弟 交 为 左 贤 王 , 左 长 史 阳 骛 郎 中 令 。十 二 月 , 以 左 光 禄 大 夫 、 领 司 徒 、 录 尚 书 事 蔡 谟 为 侍 中 、 司 徒 。 谟 上 疏 固 让 , 谓 所 亲 曰 : “ 我 若 为 司 徒 , 将 为 后 代 所 晒 , 义 不 敢 拜 也 。 ”孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 五 年 ( 己 酉 , 公 元 三 四 九 年 )春 , 正 月 , 辛 未 朔 , 大 赦 。赵 王 虎 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 太 宁 , 诸 子 皆 进 爵 为 王 。 故 东 宫 高 力 等 万 馀 人 谪 戍 凉 州 , 行 达 雍 城 , 既 不 在 赦 例 , 又 敕 雍 州 剌 史 张 茂 送 之 , 茂 皆 夺 其 马 , 使 之 步 推 鹿 车 , 致 粮 戍 所 。 高 力 督 定 阳 梁 犊 因 众 心 之 怨 , 谋 作 乱 东 归 , 众 闻 之 , 皆 踊 抃 大 呼 。 犊 乃 自 称 晋 征 东 大 将 军 , 帅 众 攻 拔 下 辨 ; 安 西 将 军 刘 宁 自 安 定 击 之 , 为 犊 所 败 。 高 力 皆 多 力 善 射 , 一 当 十 馀 人 , 虽 无 兵 甲 , 掠 民 斧 , 施 一 丈 柯 , 攻 战 若 神 , 所 向 崩 溃 ; 戍 卒 皆 随 之 , 攻 陷 郡 县 , 杀 长 吏 、 二 千 石 , 长 驱 而 东 , 比 至 长 安 , 众 已 十 万 。 乐 平 王 苞 尽 锐 拒 之 , 一 战 而 败 。 犊 遂 东 出 潼 关 , 进 趣 洛 阳 。 赵 主 虎 以 李 农 为 大 都 督 、 行 大 将 军 事 , 统 卫 军 将 军 张 贺 度 等 步 骑 十 万 讨 之 , 战 于 新 安 , 农 等 大 败 ; 战 于 洛 阳 , 又 败 , 退 壁 成 皋 。犊 遂 东 掠 荥 阳 、 陈 留 诸 郡 , 虎 大 惧 , 以 燕 王 斌 为 大 都 督 , 督 中 外 诸 军 事 , 统 冠 军 大 将 军 姚 弋 仲 、 车 骑 将 军 蒲 洪 等 讨 之 。 弋 仲 将 其 众 八 千 馀 人 至 鄴 , 求 见 虎 。 虎 病 , 未 之 见 , 引 入 领 军 省 , 赐 以 己 所 御 食 。 弋 仲 怒 , 不 食 , 曰 : “ 主 上 召 我 来 击 贼 , 当 面 见 授 方 略 , 我 岂 为 食 来 邪 ! 且 主 上 不 见 我 , 我 何 以 知 其 存 亡 邪 ? ” 虎 力 疾 见 之 , 弋 仲 让 虎 曰 : “ 儿 死 , 愁 邪 ? 何 为 而 病 ? 儿 幼 时 不 择 善 人 教 之 , 使 至 于 为 逆 ; 既 为 逆 而 诛 之 , 又 何 愁 焉 ! 且 汝 久 病 , 所 立 儿 幼 , 汝 若 不 愈 , 天 下 必 乱 。 当 先 忧 此 , 勿 忧 贼 也 ! 犊 等 穷 困 思 归 , 相 聚 为 盗 , 所 过 残 暴 , 何 所 能 至 ! 老 羌 为 汝 一 举 了 之 ! ” 弋 仲 情 狷 直 , 人 无 贵 贱 皆 “ 汝 ” 之 , 虎 亦 不 之 责 , 于 坐 授 使 持 节 、 侍 中 、 征 西 大 将 军 赐 以 铠 马 。 弋 仲 曰 : “ 汝 看 老 羌 堪 破 贼 否 ? ” 乃 被 铠 跨 马 于 庭 中 , 因 策 马 南 驰 , 不 辞 而 出 。 遂 与 斌 等 击 犊 于 荥 阳 , 大 破 之 , 斩 犊 首 而 还 , 讨 其 馀 党 , 尽 灭 之 。 虎 命 弋 仲 剑 履 上 殿 , 入 朝 不 趋 , 进 封 西 平 郡 公 ; 蒲 洪 为 侍 中 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 都 督 雍 、 秦 州 诸 军 事 、 雍 州 剌 史 , 进 封 略 阳 郡 公 。始 平 人 为 勖 聚 兵 自 称 将 军 , 赵 乐 平 王 苞 讨 灭 之 , 诛 三 千 馀 家 。夏 , 四 月 , 益 州 刺 史 周 抚 、 龙 骧 将 军 硃 焘 出 范 贲 , 斩 之 , 益 州 平 。诏 遣 谒 者 陈 沈 如 燕 , 拜 慕 容 俊 为 使 持 节 、 侍 中 、 大 都 督 、 督 河 北 诸 军 事 、 幽 、 平 二 州 牧 、 大 将 军 、 大 单 于 、 燕 王 。桓 温 遣 督 护 滕 畯 帅 交 、 广 之 兵 击 林 邑 王 文 于 卢 容 , 为 文 所 败 , 退 屯 九 真 。乙 卯 , 赵 王 虎 病 甚 , 以 彭 城 王 遵 为 大 将 军 , 镇 关 右 ; 燕 王 斌 为 丞 相 , 录 尚 书 事 ; 张 豺 为 镇 卫 大 将 军 、 领 军 将 军 、 吏 部 尚 书 ; 并 受 遗 诏 辅 政 。刘 后 恶 斌 辅 政 , 恐 不 利 于 太 子 , 与 张 豺 谋 去 之 。 斌 时 在 襄 国 , 遣 使 诈 谓 斌 曰 : “ 主 上 疾 已 渐 翕 , 王 须 猎 者 , 可 小 停 也 。 ” 斌 素 好 猎 , 嗜 酒 , 遂 留 猎 , 且 纵 酒 。 刘 氏 与 豺 因 矫 诏 称 斌 无 忠 教 之 心 , 免 官 归 第 , 使 豺 弟 雄 帅 龙 腾 五 百 人 守 之 。乙 丑 , 遵 自 幽 州 至 鄴 。 敕 朝 堂 受 拜 , 配 禁 兵 三 万 遣 之 , 遵 涕 泣 而 去 。 是 日 , 虎 疾 小 瘳 , 问 : “ 遵 至 末 ? ” 左 右 对 曰 : “ 去 已 久 矣 。 ” 虎 曰 : “ 恨 不 见 之 ! ”虎 临 西 閤 , 龙 腾 中 郎 二 百 馀 人 列 拜 于 前 。 虎 问 : “ 何 求 ? ” 皆 曰 : “ 圣 体 不 安 , 宜 令 燕 王 入 宿 卫 , 典 兵 马 。 ” 或 言 : “ 乞 为 皇 太 子 。 ” 虎 曰 : “ 燕 王 不 在 内 邪 ? 召 以 来 ! ” 左 右 言 : “ 王 酒 病 , 不 能 入 。 ” 虎 曰 : “ 促 持 辇 迎 之 , 当 付 玺 授 。 ” 亦 竟 无 行 者 。 寻 惛 眩 而 入 。 张 豺 使 张 雄 矫 诏 杀 斌 。戊 辰 , 刘 氏 复 矫 诏 以 豺 为 太 保 、 都 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 如 霍 光 故 事 。 侍 中 徐 统 叹 曰 : “ 乱 将 作 矣 , 吾 无 为 预 之 。 ” 仰 药 而 死 。己 巳 , 虎 卒 , 太 子 世 即 位 , 尊 刘 氏 为 皇 太 后 。 刘 氏 临 朝 称 制 , 以 张 豺 为 丞 相 ; 豺 辞 不 受 , 请 以 彭 城 王 遵 、 义 阳 王 鉴 为 左 右 丞 相 , 以 慰 其 心 , 刘 氏 从 之 。豺 与 太 尉 张 举 谋 诛 司 空 李 农 , 举 素 与 农 善 , 密 告 之 ; 农 奔 广 宗 , 帅 乞 活 数 万 家 保 上 白 刘 氏 使 张 举 统 宿 卫 诸 军 围 之 。 豺 以 张 离 为 镇 军 大 将 军 , 监 中 外 诸 军 事 , 以 为 己 副 。彭 城 王 遵 至 河 内 , 闻 丧 ; 姚 弋 仲 、 蒲 洪 、 刘 宁 及 征 虏 将 军 石 闵 、 武 卫 将 军 王 鸾 等 讨 梁 犊 还 , 遇 遵 于 李 城 , 共 说 遵 曰 : “ 殿 下 长 且 贤 , 先 帝 亦 有 意 以 殿 下 为 嗣 ; 正 以 末 年 惛 惑 , 为 张 豺 所 误 。 今 女 主 临 朝 , 奸 臣 用 事 , 上 白 相 持 未 下 , 京 师 宿 卫 空 虚 , 殿 下 若 声 张 豺 之 罪 , 鼓 行 而 讨 之 , 其 谁 不 开 门 倒 戈 而 迎 殿 下 者 ! ” 遵 从 之 。五 月 , 遵 自 李 城 举 兵 , 还 趣 鄴 , 洛 州 刺 史 刘 国 帅 洛 阳 之 众 往 会 之 。 檄 至 鄴 , 张 豺 大 惧 , 驰 召 上 白 之 军 。 丙 戌 , 遵 军 于 荡 阴 , 戎 卒 九 万 , 石 闵 为 前 锋 。 豺 将 出 拒 之 , 耆 旧 、 羯 士 皆 曰 : “ 彭 城 王 来 奔 丧 , 吾 当 出 迎 之 , 不 能 为 张 豺 守 城 也 ! ” 逾 城 而 出 ; 豺 斩 之 , 不 能 止 。 张 离 亦 帅 腾 二 千 , 斩 关 迎 遵 。 刘 氏 惧 , 召 张 豺 入 , 对 之 悲 哭 曰 : “ 先 帝 梓 宫 未 殡 , 而 祸 难 至 此 ! 今 嗣 子 冲 幼 , 托 之 将 军 , 将 军 将 若 之 何 ? 欲 加 遵 重 位 , 能 弭 之 乎 ? ” 豺 惶 怖 不 知 所 出 , 但 云 “ 唯 唯 ” 。 乃 下 诏 , 以 遵 为 丞 相 , 领 大 司 马 、 大 都 督 、 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 加 黄 钺 、 九 锡 。 己 丑 , 遵 至 安 阳 亭 , 张 豺 惧 而 出 迎 , 遵 命 执 之 。 庚 寅 , 遵 擐 甲 曜 兵 , 入 自 凤 阳 门 , 升 太 武 前 殿 , 擗 踊 尽 哀 , 退 如 东 閤 。 斩 张 豺 于 平 乐 市 , 夷 其 三 族 。 假 刘 氏 令 曰 : “ 嗣 子 幼 冲 , 先 帝 私 恩 所 授 , 皇 业 至 重 , 非 所 克 堪 , 其 以 遵 嗣 位 。 ” 于 是 遵 即 位 , 大 赦 , 罢 上 白 之 围 。 辛 卯 , 封 世 为 谯 王 , 废 刘 氏 为 太 妃 , 寻 皆 杀 之 。 李 农 来 归 罪 , 使 复 其 位 。 尊 母 郑 氏 为 皇 太 后 , 立 妃 张 氏 为 皇 后 , 故 燕 王 斌 子 衍 为 皇 太 子 。 以 义 阳 王 鉴 为 侍 中 、 太 傅 , 沛 王 冲 为 太 保 , 乐 平 王 苞 为 大 司 马 , 汝 阴 王 琨 为 大 将 军 , 武 兴 公 闵 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 辅 国 大 将 军 。甲 午 , 鄴 中 暴 风 拔 树 , 震 雷 , 雨 雹 大 如 盂 升 。 太 武 晖 华 殿 灾 , 及 诸 门 观 阁 荡 然 无 馀 , 乘 舆 服 御 , 烧 者 太 半 , 金 石 皆 尽 , 火 月 馀 乃 灭 。时 沛 王 冲 镇 蓟 , 闻 遵 杀 世 自 立 , 谓 其 僚 佐 曰 : “ 世 受 先 帝 之 命 , 遵 辄 废 而 杀 之 , 罪 莫 大 焉 ! 其 敕 内 外 戒 严 , 孤 将 亲 讨 之 。 ” 于 是 留 宁 北 将 军 沐 坚 戍 幽 州 , 帅 众 五 万 自 蓟 南 下 , 传 檄 燕 、 赵 , 所 在 云 集 ; 比 至 常 山 , 众 十 馀 万 , 军 于 苑 乡 ; 遇 遵 赦 书 , 冲 曰 : “ 皆 吾 弟 也 ; 死 者 不 可 复 追 , 何 为 复 相 残 乎 ! 吾 将 归 矣 ! ” 其 将 陈 暹 曰 : “ 彭 城 篡 弑 自 尊 , 为 罪 大 矣 ! 王 虽 北 旆 , 臣 将 南 辕 。 俟 平 京 师 , 擒 彭 城 , 然 后 奉 迎 大 驾 。 ” 冲 乃 复 进 。 遵 驰 遣 王 擢 以 书 喻 冲 , 冲 弗 听 。 遵 使 武 兴 公 闵 及 李 农 等 帅 精 卒 十 万 讨 之 , 战 于 平 棘 , 冲 兵 大 败 。 获 冲 于 元 氏 , 赐 死 , 坑 其 士 卒 三 万 馀 人 。武 兴 公 闵 言 于 遵 曰 : “ 蒲 洪 , 人 杰 也 ; 今 以 洪 镇 关 中 , 臣 恐 秦 、 雍 之 地 非 复 国 家 之 有 。 此 虽 先 帝 临 终 之 命 , 然 陛 下 践 祚 , 自 宜 改 图 。 ” 遵 从 之 , 罢 洪 都 督 , 馀 如 前 制 。 洪 怒 , 归 枋 头 , 遣 使 来 降 。燕 平 狄 将 军 慕 容 霸 上 书 于 燕 王 俊 曰 : “ 石 虎 穷 凶 极 暴 , 天 之 所 弃 , 馀 烬 仅 存 , 自 相 鱼 肉 。 今 中 国 倒 悬 , 企 望 仁 恤 , 若 大 军 一 振 , 势 必 投 戈 。 ” 北 平 太 守 孙 兴 亦 表 言 : “ 石 氏 大 乱 , 宜 以 时 进 取 中 原 。 ” 俊 以 新 遭 大 丧 , 弗 许 。 霸 驰 诣 龙 城 , 言 于 俊 曰 : “ 难 得 而 易 失 者 , 时 也 。 万 一 石 氏 衰 而 复 兴 , 或 有 英 雄 据 其 成 资 , 岂 惟 失 此 大 利 , 亦 恐 更 为 后 患 。 ” 俊 曰 : “ 鄴 中 虽 乱 , 邓 恒 据 安 乐 , 兵 强 粮 足 , 今 若 伐 赵 , 东 道 不 可 由 也 , 当 由 卢 龙 ; 卢 龙 山 径 险 狭 , 虏 乘 高 断 要 , 首 尾 为 患 , 将 若 之 何 ? ” 霸 曰 : “ 恒 虽 欲 为 石 氏 拒 守 , 其 将 士 顾 家 , 人 怀 归 志 , 若 大 军 临 之 , 自 然 瓦 解 。 臣 请 为 殿 下 前 驱 , 东 出 徒 河 , 潜 趣 令 支 , 出 其 不 意 , 彼 闻 之 , 势 必 震 骇 , 上 不 过 闭 门 自 守 , 下 不 免 弃 城 逃 溃 , 何 暇 御 我 哉 ! 然 则 殿 下 可 以 安 步 而 前 , 无 复 留 难 矣 。 ” 俊 犹 豫 未 决 , 以 问 五 材 将 军 封 弈 , 对 曰 : “ 用 兵 之 道 , 敌 强 则 用 智 , 敌 弱 则 用 势 。 是 故 以 大 吞 小 , 犹 狼 之 食 豚 也 ; 以 治 易 乱 , 犹 日 之 消 雪 也 。 大 王 自 上 世 以 来 , 积 德 累 仁 , 兵 强 士 练 。 石 虎 极 其 残 暴 , 死 未 瞑 目 , 子 孙 争 国 , 上 下 乖 乱 。 中 国 之 民 , 坠 于 涂 炭 , 廷 颈 企 踵 以 待 振 拔 , 大 王 若 扬 兵 南 迈 , 先 取 蓟 城 , 次 指 鄴 都 , 宣 耀 威 德 , 怀 抚 遗 民 , 彼 孰 不 扶 老 提 幼 以 迎 大 王 ? 凶 党 将 望 旗 冰 碎 , 安 能 为 害 乎 ! ” 从 事 中 郎 黄 泓 曰 : “ 今 太 白 经 天 , 岁 集 毕 北 , 天 下 易 主 , 阴 国 受 命 , 此 必 然 之 验 也 , 宜 速 出 师 , 以 承 天 意 。 ” 折 冲 将 军 慕 舆 根 曰 : “ 中 国 之 民 困 于 石 氏 之 乱 , 咸 思 易 主 以 救 汤 火 之 急 , 此 千 载 一 时 , 不 可 失 也 。 自 武 宣 王 以 来 , 招 贤 养 民 , 务 农 训 兵 , 正 俟 今 日 。 今 时 至 不 取 , 更 复 顾 虑 , 岂 天 意 未 欲 使 海 内 平 定 邪 , 将 大 王 不 欲 取 天 下 也 ? ” 俊 笑 而 从 之 。 以 慕 容 恪 为 辅 国 将 军 , 慕 容 评 为 辅 弼 将 军 , 左 长 史 阳 鹜 为 辅 义 将 军 , 谓 之 “ 三 辅 ” 。 慕 容 霸 为 前 锋 都 督 、 建 锋 将 军 。 选 精 兵 二 十 馀 万 , 讲 武 戒 严 , 为 进 取 之 计 。六 月 , 葬 赵 王 虎 于 显 原 陵 , 谥 曰 武 帝 , 庙 号 太 祖 。桓 温 闻 赵 乱 , 出 屯 安 陆 , 遣 诸 将 经 营 北 方 。 赵 扬 州 刺 史 王 浃 举 寿 春 降 , 西 中 郎 将 陈 逵 进 据 寿 春 。 征 北 大 将 军 褚 裒 上 表 请 伐 赵 , 即 日 戒 严 , 直 指 泗 口 , 朝 议 以 裒 事 任 贵 重 , 不 宜 深 入 , 宜 先 遣 偏 师 。 裒 奏 言 : “ 前 已 遣 前 锋 督 护 王 颐 之 等 径 造 彭 城 , 后 遣 督 护 麋 嶷 进 据 下 邳 。 今 宜 速 发 , 以 成 声 势 。 ” 秋 , 七 月 , 加 裒 征 讨 大 都 督 , 督 徐 、 兗 、 青 、 扬 、 豫 五 州 诸 军 事 , 裒 帅 众 三 万 , 径 赴 彭 城 , 北 方 士 民 降 附 者 日 以 千 计 。朝 野 皆 以 为 中 原 指 期 可 复 , 光 禄 大 夫 蔡 谟 独 谓 所 亲 曰 : “ 胡 灭 诚 为 大 庆 , 然 恐 更 贻 朝 廷 之 忧 。 ” 其 人 曰 : “ 何 谓 也 ? ” 谟 曰 : ’ 夫 能 顺 天 乘 时 , 济 群 生 于 艰 难 者 , 非 上 圣 与 英 雄 不 能 为 也 , 自 馀 则 莫 若 度 德 量 力 。 观 今 日 之 事 , 殆 非 时 贤 所 及 , 必 将 经 营 分 表 , 疲 民 以 逞 ; 既 而 材 略 疏 短 , 不 能 副 心 , 财 殚 力 竭 , 智 勇 俱 困 , 安 得 不 忧 及 朝 廷 乎 ! ”鲁 郡 民 五 百 馀 家 相 与 起 兵 附 晋 , 求 援 于 褚 裒 , 裒 遣 部 将 王 龛 、 李 迈 将 锐 卒 三 千 迎 之 。 赵 南 讨 大 都 督 李 农 帅 骑 二 万 与 龛 等 战 于 代 陂 , 龛 等 大 败 , 皆 没 于 赵 。 八 月 , 裒 退 屯 广 陵 。 陈 逵 闻 之 , 焚 寿 春 积 聚 , 毁 城 遁 还 。 裒 上 疏 乞 自 贬 , 诏 不 许 , 命 裒 还 镇 京 口 , 解 征 讨 都 督 。 时 河 北 大 乱 , 遗 民 二 十 馀 万 口 渡 河 欲 来 归 附 , 会 裒 已 还 , 威 势 不 接 , 皆 不 能 自 拔 , 死 亡 略 尽 。赵 乐 平 王 苞 谋 帅 关 右 之 众 攻 鄴 , 左 长 史 石 光 、 司 马 曹 曜 等 固 谏 , 苞 怒 , 杀 光 等 百 馀 人 。 苞 性 贪 而 无 谋 , 雍 州 豪 杰 知 其 无 成 , 并 遣 使 告 晋 , 梁 州 刺 史 司 马 勋 帅 众 赴 之 。杨 初 袭 赵 西 城 , 破 之 。 九 月 , 凉 州 官 属 共 上 张 重 华 为 丞 相 、 凉 王 、 雍 、 秦 、 凉 三 州 牧 。 重 华 屡 以 钱 帛 赐 左 右 宠 臣 ; 又 喜 博 弈 , 颇 废 政 事 。 从 事 索 振 谏 曰 : “ 先 王 夙 夜 勤 俭 以 实 府 库 , 正 以 仇 耻 未 雪 , 志 平 海 内 故 也 。 殿 下 嗣 位 之 初 , 强 寇 侵 逼 , 赖 重 饵 之 故 , 得 战 士 死 力 , 仅 保 社 稷 。 今 蓄 积 已 虚 而 寇 仇 尚 在 , 岂 可 轻 有 耗 散 , 以 与 无 功 之 人 乎 ! 昔 汉 光 、 武 躬 亲 万 机 , 章 奏 诣 阙 , 报 不 终 日 , 故 能 隆 中 兴 之 业 。 今 章 奏 停 滞 , 动 经 时 月 , 下 情 不 得 上 通 , 沉 冤 困 于 囹 圄 , 殆 非 明 主 之 事 也 。 ” 重 华 谢 之 。司 马 勋 出 骆 谷 , 破 赵 长 城 戍 , 壁 于 悬 钩 , 去 长 安 二 百 里 , 使 治 中 刘 焕 攻 长 安 , 斩 京 兆 太 守 刘 秀 离 , 又 拔 贺 城 ; 三 辅 豪 杰 多 杀 守 令 以 应 勋 , 凡 三 十 馀 壁 , 众 五 万 人 。 赵 乐 平 王 苞 乃 辍 攻 鄴 之 谋 , 使 其 将 麻 秋 、 姚 国 等 将 兵 拒 勋 。 赵 主 遵 遣 车 骑 将 军 王 朗 帅 精 骑 二 万 以 讨 勋 为 名 , 因 劫 苞 送 鄴 。 勋 兵 少 , 畏 朗 , 不 敢 进 。 冬 , 十 月 , 释 悬 钩 , 拔 宛 城 , 杀 赵 南 阳 太 守 袁 景 , 复 还 梁 州 。初 , 赵 主 遵 之 发 李 城 也 , 谓 武 兴 公 闵 曰 : “ 努 力 ! 事 成 , 以 尔 为 太 子 。 ” 既 而 立 太 子 衍 。 闵 恃 功 。 欲 专 朝 政 , 遵 不 听 。 闵 素 骁 勇 , 屡 立 战 功 , 夷 、 夏 宿 将 皆 惮 之 。 既 为 都 督 , 总 内 外 兵 权 , 乃 抚 循 殿 中 将 士 , 皆 奏 为 殿 中 员 外 将 军 , 爵 关 外 侯 。 遵 弗 之 疑 , 而 更 题 名 善 恶 以 挫 抑 之 , 众 咸 怨 怒 。 中 书 令 孟 准 、 左 卫 将 军 王 鸾 劝 遵 稍 夺 闵 兵 权 , 闵 益 恨 望 , 准 等 咸 劝 诛 之 。十 一 月 , 遵 召 义 阳 王 鉴 、 乐 平 王 苞 、 汝 阳 王 琨 、 淮 南 王 昭 等 入 议 于 郑 太 后 前 , 曰 : “ 闵 不 臣 之 迹 渐 著 , 今 欲 诛 之 , 如 何 ? ” 鉴 等 皆 曰 : “ 宜 然 ! ” 郑 氏 曰 : “ 李 城 还 兵 , 无 棘 奴 , 岂 有 今 日 ! 小 骄 纵 之 , 何 可 遽 杀 ! ” 鉴 出 , 遣 宦 者 杨 环 驰 以 告 闵 。 闵 遂 劫 李 农 及 右 卫 将 军 王 基 密 谋 废 遵 , 使 将 军 苏 彦 、 周 成 帅 甲 士 三 千 人 执 遵 于 南 台 。 遵 方 与 妇 人 弹 棋 , 问 成 曰 : “ 反 者 谁 也 ? ” 成 曰 : “ 义 阳 王 鉴 当 立 。 ” 遵 曰 : “ 我 尚 如 是 , 鉴 能 几 时 ! ” 遂 杀 之 于 琨 华 殿 , 并 杀 郑 太 后 、 张 后 、 太 子 衍 、 孟 准 、 王 鸾 及 上 光 禄 张 斐 。 鉴 即 位 , 大 赦 。 以 武 兴 公 闵 为 大 将 军 , 封 武 德 王 , 司 空 李 农 为 大 司 马 , 并 录 尚 书 事 。 郎 闿 为 司 空 , 秦 州 刺 史 刘 群 为 尚 书 左 仆 射 , 侍 中 卢 谌 为 中 书 监 。秦 、 雍 流 民 相 帅 西 归 , 路 由 枋 头 , 共 推 蒲 洪 为 主 , 众 至 十 馀 万 。 洪 子 健 在 鄴 , 斩 关 出 奔 枋 头 。 鉴 惧 洪 之 逼 , 欲 以 计 遣 之 , 乃 以 洪 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 征 西 大 将 军 、 雍 州 牧 、 领 秦 州 刺 史 。 洪 会 官 属 , 议 应 受 与 不 ; 主 簿 程 朴 请 且 与 赵 连 和 , 如 列 国 分 境 而 治 。 洪 怒 曰 : “ 吾 不 堪 为 天 子 邪 , 而 云 列 国 乎 ! ” 引 朴 斩 之 。都 乡 元 穆 侯 褚 裒 还 至 京 口 , 闻 哭 声 甚 多 , 以 问 左 右 , 对 曰 : “ 皆 代 陂 死 者 之 家 也 。 ” 裒 惭 愤 发 疾 ; 十 二 月 , 己 酉 , 卒 。 以 吴 国 内 史 荀 羡 为 使 持 节 、 监 徐 、 兗 二 州 、 扬 州 之 晋 陵 诸 军 事 、 徐 州 刺 史 , 时 年 二 十 八 , 中 兴 方 伯 未 有 如 羡 之 少 者 。赵 主 鉴 使 乐 平 王 苞 、 中 书 令 李 松 、 殿 中 将 军 张 才 夜 攻 石 闵 、 李 农 于 琨 华 殿 , 不 克 , 禁 中 扰 乱 。 鉴 惧 , 伪 若 不 知 者 , 夜 斩 松 、 才 于 西 中 华 门 , 并 杀 苞 。新 兴 王 祗 , 虎 之 子 也 , 时 镇 襄 国 , 与 姚 弋 仲 、 蒲 洪 等 连 兵 , 移 檄 中 外 , 欲 共 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 以 汝 阴 王 琨 为 大 都 督 , 与 张 举 及 侍 中 呼 延 盛 帅 步 骑 七 万 分 讨 祗 等 。中 领 军 石 成 、 侍 中 石 启 、 前 河 东 太 守 石 晖 谋 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 皆 杀 之 。 龙 骧 将 军 孙 伏 都 、 刘 铢 等 帅 羯 士 三 千 伏 于 胡 天 , 亦 欲 诛 闵 、 农 。 鉴 在 中 台 , 伏 都 帅 三 十 馀 人 将 升 台 挟 鉴 以 攻 之 。 鉴 见 伏 都 毁 阁 道 , 临 问 其 故 。 伏 都 曰 : “ 李 农 等 反 , 已 在 东 掖 门 。 臣 欲 帅 卫 士 以 讨 之 , 谨 先 启 知 。 ” 鉴 曰 : “ 卿 是 功 臣 , 好 为 官 陈 力 。 朕 从 台 上 观 , 卿 勿 虑 无 报 也 。 ” 于 是 伏 都 、 铢 帅 众 攻 闵 、 农 , 不 克 , 屯 于 凤 阳 门 。 闵 、 农 帅 众 数 千 毁 金 明 门 而 入 。 鉴 惧 闵 之 杀 己 , 驰 招 闵 、 农 , 开 门 内 之 , 谓 曰 : “ 孙 伏 都 反 , 卿 宜 速 讨 之 。 ” 闵 、 农 攻 斩 伏 都 等 , 自 凤 阳 至 琨 华 , 横 尸 相 枕 , 流 血 成 渠 。 宣 令 内 外 六 夷 , 敢 称 兵 仗 者 斩 。 胡 人 或 斩 关 、 或 逾 城 而 出 者 , 不 可 胜 数 。闵 使 尚 书 王 简 、 少 府 王 郁 帅 众 数 千 守 鉴 于 御 龙 观 , 悬 食 以 给 之 。 下 令 城 中 曰 : “ 近 日 孙 、 刘 构 逆 , 支 党 伏 诛 , 良 善 一 无 预 也 。 今 日 已 后 , 与 官 同 心 者 留 , 不 同 者 各 任 所 之 。 敕 城 门 不 复 相 禁 。 ” 于 是 赵 人 百 里 内 悉 入 城 , 胡 、 羯 去 者 填 门 。 闵 知 胡 之 不 为 己 用 , 班 令 内 外 : “ 赵 人 斩 一 胡 首 送 凤 阳 门 者 , 文 官 进 位 三 等 , 武 官 悉 拜 牙 门 。 ” 一 日 之 中 , 斩 首 数 万 。 闵 亲 帅 赵 人 以 诛 胡 、 羯 , 无 贵 贱 、 男 女 、 少 长 皆 斩 之 , 死 者 二 十 馀 万 , 尸 诸 城 外 , 悉 为 野 犬 豺 狼 所 食 。 其 屯 戍 四 方 者 , 闵 皆 以 书 命 赵 人 为 将 帅 者 诛 之 , 或 高 鼻 多 须 滥 死 者 半 。燕 王 俊 遣 使 至 凉 州 , 约 张 重 华 共 击 赵 。高 句 丽 王 钊 送 前 东 夷 护 军 宋 晃 于 燕 , 燕 王 俊 赦 之 , 更 名 曰 活 , 拜 为 中 尉 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 六 年 ( 庚 戌 , 公 元 三 五 零 年 )春 , 正 月 , 赵 大 将 军 闵 欲 灭 去 石 氏 之 迹 , 托 以 谶 文 有 “ 继 赵 李 ” , 更 国 号 曰 卫 , 易 姓 李 氏 , 大 赦 , 改 元 青 龙 。 太 宰 赵 庶 、 太 尉 张 举 、 中 军 将 军 张 春 、 光 禄 大 夫 石 岳 、 抚 军 石 宁 、 武 卫 将 军 张 季 及 公 侯 、 卿 、 校 、 龙 腾 等 万 馀 人 , 出 奔 襄 国 , 汝 阴 王 琨 奔 冀 州 。 抚 军 将 军 张 沈 据 滏 口 , 张 贺 度 据 石 渎 , 建 义 将 军 段 勤 据 黎 阳 , 宁 南 将 军 杨 群 据 桑 壁 , 刘 国 据 阳 城 , 段 龛 据 陈 留 , 姚 弋 仲 据 滠 头 , 蒲 洪 据 枋 头 , 众 各 数 万 , 皆 不 附 于 闵 。 勤 , 末 柸 之 子 ; 龛 , 兰 之 子 也 。王 朗 、 麻 秋 自 长 安 赴 洛 阳 。 秋 承 闵 书 , 诛 朗 部 胡 千 馀 人 。 朗 奔 襄 国 。 秋 帅 众 归 鄴 , 蒲 洪 使 其 子 龙 骧 将 军 雄 迎 击 , 获 之 , 以 为 军 师 将 军 。汝 阴 王 琨 及 张 举 、 王 朗 帅 众 七 万 伐 鄴 , 大 将 军 闵 帅 骑 千 馀 与 战 于 城 北 ; 闵 操 两 刃 矛 , 驰 骑 击 之 , 所 向 摧 陷 , 斩 首 三 千 级 , 琨 等 大 败 而 去 。 闵 与 李 农 帅 骑 三 万 讨 张 贺 度 于 石 渎 。闰 月 , 卫 主 鉴 密 遣 宦 者 赍 书 召 张 沈 等 , 使 乘 虚 袭 鄴 。 宦 者 以 告 闵 、 农 , 闵 、 农 驰 还 , 废 鉴 , 杀 之 , 并 杀 赵 主 虎 三 十 八 孙 , 尽 灭 石 氏 , 姚 弋 仲 子 曜 武 将 军 益 、 武 卫 将 军 若 帅 禁 兵 数 千 斩 关 奔 滠 头 。 弋 仲 帅 众 讨 闵 , 军 于 混 轿 。司 徒 申 钟 等 上 尊 号 于 闵 , 闵 以 让 李 农 , 农 固 辞 。 闵 曰 : “ 吾 属 故 晋 人 也 , 今 晋 室 犹 存 , 请 与 诸 君 分 割 州 郡 , 各 称 牧 、 守 、 公 、 侯 , 奉 表 迎 晋 天 子 还 都 洛 阳 , 何 如 ? ” 尚 书 胡 睦 进 曰 : “ 陛 下 圣 德 应 天 , 宜 登 在 位 , 晋 氏 衰 微 , 远 窜 江 表 , 岂 能 总 驭 英 雄 , 混 壹 四 海 乎 ! ” 闵 曰 : “ 胡 尚 书 之 言 , 可 谓 识 机 知 命 矣 。 ” 乃 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 永 兴 , 国 号 大 魏 。朝 廷 闻 中 原 大 乱 , 复 谋 进 取 。 己 丑 , 以 扬 州 刺 史 殷 浩 为 中 军 将 军 、 假 节 、 都 督 扬 、 豫 、 徐 、 兗 、 青 五 州 诸 军 事 , 以 蒲 洪 为 氐 王 、 使 持 节 、 征 北 大 将 军 、 都 督 河 北 诸 军 事 、 冀 州 剌 史 、 广 川 郡 公 ; 蒲 健 为 假 节 、 右 将 军 、 监 河 北 征 讨 前 锋 诸 军 事 、 襄 国 公 。姚 弋 仲 、 蒲 洪 各 有 据 关 右 之 志 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 众 五 万 击 洪 , 洪 迎 击 , 破 之 , 斩 获 三 万 馀 级 。 洪 自 称 大 都 督 、 大 将 军 、 大 单 于 、 三 秦 王 , 改 姓 苻 氏 。 以 南 安 雷 弱 儿 为 辅 国 将 军 ; 安 定 梁 椤 为 前 将 军 , 领 左 长 史 ; 冯 翊 鱼 遵 为 右 将 军 , 领 右 长 史 ; 京 兆 段 陵 为 左 将 军 , 领 左 司 马 ; 王 堕 为 右 将 军 , 领 右 司 马 ; 天 水 赵 俱 、 陇 西 牛 夷 、 北 地 辛 牢 皆 为 从 事 中 郎 ; 氐 酋 毛 贵 为 单 于 辅 相 。二 月 , 燕 王 俊 使 慕 容 霸 将 兵 二 万 自 东 道 出 徒 河 , 慕 舆 于 自 西 道 出 蠮 螉 塞 , 俊 自 中 道 出 卢 龙 塞 , 以 伐 赵 。 以 慕 容 恪 、 鲜 于 亮 为 前 驱 , 命 慕 舆 泥 槎 山 通 道 。 留 世 子 晔 守 龙 城 , 以 内 史 刘 斌 为 大 司 农 , 与 典 书 令 皇 甫 真 留 统 后 事 。霸 军 至 三 陉 , 赵 征 东 将 军 邓 恒 惶 怖 , 焚 仓 库 , 弃 安 乐 遁 去 , 与 幽 州 刺 史 王 午 共 保 蓟 。 徙 河 南 部 都 尉 孙 泳 急 入 安 乐 , 扑 灭 馀 火 , 籍 其 谷 帛 。 霸 收 安 乐 、 北 平 兵 粮 , 与 俊 会 临 渠 。三 月 , 燕 兵 至 无 终 。 王 午 留 其 将 王 佗 以 数 千 人 守 蓟 , 与 邓 恒 走 保 鲁 口 。 乙 巳 , 俊 拔 蓟 , 执 王 佗 , 斩 之 。 俊 欲 悉 坑 其 士 卒 千 馀 人 , 慕 容 霸 谏 曰 : “ 赵 为 暴 虐 , 王 兴 师 伐 之 , 将 以 拯 民 于 涂 炭 而 抚 有 中 州 也 ; 今 始 得 蓟 而 坑 其 士 卒 , 恐 不 可 以 为 王 师 之 先 声 也 。 ” 乃 释 之 。 俊 入 都 于 蓟 , 中 州 士 女 降 者 相 继 。 燕 兵 至 范 阳 , 范 阳 太 守 李 产 欲 为 石 氏 拒 燕 , 众 莫 为 用 , 乃 帅 八 城 令 长 出 降 ; 俊 复 以 产 为 太 守 。产 子 绩 为 幽 州 别 驾 , 弃 其 家 从 王 午 在 鲁 口 。 邓 恒 谓 午 曰 : “ 绩 乡 里 在 北 , 父 已 降 燕 , 今 虽 在 此 , 恐 终 难 相 保 , 徒 为 人 累 , 不 如 去 之 。 ” 午 曰 : “ 此 何 言 也 ! 夫 以 当 今 丧 乱 , 而 绩 乃 能 立 义 捐 家 , 情 节 之 重 , 虽 古 烈 士 无 以 过 , 乃 欲 以 猜 嫌 害 之 ? 燕 、 赵 之 士 闻 之 , 谓 我 直 相 聚 为 贼 , 了 无 意 识 。 众 情 一 散 , 不 可 复 集 , 此 为 坐 自 屠 溃 也 。 ” 恒 乃 止 。 午 犹 虑 诸 将 不 与 己 同 心 , 或 致 非 意 , 乃 遣 绩 归 。 绩 始 辞 午 往 见 燕 王 俊 , 俊 让 之 曰 : “ 卿 不 识 天 命 , 弃 父 邀 名 , 今 日 乃 始 来 邪 ! ” 对 曰 : “ 臣 眷 恋 旧 主 , 志 存 微 节 , 官 身 所 在 , 何 事 非 君 ! 殿 下 方 以 义 取 天 下 , 臣 未 谓 得 见 之 晚 也 。 ” 俊 悦 , 善 待 之 。俊 以 弟 宜 为 代 郡 城 郎 , 孙 泳 为 广 宁 太 守 , 悉 置 幽 州 郡 县 守 宰 。甲 子 , 俊 使 中 部 俟 釐 慕 舆 句 督 蓟 中 留 事 , 自 将 击 邓 恒 于 鲁 口 。 军 至 清 梁 , 恒 将 鹿 勃 早 将 数 千 人 夜 袭 燕 营 , 半 已 得 入 , 先 犯 前 锋 都 督 慕 容 霸 , 突 入 幕 下 , 霸 起 奋 击 , 手 杀 十 馀 人 , 早 不 能 进 。 由 是 燕 军 得 严 , 俊 谓 慕 舆 根 曰 : “ 贼 锋 甚 锐 , 宜 且 避 之 。 ” 根 正 色 曰 : “ 我 众 彼 寡 , 力 不 相 敌 , 故 乘 夜 来 战 , 冀 万 一 获 利 。 今 求 贼 得 贼 , 正 当 击 之 , 复 何 所 疑 ! 王 但 安 卧 , 臣 等 自 为 王 破 之 ! ” 俊 不 能 自 安 , 内 史 李 洪 从 俊 出 营 外 , 屯 高 冢 上 。 根 帅 左 右 精 勇 数 百 人 从 中 牙 直 前 击 早 , 李 洪 徐 整 骑 队 还 助 之 , 早 乃 退 走 。 众 军 追 击 四 十 馀 里 , 早 仅 以 身 免 , 所 从 士 卒 死 亡 略 尽 。 俊 引 兵 还 蓟 。魏 主 闵 复 姓 冉 氏 , 尊 母 王 氏 为 皇 太 后 , 立 妻 董 氏 为 皇 后 , 子 智 为 皇 太 子 , 胤 、 明 裕 皆 为 王 。 以 李 农 为 太 宰 、 领 太 尉 、 录 尚 书 事 , 封 齐 王 , 其 子 皆 封 县 公 。 遣 使 者 持 节 赦 诸 军 屯 , 皆 不 从 。麻 秋 说 苻 洪 曰 : “ 冉 闵 、 石 祗 方 相 持 , 中 原 之 乱 未 可 平 也 。 不 如 先 取 关 中 , 基 业 已 固 , 然 后 东 争 天 下 , 谁 能 敌 之 ! ” 洪 深 然 之 。 既 而 秋 因 宴 鸩 洪 , 欲 并 其 众 ; 世 子 健 收 秋 斩 之 。 洪 谓 健 曰 : “ 吾 所 以 未 入 关 者 , 以 为 中 州 可 定 ; 今 不 幸 为 竖 子 所 困 。 中 州 非 汝 兄 弟 所 能 办 , 我 死 , 汝 急 入 关 ! ” 言 终 而 卒 。 健 代 统 其 众 , 乃 去 大 都 督 、 大 将 军 、 三 秦 王 之 号 , 称 晋 官 爵 , 遣 其 叔 父 安 来 告 丧 , 且 请 朝 命 。赵 新 兴 王 祗 即 皇 帝 位 于 襄 国 , 改 元 永 守 。 以 汝 阴 王 琨 为 相 国 , 六 夷 据 州 郡 拥 兵 者 皆 应 之 。 祗 以 姚 弋 仲 为 右 丞 相 、 亲 赵 王 , 待 以 殊 礼 。 弋 仲 子 襄 , 雄 勇 多 才 略 , 士 民 爱 之 , 请 弋 仲 以 为 嗣 , 弋 仲 以 襄 非 长 子 , 不 许 ; 请 者 日 以 千 数 , 弋 仲 乃 使 之 将 兵 。 祗 以 襄 为 骠 骑 将 军 、 豫 州 刺 史 、 新 昌 公 。 又 以 苻 健 为 都 督 河 南 诸 军 事 、 镇 南 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 兗 州 牧 、 略 阳 郡 公 。 夏 , 四 月 , 赵 主 祗 遣 汝 阴 王 琨 将 兵 十 万 伐 魏 。魏 主 闵 杀 李 农 及 其 三 子 , 并 尚 书 令 王 谟 、 侍 中 王 衍 、 中 常 待 严 震 、 赵 升 。 闵 遣 使 临 江 告 晋 曰 : “ 逆 胡 乱 中 原 , 今 已 诛 之 ; 能 共 讨 者 , 可 遣 军 来 也 ” 。 朝 廷 不 应 。五 月 , 庐 江 太 守 袁 真 攻 魏 合 肥 , 克 之 , 虏 其 居 民 而 还 。六 月 , 赵 汝 阴 王 琨 进 据 邯 郸 , 镇 南 将 军 刘 国 自 繁 阳 会 之 。 魏 卫 将 军 王 泰 击 琨 , 大 破 之 , 死 者 万 馀 人 。 刘 国 还 繁 阳 。初 , 段 兰 卒 于 令 支 , 段 龛 代 领 其 众 , 因 石 氏 之 乱 , 拥 部 落 南 徙 。 秋 , 七 月 , 龛 引 兵 东 据 广 固 , 自 称 齐 王 。八 月 , 代 郡 人 赵 榼 帅 三 百 馀 家 叛 燕 , 归 赵 并 州 刺 史 张 平 。 燕 王 俊 徙 广 宁 、 上 谷 二 郡 民 于 徐 无 , 代 郡 民 于 凡 城 。王 朗 之 去 长 安 也 , 朗 司 马 京 兆 杜 洪 据 长 安 , 自 称 晋 征 北 将 军 、 雍 州 刺 史 , 以 冯 翊 张 琚 为 司 马 ; 关 西 夷 、 夏 皆 应 之 。 苻 健 欲 取 之 , 恐 洪 知 之 , 乃 受 赵 官 爵 。 以 赵 俱 为 河 内 太 守 , 戍 温 ; 牛 夷 为 安 集 将 军 , 戍 怀 ; 治 宫 室 于 枋 头 , 课 民 种 麦 , 示 无 西 意 , 有 知 而 不 种 者 , 健 杀 之 以 徇 。 既 而 自 称 晋 征 西 大 将 军 、 都 督 关 中 诸 军 事 、 雍 州 刺 史 ; 以 武 威 贾 玄 硕 为 左 长 史 , 洛 阳 梁 安 为 长 史 , 段 纯 为 左 司 马 , 辛 牢 为 右 司 马 , 京 兆 王 鱼 、 安 定 程 肱 、 胡 文 等 为 军 咨 祭 酒 , 悉 众 而 西 。 以 鱼 遵 为 前 锋 , 行 至 盟 津 , 为 浮 梁 以 济 。 遣 弟 辅 国 将 军 雄 帅 众 五 千 自 潼 关 入 , 兄 子 扬 武 将 军 菁 帅 众 七 千 自 轵 关 入 。 临 别 , 执 菁 手 曰 : “ 若 事 不 捷 , 汝 死 河 北 , 我 死 河 南 , 不 复 相 见 。 ” 既 济 , 焚 桥 , 自 帅 大 众 随 雄 而 进 。杜 洪 闻 之 , 与 健 书 , 侮 嫚 之 。 以 张 琚 弟 先 为 征 虏 将 军 , 帅 众 万 三 千 逆 战 于 潼 关 之 北 。 先 兵 大 败 , 走 还 长 安 。 洪 悉 召 关 中 之 众 以 拒 健 。 洪 弟 郁 劝 洪 迎 健 , 洪 不 从 ; 郁 帅 所 部 降 于 健 。健 遣 苻 雄 徇 渭 北 。 氐 酋 毛 受 屯 高 陵 , 徐 磋 屯 好 畤 , 羌 酋 白 犊 屯 黄 白 , 众 各 数 万 , 皆 斩 洪 使 , 遣 子 降 于 健 。 苻 菁 、 鱼 遵 所 过 城 邑 , 无 不 降 附 。 洪 惧 , 固 守 长 安 。张 贺 度 、 段 勤 、 刘 国 、 靳 豚 会 于 昌 城 , 将 攻 鄴 。 魏 主 闵 自 将 击 之 , 战 于 苍 亭 , 贺 度 等 大 败 , 死 者 二 万 八 千 人 , 追 斩 靳 豚 于 阴 安 , 尽 俘 其 众 而 归 。 闵 戎 卒 三 十 馀 万 , 旌 旗 、 钲 鼓 绵 亘 百 馀 里 , 虽 石 氏 之 盛 , 无 以 过 也 。故 晋 散 骑 常 侍 陇 西 辛 谧 , 有 高 名 , 历 刘 、 石 之 世 , 征 辟 皆 不 就 ; 闵 备 礼 征 为 太 常 。 谧 遗 闵 书 , 以 为 : “ 物 极 则 反 , 致 至 则 危 。 君 王 功 已 成 矣 , 宜 因 兹 大 捷 , 归 身 晋 朝 , 必 有 由 、 夷 之 廉 , 享 松 、 乔 之 寿 矣 。 ” 因 不 食 而 卒 。九 月 , 燕 王 俊 南 徇 冀 州 , 取 章 武 、 河 间 。 初 , 勃 海 贾 坚 , 少 尚 气 节 , 仕 赵 为 殿 中 督 。 赵 亡 , 坚 弃 魏 主 闵 还 乡 里 , 拥 部 曲 数 千 家 。 燕 慕 容 评 徇 勃 海 , 遣 使 招 之 , 坚 终 不 降 。 评 与 战 , 擒 之 。 俊 以 评 为 章 武 太 守 , 封 裕 为 河 间 太 守 。 俊 与 慕 容 恪 皆 爱 贾 坚 之 材 。 坚 时 年 六 十 馀 , 恪 闻 其 善 射 , 置 牛 百 步 上 以 试 之 。 坚 曰 : “ 少 之 时 能 令 不 中 , 今 老 矣 , 往 往 中 之 。 ” 乃 射 再 发 , 一 矢 拂 脊 , 一 矢 磨 腹 , 皆 附 肤 落 毛 , 上 下 如 一 , 观 者 咸 服 其 妙 。 俊 以 坚 为 乐 陵 太 守 , 治 高 城 。苻 菁 与 张 先 战 于 渭 北 , 擒 之 , 三 辅 郡 县 堡 壁 皆 降 。 冬 , 十 月 , 苻 健 长 驱 至 长 安 , 杜 洪 、 张 琚 奔 司 竹 。燕 王 俊 还 蓟 , 留 诸 将 守 之 ; 俊 还 龙 城 , 谒 陵 庙 。十 一 月 , 魏 主 闵 帅 骑 十 万 攻 襄 国 。 署 其 子 太 原 王 胤 为 大 单 于 、 骠 骑 大 将 军 , 以 降 胡 一 千 配 之 为 麾 下 。 光 禄 大 夫 韦 謏 谏 曰 : “ 胡 、 羯 皆 我 之 仇 敌 , 今 来 归 附 , 苟 存 性 命 耳 ; 万 一 为 变 , 悔 之 何 及 ! 请 诛 屏 降 胡 , 去 单 于 之 号 , 以 防 微 杜 渐 。 ” 闵 方 欲 抚 纳 群 胡 , 大 怒 , 诛 謏 及 其 子 伯 阳 。甲 午 , 苻 健 入 长 安 , 以 民 心 思 晋 , 乃 遣 参 军 杜 山 伯 诣 建 康 献 捷 , 并 修 好 于 桓 温 。 于 是 秦 、 雍 夷 夏 皆 附 之 。 赵 凉 州 刺 史 石 宁 独 据 上 邽 不 下 , 十 二 月 , 苻 雄 击 斩 之 。蔡 谟 除 司 徒 , 三 年 不 就 职 ; 诏 书 屡 下 , 太 后 遣 使 谕 意 , 谟 终 不 受 。 于 是 帝 临 轩 , 遣 侍 中 纪 据 、 黄 门 郎 丁 纂 征 谟 ; 谟 陈 疾 笃 , 使 主 簿 谢 攸 陈 让 。 自 旦 至 申 , 使 者 十 馀 返 , 而 谟 不 至 。 时 帝 方 八 岁 , 甚 倦 , 问 左 右 曰 : “ 所 召 人 何 以 至 今 不 来 ? 临 轩 何 时 当 竟 ? ” 太 后 以 君 臣 俱 疲 , 乃 诏 : “ 必 不 来 者 , 宜 罢 朝 。 ” 中 军 将 军 殷 浩 奏 免 吏 部 尚 书 江 A 1 7 0 官 。 会 稽 王 昱 令 曹 曰 : “ 蔡 公 傲 违 上 命 , 无 人 臣 之 礼 。 若 人 主 卑 屈 于 上 , 大 义 不 行 于 下 , 亦 不 知 所 以 为 政 矣 。 ” 公 卿 乃 奏 : “ 谟 悖 慢 傲 上 , 罪 同 不 臣 , 请 送 廷 尉 以 正 刑 书 。 ” 谟 惧 , 帅 子 弟 素 服 诣 阙 稽 颡 , 自 到 廷 尉 待 罪 。 殷 浩 欲 加 谟 大 辟 。 会 徐 州 刺 史 荀 羡 入 朝 , 浩 以 问 羡 , 羡 曰 : “ 蔡 公 今 日 事 危 , 明 日 必 有 桓 、 文 之 举 。 ” 浩 乃 止 。 下 诏 免 谟 为 庶 人 。。

晋 纪 二 十 一起 著 雍 涒 滩 , 尽 上 章 淹 茂 , 凡 三 年 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 四 年 ( 戊 申 , 公 元 三 四 八 年 )夏 , 四 月 , 林 邑 寇 九 真 , 杀 士 民 什 八 九 。赵 秦 公 韬 有 宠 于 赵 王 虎 , 欲 立 之 , 以 太 子 宣 长 , 犹 豫 未 决 。 宣 尝 忤 旨 , 虎 怒 曰 : “ 悔 不 立 韬 也 ! ” 韬 由 是 益 骄 , 造 堂 于 太 尉 府 , 号 曰 宣 光 殿 , 梁 长 九 丈 。 宣 见 而 大 怒 , 斩 匠 , 截 梁 而 去 ; 韬 怒 , 增 之 至 十 丈 。 宣 闻 之 , 谓 所 幸 杨 柸 、 牟 成 、 赵 生 曰 : “ 凶 竖 傲 愎 乃 敢 尔 ! 汝 能 杀 之 , 吾 入 西 宫 , 当 尽 以 韬 之 国 邑 分 封 汝 等 。 韬 死 , 主 上 必 临 丧 , 吾 因 行 大 事 , 蔑 不 济 矣 。 ” 柸 等 许 诺 。秋 , 八 月 , 韬 夜 与 僚 属 宴 于 东 明 观 , 因 宿 于 佛 精 舍 。 宣 使 杨 柸 等 缘 獼 猴 梯 而 入 , 杀 韬 , 置 其 刀 箭 而 去 。 旦 日 , 宣 奏 之 , 虎 哀 惊 气 绝 , 久 之 方 苏 。 将 出 临 其 丧 , 司 空 李 农 谏 曰 : “ 害 秦 公 者 未 知 何 人 , 贼 在 京 师 , 銮 舆 不 宜 轻 出 。 ” 虎 乃 止 , 严 兵 发 哀 于 太 武 殿 。 宣 往 临 韬 丧 , 不 哭 , 直 言 “ 呵 呵 ” , 使 举 衾 观 尸 , 大 笑 而 去 。 收 大 将 军 记 室 参 军 郑 靖 、 尹 武 等 , 将 委 之 以 罪 。 虎 疑 宣 杀 韬 , 欲 召 之 , 恐 其 不 入 , 乃 诈 言 其 母 杜 后 哀 过 危 惙 ; 宣 不 谓 见 疑 , 入 朝 中 宫 , 因 留 之 。 建 兴 人 史 科 知 其 谋 , 告 之 ; 虎 使 收 杨 柸 、 牟 成 , 皆 亡 去 ; 获 赵 生 , 诘 之 , 具 服 。 虎 悲 怒 弥 甚 , 囚 宣 于 席 库 , 以 铁 环 穿 其 颔 而 鏁 之 , 取 杀 韬 刀 箭 , 舐 其 血 , 哀 号 震 动 宫 殿 。 佛 图 澄 曰 : “ 宣 、 起 皆 陛 下 之 子 , 今 为 韬 杀 宣 , 是 重 祸 也 。 陛 下 若 加 慈 恕 , 福 祚 犹 长 。 若 必 诛 之 , 宣 当 为 彗 星 下 扫 鄴 宫 。 ” 虎 不 从 。 积 柴 于 鄴 北 , 树 标 其 上 , 标 末 置 鹿 卢 , 穿 之 以 绳 , 倚 梯 柴 积 。 送 宣 其 下 , 使 韬 所 幸 宦 者 郝 稚 、 刘 霸 拔 其 发 , 抽 其 舌 , 牵 之 登 梯 。 郝 稚 以 绳 贯 其 颔 , 鹿 卢 绞 上 。 刘 霸 断 其 手 足 , 斫 眼 溃 肠 , 如 韬 之 伤 。 四 面 纵 火 , 烟 炎 际 天 , 虎 从 昭 仪 已 下 数 千 人 登 中 台 以 观 之 。 火 灭 , 取 灰 分 置 诸 门 交 道 中 。 杀 其 妻 子 九 人 。 宣 小 子 才 数 岁 , 虎 素 爱 之 , 抱 之 而 泣 , 欲 赦 之 , 其 大 臣 不 听 , 就 抱 中 取 而 杀 之 。 儿 挽 虎 衣 大 叫 , 至 于 绝 带 , 虎 因 此 发 病 。 又 废 其 后 杜 氏 为 庶 人 , 诛 其 四 率 已 下 三 百 人 , 宦 者 五 十 人 , 皆 车 裂 节 解 , 弃 之 漳 水 。 洿 其 东 宫 以 养 猪 牛 。 东 官 卫 士 十 馀 万 人 皆 谪 戍 凉 州 。 先 是 , 散 骑 常 侍 赵 揽 言 于 虎 曰 : “ 宫 中 将 有 变 , 宜 备 之 。 ” 及 宣 杀 韬 , 虎 疑 其 知 而 不 告 , 亦 诛 之 。朝 廷 论 平 蜀 之 功 , 欲 以 豫 章 郡 封 桓 温 。 尚 书 左 丞 荀 蕤 曰 : “ 温 若 复 平 河 、 洛 , 将 何 以 赏 之 ? ” 乃 加 温 征 西 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 封 临 贺 郡 公 ; 加 谯 王 无 忌 前 将 军 ; 袁 乔 龙 骧 将 军 , 封 湘 西 伯 。 蕤 , 崧 之 子 也 。温 既 灭 蜀 , 威 名 大 振 , 朝 廷 惮 之 。 会 稽 王 昱 以 扬 州 刺 史 殷 浩 有 盛 名 , 朝 野 推 服 , 乃 引 为 心 膂 , 与 参 综 朝 权 , 欲 以 抗 温 , 由 是 与 温 寝 相 疑 贰 。浩 以 征 北 长 史 荀 羡 、 前 江 州 刺 史 王 羲 之 夙 有 令 名 , 擢 羡 为 吴 国 内 史 , 羲 之 为 护 军 将 军 , 以 为 羽 翼 。 羡 , 蕤 之 弟 ; 羲 之 , 导 之 从 子 也 。 羲 之 以 为 内 外 协 和 , 然 后 国 家 可 安 , 劝 浩 及 羡 不 宜 与 温 构 隙 , 浩 不 从 。燕 王 皝 有 疾 , 召 世 子 俊 属 之 曰 : “ 今 中 原 未 平 , 方 资 贤 杰 以 经 世 务 。 恪 智 勇 兼 济 , 才 堪 任 重 , 汝 其 委 之 , 以 成 吾 志 ! ” 又 曰 : “ 阳 士 秋 士 行 高 洁 , 忠 干 贞 固 , 可 托 大 事 , 汝 善 待 之 ! ” 九 月 , 丙 申 , 薨 。赵 王 虎 议 立 太 子 , 太 尉 张 举 曰 : “ 燕 公 斌 有 武 略 , 彭 城 公 遵 有 文 德 , 惟 陛 下 所 择 。 ” 虎 曰 : “ 卿 言 正 起 吾 意 。 ” 戎 昭 将 军 张 豺 曰 : “ 燕 公 母 贱 , 又 尝 有 过 ; 彭 城 公 母 前 以 太 子 事 废 , 今 立 之 , 臣 恐 不 能 无 微 恨 。 陛 下 宜 审 思 之 。 ” 初 , 虎 之 拔 上 邽 也 , 张 豺 获 前 赵 主 曜 幼 女 安 定 公 主 , 有 殊 色 , 纳 于 虎 , 虎 嬖 之 , 生 齐 公 世 。 豺 以 虎 老 病 , 欲 立 世 为 嗣 , 冀 刘 氏 为 太 后 , 己 得 辅 政 , 乃 说 虎 曰 : “ 陛 下 再 立 太 子 , 其 母 皆 出 于 倡 贱 , 故 祸 乱 相 寻 ; 今 宜 择 母 贵 子 孝 者 立 之 。 ” 虎 曰 : “ 卿 勿 言 , 吾 知 太 子 处 矣 。 ” 虎 再 与 群 臣 议 于 东 堂 。 虎 曰 : “ 吾 欲 以 纯 灰 三 斛 自 涤 其 肠 , 何 为 专 生 恶 子 , 年 逾 二 十 辄 欲 杀 父 ! 今 世 方 十 岁 , 比 其 二 十 , 吾 已 老 矣 。 ” 乃 与 张 举 、 李 农 定 议 , 令 公 卿 上 书 请 立 世 为 太 子 。 大 司 农 曹 莫 不 肯 署 名 , 虎 使 张 豺 问 其 故 , 莫 顿 首 曰 : “ 天 下 重 器 , 不 宜 立 少 , 故 不 敢 署 。 ” 虎 曰 : “ 莫 , 忠 臣 也 , 然 未 达 朕 意 ; 张 举 、 李 农 知 朕 意 矣 , 可 令 谕 之 。 ” 遂 立 世 为 太 子 , 以 刘 昭 仪 为 后 。冬 , 十 一 月 , 甲 辰 , 葬 燕 文 明 王 。 世 子 俊 即 位 , 赦 境 内 , 遣 使 诣 建 康 告 丧 。 以 弟 交 为 左 贤 王 , 左 长 史 阳 骛 郎 中 令 。十 二 月 , 以 左 光 禄 大 夫 、 领 司 徒 、 录 尚 书 事 蔡 谟 为 侍 中 、 司 徒 。 谟 上 疏 固 让 , 谓 所 亲 曰 : “ 我 若 为 司 徒 , 将 为 后 代 所 晒 , 义 不 敢 拜 也 。 ”孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 五 年 ( 己 酉 , 公 元 三 四 九 年 )春 , 正 月 , 辛 未 朔 , 大 赦 。赵 王 虎 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 太 宁 , 诸 子 皆 进 爵 为 王 。 故 东 宫 高 力 等 万 馀 人 谪 戍 凉 州 , 行 达 雍 城 , 既 不 在 赦 例 , 又 敕 雍 州 剌 史 张 茂 送 之 , 茂 皆 夺 其 马 , 使 之 步 推 鹿 车 , 致 粮 戍 所 。 高 力 督 定 阳 梁 犊 因 众 心 之 怨 , 谋 作 乱 东 归 , 众 闻 之 , 皆 踊 抃 大 呼 。 犊 乃 自 称 晋 征 东 大 将 军 , 帅 众 攻 拔 下 辨 ; 安 西 将 军 刘 宁 自 安 定 击 之 , 为 犊 所 败 。 高 力 皆 多 力 善 射 , 一 当 十 馀 人 , 虽 无 兵 甲 , 掠 民 斧 , 施 一 丈 柯 , 攻 战 若 神 , 所 向 崩 溃 ; 戍 卒 皆 随 之 , 攻 陷 郡 县 , 杀 长 吏 、 二 千 石 , 长 驱 而 东 , 比 至 长 安 , 众 已 十 万 。 乐 平 王 苞 尽 锐 拒 之 , 一 战 而 败 。 犊 遂 东 出 潼 关 , 进 趣 洛 阳 。 赵 主 虎 以 李 农 为 大 都 督 、 行 大 将 军 事 , 统 卫 军 将 军 张 贺 度 等 步 骑 十 万 讨 之 , 战 于 新 安 , 农 等 大 败 ; 战 于 洛 阳 , 又 败 , 退 壁 成 皋 。犊 遂 东 掠 荥 阳 、 陈 留 诸 郡 , 虎 大 惧 , 以 燕 王 斌 为 大 都 督 , 督 中 外 诸 军 事 , 统 冠 军 大 将 军 姚 弋 仲 、 车 骑 将 军 蒲 洪 等 讨 之 。 弋 仲 将 其 众 八 千 馀 人 至 鄴 , 求 见 虎 。 虎 病 , 未 之 见 , 引 入 领 军 省 , 赐 以 己 所 御 食 。 弋 仲 怒 , 不 食 , 曰 : “ 主 上 召 我 来 击 贼 , 当 面 见 授 方 略 , 我 岂 为 食 来 邪 ! 且 主 上 不 见 我 , 我 何 以 知 其 存 亡 邪 ? ” 虎 力 疾 见 之 , 弋 仲 让 虎 曰 : “ 儿 死 , 愁 邪 ? 何 为 而 病 ? 儿 幼 时 不 择 善 人 教 之 , 使 至 于 为 逆 ; 既 为 逆 而 诛 之 , 又 何 愁 焉 ! 且 汝 久 病 , 所 立 儿 幼 , 汝 若 不 愈 , 天 下 必 乱 。 当 先 忧 此 , 勿 忧 贼 也 ! 犊 等 穷 困 思 归 , 相 聚 为 盗 , 所 过 残 暴 , 何 所 能 至 ! 老 羌 为 汝 一 举 了 之 ! ” 弋 仲 情 狷 直 , 人 无 贵 贱 皆 “ 汝 ” 之 , 虎 亦 不 之 责 , 于 坐 授 使 持 节 、 侍 中 、 征 西 大 将 军 赐 以 铠 马 。 弋 仲 曰 : “ 汝 看 老 羌 堪 破 贼 否 ? ” 乃 被 铠 跨 马 于 庭 中 , 因 策 马 南 驰 , 不 辞 而 出 。 遂 与 斌 等 击 犊 于 荥 阳 , 大 破 之 , 斩 犊 首 而 还 , 讨 其 馀 党 , 尽 灭 之 。 虎 命 弋 仲 剑 履 上 殿 , 入 朝 不 趋 , 进 封 西 平 郡 公 ; 蒲 洪 为 侍 中 、 车 骑 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 、 都 督 雍 、 秦 州 诸 军 事 、 雍 州 剌 史 , 进 封 略 阳 郡 公 。始 平 人 为 勖 聚 兵 自 称 将 军 , 赵 乐 平 王 苞 讨 灭 之 , 诛 三 千 馀 家 。夏 , 四 月 , 益 州 刺 史 周 抚 、 龙 骧 将 军 硃 焘 出 范 贲 , 斩 之 , 益 州 平 。诏 遣 谒 者 陈 沈 如 燕 , 拜 慕 容 俊 为 使 持 节 、 侍 中 、 大 都 督 、 督 河 北 诸 军 事 、 幽 、 平 二 州 牧 、 大 将 军 、 大 单 于 、 燕 王 。桓 温 遣 督 护 滕 畯 帅 交 、 广 之 兵 击 林 邑 王 文 于 卢 容 , 为 文 所 败 , 退 屯 九 真 。乙 卯 , 赵 王 虎 病 甚 , 以 彭 城 王 遵 为 大 将 军 , 镇 关 右 ; 燕 王 斌 为 丞 相 , 录 尚 书 事 ; 张 豺 为 镇 卫 大 将 军 、 领 军 将 军 、 吏 部 尚 书 ; 并 受 遗 诏 辅 政 。刘 后 恶 斌 辅 政 , 恐 不 利 于 太 子 , 与 张 豺 谋 去 之 。 斌 时 在 襄 国 , 遣 使 诈 谓 斌 曰 : “ 主 上 疾 已 渐 翕 , 王 须 猎 者 , 可 小 停 也 。 ” 斌 素 好 猎 , 嗜 酒 , 遂 留 猎 , 且 纵 酒 。 刘 氏 与 豺 因 矫 诏 称 斌 无 忠 教 之 心 , 免 官 归 第 , 使 豺 弟 雄 帅 龙 腾 五 百 人 守 之 。乙 丑 , 遵 自 幽 州 至 鄴 。 敕 朝 堂 受 拜 , 配 禁 兵 三 万 遣 之 , 遵 涕 泣 而 去 。 是 日 , 虎 疾 小 瘳 , 问 : “ 遵 至 末 ? ” 左 右 对 曰 : “ 去 已 久 矣 。 ” 虎 曰 : “ 恨 不 见 之 ! ”虎 临 西 閤 , 龙 腾 中 郎 二 百 馀 人 列 拜 于 前 。 虎 问 : “ 何 求 ? ” 皆 曰 : “ 圣 体 不 安 , 宜 令 燕 王 入 宿 卫 , 典 兵 马 。 ” 或 言 : “ 乞 为 皇 太 子 。 ” 虎 曰 : “ 燕 王 不 在 内 邪 ? 召 以 来 ! ” 左 右 言 : “ 王 酒 病 , 不 能 入 。 ” 虎 曰 : “ 促 持 辇 迎 之 , 当 付 玺 授 。 ” 亦 竟 无 行 者 。 寻 惛 眩 而 入 。 张 豺 使 张 雄 矫 诏 杀 斌 。戊 辰 , 刘 氏 复 矫 诏 以 豺 为 太 保 、 都 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 如 霍 光 故 事 。 侍 中 徐 统 叹 曰 : “ 乱 将 作 矣 , 吾 无 为 预 之 。 ” 仰 药 而 死 。己 巳 , 虎 卒 , 太 子 世 即 位 , 尊 刘 氏 为 皇 太 后 。 刘 氏 临 朝 称 制 , 以 张 豺 为 丞 相 ; 豺 辞 不 受 , 请 以 彭 城 王 遵 、 义 阳 王 鉴 为 左 右 丞 相 , 以 慰 其 心 , 刘 氏 从 之 。豺 与 太 尉 张 举 谋 诛 司 空 李 农 , 举 素 与 农 善 , 密 告 之 ; 农 奔 广 宗 , 帅 乞 活 数 万 家 保 上 白 刘 氏 使 张 举 统 宿 卫 诸 军 围 之 。 豺 以 张 离 为 镇 军 大 将 军 , 监 中 外 诸 军 事 , 以 为 己 副 。彭 城 王 遵 至 河 内 , 闻 丧 ; 姚 弋 仲 、 蒲 洪 、 刘 宁 及 征 虏 将 军 石 闵 、 武 卫 将 军 王 鸾 等 讨 梁 犊 还 , 遇 遵 于 李 城 , 共 说 遵 曰 : “ 殿 下 长 且 贤 , 先 帝 亦 有 意 以 殿 下 为 嗣 ; 正 以 末 年 惛 惑 , 为 张 豺 所 误 。 今 女 主 临 朝 , 奸 臣 用 事 , 上 白 相 持 未 下 , 京 师 宿 卫 空 虚 , 殿 下 若 声 张 豺 之 罪 , 鼓 行 而 讨 之 , 其 谁 不 开 门 倒 戈 而 迎 殿 下 者 ! ” 遵 从 之 。五 月 , 遵 自 李 城 举 兵 , 还 趣 鄴 , 洛 州 刺 史 刘 国 帅 洛 阳 之 众 往 会 之 。 檄 至 鄴 , 张 豺 大 惧 , 驰 召 上 白 之 军 。 丙 戌 , 遵 军 于 荡 阴 , 戎 卒 九 万 , 石 闵 为 前 锋 。 豺 将 出 拒 之 , 耆 旧 、 羯 士 皆 曰 : “ 彭 城 王 来 奔 丧 , 吾 当 出 迎 之 , 不 能 为 张 豺 守 城 也 ! ” 逾 城 而 出 ; 豺 斩 之 , 不 能 止 。 张 离 亦 帅 腾 二 千 , 斩 关 迎 遵 。 刘 氏 惧 , 召 张 豺 入 , 对 之 悲 哭 曰 : “ 先 帝 梓 宫 未 殡 , 而 祸 难 至 此 ! 今 嗣 子 冲 幼 , 托 之 将 军 , 将 军 将 若 之 何 ? 欲 加 遵 重 位 , 能 弭 之 乎 ? ” 豺 惶 怖 不 知 所 出 , 但 云 “ 唯 唯 ” 。 乃 下 诏 , 以 遵 为 丞 相 , 领 大 司 马 、 大 都 督 、 督 中 外 诸 军 , 录 尚 书 事 , 加 黄 钺 、 九 锡 。 己 丑 , 遵 至 安 阳 亭 , 张 豺 惧 而 出 迎 , 遵 命 执 之 。 庚 寅 , 遵 擐 甲 曜 兵 , 入 自 凤 阳 门 , 升 太 武 前 殿 , 擗 踊 尽 哀 , 退 如 东 閤 。 斩 张 豺 于 平 乐 市 , 夷 其 三 族 。 假 刘 氏 令 曰 : “ 嗣 子 幼 冲 , 先 帝 私 恩 所 授 , 皇 业 至 重 , 非 所 克 堪 , 其 以 遵 嗣 位 。 ” 于 是 遵 即 位 , 大 赦 , 罢 上 白 之 围 。 辛 卯 , 封 世 为 谯 王 , 废 刘 氏 为 太 妃 , 寻 皆 杀 之 。 李 农 来 归 罪 , 使 复 其 位 。 尊 母 郑 氏 为 皇 太 后 , 立 妃 张 氏 为 皇 后 , 故 燕 王 斌 子 衍 为 皇 太 子 。 以 义 阳 王 鉴 为 侍 中 、 太 傅 , 沛 王 冲 为 太 保 , 乐 平 王 苞 为 大 司 马 , 汝 阴 王 琨 为 大 将 军 , 武 兴 公 闵 为 都 督 中 外 诸 军 事 、 辅 国 大 将 军 。甲 午 , 鄴 中 暴 风 拔 树 , 震 雷 , 雨 雹 大 如 盂 升 。 太 武 晖 华 殿 灾 , 及 诸 门 观 阁 荡 然 无 馀 , 乘 舆 服 御 , 烧 者 太 半 , 金 石 皆 尽 , 火 月 馀 乃 灭 。时 沛 王 冲 镇 蓟 , 闻 遵 杀 世 自 立 , 谓 其 僚 佐 曰 : “ 世 受 先 帝 之 命 , 遵 辄 废 而 杀 之 , 罪 莫 大 焉 ! 其 敕 内 外 戒 严 , 孤 将 亲 讨 之 。 ” 于 是 留 宁 北 将 军 沐 坚 戍 幽 州 , 帅 众 五 万 自 蓟 南 下 , 传 檄 燕 、 赵 , 所 在 云 集 ; 比 至 常 山 , 众 十 馀 万 , 军 于 苑 乡 ; 遇 遵 赦 书 , 冲 曰 : “ 皆 吾 弟 也 ; 死 者 不 可 复 追 , 何 为 复 相 残 乎 ! 吾 将 归 矣 ! ” 其 将 陈 暹 曰 : “ 彭 城 篡 弑 自 尊 , 为 罪 大 矣 ! 王 虽 北 旆 , 臣 将 南 辕 。 俟 平 京 师 , 擒 彭 城 , 然 后 奉 迎 大 驾 。 ” 冲 乃 复 进 。 遵 驰 遣 王 擢 以 书 喻 冲 , 冲 弗 听 。 遵 使 武 兴 公 闵 及 李 农 等 帅 精 卒 十 万 讨 之 , 战 于 平 棘 , 冲 兵 大 败 。 获 冲 于 元 氏 , 赐 死 , 坑 其 士 卒 三 万 馀 人 。武 兴 公 闵 言 于 遵 曰 : “ 蒲 洪 , 人 杰 也 ; 今 以 洪 镇 关 中 , 臣 恐 秦 、 雍 之 地 非 复 国 家 之 有 。 此 虽 先 帝 临 终 之 命 , 然 陛 下 践 祚 , 自 宜 改 图 。 ” 遵 从 之 , 罢 洪 都 督 , 馀 如 前 制 。 洪 怒 , 归 枋 头 , 遣 使 来 降 。燕 平 狄 将 军 慕 容 霸 上 书 于 燕 王 俊 曰 : “ 石 虎 穷 凶 极 暴 , 天 之 所 弃 , 馀 烬 仅 存 , 自 相 鱼 肉 。 今 中 国 倒 悬 , 企 望 仁 恤 , 若 大 军 一 振 , 势 必 投 戈 。 ” 北 平 太 守 孙 兴 亦 表 言 : “ 石 氏 大 乱 , 宜 以 时 进 取 中 原 。 ” 俊 以 新 遭 大 丧 , 弗 许 。 霸 驰 诣 龙 城 , 言 于 俊 曰 : “ 难 得 而 易 失 者 , 时 也 。 万 一 石 氏 衰 而 复 兴 , 或 有 英 雄 据 其 成 资 , 岂 惟 失 此 大 利 , 亦 恐 更 为 后 患 。 ” 俊 曰 : “ 鄴 中 虽 乱 , 邓 恒 据 安 乐 , 兵 强 粮 足 , 今 若 伐 赵 , 东 道 不 可 由 也 , 当 由 卢 龙 ; 卢 龙 山 径 险 狭 , 虏 乘 高 断 要 , 首 尾 为 患 , 将 若 之 何 ? ” 霸 曰 : “ 恒 虽 欲 为 石 氏 拒 守 , 其 将 士 顾 家 , 人 怀 归 志 , 若 大 军 临 之 , 自 然 瓦 解 。 臣 请 为 殿 下 前 驱 , 东 出 徒 河 , 潜 趣 令 支 , 出 其 不 意 , 彼 闻 之 , 势 必 震 骇 , 上 不 过 闭 门 自 守 , 下 不 免 弃 城 逃 溃 , 何 暇 御 我 哉 ! 然 则 殿 下 可 以 安 步 而 前 , 无 复 留 难 矣 。 ” 俊 犹 豫 未 决 , 以 问 五 材 将 军 封 弈 , 对 曰 : “ 用 兵 之 道 , 敌 强 则 用 智 , 敌 弱 则 用 势 。 是 故 以 大 吞 小 , 犹 狼 之 食 豚 也 ; 以 治 易 乱 , 犹 日 之 消 雪 也 。 大 王 自 上 世 以 来 , 积 德 累 仁 , 兵 强 士 练 。 石 虎 极 其 残 暴 , 死 未 瞑 目 , 子 孙 争 国 , 上 下 乖 乱 。 中 国 之 民 , 坠 于 涂 炭 , 廷 颈 企 踵 以 待 振 拔 , 大 王 若 扬 兵 南 迈 , 先 取 蓟 城 , 次 指 鄴 都 , 宣 耀 威 德 , 怀 抚 遗 民 , 彼 孰 不 扶 老 提 幼 以 迎 大 王 ? 凶 党 将 望 旗 冰 碎 , 安 能 为 害 乎 ! ” 从 事 中 郎 黄 泓 曰 : “ 今 太 白 经 天 , 岁 集 毕 北 , 天 下 易 主 , 阴 国 受 命 , 此 必 然 之 验 也 , 宜 速 出 师 , 以 承 天 意 。 ” 折 冲 将 军 慕 舆 根 曰 : “ 中 国 之 民 困 于 石 氏 之 乱 , 咸 思 易 主 以 救 汤 火 之 急 , 此 千 载 一 时 , 不 可 失 也 。 自 武 宣 王 以 来 , 招 贤 养 民 , 务 农 训 兵 , 正 俟 今 日 。 今 时 至 不 取 , 更 复 顾 虑 , 岂 天 意 未 欲 使 海 内 平 定 邪 , 将 大 王 不 欲 取 天 下 也 ? ” 俊 笑 而 从 之 。 以 慕 容 恪 为 辅 国 将 军 , 慕 容 评 为 辅 弼 将 军 , 左 长 史 阳 鹜 为 辅 义 将 军 , 谓 之 “ 三 辅 ” 。 慕 容 霸 为 前 锋 都 督 、 建 锋 将 军 。 选 精 兵 二 十 馀 万 , 讲 武 戒 严 , 为 进 取 之 计 。六 月 , 葬 赵 王 虎 于 显 原 陵 , 谥 曰 武 帝 , 庙 号 太 祖 。桓 温 闻 赵 乱 , 出 屯 安 陆 , 遣 诸 将 经 营 北 方 。 赵 扬 州 刺 史 王 浃 举 寿 春 降 , 西 中 郎 将 陈 逵 进 据 寿 春 。 征 北 大 将 军 褚 裒 上 表 请 伐 赵 , 即 日 戒 严 , 直 指 泗 口 , 朝 议 以 裒 事 任 贵 重 , 不 宜 深 入 , 宜 先 遣 偏 师 。 裒 奏 言 : “ 前 已 遣 前 锋 督 护 王 颐 之 等 径 造 彭 城 , 后 遣 督 护 麋 嶷 进 据 下 邳 。 今 宜 速 发 , 以 成 声 势 。 ” 秋 , 七 月 , 加 裒 征 讨 大 都 督 , 督 徐 、 兗 、 青 、 扬 、 豫 五 州 诸 军 事 , 裒 帅 众 三 万 , 径 赴 彭 城 , 北 方 士 民 降 附 者 日 以 千 计 。朝 野 皆 以 为 中 原 指 期 可 复 , 光 禄 大 夫 蔡 谟 独 谓 所 亲 曰 : “ 胡 灭 诚 为 大 庆 , 然 恐 更 贻 朝 廷 之 忧 。 ” 其 人 曰 : “ 何 谓 也 ? ” 谟 曰 : ’ 夫 能 顺 天 乘 时 , 济 群 生 于 艰 难 者 , 非 上 圣 与 英 雄 不 能 为 也 , 自 馀 则 莫 若 度 德 量 力 。 观 今 日 之 事 , 殆 非 时 贤 所 及 , 必 将 经 营 分 表 , 疲 民 以 逞 ; 既 而 材 略 疏 短 , 不 能 副 心 , 财 殚 力 竭 , 智 勇 俱 困 , 安 得 不 忧 及 朝 廷 乎 ! ”鲁 郡 民 五 百 馀 家 相 与 起 兵 附 晋 , 求 援 于 褚 裒 , 裒 遣 部 将 王 龛 、 李 迈 将 锐 卒 三 千 迎 之 。 赵 南 讨 大 都 督 李 农 帅 骑 二 万 与 龛 等 战 于 代 陂 , 龛 等 大 败 , 皆 没 于 赵 。 八 月 , 裒 退 屯 广 陵 。 陈 逵 闻 之 , 焚 寿 春 积 聚 , 毁 城 遁 还 。 裒 上 疏 乞 自 贬 , 诏 不 许 , 命 裒 还 镇 京 口 , 解 征 讨 都 督 。 时 河 北 大 乱 , 遗 民 二 十 馀 万 口 渡 河 欲 来 归 附 , 会 裒 已 还 , 威 势 不 接 , 皆 不 能 自 拔 , 死 亡 略 尽 。赵 乐 平 王 苞 谋 帅 关 右 之 众 攻 鄴 , 左 长 史 石 光 、 司 马 曹 曜 等 固 谏 , 苞 怒 , 杀 光 等 百 馀 人 。 苞 性 贪 而 无 谋 , 雍 州 豪 杰 知 其 无 成 , 并 遣 使 告 晋 , 梁 州 刺 史 司 马 勋 帅 众 赴 之 。杨 初 袭 赵 西 城 , 破 之 。 九 月 , 凉 州 官 属 共 上 张 重 华 为 丞 相 、 凉 王 、 雍 、 秦 、 凉 三 州 牧 。 重 华 屡 以 钱 帛 赐 左 右 宠 臣 ; 又 喜 博 弈 , 颇 废 政 事 。 从 事 索 振 谏 曰 : “ 先 王 夙 夜 勤 俭 以 实 府 库 , 正 以 仇 耻 未 雪 , 志 平 海 内 故 也 。 殿 下 嗣 位 之 初 , 强 寇 侵 逼 , 赖 重 饵 之 故 , 得 战 士 死 力 , 仅 保 社 稷 。 今 蓄 积 已 虚 而 寇 仇 尚 在 , 岂 可 轻 有 耗 散 , 以 与 无 功 之 人 乎 ! 昔 汉 光 、 武 躬 亲 万 机 , 章 奏 诣 阙 , 报 不 终 日 , 故 能 隆 中 兴 之 业 。 今 章 奏 停 滞 , 动 经 时 月 , 下 情 不 得 上 通 , 沉 冤 困 于 囹 圄 , 殆 非 明 主 之 事 也 。 ” 重 华 谢 之 。司 马 勋 出 骆 谷 , 破 赵 长 城 戍 , 壁 于 悬 钩 , 去 长 安 二 百 里 , 使 治 中 刘 焕 攻 长 安 , 斩 京 兆 太 守 刘 秀 离 , 又 拔 贺 城 ; 三 辅 豪 杰 多 杀 守 令 以 应 勋 , 凡 三 十 馀 壁 , 众 五 万 人 。 赵 乐 平 王 苞 乃 辍 攻 鄴 之 谋 , 使 其 将 麻 秋 、 姚 国 等 将 兵 拒 勋 。 赵 主 遵 遣 车 骑 将 军 王 朗 帅 精 骑 二 万 以 讨 勋 为 名 , 因 劫 苞 送 鄴 。 勋 兵 少 , 畏 朗 , 不 敢 进 。 冬 , 十 月 , 释 悬 钩 , 拔 宛 城 , 杀 赵 南 阳 太 守 袁 景 , 复 还 梁 州 。初 , 赵 主 遵 之 发 李 城 也 , 谓 武 兴 公 闵 曰 : “ 努 力 ! 事 成 , 以 尔 为 太 子 。 ” 既 而 立 太 子 衍 。 闵 恃 功 。 欲 专 朝 政 , 遵 不 听 。 闵 素 骁 勇 , 屡 立 战 功 , 夷 、 夏 宿 将 皆 惮 之 。 既 为 都 督 , 总 内 外 兵 权 , 乃 抚 循 殿 中 将 士 , 皆 奏 为 殿 中 员 外 将 军 , 爵 关 外 侯 。 遵 弗 之 疑 , 而 更 题 名 善 恶 以 挫 抑 之 , 众 咸 怨 怒 。 中 书 令 孟 准 、 左 卫 将 军 王 鸾 劝 遵 稍 夺 闵 兵 权 , 闵 益 恨 望 , 准 等 咸 劝 诛 之 。十 一 月 , 遵 召 义 阳 王 鉴 、 乐 平 王 苞 、 汝 阳 王 琨 、 淮 南 王 昭 等 入 议 于 郑 太 后 前 , 曰 : “ 闵 不 臣 之 迹 渐 著 , 今 欲 诛 之 , 如 何 ? ” 鉴 等 皆 曰 : “ 宜 然 ! ” 郑 氏 曰 : “ 李 城 还 兵 , 无 棘 奴 , 岂 有 今 日 ! 小 骄 纵 之 , 何 可 遽 杀 ! ” 鉴 出 , 遣 宦 者 杨 环 驰 以 告 闵 。 闵 遂 劫 李 农 及 右 卫 将 军 王 基 密 谋 废 遵 , 使 将 军 苏 彦 、 周 成 帅 甲 士 三 千 人 执 遵 于 南 台 。 遵 方 与 妇 人 弹 棋 , 问 成 曰 : “ 反 者 谁 也 ? ” 成 曰 : “ 义 阳 王 鉴 当 立 。 ” 遵 曰 : “ 我 尚 如 是 , 鉴 能 几 时 ! ” 遂 杀 之 于 琨 华 殿 , 并 杀 郑 太 后 、 张 后 、 太 子 衍 、 孟 准 、 王 鸾 及 上 光 禄 张 斐 。 鉴 即 位 , 大 赦 。 以 武 兴 公 闵 为 大 将 军 , 封 武 德 王 , 司 空 李 农 为 大 司 马 , 并 录 尚 书 事 。 郎 闿 为 司 空 , 秦 州 刺 史 刘 群 为 尚 书 左 仆 射 , 侍 中 卢 谌 为 中 书 监 。秦 、 雍 流 民 相 帅 西 归 , 路 由 枋 头 , 共 推 蒲 洪 为 主 , 众 至 十 馀 万 。 洪 子 健 在 鄴 , 斩 关 出 奔 枋 头 。 鉴 惧 洪 之 逼 , 欲 以 计 遣 之 , 乃 以 洪 为 都 督 关 中 诸 军 事 、 征 西 大 将 军 、 雍 州 牧 、 领 秦 州 刺 史 。 洪 会 官 属 , 议 应 受 与 不 ; 主 簿 程 朴 请 且 与 赵 连 和 , 如 列 国 分 境 而 治 。 洪 怒 曰 : “ 吾 不 堪 为 天 子 邪 , 而 云 列 国 乎 ! ” 引 朴 斩 之 。都 乡 元 穆 侯 褚 裒 还 至 京 口 , 闻 哭 声 甚 多 , 以 问 左 右 , 对 曰 : “ 皆 代 陂 死 者 之 家 也 。 ” 裒 惭 愤 发 疾 ; 十 二 月 , 己 酉 , 卒 。 以 吴 国 内 史 荀 羡 为 使 持 节 、 监 徐 、 兗 二 州 、 扬 州 之 晋 陵 诸 军 事 、 徐 州 刺 史 , 时 年 二 十 八 , 中 兴 方 伯 未 有 如 羡 之 少 者 。赵 主 鉴 使 乐 平 王 苞 、 中 书 令 李 松 、 殿 中 将 军 张 才 夜 攻 石 闵 、 李 农 于 琨 华 殿 , 不 克 , 禁 中 扰 乱 。 鉴 惧 , 伪 若 不 知 者 , 夜 斩 松 、 才 于 西 中 华 门 , 并 杀 苞 。新 兴 王 祗 , 虎 之 子 也 , 时 镇 襄 国 , 与 姚 弋 仲 、 蒲 洪 等 连 兵 , 移 檄 中 外 , 欲 共 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 以 汝 阴 王 琨 为 大 都 督 , 与 张 举 及 侍 中 呼 延 盛 帅 步 骑 七 万 分 讨 祗 等 。中 领 军 石 成 、 侍 中 石 启 、 前 河 东 太 守 石 晖 谋 诛 闵 、 农 ; 闵 、 农 皆 杀 之 。 龙 骧 将 军 孙 伏 都 、 刘 铢 等 帅 羯 士 三 千 伏 于 胡 天 , 亦 欲 诛 闵 、 农 。 鉴 在 中 台 , 伏 都 帅 三 十 馀 人 将 升 台 挟 鉴 以 攻 之 。 鉴 见 伏 都 毁 阁 道 , 临 问 其 故 。 伏 都 曰 : “ 李 农 等 反 , 已 在 东 掖 门 。 臣 欲 帅 卫 士 以 讨 之 , 谨 先 启 知 。 ” 鉴 曰 : “ 卿 是 功 臣 , 好 为 官 陈 力 。 朕 从 台 上 观 , 卿 勿 虑 无 报 也 。 ” 于 是 伏 都 、 铢 帅 众 攻 闵 、 农 , 不 克 , 屯 于 凤 阳 门 。 闵 、 农 帅 众 数 千 毁 金 明 门 而 入 。 鉴 惧 闵 之 杀 己 , 驰 招 闵 、 农 , 开 门 内 之 , 谓 曰 : “ 孙 伏 都 反 , 卿 宜 速 讨 之 。 ” 闵 、 农 攻 斩 伏 都 等 , 自 凤 阳 至 琨 华 , 横 尸 相 枕 , 流 血 成 渠 。 宣 令 内 外 六 夷 , 敢 称 兵 仗 者 斩 。 胡 人 或 斩 关 、 或 逾 城 而 出 者 , 不 可 胜 数 。闵 使 尚 书 王 简 、 少 府 王 郁 帅 众 数 千 守 鉴 于 御 龙 观 , 悬 食 以 给 之 。 下 令 城 中 曰 : “ 近 日 孙 、 刘 构 逆 , 支 党 伏 诛 , 良 善 一 无 预 也 。 今 日 已 后 , 与 官 同 心 者 留 , 不 同 者 各 任 所 之 。 敕 城 门 不 复 相 禁 。 ” 于 是 赵 人 百 里 内 悉 入 城 , 胡 、 羯 去 者 填 门 。 闵 知 胡 之 不 为 己 用 , 班 令 内 外 : “ 赵 人 斩 一 胡 首 送 凤 阳 门 者 , 文 官 进 位 三 等 , 武 官 悉 拜 牙 门 。 ” 一 日 之 中 , 斩 首 数 万 。 闵 亲 帅 赵 人 以 诛 胡 、 羯 , 无 贵 贱 、 男 女 、 少 长 皆 斩 之 , 死 者 二 十 馀 万 , 尸 诸 城 外 , 悉 为 野 犬 豺 狼 所 食 。 其 屯 戍 四 方 者 , 闵 皆 以 书 命 赵 人 为 将 帅 者 诛 之 , 或 高 鼻 多 须 滥 死 者 半 。燕 王 俊 遣 使 至 凉 州 , 约 张 重 华 共 击 赵 。高 句 丽 王 钊 送 前 东 夷 护 军 宋 晃 于 燕 , 燕 王 俊 赦 之 , 更 名 曰 活 , 拜 为 中 尉 。孝 宗 穆 皇 帝 上 之 下 永 和 六 年 ( 庚 戌 , 公 元 三 五 零 年 )春 , 正 月 , 赵 大 将 军 闵 欲 灭 去 石 氏 之 迹 , 托 以 谶 文 有 “ 继 赵 李 ” , 更 国 号 曰 卫 , 易 姓 李 氏 , 大 赦 , 改 元 青 龙 。 太 宰 赵 庶 、 太 尉 张 举 、 中 军 将 军 张 春 、 光 禄 大 夫 石 岳 、 抚 军 石 宁 、 武 卫 将 军 张 季 及 公 侯 、 卿 、 校 、 龙 腾 等 万 馀 人 , 出 奔 襄 国 , 汝 阴 王 琨 奔 冀 州 。 抚 军 将 军 张 沈 据 滏 口 , 张 贺 度 据 石 渎 , 建 义 将 军 段 勤 据 黎 阳 , 宁 南 将 军 杨 群 据 桑 壁 , 刘 国 据 阳 城 , 段 龛 据 陈 留 , 姚 弋 仲 据 滠 头 , 蒲 洪 据 枋 头 , 众 各 数 万 , 皆 不 附 于 闵 。 勤 , 末 柸 之 子 ; 龛 , 兰 之 子 也 。王 朗 、 麻 秋 自 长 安 赴 洛 阳 。 秋 承 闵 书 , 诛 朗 部 胡 千 馀 人 。 朗 奔 襄 国 。 秋 帅 众 归 鄴 , 蒲 洪 使 其 子 龙 骧 将 军 雄 迎 击 , 获 之 , 以 为 军 师 将 军 。汝 阴 王 琨 及 张 举 、 王 朗 帅 众 七 万 伐 鄴 , 大 将 军 闵 帅 骑 千 馀 与 战 于 城 北 ; 闵 操 两 刃 矛 , 驰 骑 击 之 , 所 向 摧 陷 , 斩 首 三 千 级 , 琨 等 大 败 而 去 。 闵 与 李 农 帅 骑 三 万 讨 张 贺 度 于 石 渎 。闰 月 , 卫 主 鉴 密 遣 宦 者 赍 书 召 张 沈 等 , 使 乘 虚 袭 鄴 。 宦 者 以 告 闵 、 农 , 闵 、 农 驰 还 , 废 鉴 , 杀 之 , 并 杀 赵 主 虎 三 十 八 孙 , 尽 灭 石 氏 , 姚 弋 仲 子 曜 武 将 军 益 、 武 卫 将 军 若 帅 禁 兵 数 千 斩 关 奔 滠 头 。 弋 仲 帅 众 讨 闵 , 军 于 混 轿 。司 徒 申 钟 等 上 尊 号 于 闵 , 闵 以 让 李 农 , 农 固 辞 。 闵 曰 : “ 吾 属 故 晋 人 也 , 今 晋 室 犹 存 , 请 与 诸 君 分 割 州 郡 , 各 称 牧 、 守 、 公 、 侯 , 奉 表 迎 晋 天 子 还 都 洛 阳 , 何 如 ? ” 尚 书 胡 睦 进 曰 : “ 陛 下 圣 德 应 天 , 宜 登 在 位 , 晋 氏 衰 微 , 远 窜 江 表 , 岂 能 总 驭 英 雄 , 混 壹 四 海 乎 ! ” 闵 曰 : “ 胡 尚 书 之 言 , 可 谓 识 机 知 命 矣 。 ” 乃 即 皇 帝 位 , 大 赦 , 改 元 永 兴 , 国 号 大 魏 。朝 廷 闻 中 原 大 乱 , 复 谋 进 取 。 己 丑 , 以 扬 州 刺 史 殷 浩 为 中 军 将 军 、 假 节 、 都 督 扬 、 豫 、 徐 、 兗 、 青 五 州 诸 军 事 , 以 蒲 洪 为 氐 王 、 使 持 节 、 征 北 大 将 军 、 都 督 河 北 诸 军 事 、 冀 州 剌 史 、 广 川 郡 公 ; 蒲 健 为 假 节 、 右 将 军 、 监 河 北 征 讨 前 锋 诸 军 事 、 襄 国 公 。姚 弋 仲 、 蒲 洪 各 有 据 关 右 之 志 。 弋 仲 遣 其 子 襄 帅 众 五 万 击 洪 , 洪 迎 击 , 破 之 , 斩 获 三 万 馀 级 。 洪 自 称 大 都 督 、 大 将 军 、 大 单 于 、 三 秦 王 , 改 姓 苻 氏 。 以 南 安 雷 弱 儿 为 辅 国 将 军 ; 安 定 梁 椤 为 前 将 军 , 领 左 长 史 ; 冯 翊 鱼 遵 为 右 将 军 , 领 右 长 史 ; 京 兆 段 陵 为 左 将 军 , 领 左 司 马 ; 王 堕 为 右 将 军 , 领 右 司 马 ; 天 水 赵 俱 、 陇 西 牛 夷 、 北 地 辛 牢 皆 为 从 事 中 郎 ; 氐 酋 毛 贵 为 单 于 辅 相 。二 月 , 燕 王 俊 使 慕 容 霸 将 兵 二 万 自 东 道 出 徒 河 , 慕 舆 于 自 西 道 出 蠮 螉 塞 , 俊 自 中 道 出 卢 龙 塞 , 以 伐 赵 。 以 慕 容 恪 、 鲜 于 亮 为 前 驱 , 命 慕 舆 泥 槎 山 通 道 。 留 世 子 晔 守 龙 城 , 以 内 史 刘 斌 为 大 司 农 , 与 典 书 令 皇 甫 真 留 统 后 事 。霸 军 至 三 陉 , 赵 征 东 将 军 邓 恒 惶 怖 , 焚 仓 库 , 弃 安 乐 遁 去 , 与 幽 州 刺 史 王 午 共 保 蓟 。 徙 河 南 部 都 尉 孙 泳 急 入 安 乐 , 扑 灭 馀 火 , 籍 其 谷 帛 。 霸 收 安 乐 、 北 平 兵 粮 , 与 俊 会 临 渠 。三 月 , 燕 兵 至 无 终 。 王 午 留 其 将 王 佗 以 数 千 人 守 蓟 , 与 邓 恒 走 保 鲁 口 。 乙 巳 , 俊 拔 蓟 , 执 王 佗 , 斩 之 。 俊 欲 悉 坑 其 士 卒 千 馀 人 , 慕 容 霸 谏 曰 : “ 赵 为 暴 虐 , 王 兴 师 伐 之 , 将 以 拯 民 于 涂 炭 而 抚 有 中 州 也 ; 今 始 得 蓟 而 坑 其 士 卒 , 恐 不 可 以 为 王 师 之 先 声 也 。 ” 乃 释 之 。 俊 入 都 于 蓟 , 中 州 士 女 降 者 相 继 。 燕 兵 至 范 阳 , 范 阳 太 守 李 产 欲 为 石 氏 拒 燕 , 众 莫 为 用 , 乃 帅 八 城 令 长 出 降 ; 俊 复 以 产 为 太 守 。产 子 绩 为 幽 州 别 驾 , 弃 其 家 从 王 午 在 鲁 口 。 邓 恒 谓 午 曰 : “ 绩 乡 里 在 北 , 父 已 降 燕 , 今 虽 在 此 , 恐 终 难 相 保 , 徒 为 人 累 , 不 如 去 之 。 ” 午 曰 : “ 此 何 言 也 ! 夫 以 当 今 丧 乱 , 而 绩 乃 能 立 义 捐 家 , 情 节 之 重 , 虽 古 烈 士 无 以 过 , 乃 欲 以 猜 嫌 害 之 ? 燕 、 赵 之 士 闻 之 , 谓 我 直 相 聚 为 贼 , 了 无 意 识 。 众 情 一 散 , 不 可 复 集 , 此 为 坐 自 屠 溃 也 。 ” 恒 乃 止 。 午 犹 虑 诸 将 不 与 己 同 心 , 或 致 非 意 , 乃 遣 绩 归 。 绩 始 辞 午 往 见 燕 王 俊 , 俊 让 之 曰 : “ 卿 不 识 天 命 , 弃 父 邀 名 , 今 日 乃 始 来 邪 ! ” 对 曰 : “ 臣 眷 恋 旧 主 , 志 存 微 节 , 官 身 所 在 , 何 事 非 君 ! 殿 下 方 以 义 取 天 下 , 臣 未 谓 得 见 之 晚 也 。 ” 俊 悦 , 善 待 之 。俊 以 弟 宜 为 代 郡 城 郎 , 孙 泳 为 广 宁 太 守 , 悉 置 幽 州 郡 县 守 宰 。甲 子 , 俊 使 中 部 俟 釐 慕 舆 句 督 蓟 中 留 事 , 自 将 击 邓 恒 于 鲁 口 。 军 至 清 梁 , 恒 将 鹿 勃 早 将 数 千 人 夜 袭 燕 营 , 半 已 得 入 , 先 犯 前 锋 都 督 慕 容 霸 , 突 入 幕 下 , 霸 起 奋 击 , 手 杀 十 馀 人 , 早 不 能 进 。 由 是 燕 军 得 严 , 俊 谓 慕 舆 根 曰 : “ 贼 锋 甚 锐 , 宜 且 避 之 。 ” 根 正 色 曰 : “ 我 众 彼 寡 , 力 不 相 敌 , 故 乘 夜 来 战 , 冀 万 一 获 利 。 今 求 贼 得 贼 , 正 当 击 之 , 复 何 所 疑 ! 王 但 安 卧 , 臣 等 自 为 王 破 之 ! ” 俊 不 能 自 安 , 内 史 李 洪 从 俊 出 营 外 , 屯 高 冢 上 。 根 帅 左 右 精 勇 数 百 人 从 中 牙 直 前 击 早 , 李 洪 徐 整 骑 队 还 助 之 , 早 乃 退 走 。 众 军 追 击 四 十 馀 里 , 早 仅 以 身 免 , 所 从 士 卒 死 亡 略 尽 。 俊 引 兵 还 蓟 。魏 主 闵 复 姓 冉 氏 , 尊 母 王 氏 为 皇 太 后 , 立 妻 董 氏 为 皇 后 , 子 智 为 皇 太 子 , 胤 、 明 裕 皆 为 王 。 以 李 农 为 太 宰 、 领 太 尉 、 录 尚 书 事 , 封 齐 王 , 其 子 皆 封 县 公 。 遣 使 者 持 节 赦 诸 军 屯 , 皆 不 从 。麻 秋 说 苻 洪 曰 : “ 冉 闵 、 石 祗 方 相 持 , 中 原 之 乱 未 可 平 也 。 不 如 先 取 关 中 , 基 业 已 固 , 然 后 东 争 天 下 , 谁 能 敌 之 ! ” 洪 深 然 之 。 既 而 秋 因 宴 鸩 洪 , 欲 并 其 众 ; 世 子 健 收 秋 斩 之 。 洪 谓 健 曰 : “ 吾 所 以 未 入 关 者 , 以 为 中 州 可 定 ; 今 不 幸 为 竖 子 所 困 。 中 州 非 汝 兄 弟 所 能 办 , 我 死 , 汝 急 入 关 ! ” 言 终 而 卒 。 健 代 统 其 众 , 乃 去 大 都 督 、 大 将 军 、 三 秦 王 之 号 , 称 晋 官 爵 , 遣 其 叔 父 安 来 告 丧 , 且 请 朝 命 。赵 新 兴 王 祗 即 皇 帝 位 于 襄 国 , 改 元 永 守 。 以 汝 阴 王 琨 为 相 国 , 六 夷 据 州 郡 拥 兵 者 皆 应 之 。 祗 以 姚 弋 仲 为 右 丞 相 、 亲 赵 王 , 待 以 殊 礼 。 弋 仲 子 襄 , 雄 勇 多 才 略 , 士 民 爱 之 , 请 弋 仲 以 为 嗣 , 弋 仲 以 襄 非 长 子 , 不 许 ; 请 者 日 以 千 数 , 弋 仲 乃 使 之 将 兵 。 祗 以 襄 为 骠 骑 将 军 、 豫 州 刺 史 、 新 昌 公 。 又 以 苻 健 为 都 督 河 南 诸 军 事 、 镇 南 大 将 军 、 开 府 仪 同 三 司 , 兗 州 牧 、 略 阳 郡 公 。 夏 , 四 月 , 赵 主 祗 遣 汝 阴 王 琨 将 兵 十 万 伐 魏 。魏 主 闵 杀 李 农 及 其 三 子 , 并 尚 书 令 王 谟 、 侍 中 王 衍 、 中 常 待 严 震 、 赵 升 。 闵 遣 使 临 江 告 晋 曰 : “ 逆 胡 乱 中 原 , 今 已 诛 之 ; 能 共 讨 者 , 可 遣 军 来 也 ” 。 朝 廷 不 应 。五 月 , 庐 江 太 守 袁 真 攻 魏 合 肥 , 克 之 , 虏 其 居 民 而 还 。六 月 , 赵 汝 阴 王 琨 进 据 邯 郸 , 镇 南 将 军 刘 国 自 繁 阳 会 之 。 魏 卫 将 军 王 泰 击 琨 , 大 破 之 , 死 者 万 馀 人 。 刘 国 还 繁 阳 。初 , 段 兰 卒 于 令 支 , 段 龛 代 领 其 众 , 因 石 氏 之 乱 , 拥 部 落 南 徙 。 秋 , 七 月 , 龛 引 兵 东 据 广 固 , 自 称 齐 王 。八 月 , 代 郡 人 赵 榼 帅 三 百 馀 家 叛 燕 , 归 赵 并 州 刺 史 张 平 。 燕 王 俊 徙 广 宁 、 上 谷 二 郡 民 于 徐 无 , 代 郡 民 于 凡 城 。王 朗 之 去 长 安 也 , 朗 司 马 京 兆 杜 洪 据 长 安 , 自 称 晋 征 北 将 军 、 雍 州 刺 史 , 以 冯 翊 张 琚 为 司 马 ; 关 西 夷 、 夏 皆 应 之 。 苻 健 欲 取 之 , 恐 洪 知 之 , 乃 受 赵 官 爵 。 以 赵 俱 为 河 内 太 守 , 戍 温 ; 牛 夷 为 安 集 将 军 , 戍 怀 ; 治 宫 室 于 枋 头 , 课 民 种 麦 , 示 无 西 意 , 有 知 而 不 种 者 , 健 杀 之 以 徇 。 既 而 自 称 晋 征 西 大 将 军 、 都 督 关 中 诸 军 事 、 雍 州 刺 史 ; 以 武 威 贾 玄 硕 为 左 长 史 , 洛 阳 梁 安 为 长 史 , 段 纯 为 左 司 马 , 辛 牢 为 右 司 马 , 京 兆 王 鱼 、 安 定 程 肱 、 胡 文 等 为 军 咨 祭 酒 , 悉 众 而 西 。 以 鱼 遵 为 前 锋 , 行 至 盟 津 , 为 浮 梁 以 济 。 遣 弟 辅 国 将 军 雄 帅 众 五 千 自 潼 关 入 , 兄 子 扬 武 将 军 菁 帅 众 七 千 自 轵 关 入 。 临 别 , 执 菁 手 曰 : “ 若 事 不 捷 , 汝 死 河 北 , 我 死 河 南 , 不 复 相 见 。 ” 既 济 , 焚 桥 , 自 帅 大 众 随 雄 而 进 。杜 洪 闻 之 , 与 健 书 , 侮 嫚 之 。 以 张 琚 弟 先 为 征 虏 将 军 , 帅 众 万 三 千 逆 战 于 潼 关 之 北 。 先 兵 大 败 , 走 还 长 安 。 洪 悉 召 关 中 之 众 以 拒 健 。 洪 弟 郁 劝 洪 迎 健 , 洪 不 从 ; 郁 帅 所 部 降 于 健 。健 遣 苻 雄 徇 渭 北 。 氐 酋 毛 受 屯 高 陵 , 徐 磋 屯 好 畤 , 羌 酋 白 犊 屯 黄 白 , 众 各 数 万 , 皆 斩 洪 使 , 遣 子 降 于 健 。 苻 菁 、 鱼 遵 所 过 城 邑 , 无 不 降 附 。 洪 惧 , 固 守 长 安 。张 贺 度 、 段 勤 、 刘 国 、 靳 豚 会 于 昌 城 , 将 攻 鄴 。 魏 主 闵 自 将 击 之 , 战 于 苍 亭 , 贺 度 等 大 败 , 死 者 二 万 八 千 人 , 追 斩 靳 豚 于 阴 安 , 尽 俘 其 众 而 归 。 闵 戎 卒 三 十 馀 万 , 旌 旗 、 钲 鼓 绵 亘 百 馀 里 , 虽 石 氏 之 盛 , 无 以 过 也 。故 晋 散 骑 常 侍 陇 西 辛 谧 , 有 高 名 , 历 刘 、 石 之 世 , 征 辟 皆 不 就 ; 闵 备 礼 征 为 太 常 。 谧 遗 闵 书 , 以 为 : “ 物 极 则 反 , 致 至 则 危 。 君 王 功 已 成 矣 , 宜 因 兹 大 捷 , 归 身 晋 朝 , 必 有 由 、 夷 之 廉 , 享 松 、 乔 之 寿 矣 。 ” 因 不 食 而 卒 。九 月 , 燕 王 俊 南 徇 冀 州 , 取 章 武 、 河 间 。 初 , 勃 海 贾 坚 , 少 尚 气 节 , 仕 赵 为 殿 中 督 。 赵 亡 , 坚 弃 魏 主 闵 还 乡 里 , 拥 部 曲 数 千 家 。 燕 慕 容 评 徇 勃 海 , 遣 使 招 之 , 坚 终 不 降 。 评 与 战 , 擒 之 。 俊 以 评 为 章 武 太 守 , 封 裕 为 河 间 太 守 。 俊 与 慕 容 恪 皆 爱 贾 坚 之 材 。 坚 时 年 六 十 馀 , 恪 闻 其 善 射 , 置 牛 百 步 上 以 试 之 。 坚 曰 : “ 少 之 时 能 令 不 中 , 今 老 矣 , 往 往 中 之 。 ” 乃 射 再 发 , 一 矢 拂 脊 , 一 矢 磨 腹 , 皆 附 肤 落 毛 , 上 下 如 一 , 观 者 咸 服 其 妙 。 俊 以 坚 为 乐 陵 太 守 , 治 高 城 。苻 菁 与 张 先 战 于 渭 北 , 擒 之 , 三 辅 郡 县 堡 壁 皆 降 。 冬 , 十 月 , 苻 健 长 驱 至 长 安 , 杜 洪 、 张 琚 奔 司 竹 。燕 王 俊 还 蓟 , 留 诸 将 守 之 ; 俊 还 龙 城 , 谒 陵 庙 。十 一 月 , 魏 主 闵 帅 骑 十 万 攻 襄 国 。 署 其 子 太 原 王 胤 为 大 单 于 、 骠 骑 大 将 军 , 以 降 胡 一 千 配 之 为 麾 下 。 光 禄 大 夫 韦 謏 谏 曰 : “ 胡 、 羯 皆 我 之 仇 敌 , 今 来 归 附 , 苟 存 性 命 耳 ; 万 一 为 变 , 悔 之 何 及 ! 请 诛 屏 降 胡 , 去 单 于 之 号 , 以 防 微 杜 渐 。 ” 闵 方 欲 抚 纳 群 胡 , 大 怒 , 诛 謏 及 其 子 伯 阳 。甲 午 , 苻 健 入 长 安 , 以 民 心 思 晋 , 乃 遣 参 军 杜 山 伯 诣 建 康 献 捷 , 并 修 好 于 桓 温 。 于 是 秦 、 雍 夷 夏 皆 附 之 。 赵 凉 州 刺 史 石 宁 独 据 上 邽 不 下 , 十 二 月 , 苻 雄 击 斩 之 。蔡 谟 除 司 徒 , 三 年 不 就 职 ; 诏 书 屡 下 , 太 后 遣 使 谕 意 , 谟 终 不 受 。 于 是 帝 临 轩 , 遣 侍 中 纪 据 、 黄 门 郎 丁 纂 征 谟 ; 谟 陈 疾 笃 , 使 主 簿 谢 攸 陈 让 。 自 旦 至 申 , 使 者 十 馀 返 , 而 谟 不 至 。 时 帝 方 八 岁 , 甚 倦 , 问 左 右 曰 : “ 所 召 人 何 以 至 今 不 来 ? 临 轩 何 时 当 竟 ? ” 太 后 以 君 臣 俱 疲 , 乃 诏 : “ 必 不 来 者 , 宜 罢 朝 。 ” 中 军 将 军 殷 浩 奏 免 吏 部 尚 书 江 A 1 7 0 官 。 会 稽 王 昱 令 曹 曰 : “ 蔡 公 傲 违 上 命 , 无 人 臣 之 礼 。 若 人 主 卑 屈 于 上 , 大 义 不 行 于 下 , 亦 不 知 所 以 为 政 矣 。 ” 公 卿 乃 奏 : “ 谟 悖 慢 傲 上 , 罪 同 不 臣 , 请 送 廷 尉 以 正 刑 书 。 ” 谟 惧 , 帅 子 弟 素 服 诣 阙 稽 颡 , 自 到 廷 尉 待 罪 。 殷 浩 欲 加 谟 大 辟 。 会 徐 州 刺 史 荀 羡 入 朝 , 浩 以 问 羡 , 羡 曰 : “ 蔡 公 今 日 事 危 , 明 日 必 有 桓 、 文 之 举 。 ” 浩 乃 止 。 下 诏 免 谟 为 庶 人 。。
相关文章

版权所有:vififv 粤ICP备05070829 网站标识码4400000131
主办:南方新闻网 协办:广东省经济和信息化委员会 承办:南方新闻网
建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器
968彩票平台网址 sitemap 66捕鱼游戏 918博天堂8球老虎机 ag手机本地区限制登录
ag平台在线注册| 5050彩票注册| ag自动投注软件这么做| 365彩票登录手机版网址| ag平台是不是假的| 124捕鱼| ag平台在线游戏官网| ag平台都是通用的吗| ag真实吗| ag环球注就送彩金| ag6亚| ag里面一百万| ag赌博回本| 99真人赌博网| 456棋牌游戏输钱| 365赌城| 800万彩票平台注册登录| ag输了好几百万| ag平台官网存款|